Meklēšanas rezultāti - 'nemetāli 11.klase' Meklēšanas rezultāti - 'nemetāli 11.klase'
№ 28887, Ķīmija, 9 klase
Kimija par Oksidiem
Apskaties uzdevumu
<1/1>

snow
snow
snow
1. Oksidi ir kimiskie sav. , kas sastav no div elementiem, no kuriem viens ir skabeklis.
2. Tie ir oksidi, kuri nereage ne ar skabem, ne ar bazem un salus neveido(indeferentie)
3. nemetalu oksidi un metalu oksidi, kur metala oksid pakape ir >4
4. amfotetie oksidi
5. aktiva metala oksidi
6. H2SO4
7. Fe2O3
8. amfotetie
9.=>Al2O3 + H2O
10. PO4
11. Bazisk oks.
12. skabe
13. kalki
14. CO2
15 NO2 NO
16. H2O

spīgana
spīgana
spīgana
1. Oksīdi ir ķīmiskie savienojumi, kas sastāv no 2 elementiem, no kuriem viens ir skābeklis
2.
3. skābeklis savienojumā ar metālisku vai nemetālisku elementu, kam atbilst skābes
4. Amfotērie oksīdi
5. bāziskie oksīdi reaģējot ar ūdeni
6. S;erskābe H2SO4
7. Fe2O3
8.Amfotērie oksīdi
9. Al2O3 + H2O
10. PO3
11. bāziskajiem
12. Skābes
13. Kalcija oksīds vai dedzinātie kaļķi
14. skābekli jeb O2 (vispār augi to ražo nevis izelpo)
15. CO un CO2
16. Ūdens H2O


Lindash
Lindash
Lindash
http://lv.wikipedia.org/wiki/Oks%C4%ABds
№ 53103, Ķīmija, 9 klase
Ogleklis

1.elementa simbols
2,.elementa kartas skaitlis
3.elementa atrasanas vieta periodiskaja sistema
3.1 periods
3.2 grupa (A vai B )
4. atomu uzbuve
4.1 (realativais ladins)
4.2 (realativa masa)
4.3 (neitronu skaits)
4.4 (elektronu sakits)
5.elementa izkartojums energetiskajos limenos
6.elementa augstaka vertibas savienojums ar skabekli
7.elementa vertiba savienojumos ar udenradi
8.elementa iespejamas oksidesanas pakapes
9.oksidu formulas
10.savienojums ar udenradi formulas
11.metals vai nemetals
12.atrasanas daba
13.iegusana
14.izmantosana

Es
Es
Es
1.C
2.6
3.nemetāli
4.1 - 6
4.2 - 4
4.3 - 2
11.nemetals
12:Pēc izplatības Zemes garozā ogleklis ieņem 17. vietu, kas ir aptuveni 0,48% no visas zemes virsmas masas.
Dabā pastāv divi oglekļa alotropiskie veidi — grafīts un dimants. Savienojumu veidā ogleklis atrodas visās augu un dzīvnieku valsts vielās — organiskajās vielās, kā arī oglekļa dioksīdā un minerālos — krītā, kaļķakmenī, marmorā, dolomītā un citur.

Greilerde
Greilerde
Greilerde
1- C
2- 6
3- periods - 2
grupa - IV A
4- relatīvais lādiņš -
relatīvā atommasa - 12,011
neitronu skaits -
elektronu skaits -
5- pirmajā līmenī 4 , otrajā -2
6- +4
7- +2
8- +4, +2 -4
9-
10-
11- nemetāls
12- gaisā
13 -
14 -
№ 55039, Ķīmija, 11 klase
Помогите кто как сможет. Заранее приогромное спасибо.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Es
Es
Es
2.ieskaite. NEMETĀLI. 11. Klase.
1.daļa.
1. Oglekļa alotropijas veidi. Raksturot tos!(4 punkti)
Dimants-ciets un caurspīdīgs
Grafīts-mīksts un melns
Koks, koka miza
2. Raksturot silīcija atoma uzbūvi, izmantojot periodisko sistēmu!(6 punkti)
Atommasa.28
rtas skaitlis. 14
Elektronu skaits.14
Protonu skaits.14
Neitronu skaits.14
Kodola lādiņš.3
Grupa.4
Elektronu skaits ārējā elektronu līmenī.4
Oksidēšanās pakāpes.-4
Vērtības.4
Periods.3
Enerģētisko līmeņu skaits.3

anjka
anjka
anjka
Сделала немного
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61768, Ķīmija, 11 klase
nemetāli. darbs failā
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ieskaite 11.kl. Nemetāli I. www.dzm.lu.lv. Mācies pats.Nemetāli
1.uzd. Izraksti no teksta liekos apzīmējumus, lai teikumi kļūtu par loģisku tekstu! (6 punkti)
Nemetāliem pilnīgi vai daļēji (trūkst, piemīt ) metāliem raksturīgo īpašību. Parastajos apstākļos nemetāli nav ( cietas, tikai cietas ), ( tikai gāzveida, gāzveida), ( tikai šķidras, šķidras vielas). Tie ( slikti , labi ) vada elektrisko strāvu un siltumu, un tos ( var, nevar ) kalt un velmēt.
Liekie apzīmējumi: piemīt, cietas, gāzveida, šķidras, labi, var.
2.uzd. Pēc ķīmisko elementu elektronformulas nosakiet ķīmisko elementus! Pamatojiet savu izvēli! ( 6 punkti)
1) ..2s2 2p5 ir fluors, jo 2 nosaka periodu, bet s un p cipari grupas numuru.
2) ..3s2 3p6 ir argons, jo 3 nosaka periodu, bet s un p cipari grupas numuru.
3) ...3s2 3p3 ir fosfors, jo 3 nosaka periodu, bet s un p cipari grupas numuru.

3.uzd.Izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu, papildiniet tekstu! ( 4 punkti)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68436, Ķīmija, 11 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI 11. KLASE (halogēni un sērs)( JANVĀRIS)

1. uzdevums (5punkti)
Novērtē, vai apgalvojums ir pareizs!

Apgalvojums


Hlorūdeņraža šķīdums ūdenī ir sālsskābe.
X

Sērūdeņradī sēra oksidēšanās pakāpe ir +2
X

Ja koncentrēta sērskābe nokļuvusi uz ādas, tad to jāskalo ar lielu ūdens daudzumu.
X

trija fluorīda maisījumu ar pildvielām izmanto zobu pastās un tabletēs

X
Pievienoto elektronu visstiprāk saista jodīdjons

X


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/1 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV