Meklēšanas rezultāti - 'karbonskābes' Meklēšanas rezultāti - 'karbonskābes'
№ 28027, Ķīmija, 9 klase
Vajag uzrakstit 10 piemerus dabaa sastopamaam organiskaam vielaam, un 10 piemeerus maaksliigi ieguutaam organiskaam vielaam. ;)

snow
snow
snow
Daba : Holesterīns, Skudrskābe, Benzoskābe, Salicilskābe, citronskabe, Bifenils, Amonjaks, Glicerīns, Fenols, Ftalskābe

Maksligi : Akrilskābe, acetons, trinitrotoluols, Etilēns, Propēns, izobutēns, Ksilols, Stirols, Benzoskābe, naftalīns, Benzpirēns

SupRiseD :p
SupRiseD :p
SupRiseD :p
Zina dabā sastopamās organiskās vielas (ogļūdeņraži, karbonskābes, tauki, ciete, saharoze, glikoze, olbaltumvielas.

http://isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog.shtml?kimija8_9#9klase

te tu vari palasit viss kas tevi nterese viss ir apraxtits.. :)

Diekrupps
Diekrupps
Diekrupps
Daba:
H2O; CO2; CH4; NH3 ; HCl
Maksligas C2H5OH ;[Zn(NH3)4)]Cl2; (H2C-CH2)6 ; H2SO4; H2SiO3

ewija
ewija
ewija
dabā sastop.-ogļūdeņraži, karbonskābes, tauki, ciete,saharoze, glikoze, olbaltumvielas,ogleklis
palidzēju ko zinaju,to makslīgas nevienas nezinu :)
№ 42241, Ķīmija, 9 klase
1uzd.
Uzrakstīt kāds ir sāļu sastāvs?

2.udz.
kuras skābes sāļi ir fosfāti(miniem piemērus)?

3.uzd.
kuras skābes sāļi labi šķīst ūdenī?

4.uzd.
kuras reakcijas ir iespejamas?

1.K(2)CO(3) + NaCl->
2.K(2)SO(4) + BaCl(2)->
3.Ca + ZnCl(2)->
4. Na(2)SO(4) + HCl->

5.uzd.
Kāda veida reakcijas norisinās starp šķīstošiem sāļiem un metāliem?

7.uzd.
Aprēķināt nātrija karbonāta procentionālo sastāvu masas daļā.

Triobet
Triobet
Triobet
1. uzd.

Sālis sastāv no hloristā nātrija.

2.uzd

Iespējams, ka ir citronskābes sāļu vai organisko skābju sāles. Tur varētu būt fostāti.

3. uzd.

Akmens sāls - viņa ļoti labi šķīst ūdenī.


Par pārējo nezinu...

El_Gredus
El_Gredus
El_Gredus
1.uzd. Sāļi sastāv no metāla jona un skābes atlikuma.
2.uzd. Na3PO4 (nātrija ortofosfāts) no ortofosfātskābe H3PO4
3.uzd. HNO3 (slāpekļskābe), HCL (sālskābe) gandrīz vienmēr HBr (bromskābe)
4.uzd. 1)K2CO3+2NaCL->Na2CO3+2KCl , 2)K2SO4+BaCl2->BaSO4+2KCl , Ca+ZnCl2->Zn+CaCl2
5.uzd. aizvietošanas reakcija.
6.uzd. (Na)=43,4% (C)=11,6% (O)=45%

-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
1. Sāļi sastāv no metāla un skābes atlikuma.
2. Sērskābes. Na2SO4, MgSO4
3. HNO3
4. a) iespeejama
b) ieespeejama
c) jāskatās pēc metālu aktivitātes rindas, kuras man diemžēl nav pa rokai un nevaru uz šo atbildēt.
d) iespējama
5) aizvietoshanas.
7) M(visa sav.) = 106 g/mol
Na = 44 %
C = 10 %
O = 46 %

INGA
INGA
INGA
1. saalji sastaav no Me un skaabes atlikuma
2. Tie ir fosforskaabes saalji. CaPo4, AlPo4
3. Labi skjiist Cl saalji
4. visas
5. Apmainjas reakcija

blumarinebaby
blumarinebaby
blumarinebaby
1)Sāļi  Normālie sāļi ( Na2 SO4, Na3PO4)  Skābie sāļi (NaHSO4, NaHCO3)  Bāziskie sāļi (Mg(OH)Cl, Al(OH)Cl2)  Dubultsāļi( KNaSO4, Kal(SO4)2  Kompleksie sāļi (K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6]
2)Sālsskābe, Etiķskābe
Sērskābe, Karbonskābes
3)sālsskābe, sērskābe
4)
№ 50694, Ķīmija, 12 klase
1.Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās grupas un to nosaukumus!

2.Hidroksikarbonskābju 2 funkcionālās grupas un to nosaukumus!

3.Vasaras beigās graudaugu sēklās norisinās process:glikoze->polisaharīds.Pavasarī,sēklām dīgstot, notiek pretējs process
a)Uzraksti polisaharīda nosaukumu!
b)Kuru procesu attēlo ķīmiskās reakcijas vienādojums? (C6H10O5)n+nH2O-->(fermenti) nC6H12O6

4.Vasarā norisinās process:monosaharīds-->ciete.Pavasarī pretēji.
a)Monosaharīda nosaukums?
b)Kuru procesu attēlo ķīmiskās reakcijas vienādojums?
nC6H12O6-->(C6H10O5)n+nH2O


Es
Es
Es
2.karbonskabes
3.a) polisaharidi jeb ogljhidrati
b) notiek pretējs process seklam digstot

4.a)ogljhidrati
b)monosaharīds-->ciete
№ 51276, Ķīmija, 12 klase
Kāda ir etānskābes oktilestera formula?
Tā izejvielu formulas?

Zanda
Zanda
Zanda
Viņu ražo no oktanola C8H17OH CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2OH un etānskābes jeb karbonskābes CH3COOH sērskābes klātienē un iegūst CH3COOCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3
№ 57843, Ķīmija, 12 klase
Izpalīdziet lūdzu ķīmijā.
Viens uzdevums tikai. Teksts par lielu, nevarēju ierakstīt šeit. Paldies.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
domāju ka pareizi
Etānskābes oktilesteris rada apelsīniem raksturīgo smaržu. Esteri ražo arī rūpnieciski no atbilstošā spirta un karbonskābes sērskābes klātbūtnē paaugstinātā temperatūrā.
a) Uzraksti etānskābes oktilestera izejvielu ķīmiskās formulas!
C3H7COOC3H7 + H2O -> C3H7COOH + C3H7OH
b) Uzraksti estera sintēzes ķīmiskās reakcijas molekulāro vienādojumu!
CH3COOC5H11 + H2O -> CH3COOH + C5H11OH
c) Uzraksti estera molekulas struktūrformulu!
CH3COOH+C8H17OH ----H2SO4 ietekmē--> CH3-CO-O-C8H17 + H2O
Vietā kur ir CO savstarpēji ir dubultā saite.

d) Esteri tiek izmantoti aromāta radīšanai dažādos dzērienos, parfimērijas izstrādājumos, saimniecības līdzekļos. Dzērienos estera ūdensšķīdumā var notikt
estera hidrolīzes process.
Uzraksti vienu piemēru apstākļiem, kuru maiņa var veicināt estera hidrolīzes
Procesu!
No 1 t sausu zāģskaidu hidrolīzes procesā iegūst apmēram 200 l etanola.
№ 58661, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi 1. daļa
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi 1. daļa
Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58662, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi 2. daļa
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi
Nedaudz failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61068, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

antichrist
antichrist
antichrist
skatīt fallu
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES.

1. uzdevums (5 punkti)
Sagrupē skābju saīsinātās struktūrformulas pēc karboksilgrupu skaita un ogļūdeņraža atlikuma uzbūves, ierakstot tabulā tās numuru!

Vienvērtīgās karbonskābes (monokarbonskābes) Divvērtīgās karbonskābes (dikarbonskābes) Piesātinātās karbonskābes Nepiesātinātās karbonskābes Aromātiskās karbonskābes
E A C
a) H3C b) H3C − CH = CH c) CH3−CH−COOH


d) e)


f) HOOC−CH=CH−CH2−COOH


2. uzdevums (4 punkti)
Katram vielas nosaukumam pēc IUPAC nomenklatūras pievieno atbilstošā triviālā nosaukuma burtu!

Nosaukums pēc IUPAC nomenklatūras Triviālais nosaukums
Etāndiskābe D A Skudrskābe
Metānskābe A B Etiķskābe
Butānskābe C C Sviest¬skābe
Etānskābe B D Skābeņskābe


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61461, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSĀBES, TO ATVASINĀJUMI UN AIZVIETOTĀS KARBONSKĀBES
1. variants
1. uzdevums (4 punkti)
Ieraksti trūkstošos vārdus!
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas:
a) karboksilgrupu - COOH (nosaukums, formula),
b) aminogrupu - NH2 (nosaukums, formula).

2. uzdevums (4 punkti)
Dotas vielu formulas:
a) C3H7COOH b) c) C2H5CHO
d) e) NH2CH2COOH


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 62651, Ķīmija, 12 klase
Mīļš paldies! Karbonskābes
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Skolēna darba lapa

................................ .................................. ............................... ...............................
Vārds uzvārds klase datums

KARBONSKĀBES.

1. uzdevums (5 punkti)
Sagrupē skābju saīsinātās struktūrformulas pēc karboksilgrupu skaita un ogļūdeņraža atlikuma uzbūves, ierakstot tabulā tās numuru!

Vienvērtīgās karbonskābes (monokarbonskābes) Divvērtīgās karbonskābes (dikarbonskābes) Piesātinātās karbonskābes Nepiesātinātās karbonskābes Aromātiskās karbonskābes
E A C
a) H3C b) H3C − CH = CH c) CH3−CH−COOH


d) e)


f) HOOC−CH=CH−CH2−COOH


2. uzdevums (4 punkti)
Katram vielas nosaukumam pēc IUPAC nomenklatūras pievieno atbilstošā triviālā nosaukuma burtu!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV