Meklēšanas rezultāti - 'atoms un atoma kodols' Meklēšanas rezultāti - 'atoms un atoma kodols'
№ 46237, Ķīmija, 8 klase
Atbildēt uz jautājumu:
1.) Pastāsties, kā veidojušies priekšstati par vielu uzbūvi no atomiem un molekulām!

devil
devil
devil
sengrieķu filozofs Dēmokrits pirms 2500 gadiem izteica domu, ka visas vielas sastāv no ļoti mazām, neredzamām daļiņām - atomiem, kas atrodas nepārtrauktā kustībā. 18. un 19. gadsimtā mācībai par atomiem pievērsās vairāki zinātnieki. Krievu zinātnieks M.Lomonosovs vielu daudzveidību izskaidroja ar dažādu atomu savienošanos molekulās un atomu atšķirīgu izvietojumu tajās. Viņš arī izteica domu par to, ka molekulas var sastāvēt no vienādiem atomiem. Izcilo angļu ķīmiķi Dž. Daltonu var uzskatīt par atomu un molekulu teorijas pamatlicēju ķīmijā. [ja vajag, turpinājums sekos. ]

trewe2
trewe2
trewe2
Pēc Ernesta Rezerforda eksperimentiem, 1919. gadā atklājās, ka atoma centrā ir pozitīvi lādēta daļiņa, kuru viņš nosauca par protonu. 1932. gadā krievu pētnieks Dmitrijs Ivaņenko un vācu zinātnieks Verners Heizenbergs izvirzīja hipotēzi, ka atoma kodols sastāv no divu veidu daļiņām, no protona un neitrona, ko vienkopus sauc par nukloniem (latīņu valodā nucleus nozīmē kodols). Šī hipotēze attaisnojās un izrādījās patiesa.

dajgucis22
dajgucis22
dajgucis22
Attēlot atoma uzbūvi uz papīra vai telpā nav iespējam.Lai atoma uzbūvi varētu vieglāk izprast,izmanto tā modeļus.Vislabāk salīdzināt ar oglekļa modeli vai hēlija atmba attēlu.Atomā ir kodols,kuršs sastāv no pozitīvi lādētām daļiņām- protoniem un elektriski neitrālām daļiņām- neitroniem,bet apkārt kodolam parvietojas negatīvi lādētas daļiņas-elektroni.Katram elektronam piemīt atšķirīgs enerģijas krājums.Atbilstoši enerģijas daudzumam elektroni izvietojas enerģijas līmeņos.Elektronu un protonu skaits un lādiņa lielums pēc absolūtās vērtības ir vienādi,tāpec kopumā atoms ir elektoneitrāls .
№ 47477, Ķīmija, 10 klase
Sagatavo prezentāciju par atoma uzbūves pētījumu rezultātu nozīmi dabaszinātņu attīstībā..

šu priecīga par jebkādu informāciju :)

cittrons
cittrons
cittrons
Turpinājums failā->

Pats lielākais Dž. Daltona nopelns ir atommasas jēdziena radīšana. Patiesās atomu masas, protams tajā laikā nevarēja iegūt, tādā veidā šis zinātnieks ieviesa arī relatīvās atommasas aprēķināšanu – viņš patvaļīgi izvēlējās kāda atoma masu par vienību un izrēķināja pārējo attiecību pret to.
Apskaties risinājumu
<1/3>

JanciicRulz
JanciicRulz
JanciicRulz
Nav prezentācija, tomēr ceru, ka noderēs kaut kas no tā. :)

Pētot daļiņu plūsmas ar kameras palīdzību, Rezerfords pamanīja, ka kamerā alfa daļiņu ceļi ir paralēli, bet, izlaižot tos caur kādas gāzes slāni vai plānu metāla plāksnīti, daļiņu ceļi novirzās no iepriekšējā stāvokļa. Dažas daļiņas mainīja virzienu ļoti izteikti sāņus, citas nemainīja nemaz, bet bija arī tādas, kas atlēca atpakaļ. Pamatojoties uz šiem vērojumiem, Rezerfords izteica savu hipotēzi, kā būvēts atoms: atoma centrā atrodas pozitīvi lādēts kodols, ap kuru pa dažādām orbītām riņķo negatīvi lādēti elektroni. Šo savu modeli
zinātnieks nosauca par planetāro modeli, jo viņš uzskatīja, ka elektroni kustas tāpat, kā planētas kustas ap Sauli.

Turpinājums failā->
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 57982, Fizika, 12 klase
Ludzu, palidziet. Atoms un Atoma kodols.
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ATOMS UN ATOMA KODOLS
Failā nedaudz ir!
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 61323, Fizika, 12 klase
Nepieciešama palīdzība fizikas mājas darbā,jāatbild uz jautājumie par gaismas kvanti un atoma kodols un uz apgalvojumiem-paties vai nepaties.

Paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Gaismas kvanti un atoma kodols.

1. Atbildi uz jautājumiem!
1. Kādā gadījumā atoms izstaro gaismu ?
Lai atoms sāktu izstarot gaismu, viņam ir nepieciešams nodot enerģiju.
2. Kā aprēķina gaismas kvanta enerģiju?

3. Kādas enerģijas mērvienības izmanto kvantu fizikā?
Enerģija mērvienība, ko izmanto kvantu fizikā ir elektrovolts (eV)
4. Kādu parādību sauc par fotoefektu?


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 63589, Fizika, 12 klase
Please help. uzd faila
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ATOMS UN ATOMA KODOLS
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!
Apgalvojums Jā Nē
a) Nejonizētā atomā protonu skaits kodolā ir vienāds ar elektronu skaitu kodola apvalkā. x
b) Starojumā ar lielāku viļņa garumu katra fotona enerģija ir lielāka nekā starojumā ar mazāku
viļņa garumu. x
c) Gaisā infrasarkanā starojuma viļņa garums ir lielāks nekā ultravioletā starojuma viļņa garums. x
d) Atoma kodolā starp protonu un neitronu darbojas kodolspēki, bet starp protonu un protonu tie nedarbojas. x
e) α starojums ir pozitīvi lādētu daļiņu plūsma, kuru izstaro radioaktīvie izotopi. x
f ) Ja radioaktīvā izotopa aktivitāte pēc 3 h kļūst 2 reizes mazāka, tad tā pussabrukšanas periods
ir 1,5 h. x


...
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63709, Fizika, 12 klase
ATOMS UN ATOMA KODOLS
Apskaties uzdevumu
<1/1>

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
ATOMS UN ATOMA KODOLS
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!
Apgalvojums Jā Nē
a) Nejonizētā atomā protonu skaits kodolā ir vienāds ar elektronu skaitu kodola apvalkā. x
b) Starojumā ar lielāku viļņa garumu katra fotona enerģija ir lielāka nekā starojumā ar mazāku
viļņa garumu. x
c) Gaisā infrasarkanā starojuma viļņa garums ir lielāks nekā ultravioletā starojuma viļņa garums. x
d) Atoma kodolā starp protonu un neitronu darbojas kodolspēki, bet starp protonu un protonu tie nedarbojas. x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 63995, Fizika, 12 klase
ATOMS UN ATOMA KODOLS
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ATOMS UN ATOMA KODOLS
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!
Apgalvojums Jā Nē
a) Nejonizētā atomā protonu skaits kodolā ir vienāds ar elektronu skaitu kodola apvalkā. x
b) Starojumā ar lielāku viļņa garumu katra fotona enerģija ir lielāka nekā starojumā ar mazāku
viļņa garumu. x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64120, Fizika, 12 klase
ludzu 1kd.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ATOMS UN ATOMA KODOLS
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!
Apgalvojums Jā Nē
a) Nejonizētā atomā protonu skaits kodolā ir vienāds ar elektronu skaitu kodola apvalkā. x
b) Starojumā ar lielāku viļņa garumu katra fotona enerģija ir lielāka nekā starojumā ar mazāku
viļņa garumu. x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64278, Fizika, 12 klase
PD.ATOMS UN ATOMA KODOLS
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ATOMS UN ATOMA KODOLS
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Vai apgalvojums ir patiess? Ievelc krustiņu atbilstīgajā ailē!
Apgalvojums Jā Nē
a) Nejonizētā atomā protonu skaits kodolā ir vienāds ar elektronu skaitu kodola apvalkā. x
b) Starojumā ar lielāku viļņa garumu katra fotona enerģija ir lielāka nekā starojumā ar mazāku
viļņa garumu. x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64695, Fizika, 12 klase
viens uzdevums . atoms un atoma kodoli
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Dzelzs atoma kodols 26 56Fe.
a. Ja dzelzs atoms nav jonizēts, tā kodola elektronu apvalkā ir 26 elektronu.
b. Dzelzs atoma kodolā ir 36 protonu.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV