Meklēšanas rezultāti - 'atomu un vielu uzbūve' Meklēšanas rezultāti - 'atomu un vielu uzbūve'
№ 30404, Ķīmija, 12 klase
A.M.Butļerova tēzes, to būtība.

vaarna
vaarna
vaarna
A.Butļerova organisko savienojumu uzbūves teorijas galvenās tēzes:
1.visi atomi organisko vielu molekulās ir saistīti noteiktā secībā, saskaņā ar to vērtību.Līdz ar to molekulas var attēlot ar uzbūves formulu, jeb struktūrformulu.
2.Vielu īpašibas ir atkarīgas ne tikai no tā kādi atomi ir molekulā un cik liels to skaits, bet arī no secības kādā tie savstarpēji saistīti.
3.Pēc vielu īpašībām var noteikt to molekuluzbūvi, bet pēc molekulu uzbuves var paredzēt vielu īpašības.
4.Atomi un atomu grupas, kas savstarpēji saistīti vielu molekulās,cits citu neietekmē.
№ 58487, Ķīmija, 10 klase
ATOMU UN VIELU UZBŪVE
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ATOMU UN VIELU UZBŪVE
Failā
Apskaties risinājumu
<1/3>

žirka
žirka
žirka
ATOMU UN VIELU UZBŪVE
Uzspied ludzu paldies
Apskaties risinājumu
<1/2>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
ATOMU UN VIELU UZBŪVE
Lūdzu uzspied paldies ,risinājumam vajadzētu būt o.k. =)
Apskaties risinājumu
<1/3>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 66044, Ķīmija, 10 klase
Briljanta uzdevums_Kimija_LUDZU palidziet. Vajag diezgan steidzami:(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Tālmācība ķīmija 10. klasei 2. tēma I semestris
Atomu uzbūve, sastāvs. Ķīmisko elementu periodiskā tabula un atoma uzbūve. Atoma kodola un elektronapvalka uzbūve. Izotopi, kodolreakcijas. Uzdevumi: izotopu maisījuma vidējās relatīvās atommasas aprēķināšana. Vielu uzbūve, ķīmiskā saite, jonu savienojumi. Ķīmisko elementurelatīvā elektronegativitāte. Vielu fizikālo īpašību atkarība no vielu uzbūves(kristālisko režģu veidi).
1. pārbaudes darbs 10. klasei I semestris
1. uzdevums. Pabeidz teikumus!
Atomnumurs atbilst kodola lādiņam un protonu skaitam atomā. Neitronu skaitu var aprēķināt kā starpību starp izotopa masas skaitli un atomnumuru.
2. uzdevums. Izskaidro izotopa oglekļa-14 atoma kodola un elektronapvalka uzbūvi!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV