Meklēšanas rezultāti - 'fizika un tehnika' Meklēšanas rezultāti - 'fizika un tehnika'
№ 48744, Latviešu valoda, 12 klase
Помогите решить лат-яз
Apskaties uzdevumu
<1/1>

lory>
lory>
lory>
2) zadaniye
fizikas laboratorijas darbu alika, jaievero drowibas tehnikas noteikumus
Tev jasanem labu atzimi...
pagajuwaja ned. tev bija jauzraksta vairakie referati
Vakar mums bija janoliek eksamenu matematikaa
datorlietotajeime jastrada ar jauno tildes programuu
tev bija ilgi jaklauve pie auditorijas durvim
studenetma ar saviem darbiem japiedalas onkursaa
lekcijas beigaas studentiem bija jasaprata tehnisko terminu nozimes !


zahar
zahar
zahar
145.
1. Ja man butu vairak laika es macītos labāk.
2. Ja man būtu daudz naudas es aizbrauktu arzemes.
3. Ja es zinātu daudzas svešvalodas es srādātu par tulkotāju
4. Ja es prastu spēlēt šahu es uzvarētu savus draugus.
147.
1. Fizikas lab. darbu laika studentiem jāievēro drošibas..
2. Tev jāsaņem labu atzimi fizikas..
3. Pagajusaja nedelā tev bija jāraksta vairākus referatus.
4. vakar mums bija jānoliek eks...
5. Datorlietotajiem jāstrādā ar jauno..
7. Studentiem ar saviem darbiem jāpiedalas konkursā
№ 58262, Ētika, 11 klase
Lūdzu palīdziet izpildīt šo testiņu. Paldies. Uzdvums failā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1. Kāda zinātne ir sapludusi kopā ar biotehnoloģiju XX gadsimtā 50. gados?
A) Fizika
B) Bioloģija
C) Ķīmija
D) Medicīna
2. Kura no šim zinātņu nozarem nav radījusies uz Darvina evolūcijas ideju bāzes?
A) Evolucionārā metafizika
B) Evolucionārā izziņas un zinātnes teorija
C) Evolucionārā tehnika
D) Evolucionārā medicina

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 60453, Ētika, 11 klase
PALDIES! tests..
Apskaties uzdevumu
<1/1>

taisone
taisone
taisone
pielikuma
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1. Kāda zinātne ir sapludusi kopā ar biotehnoloģiju XX gadsimtā 50. gados?
A) Fizika
B) Bioloģija
C) Ķīmija
D) Medicīna
2. Kura no šim zinātņu nozarem nav radījusies uz Darvina evolūcijas ideju bāzes?
A) Evolucionārā metafizika
B) Evolucionārā izziņas un zinātnes teorija
C) Evolucionārā tehnika
D) Evolucionārā medicina

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Tests. Ētika. Kāda zinātne ir .... Turpinājums failā :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61127, Ētika, 11 klase
Lūdzu palīdziet ar testu ētikā! Paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Tests ētika

1. Kāda zinātne ir sapludusi kopā ar biotehnoloģiju XX gadsimtā 50. gados?
A) Fizika B) Bioloģija C) Ķīmija D) Medicīna
2. Kura no šim zinātņu nozarem nav radījusies uz Darvina evolūcijas ideju bāzes?
A) Evolucionārā metafizika B) Evolucionārā izziņas un zinātnes teorija C) Evolucionārā tehnika D) Evolucionārā medicina
3. Kura no šīm tehnikam nav atsevišķi nodalīta saskaņā ar H. Šelsķa teoriju?
A) Humānā tehnika B) Ražošanas tehnika C) Ārstniecības tehnika D) Organizācijas tehnika


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

qscwdv
qscwdv
qscwdv
Pileikumā:
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61822, Fizika, 9 klase
palidziet ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
FIZIKA UN TEHNIKA
1.variants

1. uzdevums (5 punkti)
Andris ar āmuru no dēļa izvilka naglu.
a) Kā sauc vienkāršā mehānisma modeli, kuru Andris izmantoja?
Apvelc pareizo atbildi!
Slīpā plakne Svira Ķīlis Trīsis
b) Lai izvilktu naglu, Andris uz āmura rokturi iedarbojās ar spēku F1 = 50 N.
Cik garš ir attiecīgais spēka plecs? l 1= 30cm
c) Cik garš ir otra spēka F2 plecs? l2 = 10cm
d) Salīdzini spēkus F1 un F2! Kurš no tiem ir lielāks? Atbildi pamato!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 64198, Fizika, 9 klase
Sveiki!
Man jāgatavojas svarīgam kontroldarbam, un lūdzu vai jūs varētu man palīdzēt. vēlākais otrdien. Milzīgs paldies.
Failā:
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
FIZIKA UN TEHNIKA
1.variants

1. uzdevums (5 punkti)
Andris ar āmuru no dēļa izvilka naglu.
a) Kā sauc vienkāršā mehānisma modeli, kuru Andris izmantoja?
Apvelc pareizo atbildi!
Slīpā plakne Svira Ķīlis Trīsis
b) Lai izvilktu naglu, Andris uz āmura rokturi iedarbojās ar spēku F1 = 50 N.
Cik garš ir attiecīgais spēka plecs? l 1= 30cm
c) Cik garš ir otra spēka F2 plecs? l2 = 10cm
d) Salīdzini spēkus F1 un F2! Kurš no tiem ir lielāks? Atbildi pamato!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV