Meklēšanas rezultāti - 'pasaules uzbuve' Meklēšanas rezultāti - 'pasaules uzbuve'
№ 21579, Latviešu valoda, 6 klase
надо написать о Ватикане в таком виде и по латышски:

Ģeogrāfiskais stāvoklis:
Galvaspilsēta:
Pilseta:
Valsts iekārta:
Iedzīvotāju skaits:
Platība:
Oficiālā valoda:
Naudas vienība:
Saimniecība:

lera
lera
lera
Ģeogrāfiskais stāvoklis:romā ziemel rietumu dala
Galvaspilsēta:vatikana
Pilseta:vatikana
Valsts iekārta:absoluta
Iedzīvotāju skaits:557
Platība:0.44 kn2
Oficiālā valoda:latinu
Naudas vienība:eiro
Saimniecība:

Marin4ik
Marin4ik
Marin4ik
Ģeogrāfiskais stāvoklis:atrodas Itālijas galvaspilsētas Romas ziemeļrietumu daļā, Tibras upes labajā krastā. Vatikāns ir pasaules mazākā valsts un tās vienīgā robeža ir ar Itāliju, apkārt pilsētai ir uzbūvēta augsta, akmens siena, lai pasargāju valsts „galvu” Jāni Pāvilu II no iespējamajiem ārpasaules uzbrukumiem.
Galvaspilsēta: Vatikāns
Pilseta:Vatikāns
Valsts iekārta:suverēna pāvesta valsts.
Iedzīvotāju skaits:890 (tie, galvenokārt, ir kalpotāji reliģiskās ceremonijās, darbinieki pāvesta bibliotēkās, muzejos.)
Platība:0.44 km2.
Oficiālā valoda:itāļu, latīņu.
Naudas vienība: Euro
Saimniecība:

bavarde
bavarde
bavarde
Ģeogrāfiskais stāvoklis: Romā Rietumos
Galvaspilsēta: Vatikāns
Pilseta: Vatikāns
Valsts iekārta: teokrātiskā monarhija
Iedzīvotāju skaits: 900 cilvēku
Platība: 0.44 km2
Oficiālā valoda: latīņu, itāļu
Naudas vienība:itāliešu lira
Saimniecība: -

AndR
AndR
AndR
tut vse estj

http://www.icelo.lv/?ze=noderigaInfo-articles&sid=1878
№ 25317, Vēsture, 8 klase
kr4 man vajag 6pikeri vesturee par Auksto karu , Nato dalibvalstim un visus paskaidrojumus no tas gramatas nu tie termini par vardiem kas ir sarkana krasaaa .. plizz atrak man pirmdien kontrikis ... :)

diagnas
diagnas
diagnasir kaujas stāvoklis starp valstīm, kad nenotiek reāla karadarbība, bet notiek cīņa ar pretējo pusi ar ekonomiskām un politiskām darbībām, spiegošanu, kā arī lokālos karos atbalstot cīņu pret pretinieka sabiedrotajiem.
Par "auksto karu" parasti dēvē stāvokli, kas izveidojās pasaulē pēc 2. pasaules kara starp ASV ar tās sabiedrotajiem un PSRS ar tās satelītvalstīm. Šo periodu raksturo asa abu lielvalstu politiskā, ekonomiskā, zinātniskā un bruņošanās sacensība. To sauc par "auksto karu", jo konflikts nenoveda pie tiešas karadarbības starp abām lielvarām. Tā būtība - cīņa starp ASV un PSRS un to sabiedrotajiem par varu pasaulē. 1941. gada augustā tika parakstīta "Atlantijas harta", kas iezīmēja t.s. rietumu pasaules uzbūves un darbības principus, kas atšķīrās no PSRS principiem. 1947. gadā tika pasludināta Trumena doktrīna. Aukstais karš ilga no 1947. gada līdz Gorbačova nākšanai pie varas.


Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/4>

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle“Aukstajam karam” piemita daudzas īsta kara iezīmes – ideoloģiska cīņa, propaganda, spiegošana, lielu ieroču rezervju uzkrāšana, militāras savienības. Tomēr tas nepārvērtās par abu galveno lielvalstu – ASV un PSRS – tiešu militāru sadursmi, lai gan vairākkārt tā bija pilnīgi iespējama. Abas lielvalstis “aukstā kara” laikā bija iesaistītas daudzos “karstajos” konfliktos, bet tās centās izvairīties no tiešas konfrontācijas.
Situāciju pasaules politikā labi raksturo fragments no Trumena doktrīnas (fragmenti no ASV prezidenta H. Trumena runas Kongresā 1947. gada 12. martā).
“Šajā pasaules vēstures attīstības brīdī gandrīz vai katrai nācijai jāizdara izvēle starp divām alternatīvām dzīves formām. Diemžēl pārāk bieži šī izvēle nav brīva. Vienas dzīves formas pamatā ir vairākuma griba, un to raksturo brīvas institūcijas, valdība, kas pārstāv pilsoņus, brīvas vēlēšanas, personīgās brīvības garantijas, vārda un ticības brīvība un brīvība nebūt politiski apspiestiem. Otras dzīves formas pamatā ir mazākuma griba, ko tas varmācīgi uzspiež vairākumam. Tās pamatā ir terors un apspiešana (..).”1
Trumens skaidro situāciju, kādēļ pasaulē radās situācija, kad iestājās karš.
Visa pasaule apzinājās, ka draud konflikts, taču cerēja, ka abas “super power” valstis nenonāks līdz tiešai militārai sadursmei. Šī iespējamā sadursme nestu lielus zaudējumus abām pusēm un, protams, visai pasaulei.
Bija vairāki “aukstā kara” cēloņi: 1) Padomju Savienība ieguva ietekmi pār Austrumeiropu; 2) bijušo sabiedroto nesaskaņas Vācijas jautājumā galu galā beidzās ar Vācijas sašķelšanos divās valstīs; 3) nacistiskās Vācijas sakāve un Francijas un Lielbritānijas ietekmes samazināšanās radīja Eiropā varas vakuumu, kuru aizpildīja ASV un PSRS.
“Aukstā kara” laikā pastāvējušo starptautisko sistēmu mēdz saukt par bipolāru (divpolāru). Tas nozīmē, ka šajā laikā pasaulē dominēja divas vadīšanas lielvalstis jeb superlielvalstis – ASV un PSRS. Abām bija sabiedrotie un no tām atkarīgas valstis. Ikvienu PSRS panākumu starptautiskajā arēnā ASV uzskatīja par savu sakāvi – un otrādi.
Bipolaritāte1 nebija absolūta. 60. gados parādījās dažas daudzpolaritātes (multipolaritātes) iezīmes. Veidojās nepievienošanās kustība, kas deklarēja, ka tā nevēlas pievienoties nevienam blokam. Uz Padomju Sabiedrībai līdzvērtīgu lomu sāka pretendēt Ķīna, bet Japāna un Eiropas Kopiena kļuva par ASV ekonomiskām konkurentēm un daudzos gadījumos sāka ieņemt neatkarīgu nostāju. Francija mēģināja apstrīdēt ASV vadošo lomu Eiropā. Tomēr ASV un PSRS vadošā loma pasaulē saglabājās.
Divu sistēmu konfrontācijas ideoloģiskais pamats. Abas konfliktā iesaistījās puses – ASV un PSRS – un to sabiedrotie apzinājās, ka tā ir divu politisko sistēmu un ideoloģiju sadursme – komunistiskā totalitārisma, kas cilvēkiem bija atņēmis gandrīz visas politiskās un ekonomiskās brīvības, sadursme ar demokrātiju un tirgus ekonomiku, kas balstīta uz privātīpašumu un brīvu konkurenci.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 25671, Dabaszinības, 6 klase
Īsi aprakstiet saules enerģiju, vēja enerģiju, ūdens enerģiju, koksnes enerģiju, viļņu enerģiju un ģeotermālo enerģiju. :)

HaCKer
HaCKer
HaCKer
Saules enerģijai Latvijā līdz šim ierādīta pabērna loma. Enerģijas primārais avots ir saules gaisma, bet ne siltums, tādēļ aplams ir uzskats, ka mūsu klimatiskie apstākļi nav piemēroti saules enerģijas izmantošanai. Solārās sistēmas lieliski darbojas arī Somijā, Zviedrijā un Kanādā, kur ir pat mazāk saules.
Drīz Latvijā saules siltuma ražotu enerģiju cilvēki izmantos ikdienas vajadzībām, jo līdz šim retie piemēri kalpojuši kā lielisks pierādījums tam,ka tas viss strādā arī te.
Lai arī saules enerģiju valdība pēdējā brīdī pirms noteikumu apstiprināšanas no atbalsta sistēmas nolēma svītrot, arī tā pamazām sāk sevi pierādīt dzīvē.eke
eke
eke
1.gaismas stari kas nāk no saules dod saules enerģiju.tā nepiesārņo dabu.
2.iegūst ar vēja ģeneratoru palīdzību.var nodrošināt apm.10% latvijas vajadzību.
3.izmanto elektrības ieguvei hidro elektro stacijās.
4.izmanto māju apsildīšanai.peder pie neizmeļamajiem dabas resursiem.
5.veidojoties cunami var sasniegt pat 5 megatonnas.viļņa enerģiju pašlaik iegūt ļoti mazos daudzumos.
6.pieejama zemes dziļākajos slāņos.

toto
toto
toto
saules enerģja ir arī gaismas enerģija
vēja enerģija ir enerģija ko iegūst no vēja
ūdens enerģiju iegūst no ūdens straumes
koksnes enerģiju iegūst dedzinot kokus
viļņu enerģiju iegūst tiem kustoties no speciālām ierīcēm
ģeometrālā enerģija ir videi draudzīga enerģija

LoKaT13
LoKaT13
LoKaT13
Saules energija-dot siltumu un palidz cilvekiem isstradat d vitaminu
Veja enegrija-palidz augt augiem un griez veja ratus un ta istrada energiju
Udens energija-palidz cilvekiem izstradat elektribu
Koksnes energiju-sadedzinot koksni istrada energiju
Vilnu enegrdija -es nezinu
Geotermalo energija-parsfera vulkana energija kas dod siltumu

killer5135233
killer5135233
killer5135233
saules enerģija-Tā ir jauka mūsu pasaules īpašība, kas laikā nemainās. Enerģija nevar pazust, tā var vienīgi pārvērsties no vienas formas otrā. Pasauli bieži ir vieglāk saprast sekojot kā enerģija pārvēršas. Šo enerģiju es iegūstu elektromagnētiskā formā no kontakta sienā. Savukārt tur viņa nokļūst Daugavas HES turbīnas griešanās enerģiju pārvēršot elektromagnētiskā enerģijā. Savukārt turbinās griešanās enerģija rodas ūdenim tekot no augstākas vietas uz zemāku. Savukārt ūdens nokļūst augstākā vietā pateicoties Saules enerģijai, kas veido mākoņus ar sekojošu lietu. Savukārt Saules enerģija rodas kodolreakciju rezultātā Saules kodolā.

vēja enerģiju-Vēja enerģija ir enerģija, ko iegūst no vēja, izmantojot vēja ģeneratorus. Vējš pieder pie atjaunojamiem, ekoloģiski relatīvi tīriem enerģijas avotiem. Vējš sastopot savā ceļā šķērsli – kokus vai sienu – atdod tam daļu savas enerģijas. Šo principu lieto mūsdienu vēja turbīnās. Ar savu spēku vējš iekustina turbīnas spārnus, radot mehānisko enerģiju, kura pēc tam, ar ģeneratora palīdzību, tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā.

ūdens enerģiju-Ir trīs veidu ūdens enerģija: hidroenerģija, plūdmaiņu enerģija un viļņu enerģija.
Hidroenerģijas ieguvē ieguvē izmanto ūdenskrātuvē uzkrātā ūdens enerģiju, kad tas plūst cauri aizsprostam, griežot turbīnas un ražojot elektrību.
Plūdmaiņu elektrostacijās izmanto ūdens enrģiju, kad tas ieplūst upes grīvā un izplūst no tās paisuma un bēguma laikā. Pāri uzpei uzbūvē aizsprostu un plūdmaiņus ūdens plūsma darbina aizsprostā iebūvētās turbīnas. Plūdmaiņu elektrostacija Laransē, Francijā, nodrošina ar elektroenerģiju 300 000 cilvēku.
Viļņu enerģijas ierīcēs izmanto viļņu kustību augšup un lejup, lai darbinātu elektrības ģenerātorus. Vienu šādu ierīci sauc par amfībiju. Amfībijas ir pilienveida formas plastmasa pludiņi. Tajās ir ierīces, kas sūknē ūdeni, šūpojoties viļņos augšup un lejup. Amfībiju virkne var pārsūknēt pietiekami daudz ūdens, lai darbinātu nelielu turbīnu vai ģeneratoru.

koksnes enerģiju- Koksnes enerģija ir jauns produkts, un tā attīstībai nepieciešamas izmaiņas mežizstrādes formās, kā arī jāizveido piegādes ķēdes, kas līdz šim nav tikušas attīstītas. No vienas puses, pieejamība un pārstrāde uz vietas ir jāveicina, lai samazinātu izdevumus, no otras puses, ir jābūt pieprasījumam.
Piemēram, pieejamība un pārstrāde uz vietas ir apgrūtināta mazo īpašumu dēļ. Risinājums resursu mobilizēšanai šādos apstākļos ir meža īpašnieku iesaistīšanās kooperatīvos. Savukārt pieprasījuma palielināšana ir jābalsta uz vietējo stratēģiju, kas ietekmē tirgu, jo īpaši papīra un plātņu ražošanas industriju, lai izvairītos no to destabilizācijas. Tāpat jāatrod jauns noiets mitrām šķeldām, izmantojot piemērotas apkures tehnoloģijas, kas ļautu samazināt tiešās pārdošanas un loģistikas izmaksas. Turklāt jāpievērš uzmanība arī augsnes nenoplicināšanai.
No iegūtajiem produktiem un pakalpojumiem koksnes enerģija ieņem pirmo vietu koksnes tirgū, kas jau ir labi strukturēts

viļņu enerģiju-Viļņu enerģijas ierīcēs izmanto viļņu kustību augšup un lejup, lai darbinātu elektrības ģenerātorus. Vienu šādu ierīci sauc par amfībiju. Amfībijas ir pilienveida formas plastmasa pludiņi. Tajās ir ierīces, kas sūknē ūdeni, šūpojoties viļņos augšup un lejup. Amfībiju virkne var pārsūknēt pietiekami daudz ūdens, lai darbinātu nelielu turbīnu vai ģeneratoru.

ģeotermālo enerģija- Ģeotermālā enerģija ir iegūstama zemes dzīlēs aptuveni 1,2 metru dziļumā - arī visā centrālajā Eiropā, jebkuros laika apstākļos un visos gadalaikos. REHAU piedāvā divus alternatīvus risinājumus šīs enerģijas izmantošanai.
RAUGEO Collect augsnes kolektors iegūst enerģiju no zemes virsmas, savukārt RAUGEO Ground Probe - dziļi zem zemes. Abas sistēmas gūst siltumu no augsnes apakškārtas un pārveido vajadzīgajā temperatūrā, lai to varētu izmantot siltumsūkņos.
Cits veids, kā izmantot ģeotermālo enerģiju, ir gaisa siltuma apmainītājs AWADUKT Thermo. Pateicoties šai sistēmai, iespējams baudīt patīkamu siltumu ziemā un vēsumu vasarā, vienlaikus taupot enerģijas izmaksas. Jaunums - pretmikrobu aizsardzība, aļģu un baktēriju samazināšanās caurulēs, tādējādi uzlabojot gaisa caurlaidību.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 25915, Vēsture, 9 klase
Ieraksti tabula kas un kad notika šajas vietas Otra pasaules kara laikā
1)mAžino linija
2)Denkerka
3)Pirlharbora
4)Maskava
5)Staļingrada
6)Kurska
7)Okinava
8)šerburas pussala-Harva
9)Berline

Lacis
Lacis
Lacis
1. MaШino lЊniju pѓrrѓva 1. vѓcieХiu armija 1940. gada 14. jЧlijѓ Dienvidos no SarbrЧkenas pils‰tas. P‰c lЊnijas pѓrrauХanas vѓcieХi pagriezѓs uz Dienvidiem.

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/2>

ledus karaliene
ledus karaliene
ledus karaliene2.pasaules karš

1.)Madžino līnija-Mažino līniju pārrāva 1. vāciešiu armija 1940. gada 14. jūlijā Dienvidos no Sarbrūkenas pilsētas. Pēc līnijas pārraušanas vācieši pagriezās uz Dienvidiem.
Mažino līniju pārraāva kājunieku daļas dažās stundās. Izrādijās ka līnijas nocietinājumu nespēj turēt vācu smagās artilērijas apšaudi un nav piemēroti aizsardzībai no visām pusēm, franču dotiem vācieši pielavījās no aizmugures un izkvēpināja aizstāvjus ar ugunsmetējiem. Līnijai trūka aizsardzības dziļuma.
2.)Denkerka- Vācu spēkiem perfekti sadarbojoties, pie Denkerkas (franču ostas pilsēta netālu no robežas ar Beļģiju) izdevās aplenkt vairāk nekā 400 tūkstošus lielo britu (Francijā cīnījās britu ekspedīcijas korpuss), franču un beļģu karaspēka grupējumu, kuru glābt, likās, varēja vienīgi brīnums. Tomēr nedēļas laikā (27. maijs – 4. jūnijs) briti īstenoja operāciju "Dinamo", vāciešu degungalā gandrīz visu šo grupējumu evakuējot uz Lielbritāniju! Tā vēsturē radās "Denkerkas mīkla", un zinātnieki sāka rakstīt par "Denkerkas brīnumu".
3.)Perlharbora-1941. gadā Japānas kara aviācija uzbrūk ASV flotes bāzei Pērlharborā, nogremdējot lielāko daļu tur dislocēto karakuģu. Turpmākos četrus gadus Otrais pasaules karš plosīsies arī Klusajā okeānā
4.)Maskava- 1918. gada 5. martā Ļeņins pārvieto Krievijas galvaspilsētu uz Maskavu.

Kopš 1918. gada Maskava ir Krievijas PSFR galvaspilsēta, bet no 1922. gada 30. decembra - PSRS galvaspilsēta.

2.pasaules kara laikā Maskavas pievārtē no 1941. gada 2. oktobra līdz 1942. gada 7. janvārim risinājās Kauja par Maskavu, kas bija pirmā lielā vērmahta neveiksme Austrumu frontē.
5.)Staļingrada- 1925.gadā pilsētu pārsauc par Staļingradu, jo Staļins Pilsoņu kara laikā uzturējās šajā pilsētā. Tika veikta pilsētas industrializācija. Šeit tika uzbūvēta pirmā traktoru rūpnīca PSRS.

2.pasaules kara vēsturē Volgograda iegājusi Staļingradas kaujas - pirmās lielās vērmahta sakāves dēļ.
6.)Kurska- 1943.gadā,Kurskā Prohorovkas tanku kaujas.
7.)Okinava-1945. gadā Okinavā iebruka amerikāņi. 1945. gadā notikusī kauja par Okinavu, kas vēsturnieku vidū pazīstama kā operācija Tērauda taifūns, prasīja aptuveni 200 000 cilvēku, to skaitā daudzu civiliedzīvotāju, dzīvību. Vairāki notikumu aculiecinieki stāstījuši – brīdī, kad kļuvis skaidrs, ka amerikāņu pārspēkam ilgi pretoties nebūs iespējams, Japānas armijas karavīri ne tikai mudinājuši civiliedzīvotājus uz pašnāvībām, bet pat izdalījuši viņiem rokasgranātas, vēsta BBC. Karavīri apelējuši pie Japānai tradicionālajām vērtībām, atgādinājuši par samurajiem.
8.)-
9.)-Berlīne-Pēc Vācijas kapitulācijas pilsēta tika sadalīta četrās okupācijas zonās - ASV, Lielbritānijas, Francijas un PSRS. Tādējādi pilsēta kļuva par Aukstā kara krustpunktu. Berlīne (faktiski Austrumberlīne) kļuva par VDR galvaspilsētu, bet Rietumberlīne saglabāja okupētas teritorijas statusu. 1948.gada 26.jūnijā PSRS varas iestādes sāka Berlīnes blokādi, pārtraucot Rietumberlīnes apgādi ar produktiem un citām precēm. Rietumu sabiedrotie noorganizēja "gaisa tiltu" Berlīnes apgādei. Lai neļautu Austrumberlīnes iedzīvotājiem pārbēgt uz Rietumiem, 1961.gada 13.augustā tika uzcelts Berlīnes mūris, kas kopā ar sadalīto pilsētu ir kļuvis par Aukstā kara simboliem. 1945.gadā Berlīne gandrīz pilnībā (70%) tika nopostīta
Apskaties risinājumu
<1/2>

helovin
helovin
helovin
Pērlārbora-1941.gada 7.decembrī Japāna uzbruka ASV karabāzei Pērlhārborā.
Maskava- 1945.gada 9.februārī Valters Ulbrihts kļušt par vāciešu komunistu līderi.
№ 40799, Literatūra, 12 klase
Imanta Ziedoņa dzjoļa krājums "caurvējš"
Kādas galvenās problēmas skartas krājumā?
Kā krājums atspoguļo vai neatspoguļo autora personības iezīmes?
Varbūt kāds ir lasijis un var atbildēt uz jautājumiem?

Triobet
Triobet
Triobet
Krājuma nosaukums ir “Caurvējš”, un tajā uzsvērta veltīgas dzīves tēma, savādi, ka dzejoļu krājumam ir traģikomēdijas uzbūve- dramatiski dzejoļi izkārtoti pamīšus ar rotaļīgām rindām, humoristiskām dziesmiņām. Krājuma nosaukumā ietverti divi vārdi, pirmkārt, vējš, kas sakārto pasaules telpu, vējš saistīts arī ar četriem gadalaikiem, četriem diennakts atskaites punktiem: rīts, pavasaris; dienvidus, vasara; vakars, rudens; pusnakts, ziema.
№ 41089, Latviešu valoda, 7 klase
Eseja.
''mana dzimtā valoda'' 200 vardi .... uz ridienu jaabut :*:*

zanofers
zanofers
zanofers
Mana valoda ir latviešu valoda. Tā ir mana dzimtā valoda un es lepojos ar to, jo šī valoda man ir vienīgā un mīļākā. Es zinu arī citas valodas bet dzimtā valoda man ir viss tuvākā. Valoda var būt gan slikta, gan laba. Laba tā ir, kad mēs sakām kautko labu, bet slikta, kad aizskaram citus cilvēkus.
Ticiet valodai un mēģiniet to izprast. Valoda ir spēcīgākais ierocis šajā pasaulē.
Katras tautas lepnums ir valoda, jo bez tās nevarētu pastāvēt tauta un tās kultūra.
Latviešu valoda ir bagāta valoda, jo Latvijā tai ir daudz dialektu.

valerija92
valerija92
valerija92
Mana dzimtā valoda ir latviešu, jo es esmu dzimis latviešu ģimenē un arī mani vecāki ir dzimuši latviešu ģimenēs. Ko es īsti zinu par savu dzimto valodu? Es zinu, ka latviešu valodas gramatika un pareiza teikumu uzbūve ir diezgan sarežģīta būšana (pēc valodnieku atzinuma - salīdzinot ar citām valodām). Zinu to, ka latviešu valodā runā apmēram divi miljoni no visiem pasaules iedzīvotājiem. Uz sešu ar pusi miljardu fona - tas nav īpaši daudz.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Čukča
Čukča
Čukča
Dzimtā valoda. Mēs šo valodu nesam uz pleciem, jau kopš bērnības. Mēs to piesārņojam ar sērņiem nemaz neapzinoties, ka to daram. cik gan cilvēku runā žarganā? Vai kāds spēj uz šo jautājumu atbildēt? Mēs mīlam latviešu valodu, bet vai mēs esam spējīgi šos vārdus izrunāt? Mums šī valoda ir nozīmīga, mēs nespētu izrunāt ne vārdiņu, ja tās nebūtu. Cik gan daudz mēs pazaudētu...Mēs krītam negodā pasakot mūsdienās tik nozīmīgos vārdus ar angļu val. salikumu. Aizdomājoties, mēs domājam, ka vairs nerunāsim nelatviski..., bet pēc divām, trim, četrām dienām žargoniskie vārdi paši plūdīs pār lūpām.....
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 64517, Fizika, 12 klase
+++Pārbaudes darbs "Pasaules uzbūve".
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

dinjuks9
dinjuks9
dinjuks9
Pārbaudes darbs fizikā 12. klasei
PASAULES UZBŪVE
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64851, Fizika, 12 klase
Pasaules uzbūve.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

dinjuks9
dinjuks9
dinjuks9
Pārbaudes darbs fizikā 12. klasei
PASAULES UZBŪVE
1. variants
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64889, Fizika, 12 klase
Ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
PASAULES UZBŪVE
1. uzdevums
Attēlā redzama vienkāršota Hercšprunga–Rasela diagramma. Diagrammā parādīts divu zvaigžņu X un Y izvietojums, kuras atrodas uz galvenās secības.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

dinjuks9
dinjuks9
dinjuks9
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67108, Fizika, 12 klase
FIZIKA mūsdienu tehnoloģiskajos procesos; PASAULES UZBŪVE
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
FIZIKA mūsdienu tehnoloģiskajos procesos; PASAULES UZBŪVE
Darbā izmanto fizikas formulu lapu un pielikumu (F_12_ND_05_VM_1v)!
1. uzdevums (8 punkti)
Attēlā parādīts dziedātāja balss radīto skaņu fragments, kas pārvērsts elektriskajā signālā.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV