Meklēšanas rezultāti - 'vēsture, 6. klase' Meklēšanas rezultāti - 'vēsture, 6. klase'
№ 49709, Vēsture, 11 klase
Kā raksta pareizi titullapu referātam?

Tvirtucis
Tvirtucis
Tvirtucis
Lapas vidū raksti nosaukumu referātam. Zem referāta nosaukuma,raksti, ka tas ir referāts.

Pašā apakšā raksti vārdu, uzvārdu, klasi, skolu, ja nepieciešams
Zem tā raksti savas pilsētas nosaukumu un gadu, piem., "Rīga,2010"

o3iris
o3iris
o3iris
Faila :))
Apskaties risinājumu
<1/1>

snow
snow
snow
No augsas :
Skola
Klase
Vards Uzvards
Pasa centra lielakiem burtiem darba nosaukums
Talak : referats literatura/vesture/utt.

Kreisaja puse apaksa iesniegsanas datums

Maxx
Maxx
Maxx
1, skola
2. klase
3. vārds uzvārds
4. kādā priekšmetā darbs gatavots
5. mācību gads
№ 50013, Vēsture, 10 klase
Kads zin so jedzienu nozimi??
tautas sapulce, veto, diktators, forums, patrīcieši, plebeji, klienti, mecenāti, senāts, abordāža, province, villa, arka, terma, triumfs, insula, leģions, cirks, amfiteātris, akvedukts, triumvirāts.

DarknessRose
DarknessRose
DarknessRose
Risinājums failā. Lielākā jēdzienu daļa ir atrodama mācību grāmatā Vēsture 6. klasei.
(Izņemot jēdzienus: tautas sapulce, diktators, mecenāti, insula, abordāža)
Atvainojos, ka nav visi jēdzieni sarakstīti. Jēdzienu nozīmes skatījos pēc mācību grāmatas.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Es
Es
Es
Tautas sapulce - piedalijaas visi viirieshi virs 20 gadiem.
Diktators- visspilgtaakais iem. adolfs hitlers, bet sikak nezinu :(
Dižciltīgos senatnē romieši sauca par patriciešiem.
Plebeji- brīvie idzīvotāji Senajā Romā, kuriem sākumā nebija politisko tiesību.ar jēdzienu "plebeji" Romā apzīmēja visus pilsoņus, kuri sociālajā hierarhijā atradās zemāk par senatoriem un jātniekiem.
Arka - lokveida pārsegums starp balstiem (piemēram, kolonnām vai sienām).
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61339, Latviešu valoda, 11 klase
Leksikogrāfija
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Darba lapa latviešu valodā 11. klasei
Leksikogrāfija

Izmantotās vārdnīcas katra uzdevuma beigās nosaukt!

Uzdevums. Izmantojot pēc iespējas dažādas vārdnīcas, izpildīt uzdevumu! ( 8 punkti – par avota, kur jāmeklē, norādīšanu 1 punkts, par uzdevuma pilnu izpildi 2 punkti )
1.
Skaidrojiet vārda nozīmi!

 semītu valodas - viens no galvenajām afroaziātu valodu saimes atzariem, kurā runā ap 300 miljonu cilvēku Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Āfrikas ragā.
(http://lv.wikipedia.org/wiki/Sem%C4%ABtu_valodas)
 vakas grāmata - reģistrs, kurā tika ierakstīts vakas zemnieku saimniecības maksājamās feodālās rentes saturs un apjoms.
(http://vesture.eu/index.php/Vaku_gr%C4%81matas)
 Jaltas konference - notika 1945. gadā, laikā no 4. līdz 11. februārim Livādijas pilī, netālu no Jaltas, Krimā.
(http://lv.wikipedia.org/wiki/Jaltas_konference)
 Merva.

2.
Ko nozīmē šie sieviešu un vīriešu personvārdi? Raksturojiet šī vārda īpašniekus! ( 4 punkti - par avota, kur jāmeklē, norādīšanu 1 punkts, par uzdevuma pilnu izpildi 2 punkti )

 Agita - Pretrunas plosa Agitu. Kaut dzīvo vienai dienai, zemapziņā viņa alkst ērtas situācijas iespēju. Sirsnīga, taču viegli aizkaitināma. Neparasta možuma brīži viņas dzīvē mijas ar depresiju.
(http://www.draugam.lv/vards/Agita)


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Darba lapa latviešu valodā 11. klasei
Leksikogrāfija

Izmantotās vārdnīcas katra uzdevuma beigās nosaukt!

Uzdevums. Izmantojot pēc iespējas dažādas vārdnīcas, izpildīt uzdevumu! ( 8 punkti – par avota, kur jāmeklē, norādīšanu 1 punkts, par uzdevuma pilnu izpildi 2 punkti )
1.
Skaidrojiet vārda nozīmi!

 semītu valodas;
Semītu valodu saime ir viens no galvenajām afroaziātu valodu saimes atzariem, kurā runā ap 300 miljonu cilvēku Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Āfrikas ragā. (http://lv.wikipedia.org/wiki/Sem%C4%ABtu_valodas)
 vakas grāmata;
Dokuments vai grāmata, kurā tika ierakstīts zemnieka maksājamās zemes rentes (vakas jeb pagasta) saturs un apjoms. Latvijā senākā vakas (arī vaku) grāmata saglabājusies no 1553
(http://www.letonika.lv/groups/?title=Vakas%20gr%C4%81mata/32710)
 Jaltas konference;
Jaltas konferencē 1945. gada februārī sabiedroto valstu vadītāji Franklins Rūzvelts, Vinstons Čērčils un Josifs Staļins bija vienojušies par to, ka pēc kara Vācija tiks sadalīta četrās okupācijas zonās


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/6>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61978, Vēsture, 11 klase
FRANČU REVOLŪCIJA. BALTIJA, EIROPA UN PASAULE INDUSTRIALIZĀCIJAS LAIKMETĀ 19.GS. PIRMAJĀ PUSĒ
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1.- C
2. -H
3. -A
4. - G
5. - E
6. -D
7. - B Jābūt pareizi!

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Vēsture, 11 klase. 2.uzdevums. 1- C, 2- D, 3-A, 4-G, 5-E, 6- H, 7-B.
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62386, Vēsture, 11 klase
Reformas laikmets
(Baznīcas reforma)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

qscwdv
qscwdv
qscwdv
Pielikums
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Interesanti uzdevumi par reformāciju

Ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Pārbaudes darbs 11. klasei Latvijas un pasaules vēsturē
„Reformas laikmets”
Izlasiet tekstu:

Baznīcas reforma
15. gadsimtā sākās cīņa Rietumeiropā pret katoļu baznīcu. Protestēja pret: baznīcas greznību, dārgajām ceremonijām, pret kristīgās ticības sludināšanu latīņu valodā. Kustība sakas Vācija, to vadīja Mārtiņš Luters. Viņa izveidoto mācību nosauca par luterānismu. Sākās baznīcas pārkārtošana – Reformācija. Livonijā no Vācijas 1521. gadā ieradās Lutera mācības sludinātāji Andrejs Knopkens un Silvestrs Tegetmeijers. Rīgas un citu pilsētu iedzīvotāji pārgāja luterticībā. Ordeņa mestrs pieļāva luterānisma izplatīšanos, jo cerēja, ka mazināsies arhibīskapa vara. 1524. gadā sākās nemieri un tika izpostītas baznīcas. Rīgas rāte pieņēma jauno mācību. 1534. gadā Rīga pie Jēkabbaznīcas nodibināja pirmo latviešu luterāņu draudzi, kur dievkalpojumi notika latviešu valodā. Tika nodibināta pirmā latviešu skola. Garīgās dziesmas pārtulkoja latviešu valodā. Zemnieku dzīve nemainījās – jo agrāk sprediķi bija latīņu valodā, tad tagad mācītāji runāja vācu valodā.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62610, Vēsture, 11 klase
Nīderlandes cīņa par neatkarību vai revolūcija Nīderlandē.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izmantotas vēsturiskās zināšanas

Pārbaudes darbs vēsturē 11. klasei.
Nīderlandes cīņa par neatkarību vai revolūcija Nīderlandē.


1. Kādas impērijas sastāvā 16. gadsimtā bija Nīderlande?
Svētās Romas impērijas sastāvā

2. Kāds Nīderlandei bija ģeogrāfiskais stāvoklis?
Atrodas Eiropas pasaules daļā. Visu valsts R, Z un ZR piekrasti apskalo Ziemeļjūra, D robežojas ar Beļģiju, A –ar Vāciju. Z esošās Frīzu salas stiepjas uz A gar Vācijas un Dānijas krastiem.

3. Kāda kristietības konfesija bija izplatīta Nīderlandē?
Baptisms.
Baptisms kā kristietības konfesija pasaulē ir pazīstama kopš 1609.gada, kad Nīderlandē tika nodibināta pirmā baptistu paaudze. Jaunās ticības izveidošanos ietekmēja anabaptistu – menonītu uzskati un kalvinisma idejas.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63309, Vēsture, 11 klase
Какие высказывания относятся к Средним векам ,а какие к Новому времени ?

Законодательная и правовая системы становятся централизованными

В обществе используется обычное право

Жизнь в обществе определяют Божьи законы

Правители получают контроль над Церковью

Толерантность по отношению к инакомыслящим

На севере Европы укрепился протестантизм ,на юге -католицизм

Доминирующими были сеньериально-вассальные отношения

Государство берет на себя те функции ,которые раньше находились под контролем церкви ,сословий и средневековых цехов

greatmind
greatmind
greatmind
Законодательная и правовая системы становятся централизованными - Новое

В обществе используется обычное право - Средние

Жизнь в обществе определяют Божьи законы - Средние

Правители получают контроль над Церковью - Новое

Толерантность по отношению к инакомыслящим - Новое

На севере Европы укрепился протестантизм ,на юге -католицизм Новое

Доминирующими были сеньериально-вассальные отношения - Среднее

Государство берет на себя те функции ,которые раньше находились под контролем церкви ,сословий и средневековых цехов -Новое

vetra
vetra
vetra
Vēsture, 11 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63540, Vēsture, 12 klase
ludzu:)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
kur bija jāsakārto hronoloģiskā secībā, pievienoju arī gadskaitļus, lai zini kad un kas notika

Pārbaudes darbs vēsturē 12. klasei par tēmu - OTRAIS PASAULES KARŠ (kopā- 49 p.)

1. uzdevums
Izskaidrojiet jēdzienus!(PAŠA VĀRDIEM!) (Par katru pareizi skaidrotu jēdzienu- 2 p., kopā- 18 p.)
1. Ziemas karš – karš starp PSRS un Somiju Karēlijas zemes šaurumā.
2. «Višī Francija» - Francijas valdība no 1940.gada jūlija līdz 1944.gada augustam.
3. Sovjetizācija – dzīves pārveidošana pēc PSRS paraugiem.
4. Pretošanās kustība – cilvēku kopums, kuri cīnījās par savu valsti
5. Otrā fronte – PSRS, ASV un Lielbritānijas iecere pret Vāciju.
6. Genocīds – darbība, ar kuru iznīcina kādu grupu, piemēram, ebrejus.
7. Kolaborācija – sadarbība ar savas zemes ienaidniekiem.
8. ”Ostland” – Vācijas iestāžu izveidota militāra un civila pārvaldes struktūra Baltijas valstīs un daļā Baltkrievijas.
9. Latvijas Centrālā padome – politiskās vadības centrs, kurš koordinēja latviešu pretestības darbību karam


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 63826, Vēsture, 12 klase
Aukstais karš
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs vēsturē 12. klasei par tēmu- PASAULE „AUKSTĀ KARA” PERIODĀ (kopā- 44 p.)
1. uzdevums
Minētajām vēsturiskajām personām pierakstiet atbilstošā skaidrojuma burtu! (Par katru pareizi atrastu personu- 1 p., kopā- 7 p.)
(Uzmanību, otrajā stabiņā minēto skaidrojumu skaits ir par vienu lielāks!)

1. Džons
Kenedijs G A Ēģiptes prezidents, arābu sociālisma piekritējs
2. Konrāds
Adenauers H B Ķīnas Tautas Republikas un Ķīnas kompartijas vadītājs
3. Mohandass
Gandijs D C PSRS vadītājs, kura varas laiku dēvē par stagnāciju
4. Ņikita
Hruščovs F D Indijas atbrīvošanās kustības vadītājs, nevardarbīgās pretošanās organizētājs
5. Leonīds
Brežņevs C E Amerikāņu kino aktieris un sabiedrisks darbinieks
6. Mao
Dzeduns B F PSRS vadītājs, kura varas laiku dēvē par “atkusni»
7. Gamāls
Nasers A G ASV prezidents
H VFR pirmais kanclers


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

loreta30
loreta30
loreta30
Ceru ka tas palidzeja!!!!(daziem nevareju atrast,bet svarigakais ir)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63886, Vēsture, 12 klase
ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs vēsturē 12. klasei par tēmu- PASAULE „AUKSTĀ KARA” PERIODĀ (kopā- 44 p.)
1. uzdevums
Minētajām vēsturiskajām personām pierakstiet atbilstošā skaidrojuma burtu! (Par katru pareizi atrastu personu- 1 p., kopā- 7 p.)
(Uzmanību, otrajā stabiņā minēto skaidrojumu skaits ir par vienu lielāks!)

1. Džons
Kenedijs G A Ēģiptes prezidents, arābu sociālisma piekritējs
2. Konrāds
Adenauers H B Ķīnas Tautas Republikas un Ķīnas kompartijas vadītājs
3. Mohandass
Gandijs D C PSRS vadītājs, kura varas laiku dēvē par stagnāciju
4. Ņikita
Hruščovs F D Indijas atbrīvošanās kustības vadītājs, nevardarbīgās pretošanās organizētājs
5. Leonīds
Brežņevs C E Amerikāņu kino aktieris un sabiedrisks darbinieks
6. Mao
Dzeduns B F PSRS vadītājs, kura varas laiku dēvē par “atkusni»
7. Gamāls
Nasers A G ASV prezidents
H VFR pirmais kanclers


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/9 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV