Meklēšanas rezultāti - 'modernisms' Meklēšanas rezultāti - 'modernisms'
№ 35721, Latviešu literatūra, 11 klase
kas ir literatūras virziens???
;)

flonija
flonija
flonija
XX GADSIMTA LITERATŪRA
XX gs. literatūra ir ļoti plaša un daudzveidīga, bagāta gan ar talantīgiem rakstniekiem, gan izciliem darbiem, gan dažādiem literatūras virzieniem. XX gs. rakstnieki tiecas izprast un arī attēlot savos darbos sarežģīto un pretrunīgo laikmetu un cilvēka nozīmi tajā. Viņi meklē dažādas radošās izteiksmes iespējas, tādēļ arī tālāk attīstās un veidojas jauni visdažādākie literatūras virzieni: reālisms, naturālisms, neoklasicisms, neoromantisms, eksistenciālisms un citi. Vecos rakstniecības paņēmienus nekad pavisam neaizmirst, bet turpina tos attīstīt tālāk, piemēram, ja romantisms tiek uzskatīts par vienu no XIX gadsimta literatūras virzieniem, tas nenozīmē, ka XX gadsimta autoru darbos nevar saskatīt vienu otru šā virziena iezīmi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/29>

angel
angel
angel
Literatūras virziens ir klasicisms, sentimentālisms, romantisms, impresionisms, reālisms, naturālisms, modernisms, postmodernisms utt.

runcitta
runcitta
runcitta
Literatūrā virzienu veido kādas rakstnieku grupas idejiski un mākslinieciski radniecīgās iezīmes zināmā vēstures periodā. virzieni sākuši rasties apmēram 17.gs beigās - 18.gs. sākumā ;)
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 57733, Latviešu literatūra, 12 klase
Lūdzu palīdziet ar šo darbu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
6.pārbaudes darbs literatūrā.

A.Čaks. Modernisms literatūrā.

1.uzdevums. Atklājiet A.Čaka dzejas pasauli! ( 7p.)
Aleksandrs Čaks ir tipisks urbāniskās jeb pilsētas dzejas pārstāvis, kurš ļoti plaši aprakstījis Rīgas dzīvi un tās cilvēkus. Daudz dzejnieka darbos runāts par pilsētas centru, tā ielām, greznajiem bulvāriem un nomali, kurā viņš jūtas kā paradīzē. A. Čaks velta

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58632, Latviešu literatūra, 11 klase
Помогите пожалуйста кто чем может, пожаааааалуйста.
1.uzdevums. Izlasiet 17.un 18.gadsimta literatūras virzieniem raksturīgās pazīmes un ierakstiet tabulā atbilstīgo pazīmju ciparus!
1. Brīvības , vienlīdzības, brālības idejas; sacelšanās pret autoritātēm.
2. Par paraugu izvirzīta antīkā literatūra un māksla.
3.Jūtu izpausme un atklāsme, par cilvēka vērtības kritēriju izvirzīts jūtīgums
4. Tēloti cildeni atdarināšanas cienīgi varoņi; slavēti tikumi, nosodīti netikumi
5. Stingri reglamentētas žanru robežas (traģēdija, oda, varoņpoēma) un darbības, vietas, laika, vienības princips
Apskaties uzdevumu
<1/5>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
2.uzdevums. Aizpildiet doto tabulu!

romantisms
reālisms
modernisms
Raksturīgākās
pazīmes (vismaz 3 katram)
1. Pacilātība
2. Emocionalitāte
3. Kontrastainība
1. Romantisma noliegums
2. Objektīvi atspoguļo dzīvi
3. Tipiskas ikdienas atspoguļošana.

Autori, literārie darbi
( vismaz 3 katram)
1. Egils Plaudis
2. R. Rolāns,
3. H. Manns,
4. T. Manns
1. Gistavs Flobērs „Vājprātīgā atmiņas”
2. Čārlzs Dikenss „Lielās cerības”
3. Nikolajs Gogolis „Mirgoroda”

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/6>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 59542, Latviešu literatūra, 11 klase
CILVĒKA PERSONĪBAS IZPRATNE KLASICISMĀ UN APGAISMES LAIKĀ
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Laine
Laine
Laine
2.1 Atbilst apgaismes virzienam, jo G.Merķelis bija viens no visspilgtākajiem apgaismības ideju pārstāvjiem visā tālaika Baltijā. Viņa darbā parādās jaunu ideju rosināšana un patieso lietu atklāšana, tā kā tas arī ir. To var redzēt šajā fragmenta citātā: „Tiesa, sešdesmit gadus vecais latvietis neatmetīs degvīna dzeršanu, tāpat kā sešdesmit gadus vecs muižnieks neatmetīs daudz kaitīgāko kāršuspēli;”

2.2 Atbilst klasicisma virzienam, jo dzejolī tiek parādītas jutas un sajūtas.

2.3 Atbilst apgaismes virzienam, jo dzejolis rakstīts pēc M.Lutera rakstītās dziesmas, kas rosina paļauties.

wineta-s
wineta-s
wineta-s
2.1. Sirreālisms
2.2. Eksistenciālisms
2.3. Modernisms

xanthippe
xanthippe
xanthippe
;]
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

zakits
zakits
zakits
vari bišķu paņemt no šejienes.. Klasicismā un apgaismes laikā cilvēks mēģināja attistities, viņa darbībaizpaudās gan literatūrā, gan mākslā, gan mūzikā. šajā laikā galvenais uzsvars ir uz sabiedrības lomu un nozīmību.
Klasicismā laikā Latvijā galvenie centri bija Rīga un Jelgava.
Cilvēks vēlejas izprast cilvēka situāciju un lomu pasaulē, to radīja arī kristietība, kas arī parāda cilvēka vietu pasaulē un cilvēka attiecības ar Dievu.
№ 61513, Latviešu literatūra, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
lūdzu :) ir arī pašdomāts dzejolītis ekspresionisma stilā.

A.Čaks. Modernisms literatūrā.

1.uzdevums. Atklājiet A.Čaka dzejas pasauli! ( 7p.)
Čakam dzeja ir urbāniska – viņš ir pilsētas zēns. Viņa dzejā var just izteiktu mīlestību pret Rīgu. Čaks ir aprakstījis pilnīgi visu, kas vien Rīgā ir bijis ieraugāms – gan trūcīgos iedzīvotājus, gan ielas meitas, pilsētas nakts dzīvi, ielas un daudz ko citu.
Savā dzejā Čaks ir kā pašpuika, lai gan dzīvē bija pretēji vērsta personība. Kur dzejā viņš vija kauslis, tur dzīvē – mierīgs un izvairījās no nepatikšanām. Kur dzejā viņš bija bravūrīgs, tur dzīvē – kluss un mierīgs.

2.uzdevums. Pierādiet ,,A.Čaka dzeja ir/nav aktuāla 21.gadsimtā”!Kāpēc ( viedokli pamatojiet ar piemēriem no teksta)? (10p.)
A. Čaka dzeja 21.gadsimtā ir aktuāla, jo:
• Tā palīdz mums atcerēties mūsu kopīgo pagātni („Mūžības skartie”):


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 62092, Latviešu literatūra, 11 klase
MODERNISMA LITERATŪRA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Modernisms
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62098, Kultūras vēsture, 11 klase
Eseja "Modernisma un postmodernisma". Paldies

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
modernisms un postmodernisms.

Modernisms un postmodernisms”
Lai varētu smalkāk izzināt šos jēdzienus, no sākuma ir jāuzzina, ko tie nozīmē.
Modernisma jēdziens tiek lietots, lai apzīmētu dažādus jaunus virzienus, tendences un strāvojumus pasaules mākslā, arhitektūrā, mūzikā, literatūrā un citur.
Modernismā:
• Mainās dzīves stils, vērtības orientācijas;
Nav nekā cieši noteikta, nemainīga, mūžīga, viss ir plūstošs, mainīgs;
• Saistās ar nākotnes projekcijām, ir futūrisks, jo noliedz pagātnes kultūru, pievēršas nākotnes cildināšanai un idealizācijai.
Postmodernisma uzdevums ir pārsteigt un šokēt. Tas ir visaptveroša humanitāro zinātņu kustība, kam galvenokārt raksturīga objektīvās patiesības un metanaratīva (mīta) noliegšana. Modernisma māksla ir termins, kuru izmato mākslas kustības raksturošanai, kas jebkādā veidā nonāk pretrunā ar modernisma principiem.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62300, Literatūra, 12 klase
Modernisms un tā virzienu daudzveidība. No pašas atrastiem materiāliem izveido pārdomu darbu "20. gs ētisko pārmaiņu sekas kā personības jaunu vērtību veidotāja"

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Eseja modernisms, palīgā ņēmu vikipedia un šo to no slinkoju.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62317, Latviešu literatūra, 12 klase
Modernisms un tā virzienu daudzveidība. No pašas atrastiem materiāliem izveido pārdomu darbu "20. gs ētisko pārmaiņu sekas kā personības jaunu vērtību veidotāja"

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Modernisms ;)

Modernisms ir jēdziens , kas apzīmē dažādus jaunus virzienus, strāvojumus pasaules mākslā, tendences, arhitektūras un mūzikas virzienus 19.gs beigās un 20.gs. sākumā,ko vieno citu virzienu izaicināšana vai noliegšana , kā piemēram romantisma , naturālisma un reālisma. Modernisms ir literatūras virziens , kas ir tendenču un sistēmu kopums. Viena no modernisma pazīmēm ir orientēšanās uz atsvešinātu, no sabiedrības izolētu indivīdu, modernisms vēršas pret objektīvās īstenības likumsakarīgu atspoguļošanu, tas noraida reālismu, kā arī pauž neticību, sabiedrības pozitīvas darbības iespējai.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62377, Latviešu literatūra, 11 klase
Помогите. Только переехала в Латвию и очень сложно понять задание.
помогите сделать.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izpildītivisi uzdevumi. Tev nebija iekļauts 8. uzdevums. Pēc 7. nācauzreiz 9. :)

Vārds, uzvārds ------------------------------------
Tests literatūrā 11. klasei
LITERĀRIE VIRZIENI

1. Valdošais literatūras virziens 19.gs. ir : (0.5p)
* reālisms,
* modernisms,
* romantisms.
2. 17.-20.gs. ietvaros darbojas slaveni zinātnieki, filozofi un mākslinieki. Miniet 2-3 no tiem.
Ar ko tie kļuvuši ievērojami? (1,5p)
Filozofi:
• Renē Dekarts – franču filosofs, matemātiķis un zinātnieks. Publicējis virkni darbu, kas ievērojami ietekmēja turpmāko filozofijas, matemātikas, optikas un zinātnes kopumā attīstību Rietumos, jaunlaiku Eiropas racionālisma un mehānisma, līdz ar to arī pozitīvisma pamatlicējs.
Džons Loks – viens no liberālisma pamatlicējiem.
• Voltērs - Viņš iestājās pret Romas katoļu baznīcu un klerikālismu, pret vienpersonisku (karaļa) varu un augstmaņiem.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV