Meklēšanas rezultāti - 'darba tirgus' Meklēšanas rezultāti - 'darba tirgus'
№ 23829, Sociālās zinības, 8 klase
Sameklēt informāciju par vienu nevalstisko organizāciju (nosaukums, dibināšanas gads, aptuvenais biedru skaits, darbibas mērķi, organizētie pasākumi).

Kiska
Kiska
Kiska
Nevalstiskā organizācija "Ventspils augstākās izglītības atbalsta biedrība"
Organizācijas darbības mērķi ir veicināt Latvijas sabiedrības demokrātisku attīstību, palīdzēt Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem iegūt savām interesēm un dotumiem, kā arī sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību.

Turp. skat. failaa
Apskaties risinājumu
<1/2>

kašķīte
kašķīte
kašķīte
http://64.233.183.104/search?q=cache:65Y7JyTgVZ4J:www.ventspils.lv/LV/3Iedzivotaji/82Nevalstiskas%2Borganizacijas/ASF%2B%2BVentspils%2Baugstakas%2Bizglitibas%2Batbalsta%2Bfonds.htm+nevalstiska+organiz%C4%81cija&hl=lv&ct=clnk&cd=6&gl=lv

http://www.kandava.lv/?OpenDocument=540&PHPSESSID=dd7b64d1f0d214d31f8ac2cb2c20e53b

varbūt noder!
№ 25827, Sociālās zinības, 8 klase
Si°ociālā szinības - man vajadzētu atrasts kādu nevalstisku organizāciju - tās nosaukumu, dibināšanas gadu, biedru skaitu, darbības mērķi un organizētos pasākumus. Lūdzu es jums palīdzību. !!!

Lacis
Lacis
Lacis
Lietuvā
Nevalstiskā Organizācija "Missing Persons Families' Support Center" ("Pazudušo Cilvēku Ģimeņu Atbalsta Centrs")

Missing Persons Families' Support Center (MPFSC) ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1996. gadā kā daļa no Lietuvas Cilvēktiesību Asociācijas. Kopš 1999.gada MPFSC ir kļuvusi par neatkarīgu organizāciju. Centru dibināja pazudušo cilvēku ģimenes locekļi.


Mērķi/ Aktivitātes
MPFSC galvenās funkcijas ir: izglītojošas un pret cilvēktirdzniecī
LadyMystery
LadyMystery
LadyMystery
Nevalstiskā organizācija "Ventspils augstākās izglītības atbalsta biedrība"

Organizācijas darbības mērķi ir veicināt Latvijas sabiedrības demokrātisku attīstību, palīdzēt Ventspils pilsētas un novada iedzīvotājiem iegūt savām interesēm un dotumiem, kā arī sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību.1. Organizācijas nosaukums

"Ventspils augstākās izglītības atbalsta biedrība (VAIAB)" (iepriekšējais nosaukums no dibināšanas 1994.g.12.decembrī līdz pārreģistrācijai LR UR biedrību un nodibinājumu reģistrā 2004. gada 16. jūnijā: atklātais sabiedriskais fonds "Ventspils augstākās izglītības atbalst

kašķīte
kašķīte
kašķīte
http://www.ventspils.lv/LV/3Iedzivotaji/82Nevalstiskas+organizacijas/aiesec+Latvija.htm?NRMODE=Published

varbūt noder!

~Mus(L)ik~
~Mus(L)ik~
~Mus(L)ik~
"Ārsti bez robežām" ir nevaldību starptautiskā organizācija pa medicīniskas palīdzības izrādīšanu ļaudīm, kas cieta apbruņoto konfliktu un stihisku postu rezultātā.

Organizācija tika radīta 1971.gadā Parīzē ar palīdzības apbruņotā konflikta upuriem izrādīšanas mērķi Nigērijā 1967—1970.gados.

«Ārstiem bez robežām» ir 20 pārstāvniecības dažādos reģionos. Organizācijas sekretariāts ir novietots Briselē.

Biedru skaits: Aptuveni 3000
Ārsti bez robežām sniedz medicīnisku palīdzību visos planētas nostūros.
Pasakumi Sudanaa, Ruandaa, Sjera Leonaa.


Bitiite
Bitiite
Bitiite
http://www.ventspils.lv/LV/3Iedzivotaji/82Nevalstiskas+organizacijas/ASF++Ventspils+augstakas+izglitibas+atbalsta+fonds.htm
Varbūt kaut kas noderēs.
№ 30863, Sociālās zinības, 8 klase
1.paskaidro jedzenu darba tirgus
2. Atsifre jedzenu CV
3. Paskaidro jedzenu bezdarbs
4. paskaidro jedzenu bezdarbnieks
5.paskaidro iedzenu : sezonalais bezdarbs , frikcionalajs bezdarbs, strukturalais .cikliskajs bezdarbs
6. Cik ilgi maksa bezdarbnieka pabalstu?
7.Bezdarbnieka pienakumi
8.ka jagatavo parunam ar darba deveju?

jutux13
jutux13
jutux13
1.)cilvēki strādā un pelna naudu.
2)paskaidrot par sevi.
3)kad tev nau darba.
4)nau darba kurš mēklē darbu.
5)-
6)katru mēnesi 100 ls.
7)jāmeklē darbs jājiet uzinformācijas centru.
8)sagatavo sv

snow
snow
snow
1. Fails
2. CV(Curriculum vitae) - dzives pieredzes apraksts.
3. Bezdarbs sociāli ekonomiska parādība, kura raksturojas ar to, ka ekonomiski aktīvā iedzīvotāju daļa netiek nodarbināta sabiedriskajā ražošanā (preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā).
4. Bezdarbnieks - nestradajoss darba spejigs cilveks, kas mekle darbu
5. Sezonalais bezdarbs - bezdarba forma, kad cilveki paliek bez darba kadu noteiktu sezonu.
6. http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=102&lastmenu=500&text_id=508&career_style=0
7. http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=102&lastmenu=500&text_id=508&career_style=0
8. CV
Apskaties risinājumu
<1/1>

disko_diva
disko_diva
disko_diva
1.tirgus kur var dabut darbu.
2.curriculum vitae
3. nav darba
4.cilveks kurs nestrada
5.http://lv.wikipedia.org/wiki/Bezdarbs
6.

cittrons
cittrons
cittrons
1.darba piedāvājums un pieprasijums
2.
3.cilvekam nav kurpelnit naudu
4.cilvēks kurs mekle darbu
5.cilveks kurs strādas nedaudz
6.3 mēneši
7.megināt atrast darbu un tad strādat kas jadara nevajadzetu slinkot un dari nepareizi
8.aiziet uz bezdarbniekiem un jasaka es mekleju darbu
№ 41383, Latviešu literatūra, 10 klase
Составить сочинение на Romāna"Mērnieki laiki"galveno varoņu ētiskās vērtības.

jolis
jolis
jolis
Annuža ir viens no vecās paaudzes tēliem, kas romānā ielikti jaunā tirgus attiecību laikmeta notikumu virpulī. Annuža ar sirdi un prātu ir par vecajiem laikiem, par pārbaudītajām cilvēces pamatvērtībām (dzīves gudrība , darba tikums, latviska sēta), bet jauno laiku praktiskie mērķi (nauda, manta un vara) viņu nesaista.
Tomēr nezūdoties par pasaules netaisnībām, Annuža it kā izstaro ap sevi labestības gaismu un siltumu, gluži kā saulīte ļaujot sasildīties savos staros ikvienam, kas to vēlas. Ar savu mīlestības jūtu skaidrību un spēku viņa romānā reprezentē brāļu Kaudzīšu ētiskos un estētiskos ideālus...
№ 57546, Biznesa ekonomiskie pamati, 10 klase
ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
„Brīvā tirgus ekonomika- ekonomiskā sistēma, uz kuru jāattiecas jebkurai valstij.”
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
Brīvā tirgus ekonomika uz kuru jātiecas jebkurai valstij!


Pie ieguvumiem noteikti pieskaitāma ir brīvā izvēle. Skatoties pēc patērētāju pieprasījuma, tas arī noteiks, cik ražot. Piemēram, ja precei pieprasījums samazināsies, tad īpašnieks, nevienam neatskaitoties, varēs samazināt preces ražošanu, kā arī pretēji.Brīvas tirgus ekonomikas pamatelementi ir tirgus, cenu sistēma, konkurence un privātīpašums. Tas viss daudziem cilvēkiem dod motivāciju veidot uzņēmumus, cīnīties par savu vietu tirgū un, protams, gūt peļņu. Un jo vairāk uzņēmumu tiek veidots jo lielāks pluss valstij un pašam uzņēmējam. Vēl jo vairāk tautsaimniecības attīstību veicinās tas faktors, ja šie uzņēmumi būs peļņu ienesoši. Līdz ar to uzņēmumam būs vajadzīga paplašināšanās. Viens no tiem varētu būt jaunu darba vietu veidošana. Tātad no tā visa atkal izriet, ka, jo vairāk būs veiksmīgu uzņēmumu Latvijā, kas veido jaunas darba vietas jo zemāks bezdarba līmenis būs Latvijā. Ieguvējos būs arī valsts, kurai nevajadzēs izmaksāt lielas naudas summas pabalstos. Cilvēki ar saviem nodokļiem veidos valsts budžetu.
№ 60663, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase
Kontroldarbs.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Angelly
Angelly
Angelly
Algas ar aprēķiniem, + neliela eseja, ieskatam, varbūt varēs, ko izvilkt!
Veiksmi! :)
Apskaties risinājumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
lūdzu :)
par cik teici, ka dati no 2013. gada, tad algas arī rēķinātas par 2013. gadu.

Kontroldarbs:„Darba tirgus.Darba resursi,to loma.”


1.Uzraksti jēdzienu definīciju vai skaidrojumu!
- Darba alga ir naudas formā izteikta sabiedrības tīrā ienākuma daļa, kura tiek sadalīta pēc tā darba daudzuma un kvalitātes, ko patērējis katrs darbinieks un, kas nonāk viņa personīgajā patēriņā
- Atvieglojums par apgādājamo ir Ls 80 (n0 1. jūlija)
- Maksu par padarīto darbu sauc par darba algu
- Bruto alga - Nodokļi = neto alga
- Streika norises uzraudzību veic valsts darba inspekcija
- Nodarbinātie – cilvēki, kas veic jebkādu darbību.
- Iedzīvotāji darbspējas vecuma- visi darbspējīgie cilvēki. (darbspējas vecuma robežas tiek noteiktas, ņemot vērā cilvēka filozofiju, vēsturiskās tradīcijas un galvenokārt valsts ekonomiskos apstākļus un vajadzību pēc darbaspēka)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 60828, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase
Lūdzu, lūdzu izpalīdziet ar ekonomikas uzdevumiem !!!
Uzdevumi ir failā
Apskaties uzdevumu
<1/4>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/4>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
parādīts ar visām aprēķina gaitā, un formulām, lai Tev būtu vieglākizprast.

5., 6. nodaļa
DARBA TIRGUS. NAUDA.

1.Apvelciet pareizās atbildes burtu /katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde/./4 punkti/
1. Pieņemsim, ka Latvijas valdība ir pieņēmusi lēmumu paaugstināt minimālo darba algu. Kas notiks darba tirgū, pārējiem nosacījumiem paliekot nemainīgiem?
a) palielināsies darba pieprasījums
b) samazināsies bezdarbnieku skaits
c) samazināsies pieprasītais darba daudzums
d) samazināsies darba piedāvājums

2. Kurš faktors tirgus ekonomikā ietekmē naudas summu, ko strādājošais saņem darbavietā?
a) izglītība
b) pieprasījums pēc produkcijas, kuras ražošanā tas piedalās
c) uzņēmumi savstarpēji konkurē un ceļ algas
d) strādnieki savstarpēji konkurē darba vietu dēļ 3. Komersants Ozols, kuram pieder galdniecības darbnīca ar pūlēm spēj nodrošināt visus pasūtījumus. Viņš galdniekiem visdrīzāk maksās
a) laika darba algu
b) gabaldarba algu
c) amata algu
d) algu „aploksnē”

4.Eiropas Savienības valstīs visvairāk iedzīvotāju ir nodarbināti
a) rūpniecības sektorā
b) lauksaimniecības sektorā
c) pakalpojumu sektorā
d) militārajā sektorā


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/5>
№ 60904, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase
Nodarbinatiba un darba algas aprēķins
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantotas ekonomikas definīcijas un formulas.
Ja nav grūti, lūdzu, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/2>

qscwdv
qscwdv
qscwdv
Nodarbinatiba un darba algas aprēķins

1.uzd. Atzīmē pareizo atbildi!
1.Latvijā vismazāk iedzīvotāji nodarbināti
a)lauksaimniecībā b)rūpniecībā c)pakalpojumu sfērā
2.Tirgus ekonomikā visvairāk darba algu ietekmē
a)valstī noteiktā minimālā alga b)valdības rīcība
c)augsts darba ražīgums d)valsts ekonomiskā situācija
3.Reādarba alga ir:
a)” alga uz rokas” b)neto alga
c)bruto alga d)izteikta ar preču un pakalpojumu daudzumu
4.Darba devēja sociālais nodoklis ir
a)10,5% b)23,59% c)24,09% d)11,09%


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 60985, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase
Nodarbinatiba un darba algas aprēķins
Apskaties uzdevumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
pildīts pamatojoties uz ekonomikā pieņemtajiem likumiem un formulām.
ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Nodarbinātība un darba algas aprēķins

1.uzd. Atzīmē pareizo atbildi!
1.Latvijā vismazāk iedzīvotāji nodarbināti
a)lauksaimniecībā b)rūpniecībā c)pakalpojumu sfērā
2.Tirgus ekonomikā visvairāk darba algu ietekmē
a)valstī noteiktā minimālā alga b)valdības rīcība
c)augsts darba ražīgums d)valsts ekonomiskā situācija
3.Reādarba alga ir:
a)” alga uz rokas” b)neto alga
c)bruto alga d)izteikta ar preču un pakalpojumu daudzumu
4.Darba devēja sociālais nodoklis ir
a)10,5% b)23,59% c)24,09% d)11,09%
5.Kuram no turpmāk minētajiem darbiniekiem vislabāk maksāt laika darba algu, kāpēc
a)pārdevējam b)frizierim c)zvejniekam d)celtniekam


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61026, Biznesa ekonomiskie pamati, 11 klase
1.uzd. Atzīmē pareizo atbildi!
1.Latvijā vismazāk iedzīvotāji nodarbināti
a)lauksaimniecībā b)rūpniecībā c)pakalpojumu sfērā
2.Tirgus ekonomikā visvairāk darba algu ietekmē
a)valstī noteiktā minimālā alga b)valdības rīcība
c)augsts darba ražīgums d)valsts ekonomiskā situācija
3.Reādarba alga ir:
a)” alga uz rokas” b)neto alga
c)bruto alga d)izteikta ar preču un pakalpojumu daudzumu
4.Darba devēja sociālais nodoklis ir
a)10,5% b)23,59% c)24,09% d)11,09%
5.Kuram no turpmāk minētajiem darbiniekiem vislabāk maksāt laika darba algu, kāpēc
a)pārdevējam b)frizierim c)zvejniekam d)celtniekam
......................................

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
lūdzu.

1.Latvijā vismazāk iedzīvotāji nodarbināti
a)lauksaimniecībā
b)rūpniecībā
c)pakalpojumu sfērā

2.Tirgus ekonomikā visvairāk darba algu ietekmē
a)valstī noteiktā minimālā alga
b)valdības rīcība
c)augsts darba ražīgums
d)valsts ekonomiskā situācija

3.Reālā darba alga ir:
a)” alga uz rokas”
b)neto alga
c)bruto alga
d)izteikta ar preču un pakalpojumu daudzumu


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

qscwdv
qscwdv
qscwdv
1a 2a 3d 4b 5a
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV