Meklēšanas rezultāti - 'karbonskābes un to atvasinajumi' Meklēšanas rezultāti - 'karbonskābes un to atvasinajumi'
№ 58661, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi 1. daļa
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi 1. daļa
Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58662, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi 2. daļa
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi
Nedaudz failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61461, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSĀBES, TO ATVASINĀJUMI UN AIZVIETOTĀS KARBONSKĀBES
1. variants
1. uzdevums (4 punkti)
Ieraksti trūkstošos vārdus!
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas:
a) karboksilgrupu - COOH (nosaukums, formula),
b) aminogrupu - NH2 (nosaukums, formula).

2. uzdevums (4 punkti)
Dotas vielu formulas:
a) C3H7COOH b) c) C2H5CHO
d) e) NH2CH2COOH


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64476, Ķīmija, 12 klase
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI


1. uzdevums (4 punkti)
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās
grupas un to nosaukumus!
a) karboksilgrupa - COOH
b) aminogrupa - NH2


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 67732, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
kur Tev pazudis 4. uzdevums???
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
III ieskaite 12.klase

Vārds__________ Uzvārds______________ klase____ datums_________

Karbonskābes un to atvasinājumi

1.uzdevums(4 punkti)
Hidroksikarbonskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās grupas un to nosaukumus!
hidroksilgrupa - OH
karboksilgrupa – COOH

2.uzdevums(4 punkti)
a) ClCH2CH2COOH
b)C2H5COOH

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67829, Ķīmija, 12 klase
palidziet ludzu ar ķīmiju. Pielikumā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68481, Ķīmija, 12 klase
help
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES un TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums. (4 punkti)
Izvēlies vienu atbildi!
1. Vienādojums R– COOH  R–COO¯ + H+ attēlo karbonskābju:
a) dehidrogenēšanu
b) hidratāciju
c)
hidrogenēšanos
d) disociāciju
2. Kuras aminoskābes ūdensšķīdumos būs bāziska vide?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68568, Ķīmija, 12 klase
Ieskaite- Karbonskābes un to atvasinājumi.
Lūdzu palīdziet , ķīmiju nesaprotu.
1.uzd
2.uzd
3.uzd
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi
2.variants

1.uzdevums.
Hidroksikarbonskābe
B
Esteris
E
Halogēnkarbonskābe
D
Karbonskābe
C

Burts
Savienojuma nosaukums
c)
Metil izopropanols
d)
2-hidrokso butānskābe
e)
2-hlor propānskābe


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68583, Ķīmija, 12 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3 uzdevums. Paldies par palidzibu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES un TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums. (4 punkti)
Izvēlies vienu atbildi!
1. Vienādojums R– COOH  R–COO¯ + H+ attēlo karbonskābju:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2017 homework.lv
Top.LV