Meklēšanas rezultāti - 'stilistika' Meklēšanas rezultāti - 'stilistika'
№ 33185, Mūzika, 9 klase
Moriss Ravels
vajag referatu par vinju.! nu vismas k-kadu info,noderes viss.!

Lacis
Lacis
Lacis
M. Ravels ir spilgta personība franču mūzikas kultūrā. Viņš ir komponists, kura daiļrade ir izsaukusi strīdus un dažādus uzskatus, bet ar laiku viņa nozīme un vērtība ir noskaidrojusies. Vadošs, autoritatīvs, ļoti atzīts komponists un personība.
Stilistika
Lielā mērā impresionisms, bet arī neoklasicisms un ekspresionisms.
Impresionisms – skaņu raksts
Ekspresionisms – dinamisms, intensitāte
Neoklasicisms – formas skaidrība
Impresionisma īpatnība – (atšķirības no K.Debisī)
brīvi traktē impresionisma estētiskos uzskatus un tehnoloģiju
Lielāka tēlu skaidrība un spilgtums (Spānija)
demonstratīvāks; košāks, spilgtāks, hipertrofētāks; ne

cittrons
cittrons
cittrons
M. Ravels ir spilgta personība franču mūzikas kultūrā. Viņš ir komponists, kura daiļrade ir izsaukusi strīdus un dažādus uzskatus, bet ar laiku viņa nozīme un vērtība ir noskaidrojusies. Vadošs, autoritatīvs, ļoti atzīts komponists un personība.
Stilistika
Lielā mērā impresionisms, bet arī neoklasicisms un ekspresionisms.
Impresionisms – skaņu raksts
Ekspresionisms – dinamisms, intensitāte
Neoklasicisms – formas skaidrība
Impresionisma īpatnība – (atšķirības no K.Debisī)
brīvi traktē impresionisma estētiskos uzskatus un tehnoloģiju
Lielāka tēlu skaidrība un spilgtums (Spānija)
demonstratīvāk

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Moriss Ravels

Ceru, ka šis derēs!
Vēlu veiksi! ;)
Apskaties risinājumu
<1/1>

zanee
zanee
zanee
Moriss Ravēls (1875–1937) pēc Francijas autortiesību aģentūras Sacem ziņām ir visu laiku populārākais franču komponists. Pie pazīstamākajiem Morisa Ravēla skaņdarbiem var minēt Bolero, Sol mažora klavierkoncertu, baletu Dafnīds un Hloja, kā arī Zosmāmiņas pasakas, kas oriģinālā ir 1908. gadā klavierēm četrrocīgi komponēts pasaku krājums Ravēla draugu – Parīzē dzīvojošo poļu Godebsku bērniem Žanam un Marī.
Moriss Ravēls komponējis divus klavierkoncertus, abi iecerēti 1929. gadā un pabeigti gandrīz vienlaicīgi. Sol mažora klavierkoncerts veltīts leģendārajai franču pianistei Margaritai Longai, kas arī bija tā pirmatskaņotāja 1932. gadā Parīzē

Zasmin
Zasmin
Zasmin
M. Ravels ir spilgta personība franču mūzikas kultūrā. Viņš ir komponists, kura daiļrade ir izsaukusi strīdus un dažādus uzskatus, bet ar laiku viņa nozīme un vērtība ir noskaidrojusies. Vadošs, autoritatīvs, ļoti atzīts komponists un personība.
Stilistika
Lielā mērā impresionisms, bet arī neoklasicisms un ekspresionisms.
Impresionisms – skaņu raksts
Ekspresionisms – dinamisms, intensitāte
Neoklasicisms – formas skaidrība
Impresionisma īpatnība – (atšķirības no K.Debisī)
brīvi traktē impresionisma estētiskos uzskatus un tehnoloģiju
Lielāka tēlu skaidrība un spilgtums (Spānija)
demonstratīvāks; košāks, spilgtāks, hipertrofētāks; ne
№ 43045, Latviešu valoda, 10 klase
Напишите пожалуйста сочинение на тему "Aktuālais E.Veidenbauma dzeja" или "Man tuvais un man svešais E.Veidenbauma dzejā" (250 слов)

Ichimaru
Ichimaru
Ichimaru
1.Eduarda Veidenbauma dzejas skatijums uz dzivi.
a) uz cilveku darbu;
b) uz cilveku savstarpejo (materialo un garigo) nevienlidzibu un attiecibam;
2. Veidenbauma dzeja aprakstitas laikmeta problemas un vai tas ir aktualas ari musdienas.
3. Biezi piemineta dzives bezjedziguma apjausma ir vina dzilaka neizpratne par cilveka dveseles dzivi.
4. Veidenbauma prieksstats par to, kapec cilveki dzivo.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

disko_diva
disko_diva
disko_diva
Lasot Vedenbauma dzeju, varēja nojaust viņa rakstības veida īpatnības kā gramatikā, tā stilistikā. Protams, tas nav rakstīts vakar. Dažviet var nojaust tā laika cilvēku rakstura īpašību atspoguļojumu - vai nu spēcīgi negatīvu, vai glaimojoši pozitīvu, aprakstītu nestandarta veidā.
Pārsvarā visi viņa dzejoļi ir nosodījums tā laika varai un buržuāzijas birokrātiskajiem principiem valsts sistēmā un dzīvē.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 46684, Latviešu literatūra, 5 klase
varat lūdzu kāds uzrakstīt dažus teikumus par valodu?

linux
linux
linux
valoda katra valsti ir cita, bet ir izņemumi piemeram amerika un anglija ir angļu val. Katram cilvekam ir sava dzimtaa valoda, ko vinjs zin un prot vislabāk. Skolā parasti māca divas svešvalodas angļu, krievu vai vācu, kā katrs izvēlas. Aizbraucot uz citu valsti ir jāzina tās valsts valoda, jo savādāk tu tur nevari neko saprast. Bez valodas cilvēki nevar iztikt, pat sarunāties nevar. Ar valodu var pateikt daudz skaistu vārdu, bet ir tādi cilvēki kuri uzvedās ļoti nekaunīgi, sāk lamāties un runāt nesmukus vārdus.

PPpeterisPP
PPpeterisPP
PPpeterisPP
1. Valoda it kā līdzinās logam, caur kuru mēs uztveram pasauli. (Sarma Kļaviņa)
2. Ar valodu cilvēki sazinās, nosauc lietas, parād'bas, darbības un raksturo tās, izzina un atspoguļo pasauli.
3. Ar valodu cilvēki sazinās, izsaka domas, jūtas un pārdzīvojumus, pamudina cits citu uz noteiktu darbību.
4. Valoda dod iespēju saglabāt tautas kultūras mantojumu.

čukčuk..
čukčuk..
čukčuk..
mūsdienās valoda ir diezgan piesārņota.
Latviešu valoda pieder pie indoeiropiešu valodu grupas.
Mūsdienās ļoti daudzi izmanto žargonu,slengu, barbarismus.
Latvijā ļoti daudzi vārdi ienāk no citām valodās, it sevišķi- krievu un angļu.

Lii
Lii
Lii
Parasti valstī ir viena oficiāla valsts valoda, tācu irarī izņēmumi, ir valstis kurās valsts valodas statuss ir vairākām valodām, piemēram, Somijā- somu un zviedru, Īrijā- īru un angļu valoda. Valodniecībai ir arī apakšnozares, kā dialektoloģija, fonētika, frazeoloģija, leksikogrāfija, leksikoloģija, korfoloģija, sintakse, stilistika. Latviešu valodai ir trīs dialekti lībiskais dialekts, vidus dialekts, augšzemnieku dialekts.

kri4i2
kri4i2
kri4i2
Valoda ir katras kultūras pamatelements. Kas atsakās no savas valodas, tas atsakās no savas kultūras. Zaudējot valodu, zūd arī tautas kultūra, mirst pati tauta.
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 52583, Latviešu valoda, 11 klase
Vārda analīze.
Egle
1)leksikoloģija
2)fontētika
3)morfoloģija
4)sintakse
5)stilistika

janka
janka
janka
leksikoloģija- leksik. sakne ,ol-pied.,oģ-pied.ij-pied.,-a-gal. izskaņa ija
fontētika-font-skane, ēt un ik piedēkilis, a-galotne
morfoloģija-morfoloģ-sakne. ij-piedēklis a-galotne izskaņa-ija
sintakse-sintaks-sakne e-galotne
stilistika-stil-skane,ist-piedēklis,ik-piedēklis ika-izskaņa a-galotne
№ 57995, Latviešu valoda, 11 klase
Tēma-VALODAS FUNKCIONĀLIE STILI. STILISTIKA.
Būšu priecīga kaut par vienu izpildītu uzdevumu :)
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Tēma – VALODAS FUNKCIONĀLIE STILI. STILISTIKA

1.uzdevums. (3 punkti)
Nosauciet visus valodas funkcionālos stilus!
1. Lietišķo rakstu
2. sarunvalodas
3. daiļliteratūras
4. zinātniskais
5. populārzinātniskais

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>

žirka
žirka
žirka
Tēma – VALODAS FUNKCIONĀLIE STILI. STILISTIKA

1.uzdevums. (3 punkti)
Nosauciet visus valodas funkcionālos stilus!
1) zinātniskās valodas stils;
2) populārzinātniskās valodas stils;
3) publicistikas valodas stils;
4) lietišķo rakstu valodas stils;
5) daiļliteratūras valodas stils;
6) sarunvalodas stils.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 58383, Latviešu valoda, 11 klase
Lūdzu lūdzu izpildiet! :)) Neko nelaižam garām - ja redzi ka nevari izpildīt kaut 1 uzd, lūgums NEŅEM UN NESŪTI DAĻĒJI IZPILDĪTU DARBU. Mīļš paldies! =)
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs latviešu valodā 11. klasei
Stilistika

1. uzdevums. Nosakiet, kuram no lietošanas jomas stiliem tas raksturīgs! ( 10 punkti)

Atbilstošā stila pazīme Stils
1. Raksturīga informācijas aktualitāte un mērķtiecība. Publicistiskas valodas stils
2. Lieto ikdienas saziņā, biežāk runātā valodā. Sarunvalodas stils
3. Mazāk speciālās terminoloģijas, tās vietā jēdzienu skaidrojums.. Sarunvalodas stils

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 59043, Latviešu valoda, 11 klase
stilistika
Apskaties uzdevumu
<1/2>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Stilistika..
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>

xanthippe
xanthippe
xanthippe
Lūdzu viss ir ;]
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 61411, Latviešu valoda, 11 klase
Stilistika
Apskaties uzdevumu
<1/2>

xanthippe
xanthippe
xanthippe
Pārbaudes darbs latviešu valodā 11. klasei
Stilistika
1. uzdevums. Turpiniet teikumus! ( 6 punkti )
• Stilus, kurus iedala pēc lietošanas jomas, sauc par valodas stilu.
• Stilus, kurus iedala pēc runātāja attieksmes, sauc par valodas emocionāli ekspresīvie stili.
• Pēc lietošanas jomas valodas stilus iedala : Zinātniskās valodas stils, Lietišķo rakstu valodas stils,Daiļliteratūras, Publicistikas valodas stils,Sarunvalodas,Populārzinātniskās valodas stils.
• Pēc runātāja attieksmes valodas stilus iedala : Svinīgais, oficiālais, ironiskais, satīriskais, sirsnīgais, humoristiskais stils.
2. uzdevums. Nosakiet, kuram no lietošanas jomas stiliem tas raksturīgs! ( 10 punkti )

Atbilstošā stila pazīme Stils
1. Raksturīga informācijas aktualitāte un mērķtiecība. Publicistiskais stils
2. Lieto ikdienas saziņā, biežāk runātā valodā. Sarunvalodas stils
3. Mazāk speciālās terminoloģijas, tās vietā jēdzienu skaidrojums.. Zinātniskās valodas stils


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Stilistika
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 61465, Latviešu valoda, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
lūdzu, šie uzdevumi man ļoti patika :)

Pārbaudes darbs latviešu valodā 12. klasei
Stilistika
1. uzdevums. Turpiniet teikumus! ( 6 punkti )
• Stilus, kurus iedala pēc lietošanas jomas, sauc par valodas stiliem.
• Stilus, kurus iedala pēc runātāja attieksmes, sauc par valodas emocionāli ekspresīvajiem stiliem.
• Pēc lietošanas jomas valodas stilus iedala zinātniskais valodas stils, lietišķo rakstu valodas stils, daiļliteratūras valodas stils, publicistiskais valodas stils, sarunvalodas stils, populārzinātniskais valodas stils.
• Pēc runātāja attieksmes valodas stilus iedala svinīgais, oficiālais, ironiskais, satīriskais, sirsnīgais, humoristiskais.

2. uzdevums. Nosakiet, kuram no lietošanas jomas stiliem tas raksturīgs! ( 10 punkti )

Atbilstošā stila pazīme Stils
1. Raksturīga informācijas aktualitāte un mērķtiecība. Zinātniskais valodas stils
2. Lieto ikdienas saziņā, biežāk runātā valodā. Sarunvalodas stils
3. Mazāk speciālās terminoloģijas, tās vietā jēdzienu skaidrojums.. Publicistiskais stils


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 61585, Latviešu valoda, 11 klase
lat val
Apskaties uzdevumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
:)

ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Vingrinājumi stilistikā
Vingrinājumi stilistikā.


Nākat pie galda. Nāciet pie galda.
Mēs skolā mācamies aizrobežu literatūru. Mēs skolā mācamies ārzemju literatūru.
Trešdaļa Latvijas skolēnu slimo. Trešā daļa Latvijas skolēnu slimo.
Es neierados skolā dēļ slimības. Es neierados skolā slimības dēļ.
Par cik esmu aizņemta, palīdzēt nevarēšu. Palīdzēt nevarēšu, jo esmu aizņemta.
Darba kārtībā ir sekojoši jautājumi. Darba kārtībā ir tādi jautājumi.
Man jālasa grāmatu. Man jālasa grāmata.
Laižiet zivis ezerā. Laidiet zivis ezerā.
Lai Jums labi dzīvojas. Lai jums labi klājas.
Viņš spēlēja uz klavierēm. Viņš spēlēja ar klavierēm.
Dažus gadus atpakaļ bija lietaina vasara. Dažus gadus iepriekš bija lietaina vasara.
Mums ir dzīvoklis uz Liepu ielas. Mums atrodas dzīvoklis uz liepu ielas.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV