Meklēšanas rezultāti - 'vēsture 11.klasei' Meklēšanas rezultāti - 'vēsture 11.klasei'
№ 22505, Vēsture, 11 klase
Referāts "Krusta Kari Baltijā" ļoti vajag

AndR
AndR
AndR
Krusta kari Baltijā
Latvju enciklopēdija. 3. sējums, 2647-2661.lpp. (Šķirkļa Vēsture sadaļa.)
Pārpublicējums no HISTORIA.LV

Vikingu laiku beigas 11.gs. ir ari jauna laikmeta sākums R. Eiropā: militāri to iezīmē krusta kaŗi, politiski - teokratiskais cēzarisms, saimnieciski - pilsētu un namnieku kārtas augšana. Šīs renesanses darbības lauks ir Vidus jūŗa, kur pāvesti pulcina krustnešus svētam kaŗam pret musulmaņiem; tur formējas bruņnieku ordeņi un krustnešu ostas Venecija, Dženova un Marseļa izaug par pasaules tirdzn. centriem. Ticībā, ka atnācis laiks nodibināt debesu valstību, Eiropa maršē pret neticīgiem, maršē uz A-iem, lai gūtu peļņu Āzijā.

Turp. failaa
Apskaties risinājumu
<1/11>

bavarde
bavarde
bavarde
http://www.historia.lv/alfabets/Z/zo/zobenbralu_ordenis/raksti/zelenkovs001.htm
№ 23985, Ģeogrāfija, 9 klase
referāts ģeogrāfijā par valku (vismaz pasakiet kko par valku)

murrmulis >.<
murrmulis >.<
murrmulis >.<
Ģeogrāfija
Latvijas robežpilsēta ar Igauniju valsts ziemeļos izvietojusies Pedeles upes krastos.
Nosaukums
Valkas vārds saistīts ar "vilkt", "valkāt". Sākumā tas varēja apzīmēt laivu pārvilkšanas vietu, kad laivas vai kravu pārvilka uz Pedeles upīti, pa kuru varēja nokļūt Emajegi upē un Igaunijas ezeros. Tomēr "valks" apzīmē arī strautu, staignāju, purvu, muklāju, kādu nav trūcis Valkas tuvumā.

Turp. skat. failaa
Apskaties risinājumu
<1/2>

Dark Phoenix
Dark Phoenix
Dark Phoenix
Valkas vārds saistīts ar "vilkt", "valkāt". Sākumā tas varēja apzīmēt laivu pārvilkšanas vietu, kad laivas vai kravu pārvilka uz Pedeles upīti, pa kuru varēja nokļūt Emajegi upē un Igaunijas ezeros. Tomēr "valks" apzīmē arī strautu, staignāju, purvu, muklāju, kādu nav trūcis Valkas tuvumā.

Pirmās ziņas par Valku (tolaik Pedeli) atrodamas 1286. gada Rīgas parādu grāmatās. Viduslaikos Valka atradās izdevīgu satiksmes ceļu tuvumā, kas veicināa tās attīstību. 1582. gadā tā nonāca Polijas varā, savukārt pilsētas tiesības tai piešķirtas 1584. gadā.

kašķīte
kašķīte
kašķīte
Paskaties te :)!

http://images.google.lv/images?hl=lv&q=valka&lr=lang_en%7Clang_lv&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

http://www.valka.lv/

http://lv.wikipedia.org/wiki/Valka

http://www.pilsetas.lv/valka/

angel
angel
angel
Sveicam pilsētā – kur sākas Latvija!

Pilsēta atrodas Latvijas ziemeļu daļā pie robežas ar Igaunijas Republiku. Attālums no Rīgas sastāda 160 km.
Pilsētas teritorija aizņem 14,36 km2 lielu platību.
Iedzīvotāju skaits uz 2003.gada 1.janvāri- 6579
Vēsture
Pirmo reizi vēstures avotos Valka minēta Rīgas parādu grāmatā 1286. gadā, bet pilsētas tiesības Polijas karalis Stefans Batorijs tai piešķir 1584. gada 11. jūnijā. Taču Valka šobrīd vairāk asociējas ar tās vēsturisko nozīmi vēlākā Latvijas vēsturē, kad daudzi valstī svarīgi notikumi pirmo reizi norisinājušies tieši šeit. Te no 1849. līdz 1890. gadam darbojās Jāņa Cimzes organizētais un vadītais Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs, te arī 1868. gada 21. maijā notika Indriķa Zīles organizētā Dziesmu diena – pirmā Valkas novadā un Latvijā. Arī politiskā ziņā Valkai ir liela nozīme valsts vēsturē – 1917. gadā te sanāk Latvijas Zemnieku savienības dibināšanas kongress, pēc pusgada te dibina Latviešu Pagaidu Nacionālo padomi, bet 1918. gada 15. novembrī Valkā tiek nolemts proklamēt Latviju kā neatkarīgu demokrātisku republiku. Nozīmīgs ir arī fakts, ka Valkas pilsētā pirmo reizi atklātībā plīvo Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs un pirmo reizi tiek nodibināta vidusskola ar latviešu mācību valodu. Vēl pilsēta ir viena no pirmajām, kurā tiek uzcelts piemineklis I Pasaules karā un brīvības cīņās kritušajiem varoņiem.

turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/3>

BlackMissJordan
BlackMissJordan
BlackMissJordan
http://www.valka.lv/
№ 25507, Vēsture, 10 klase
Luudzu paliidziet man!!! jebkādu informāciju par Senajā Ēģiptē kristietību!!!! jebkādu informāciju par kristietību!!! Paldies jau ieprieksh!!!

bavarde
bavarde
bavardeKristietība ir monoteiska reliģija, kas balstās uz Jēzus Kristus dzīvi un mācību, kāda tā aprakstīta Jaunajā Derībā. Kristietība uzskata, ka Jēzus ir ebreju Mesija, kā pravietots Vecajā Derībā. Kristietībā ietilpst daudzas reliģiskās tradīcijas, kas dažādās kultūrās atšķiras un ir sadalījusies tūkstošos ticību un sektu. Tās trīs lielākie novirzieni ir katolicisms, pareizticība un protestantisms. Tā ir pasaulē lielākā reliģija ar vairāk nekā diviem miljardiem sekotāju.
Kristietības izcelsme saistīta ar jūdaismu, ar kuru tai ir kopīga daļa svēto rakstu, kā arī agrīnā vēsture.
Kristietība, kā Jūdaismā ir savu vērtību sistēma, ieskaitot, piemēram, demokrātiju, komunismu utt., ir gan dzīves, gan domāšanas, gan arī rīcības veids sabiedrībai, tās atsevišķām grupām un indivīdiem. Taču atšķirībā no Jūdaisma, kristietības centrālais tēls nav pats Dievs (Jahve), bet gan Jēzus Kristus – Dieva dēls un tā iemiesojums. Tāpat Kristietības pamatā ir nevis Dieva atklāsme cilvēkiem (praviešiem) kā Jūdaismā, bet gan sekošana Jēzus piemēram – viņa rīcībai, uzvedības normām, attieksmei pret lietām un cilvēkiem. Lai gan neticīgajiem šīs atšķirības varētu nelikties nozīmīgas, Jūdaisma sludinātājiem un teorētiķiem tās šķita krasā pretrunā ar konsekvento monoteismu un tādēļ kļuva par vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ Kristietība kļuva par patstāvīgu reliģiju.
Kristietību, precīzāk Kristietības rietumu (katoļu) variantu var uzskatīt par vienu no galvenajiem Rietumromas atjaunošanās faktoriem pēc Senās Romas impērijas sabrukuma. It īpaši, ja runājam par klasiskās kultūras saglabāšanu un atjaunošanu. Tā, bijušās Romas impērijas teritorijā iebrukušie barbari parasti apmetās tur uz pastāvīgu dzīvi, sāka apstrādāt zemi un iekopt savu saimniecību. Pie viņiem drīz vien ieradās kristiešu misionāri un barbaru kopienas viena pēc otras pakāpeniski tika pievērstas kristīgai ticībai. Līdz ar ticību viņi pārņēma latīņu valodu un daudzviet, it īpaši Francijā un Spānijā viņu „oriģinālā” valoda pilnībā izzuda. Līdz ar to Senās Romas valoda kļuva par liturģijas un literāro valodu, kā arī mācību valodu skolās, Kristus baznīcas un to pašu misionāru iniciatīvu arī drīz vien sāka veidoties barbaru apmešanās vietās. Tā, kristietība lielā mērā samierināja Seno Romu ar barbariem, nodrošināja tās kultūras un tradīciju pārnesi uz jauno Eiropas kultūru, kā arī kalpoja par visas vēlākās Eiropas civilizācijas idejisko, ētisko pamatu, par neapstrīdamu tās morāles un uzvedības normu avotu.
Apskaties risinājumu
<1/1>

kašķīte
kašķīte
kašķīte
ir tāda lieta ka'reliģiju enciklopēdija.. paskaties vai te kas neder!

http://66.102.9.104/search?q=cache:E-I70z96oCMJ:www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/kristietiba.html+kristiet%C4%ABba&hl=lv&ct=clnk&cd=2&gl=lv

kolba
kolba
kolbaKristietība ir monoteiska reliģija, kas balstās uz Jēzus Kristus dzīvi un mācību, kāda tā aprakstīta Jaunajā Derībā. Kristietība uzskata, ka Jēzus ir ebreju Mesija, kā pravietots Vecajā Derībā. Kristietībā ietilpst daudzas reliģiskās tradīcijas, kas dažādās kultūrās atšķiras un ir sadalījusies tūkstošos ticību un sektu. Tās trīs lielākie novirzieni ir katolicisms, pareizticība un protestantisms. Tā ir pasaulē lielākā reliģija ar vairāk nekā diviem miljardiem sekotāju.

Kristietības izcelsme saistīta ar jūdaismu, ar kuru tai ir kopīga daļa svēto rakstu, kā arī agrīnā vēsture.

Kristietība, kā Jūdaismā ir savu vērtību sistēma, ieskaitot, piemēram, demokrātiju, komunismu utt., ir gan dzīves, gan domāšanas, gan arī rīcības veids sabiedrībai, tās atsevišķām grupām un indivīdiem. Taču atšķirībā no Jūdaisma, kristietības centrālais tēls nav pats Dievs (Jahve), bet gan Jēzus Kristus – Dieva dēls un tā iemiesojums. Tāpat Kristietības pamatā ir nevis Dieva atklāsme cilvēkiem (praviešiem) kā Jūdaismā, bet gan sekošana Jēzus piemēram – viņa rīcībai, uzvedības normām, attieksmei pret lietām un cilvēkiem. Lai gan neticīgajiem šīs atšķirības varētu nelikties nozīmīgas, Jūdaisma sludinātājiem un teorētiķiem tās šķita krasā pretrunā ar konsekvento monoteismu un tādēļ kļuva par vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ Kristietība kļuva par patstāvīgu reliģiju.

Kristietību, precīzāk Kristietības rietumu (katoļu) variantu var uzskatīt par vienu no galvenajiem Rietumromas atjaunošanās faktoriem pēc Senās Romas impērijas sabrukuma. It īpaši, ja runājam par klasiskās kultūras saglabāšanu un atjaunošanu. Tā, bijušās Romas impērijas teritorijā iebrukušie barbari parasti apmetās tur uz pastāvīgu dzīvi, sāka apstrādāt zemi un iekopt savu saimniecību. Pie viņiem drīz vien ieradās kristiešu misionāri un barbaru kopienas viena pēc otras pakāpeniski tika pievērstas kristīgai ticībai. Līdz ar ticību viņi pārņēma latīņu valodu un daudzviet, it īpaši Francijā un Spānijā viņu „oriģinālā” valoda pilnībā izzuda. Līdz ar to Senās Romas valoda kļuva par liturģijas un literāro valodu, kā arī mācību valodu skolās, Kristus baznīcas un to pašu misionāru iniciatīvu arī drīz vien sāka veidoties barbaru apmešanās vietās. Tā, kristietība lielā mērā samierināja Seno Romu ar barbariem, nodrošināja tās kultūras un tradīciju pārnesi uz jauno Eiropas kultūru, kā arī kalpoja par visas vēlākās Eiropas civilizācijas idejisko, ētisko pamatu, par neapstrīdamu tās morāles un uzvedības normu avotu.


Kristiešu rakstos vārds "kristieši" (grieķu val. χριστιανους no grieķu Χριστός 'Kristus') pirmoreiz parādās Apustuļu darbos 11:26.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 40217, Vēsture, 10 klase
tātad, kas Jums zināms par Trojas karu. vēsturiskie fakti u.t.t
plds.!

kamis135
kamis135
kamis135
Trojas (grieķu , lasa ‘Troia’) bija pelasgu pilsētvalstu konfederācija Pelasgijā un Poseidonijā, ietvēra novadus abpus Dārdaneļu jūras šaurumam un gandrīz 1/3 Anatolijas pussalas, koloniju Dujdaurē (Krimā), Kikladu salu Republiku. Pēc Herodota ziņām senatnē šo teritoriju sauca par Īliju, tās lielākos novadus par Latonu, Latīdu, Dauriju (Dārdaneļu apvidus) un Kiladu, kas esot bijusi neatkarīga Republika.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>

valerija92
valerija92
valerija92
Par referāta tēmu izvēlējos Trojas karu, jo tā man šķita vilinoša ar savu noslēpumainību. Nav daudz neapstrīdamu pierādījumu, ka šāds karš tiešām ir bijis. Tas viss ir noticis tik ļoti sen- domājams, apmēram 1200. gadā p.m.ē. Laiks ir darījis savu un tikai sekojot seno grieķu mītiem un leģendām varam iztēloties, kā tas viss varētu būt noticis.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

achtele2
achtele2
achtele2
Trojas karam bija liela nozīme Grieķu vēsturē.
Trojas karš. Tajā aprakstīts mikēniešu un trojiešu karš, kas ilgst 11 gadu un izcēlies skaistas sievietes Helēnas dēļ. Beigās uzvar grieķi - mikēnieši, pielietojot kara viltību – Trojas zirgu. Ar tā palīdzību mikēnieši slepus iekļūst pilsētā, naktī nogalina sargus un atver vārtus. Nogalināja visus trojiešu vīriešus ieskaitot valdnieku Priāmu.
Troju uzskatīja par dzimteni Ainejam, no kura savus ciltsrakstus sācis Jūlijs Cēzars.
Vēlāk Trojas vietā atradās Jaunīlijas pilsēta.

Triobet
Triobet
Triobet
http://www.iveta.lv/gramata/HTML/Ps_50c.htm

Skaties te.
№ 46778, Latviešu valoda, 8 klase
NELIELS Referats par Lāčplēša Dienu. NE VAJAG daudz informācijas.

THANKS, GUDRIE CILVĒKI :)

gaisma
gaisma
gaisma
Lielākā daļa nezina, kāpēc svin Lāčplēša dienu. Skumji, bet fakts.

Lāčplēša diena ir viena no tām nedaudzajām mūsu atceres dienām, kad svinam uzvaru, nevis sakāvi. Šajā dienā, mēs atceramies 1919. gada 11. novembri, kad jaunizveidotās Latvijas valsts armija ar ierobežotiem resursiem sakāva daudz lielākos Rietumu brīvprātīgās armijas (tā saucamo bermontiešu) spēkus un atbrīvoja RīguNo visām dienām, kuras atceramies un atzīmējam sakara ar Brīvības cīņām, visnozīmīgākā ir Lāčplēša diena – 11. novembris. Tā ir Latvijas armijas svētku diena, Lāčplēša kara ordeņa svētki, kad godinām uzvaru pār Bermontu 1919. gada novembrī.

cepums
cepums
cepums
Novembŗa mēnesis Latvijas vēsturē rakstīts zelta burtiem. Tas ir svēts mēnesis, jo novembrī dzimusi Latvijas valsts un novembrī Latvijas brīvības cīņās atbrīvota Rīga. 11. un 18. novembris ikvienam latvietim ir svētas dienas. Tām tuvojoties, ielūkosimies pagātnes notikumos.
11. novembris – Lāčplēša diena

Rīgā Kurzemes rajonā uz Anniņmuižas un Nordeķu robežas atrodas Latvijas brīvības cīņu ievērojamā vieta Sudrabkalniņš, kur 11. novembrī notiek atceres pasākumi.

agent.
agent.
agent.
http://www.tribine.lv/zinas/Kas-ir-Lacplesa-diena/2070

JuljkinZ
JuljkinZ
JuljkinZ
http://www.la90.lv/?top=-1&sa=1651

tur paskaties))

twinkle
twinkle
twinkle
http://b1v.lv/index.php/2008/11/10/11novembris-lacplesa-diena/
№ 50902, Ģeogrāfija, 11 klase
Jāuzraksta eseja ir trīs tēmas -
*Daudzām valstīm globalizacija ir ēras ceļs uz panākumiem, citām tā ir grimšana pilnīgā nabadzībā
*2001.gada 11.septembra notikums ASV - 21.gadsimta karš pret civilizāciju?
*Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa raksturojumssalīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju.

cittrons
cittrons
cittrons
11. septembrī Amerikas Savienotajās Valstīs notika līdz šim lielākais terora akts pasaules vēsturē, kurā bojā gājis vairāk nekā 6800 cilvēku.
Todien, kad Ņujorkā bruka Pasaules tirdzniecības centra kompleksa debesskrāpji, bet Pentagona ēka tinās biezu dūmu mākoņos, daudzi cilvēki visā pasaulē ar bažām gaidīja katru nākamo stundu - neviens nezināja, kas notiks tālāk.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 50961, Vēsture, 12 klase
šīs ir mūsdienu politiskās personas. Vai varat lūdzu paskaidrot kas viņi ir?
Ajatola Ali Homerei –
Hamīds Karzajs –
Hugo Čavess –
Nikolā Sarkozī –
Valdis Zatlers –
Silvio Berluzkoni –
Angela Merķele –
Daļa Gribuškaite –
Tomass Ilvess –
Rauls Kastro
Žirinovskis –
Tarja Halonena –
Komarovskis –
Gordons Brauns –
Baraks H. Obama –

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
• Ajatola Ali Homerei – Irānas augstākais vadītājs (nevis prezidents) [Ajatola Ali Hamenei]

Hamīds Karzajs – Afganistānas prezidents

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

cittrons
cittrons
cittrons
te būs:
Ajatola Ali Homerei-Īrānas augstākais līderis
Hamīds Karzajs - Afganistānas prezidents
Hugo Čavess - Venecuēlas prezidents
Nikolā Sarkozī - ungāru/franču/ebreju izcelsmes Francijas politiķis
Valdis Zatlers - Latvijas prezidents
Angela Merķele - Vācijas Federatīvas Republlikas kanclere
Daļa Gribuškaite - Lietuvas prezedente
Tomass Ilvess - Igaunijas prezidents
Rauls Kastro - Kubas prezidents
Žirinovskis - Krievijas valsts domes deputāts
Tarja Halonena - somijas prezidente
Komarovskis-latviešu politiķis
Gordons Brauns- Lielbritānijas premjerministrs
Baraks H. Obama - ASV prezidents

Es
Es
Es
Ajatola Ali Homerei –Irānas augstākais līderis
Hamīds Karzajs –Afganistānas prez.
Hugo Čavess –Venecuēlas prez.
Nikolā Sarkozī – Francijas prez.
Valdis Zatlers –Latvijas prez.
Silvio Berluzkoni –Italijas premjerministrs
Angela Merķele –vacijas kanclere.
Daļa Gribuškaite –lietuviešu politiķe
Tomass Ilvess –Igaunijas prez.
Rauls Kastro- kubas prez.
Žirinovskis –Krievijas politiķis
Tarja Halonena –Somijas prezidente kopš 2000. gada
Gordons Brauns –skotu politiķis
Baraks H. Obama –Asv prez.

`,.,'
`,.,'
`,.,'
Zirinovkis - galvenais LDPR.
Nikola Sarkozi - Francu prezidents.
Hamids Karzajs - 4e4enu komandieris..
Angela Merkele - vacu kanclers.
Dala Gribu;skaite - Lietuvas prezidents.
B.Obama - USA prezidents.
Valdis Zatlers - Latvijas prezidents.
Hugo Cavess - venesuelas prezidents.
Silvio Berluzkoni - Italijas premjerministrs
Tomass Ilvess - Igaunijas prezidents.
Gordons Brauns - UK premjerministrs.

mazaa11
mazaa11
mazaa11
1.-irānas augstākais līderis
2.-Afganistānas prezidents
3.-Venecuēlas prezidents
4.-ir francijas politiķis
5.-ārsts,Latvijas prezidents
7. - ir vācu politiķe, kopš 2005. gada Vācijas kanclere un vēsturē pirmā sieviete šajā amatā.
9.- ir pašreizējais Igaunijas prezidents. Viņš ir bijušais žurnālists un diplomāts.
10.-kubas prezidents
11.-Krievijas politiķis, Krievijas politiķis
12.-ir Somijas prezidente kopš 2000. gada. 2006. gadā viņa tika ievēlēta uz otro termiņu.
13.polijas prezidents.
14.ir skotu politiķis
15.ir 44 un pašreizējais ASV prezid.
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 60851, Vēsture, 11 klase
Latvijas zemes 16-18gs
Apskaties uzdevumu
<1/2>

xanthippe
xanthippe
xanthippe
kaut kas ir;]
Apskaties risinājumu
<1/3>

Negrudraaa
Negrudraaa
Negrudraaa
Nav visi uzdevumi izpildīti, bet tikai daži un ir pielikumā!

6. pārbaudes darbs Latvijas un pasaules vēsturē 11. kl.
Latvijas zemes 16.-18.gs.

1. Kas bija šīs personības un kāda ir bijusi viņu loma Latvijas un pasaules vēsturē? (14 punkti)
Marta Skavronska _- Katrīna (dzimusi Marta Skavronska (Marta Elena Skavronska), 1684.-1727.), valdījusi Krievijas impērijā kā Pētera Ilīdzimperatore no 1724. gada, un kā imperatore no 1725. līdz 1727. gadam.
Gothards Ketlers _- bija pēdējais Livonijas ordeņa mestrs un pirmais Kurzemes hercogs, Zemgales grāfs un Livonijas Pārdaugavas hercogistes vietvaldis (administrators).
Ernsts Johans Bīrons - bijabaltiešu muižnieks, grāfs, pirmais Kurzemes un Zemgales hercogs no Bīronu dinastijas un Krievijas impērijas reģents
Bartolomeo Frančesko Rastrelli __- bija itāļu arhitekts, kas darbojās Krievijā, Krievijas impērijas galma arhitekts. Savas karjeras sākumā un beigās viņš uzturējās Kurzemes un Zemgales hercogistē.
Anna Ivanovna ___- bija Kurzemes hercogiene
Jēkabs Ketlers __- bija Kurzemes un Zemgales hercogs. Valdīja 40 gadus — no 1642. līdz 1682. gadam. Viņš tiek uzskatīts par ievērojamāko Kurzemes un Zemgales hercogu.
Kārlis XII _- dinastijasZviedrijas karalis no 1697. gada līdz savai nāvei 1718. gadā.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61120, Vēsture, 11 klase
BALTIJA ABSOLŪTISMA UN APGAISMĪBAS LAIKMETĀ
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantoti vēstures dati

1. L
2. V
3. V
4. V
5. V
6. K
7. K
8. K
9. V
10. Z
11. V
12. V
13. K
14. L
15. L
16. K
17. V
18. v


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61137, Vēsture, 11 klase
PD Napoleona kari. Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Napoleons
Apskaties risinājumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
uzdevumi pildīti pamatojoties uz vēsturiskajiem faktiem

8. pārbaudes darbs Latvijas un pasaules vēsturē 11. kl.
Napoleona kari Eiropā

1. Skaidrojiet jēdzienus (8 punkti)
Direktorija Francijas Republikas valdība laikā no 4.11.1795. līdz 10.11.1799. ko veidoja Likumdošanas korpusa ievēlēti 5 direktori (ministri).
Koalīcija ir alianse, kuras biedri strādā kopā kāda mērķa labā.
Kontinentāla blockade izredzes ar militāru spēku pieveikt Lielbritāniju bija mazas, tādēļ Napoleons I izvēlējās to sagraut saimnieciski.
Vīnes kongress visu Eiropas valstu konference Austrijas ārlietu ministra Meterniha vadībā, kas tika sasaukta pēc t.s. Napoleona karu izraisītajām politiskajām pārmaiņām, kurā vienojās par jaunajām valstu robežām un starpvalstu attiecībām.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
|< << 1/6 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV