Meklēšanas rezultāti - 'elektromagnetiskas svarstibas un vilni' Meklēšanas rezultāti - 'elektromagnetiskas svarstibas un vilni'
№ 62220, Fizika, 12 klase
"Elektromagnētiskās svārstības un viļņi" File
Apskaties uzdevumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs fizikā 12. klasei
ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Papildini teikumus!
a) Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis maksimālo vērtību, strāvas stiprums spolē ir vienāds ar nulli.
b) Ja svārstību kontūra maiņkondensatoram kapacitāti palielina 4 reizes, tad elektromagnētisko svārstību periods kontūrā palielinās 2 reizes.
c) Uzlādējot kondensatoru, svārstību kontūram piešķir 20 mJ enerģijas. Ja neievēro zudumus, tad enerģija kontūra spolē tajā momentā, kad kondensatoram izlādējoties, spriegums uz tā klājumiem kļuvis 2 reizes mazāks, ir 48 mJ.
d) Skaņas svārstības pārvēršas elektriskajās svārstībās rācijas raidītajā mikrofonā (raidītāja mikrofonā, uztvērēja telefonā).
e) Elektromagnētiskie viļņi ir šķērsviļņi (šķērsviļņi, garenviļņi).
f) Elektriskā lauka intensitātes vektors elektromagnētiskajā vilnī svārstās perpendikulāri (perpendikulāri, paralēli) viļņa izplatīšanās virzienam.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62326, Fizika, 12 klase
Palidziet ludzu!;)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI
KONTROLDARBS – 1.
1.VARIANTS.

1(1). D
2(2). Dotie lielumi:
T=1,2s=

Formulas un aprēķins:
Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Siren
Siren
Siren
Atbildes ir failā))
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62349, Fizika, 12 klase
svarstibas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Siren
Siren
Siren
Risinājums failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs fizikā 12. klasei
ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Papildini teikumus!
a) Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis maksimālo vērtību, strāvas stiprums spolē ir vienāds ar nulli.
b) Ja svārstību kontūra maiņkondensatoram kapacitāti palielina 4 reizes, tad elektromagnētisko svārstību periods kontūrā palielinās 2 reizes.
c) Uzlādējot kondensatoru, svārstību kontūram piešķir 20 mJ enerģijas. Ja neievēro zudumus, tad enerģija kontūra spolē tajā momentā, kad kondensatoram izlādējoties, spriegums uz tā klājumiem kļuvis 2 reizes mazāks, ir 48 mJ.
d) Skaņas svārstības pārvēršas elektriskajās svārstībās rācijas raidītajā mikrofonā (raidītāja mikrofonā, uztvērēja telefonā).
e) Elektromagnētiskie viļņi ir šķērsviļņi (šķērsviļņi, garenviļņi).
f) Elektriskā lauka intensitātes vektors elektromagnētiskajā vilnī svārstās perpendikulāri (perpendikulāri, paralēli) viļņa izplatīšanās virzienam.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62485, Fizika, 12 klase
PD. ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI.
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>

dzinis
dzinis
dzinis
Lūdzu
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs fizikā 12. klasei
ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Papildini teikumus!
a) Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis maksimālo vērtību, strāvas stiprums spolē ir vienāds ar nulli.
b) Ja svārstību kontūra maiņkondensatoram kapacitāti palielina 4 reizes, tad elektromagnētisko svārstību periods kontūrā palielinās 2 reizes.
c) Uzlādējot kondensatoru, svārstību kontūram piešķir 20 mJ enerģijas. Ja neievēro zudumus, tad enerģija kontūra spolē tajā momentā, kad kondensatoram izlādējoties, spriegums uz tā klājumiem kļuvis 2 reizes mazāks, ir 48 mJ.
d) Skaņas svārstības pārvēršas elektriskajās svārstībās rācijas raidītajā mikrofonā (raidītāja mikrofonā, uztvērēja telefonā).
e) Elektromagnētiskie viļņi ir šķērsviļņi (šķērsviļņi, garenviļņi).
f) Elektriskā lauka intensitātes vektors elektromagnētiskajā vilnī svārstās perpendikulāri (perpendikulāri, paralēli) viļņa izplatīšanās virzienam.Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65810, Fizika, 12 klase
Pārbaudes darbs "Elektromagnētiskās svārstības un viļņi"
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Papildini teikumus!
a) Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis maksimālo vērtību, strāvas stiprums spolē ir vienāds ar nulli.
b) Ja svārstību kontūra maiņkondensatoram kapacitāti palielina 4 reizes, tad elektromagnētisko svārstību periods kontūrā palielinās 2 reizes.
c) Uzlādējot kondensatoru, svārstību kontūram piešķir 20 mJ enerģijas. Ja neievēro zudumus, tad enerģija kontūra spolē tajā momentā, kad kondensatoram izlādējoties, spriegums uz tā klājumiem kļuvis 2 reizes mazāks, ir 48 mJ.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67656, Fizika, 12 klase
ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs fizikā 12. klasei
ELEKTROMAGNĒTISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI
1. variants

1. uzdevums (6 punkti)
Papildini teikumus!
a) Kad svārstību kontūrā spriegums kondensatorā ir sasniedzis maksimālo vērtību, strāvas stiprums spolē ir vienāds ar nulli.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 69304, Fizika, 12 klase
2 часть
NPD. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NPD. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi.

elektriskā lauka intensitātes vektors elektromagnētiskajā vilnī, attiecībā pret viļņa izplatīšanās virzienu, svārstās ...
Выберите один ответ:
a. .. paralēli
b. .. perpendikulāri


Elektromagnētiskie viļņi ir ...
Выберите один ответ:
a. .. garenviļņi.
b. .. šķēŗsviļni.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2017 homework.lv
Top.LV