Meklēšanas rezultāti - 'magnijs' Meklēšanas rezultāti - 'magnijs'
№ 22318, Ķīmija, 8 klase
Kas ir Cl, K, O, H, Mg, Br?

≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
≈√vp_idb_insp‰
Ja runa iet par ķimisko elementu nosaukumiem, tad, lūdzu:
Cl - hlors;
K - kālijs;
O - skābeklis;
H - udenņadis;
Mg - magnijs;
Br - broms.

mAx1m
mAx1m
mAx1m
Cl - Hlors
K - Kālijs
O - Skābeklis
H - Ūdeņradis
Mg - Magnijs
Br - Broms

КаиШа*
КаиШа*
КаиШа*
Cl-Chlorum
K - Kalium
O - Oxygenium
H- Hydrogenium
Mg - Magnesium
Br- Bromum

Leruusik
Leruusik
Leruusik
Cl - hlors
K - kalijs
O - skabeklis
H - udenradis
Mg - magnijs
Br - broms

CheRry
CheRry
CheRry
kalcijs, kalijs, skabeklis, udenradis, magnijs, broms
№ 32287, Fizika, 11 klase
pastāstiet kautko vairāk nekā grāmatā ir rakstīts par metālu elektrovadītspēju.

Pameliņa mana
Pameliņa mana
Pameliņa mana
Elektrovadītspēja ir lielums, kas raksturo vielas spēju vadīt elektrisko strāvu. Elektrovadītspēja ir elektriskajai pretestībai apgrieztais lielums. Liela īpatnējā elektrovadītspēja nozīmē mazu īpatnējo elektrisko pretestību.

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Par elektrisko strāvu sauc elektrisko lādiņu virzītu kustību.1 Elektriskā strāva ir elektronu plūsma no vietas, kur elektronu ir pārāk daudz, uz vietu, kur to ir pārāk maz, līdzīgi kā ūdens plūst no augstāka līmeņa uz zemāku. Elektrisko strāvu galvenokārt ražo elektrostacijās. Daļu elektrības iegūst ķīmiskajās reakcijās baterijās vai gaismai iedarbojoties uz fotoelementiem. Elektrisko strāvu vadītājos un pusvadītājos sauc par vadītspējas strāvu.
Metāli ir kristāliskas cietvielas, kurām ir virkne specifiku īpašību. Galvenās no tām: liela elektrovadītspēja un siltumvadītspēja, izteikts plastiskums, spīdība u.c. īpašības.
Metālu elektrovadītspēju raksturo šādas galvenās iezīmes:
1) Elektriskā strāvā metālos rada brīvo ( kolektivizēto) elektronu plūsma. Tā ir elektronvadītspēja. Jonvadītspēju, kā tas ir, piemēram, elektrolītiem, metāliem praktiski var neievērot.
2) Metālu īpatnējā vadītspēja salīdzinājuma ar citām vielām ir relatīvi liela un savukārt īpatnējā pretestība- maza.
3) Metālu īpatnēja pretestība atkarībā no temperatūras mainās pēc komplicētam likumsakarībām.
Augstās temperatūrās (vairumam metālu par austām var uzskatīt temperatūras, kas pārsniedz 100...200k) metālu īpatnēja pretestība ir lineāri atkarīga no temperatūras:
ρ =ρ0(1+αt),

Vārds “metāls” cēlies no grieķu valodas vārda metallon – šahta, raktuve. Līdz mūsu ēras sākumam bija zināmi deviņi metāli: varš, sudrabs, zelts, cinks, alva, dzelzs, svins, antimons un dzīvsudrabs. 1779.gadā fraņču zinātnieks A. L. Lavuazjē sastādīja pirmo “vienkāršo ķermeņu”, t.i., ķīmisko elementu, sarakstu, kurā jau bez minētajiem metāliem ietilpa vēl astoņi: bismuts, kobalts, mangāns, molibdēns, niķelis, platīns, volframs un arsēns. Arsēns ir nemetāls, taču pēc savām fizikālajām īpašībām tas atgādina metālu. No 18.gs. beigām atklāto metālu skaits strauji pieauga. 19.gs. pirmajā pusē atklāja platīna saimes metālus (rutēniju Ru, rodiju Rh, pallādiju Pd, osmiju Os, irīdiju Ir) un ieguva dažus sārmus un sārmzemju metālus(litiju Li, nātriju Na, kāliju K, kalciju Ca, stronciju Sr, bāriju Ba). No dabā sastopamajiem metāliem pēdējo atklāja rēniju Re 1924.gadā. 20.gs. vidū sāka iegūt radioaktīvos metālus (tehnēciju Tc, prometiju Pm, neptūniku Np, plutoniju Pu u.c.), kas dabā nav sastopami.

Metālu vispārīgais raksturojums

Parastajos apstākļos visi metāli ir cietas, kristāliskas vielas. (Izņēmums ir dzīvsudrabs, kura kušanas temperatūta ir –39oC.) Tiem piemīt laba siltumvadītspēja, elektrovadītspēja un kaļamība. Kompaktiem metāliem ar tīru, neoksidētu virsmu ir raksturīgs metālisks spīdums (piemīt gaismas atstarošanas spējas). Sasmalcinātiem metāliem šī īpašība zūd (izņēmumi – alumīnijs un magnijs)
No vielas uzbūves viedokļa metāli ir vienkāršas vielas kam raksturīgs blīvs atomu kristālrežģis. Metālu kristālrežģu mezglpunktos atrodas gan neitrāli atomi, gan metālu katjoni, jo daļa no metālu vērtības elektroniem brīvi pārvietojas pa metāla kristālrežģi. Šie elektroni ir kopīgi visiem kristālrežģa joniem. Brīvos elektronus metāla kristālrežģos mēdz saukt arī par elektronu gāzi. Brīvie elektroni nosaka metālu un to sakausējumu elektrovadītspēju, siltumvadītspēju un gaismas atstarošanas spēju.
№ 43732, Ķīmija, 10 klase
№ 43721, Ķīmija, 10 klase
noteikt salu skidibu

NaCl
PbNO
AlSO4
NaPO4
FePO4

uzrakstit vielu nosaukumus

KCL=H2O
NaCl+H2O+SiO2
Cu(OH)2+K2SO4
Al2(SO4)3+3Cu
NaCl+H2SO4
Mg+ZnSO4

ludzu palidziet man

Nice
Nice
Nice
NaCl -> skist (58)
PbNo ->
AlSo4 -> skist (342)
NaPO4 -> skist (164)
FePO4 -> neskist (812)

KCl -> kalija hlorids
H2O -> udens
NaCl -> natrija hlorids
SiO2 -> silicija oksids
Cu(OH)2 -> vara hidroksids
K2SO4 -> kalija sulfats
Al2(SO4)3 -> aluminija sulfats
Cu -> vars
NaCl -> natrija hlorids
H2SO4 -> serskabe
Mg -> magnijs
ZnSo4 -> cinka sulfats

rupuC
rupuC
rupuC
NaCl-Skistosa viela (58,5)
PbNO-Skistosa viela (331)
AlSO4-Skistosa viela (342)
NaPO4-Skistosa viela(164)
FePO4-Neskistosa viela(151)
Ceru kad palidzes meginasu ari 2 uzd izpildit! :)
№ 45054, Ķīmija, 10 klase
kaads labums organismam no dzelzs,fosfors,kaalijs,magnija un naatrija hlors(saals)?kas var notikt ja tos uznjemt paaraak daudz,vai paaraak maz?

lindindins
lindindins
lindindins
Dzelzs nepieciesama lai veicinatu un stabilizetu pareizu asins cirkulaciju, un asinis ka tadas.
Magnijs nepieciesams stipriem kauliem, ari sievietem.
Cukurs veicina smadzenu darbibu, savukart sals lielos daudzumos, parmerigi lietojot var bojat ieksejos organus, it ipasi nieres, tadel nevajag parak daudz est sali.

№ 45688, Dabaszinības, 6 klase
Kas kopīgs un atšķirīgs lavai ar magmu.?

matemaatikis
matemaatikis
matemaatikis
lava ir magma, kas nokļuvusi virs zemes vulkānu izvirdumos. Tās temperatūra ir 650 līdz 1200°C
Magma ir izkausēts iezis, kas atrodas Zemes (vai jebkuras citas cietas planētas) dzīlēs.
kopīgs- abas nāk no zemes dzīlēm, abas ir karstas un šķidras.

tusnis
tusnis
tusnis
Lavai ar amagmu ir kopīgs tas kad vinji abi ir ljoti karsiti.
Atšķirīgs Magma dzīvo dziljāk zem zemes nekā lava.
ceru ka tev palidzēs :)

agent.
agent.
agent.
gan alva gan magnijs ir metali, viniem atshkiras krasa, molmasa, kushanas temperatura

Ančy
Ančy
Ančy
Lava ir magma, kas nokļuvusi virs zemes vulkānu izvirdumos. Tās temperatūra ir 650 līdz 1200°C
№ 52099, Ķīmija, 11 klase
LŪDZU PALĪDZIET!

1.uzd
Izmantojot metālu elektrōķīmisko spriegumu rindu, izvēlies atbilstošu metālu un ieraksti tekstā metāla nosaukumu!

A. .............. ir spēcīgāks reducētājs nekā alumīnijs, bet vājāks reducētājsnekā kalcijs.
B. ................, reaģējot ar vara(II) sulfāta ūdensšķidumu, reducē Cu2+ jo9nus, kas atrodas šķidumā.
C. ........................... nereaģē ne ar aukstu, ne ar karstu ūdeni un neiedarbojas ar atšķaidītām skābēm.3.uzd Cinka hidroksīds reaģē gan ar sālskābi, gan ar nātrija hidroksīdu. Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus!

Zn(OH)2+_NaOh-->
Zn(OH)2+_HCl-->

Anninjsh
Anninjsh
Anninjsh
1.variants.
1.uzd. A. Magnijs B. Dzelzs C. Zelts
2.uzd. AgNO3 izmanto medicīnā, lilākās koncentrācijās izmanto čūlu un kārpu piededzināšanā, gļotādu ārstēšanā.
KCl- minerālmēslojums, lauksaimniecība.
CaSO4*0,5H2O- izmanto celtniecībā sauc par dedzinātajiem kaļķiem jeb albastaru.
3.uzdevums. Zn(OH)2+2NaOH  Na[Zn(OH)4]
Zn(OH)2 + 2HClZnCl2+H2(bultiņa uz augšu)

veiksmi! :)

Hegemonija
Hegemonija
Hegemonija
A. Magnijs
B. H2SO4
C. Varš
Manuprāt, tā vajadzētu būt.

3. Zn(OH)2+2NaOH --> Na2[Zn(OH)4]
Zn(OH)2+2HCl--> ZnCl2 + 2H2O

3. uzd,
№ 53082, Fizika, 12 klase
Emisijas spektri
1)Vai ir jāsalīdzina viena ķīmiskā elementa visas spektra līnijas? Adbildi pamato!
2)Daudziem vielu maisījumiem spektrs sastāv no ļoti daudz līnijām.Tas apgrūtina salidzināšanu ar atsevišķu elementu spektriem.Uzraksti savus priekšlikumus metodes pilnveidošanai.
3)Vai uz Saules varētu būt laboratorijas darbā noteiktas vielu maisījums?Paskaidro,kā to varētu pārbaudīt!

Es
Es
Es
1)jā, lai noteiktu , kuras spektra krāsas nav redzamas.
3)Jā. To var uzzināt, ja zin kādi vielu maisījumi ir uz saules.
Saules fotosfēras raksturojums:
ūdeņradis 73,46 %
hēlijs 24,85 %
skābeklis 0,77 %
ogleklis 0,29 %
dzelzs 0,16 %
sērs 0,12 %
neons 0,12 %
slāpeklis 0,09 %
silīcijs 0,07 %
magnijs 0,05 %

trombocits
trombocits
trombocits
jā, jo ķīmisiem elementiem spektrs ir līdzīgs, reizēm atšķiras par vienu vai divām līnijām
izveidot pagaurus konkrēta spektra noteikšanai piem. lapā izkgriezti caurumi ar tām vietām kur jāsakrīt spektra līnijām, ja šīs vietas atbilst jāuzliek otra lapa kur izgriezti caurumi lai redzētu kur spektram nevajadzētu krist
jā varētu būt to var noteikt ar gaismas spektru kāds tiek izstarots un aplūkot to caur dažādiem filtriem
№ 59238, Ķīmija, 11 klase
1.Izrakstīt un nosaukt metālus!
CuO, Al, H2SO4, N2, Mg, Ca(OH)2, K2CO3, SO2,Ca, CH3COOH, Pb, NO, HNO3, NaOH, I2, Fe, S, ZnCl2, Hg, Na2S, Al(OH)3.

Marina15
Marina15
Marina15
Al- alumīnijs
Mg - magnijs
Ca - kalcijs
Pb - svins
Fe - dzelzs
ZnCl2 - cinka hlorīds
Hg - sudrabs

gucite
gucite
gucite
Al - alumīnijs
Mg - magnijs
Ca - kalcijs
Pb - svins
Fe - dzelzs
Hg - dzīvsudrabs

žirka
žirka
žirka
Cu-varš
Al-alumīnijs
Mg-magnij
Ca-kalcijs
K-kālijs
Pb-svin
Na-nātrijs
Fe-dzelzs
Zn-cinks
Hg-dzīvsudrabs

Lachuks
Lachuks
Lachuks
CuO - vara II oksīds;
Al - alumīnijs
H2SO4 - sērskābe;
N2 - skāpeklis
Mg - magnijs
Ca(OH)2 - kalcija hidroksīds
K2CO3 kālija karbonāts
SO2 - sēra IV oksīds
Ca - kalcija
CH3COOH - etānskābe
Pb - svins
NO - slāpekla II oksīds
HNO3 - slāpekļskābe
NaOH - nātrija hidroksīds
I2 - jods
Fe - dzelzs
S - sērs
ZnCl2 - cinka hlorīds
Hg - dzīvsudrabs
Na2S - nātrija sulfīds
Al(OH)3 - alumīnija hidroksīds

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Fe- dzelzs
Al- alumīnijs
Mg- magnijs
Pb- svins
Ca - kalcijs
№ 60796, Ķīmija, 11 klase
NKD Metālu vispārīgais raksturojums. Iegūšana.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
METĀLI
4. variants

1. uzdevums. 5 p.
Ieraksti teikumos izlaistos vārdus: metāliskā saite, metāla kristālrežģis, brīvie elektroni, metāla joni, metāla atomi!
Metāla kristālrežģi veido metāla joni, brīvie elektroni un metāla atomi;
Saite starp metāliskā elementa joniem un brīvajiem elektroniem ir metāliskā saite;
Metāla uzbūves struktūru raksturo metālu kristālrežģis.
Izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu, aizpildi tabulu!
Atoma
elektronformula Metā¬liskā elementa simbols Vērtī¬bas elektronu skaits Augstākā oksidē¬šanas
pakāpe
1s22s22p63s2 Mg-magnijs 3 +3
1s22s22p63s23p63d104s24p1 Ga-gallijs 1 +5
... 3d24s2 Ti-titāns 2 +5


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 60929, Ķīmija, 10 klase
KVD Ķīmisko elementu un to savienojumu raksturojums pēc atomu uzbūves un vietas periodiskajā tabulā.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ĶĪMISKO ELEMENTU UN TO SAVIENOJUMU RAKSTUROJUMS PĒC ATOMU UZBŪVES UN VIETAS PERIODISKAJĀ TABULĀ

Sasniedzamais rezultāts
Raksturo ķīmisko elementu un tā savienojumus pēc vietas ķīmisko elementu periodiskajā tabulā un atoma uzbūves.

Uzdevums (15 punkti)

Aizpildi tukšās vietas tekstā, izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu!

Magnijs un fosfors ir 3 perioda elementi; magnijs ir II A grupas ķīmiskais

elements, bet fosfors V A grupas ķīmiskais elements.

Magnija atoma ārējā enerģijas līmeņa elektronu konfigurācija ir 2, tāpēc tā

augstākā oksidēšanās pakāpe savienojumos ar skābekli ir 2 , tāpēc tai atbilstošā oksīda

ķīmiskā formula ir 2MgO.

Magnija oksīdam ir raksturīgas fizikālās oksīda īpašības.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV