Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 71983, Ģeogrāfija, 11 klase
Enerģētiskie resursi, 2 lappuses.
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag!
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/LRypzGp
https://ibb.co/MgPFT40

bronzor
bronzor
bronzor
Alternatīvie energoresursi – perspektīvu energoresursu kopums, kuri vēl netiek izmantoti tik plaši kā tradicionālie resursi
un kuru izmantošana saistīta ar ievērojami zemāku risku videi.
Enerģētiskie derīgie izrakteņi – ogles, urāns, rūda u.c.
Koksa ogles – ciets, porains, pelēcīgas krāsas materiāls, ko iegūst, karsējot (koksējot) akmeņogles 1000 °C temperatūrā
bez skābekļa klātbūtnes

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 71984, Ģeogrāfija, 11 klase
Enerģētiskie resursi, 2 lappuses.
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag!
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/zJm3ZYP
https://ibb.co/bvpM2TM

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs
Dabas resursi. Enerģētiskie resursi.

1. Ar X apstiprini vai noliedz apgalvojumu! (5 punkti)

Nr.p.k.
Apgalvojums


1.
Nafta ir neizsmeļams resurss.
x

2.
Dabasgāzes ieguve pasaulē samazinās.

x
3.
OPEC ir 13 dalībvalstis.

x
4.
Hidroelektrostacijas ir izdevīgi būvēt uz ūdeņiem bagātām upēm ar lielu kritumu.
x

5.
Daudzās pasaules valstīs urāna rūdas ieguves apjomi samazinās.
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72245, Ģeogrāfija, 11 klase
Rūpniecības izejvielu resursi un citi resursu veidi.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

aal
aal
aal
6.3. Lauksaimniecība - ūdens ir nepieciešams organisma bioķīmisko un fizioloģisko procesu norisēm.
6.4. nepieciešams taupīt ūdens resursus,samazināt piesārņojumu
7.2. nav pieejams talants, bet valstis kuras tiek vissvairak iegūts sudrabs, bez tam divām - Bolīvija, Ķīna, Australija, Čīle, Polija un Krievija,
7.3. sudrabu fizisko un ķīmisko īpašību dēļ izmanto - elektronikā, elektrotehnikā, mašīnbūvē, raķešbūvē un medicīnā. Sudrabu un tā sakausējums izmanto juvelierizstrādajumu ražošanā un monētu izgatavošānā. Sudraba bromīdu izmanto gaismjūtīgo fotogrāfiju attīstīšanā.
№ 72501, Ģeogrāfija, 11 klase
Palīga
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
1.uzd.
1-Japāna 2-Kanāda 3-Vācija 4-Ķīna

4.uzd.
1.Pidžiņvaloda 2.tauta 3.etniskā grupā 4.kultūras difūzija5.reliģijaritusja55
ritusja55
ritusja55
Lūdzu 6 nav lĭdz galam
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72542, Ģeogrāfija, 11 klase
Paliga
Apskaties uzdevumu
<1/1>

aal
aal
aal
Tēma: Sauszemes ekosistēma
Vārds, uzvārds ______________________________ datums ________________ vērtē pēc e-klases kritērijiem
1. Uzrakstīt ekosistēmu veidus (iedalījumu), sīkāk par sauszemes ekosistēmu veidiem.

Ekosistēma ir biosfēras pamatvienība, kuru veido noteikti dzīvie organismi (biocenoze) un nedzīvā apkārtējā vide (biotops), kurā tie dzīvo. Ekosistēmas sīkāk dalās sauszemes ekosistēmās un ūdens ekosistēmās. Sauszemes ekosistēmu izvietojums ir atkarīgs no noteiktiem vides, galvenokārt klimata apstākļiem. Vairāku ekosistēmu kopums veido biomas, piemēram, tundru, skujkoku mežus, stepes, savannas, tuksnešus. Latvijā raksturīgākās sauszemes ekosistēmas ir mežs, pļavas un purvi. Pasaulē arvien lielākas teritorijas aizņem mākslīgās ekosistēmas, tas ir, tīrumi, pilsētas, dārzi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 22/22 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV