Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 22044, Ķīmija, 10 klase
Ba(OH)2+H2SO4 ---> ? ? ?

omnium
omnium
omnium
Ba(OH)2+H2SO4 ---> BaSo4 + 2 H20

Chemp
Chemp
Chemp
Ba(0H)2+H2SO4-->BaSO4+2H20

Shine
Shine
Shine
По-моему так...
Ba(OH)2+H2SO4 -> BaSO4 + 2H2O

sisi
sisi
sisi
-->BaSO4+2H2O

Силуэт
Силуэт
Силуэт
BaOH5(2 маленькая)So4
№ 22045, Ķīmija, 10 klase
Hg(NO3)2+CuCl2 ---> ? ? ?

Силуэт
Силуэт
Силуэт
cu(no3)2 + HgCl2

labaakaa
labaakaa
labaakaa
Reakcija nenotiks, jo reaģējot sāls+sāls--> cits sals + cits sāls(vienam no radšajiem sāļiem jābūt nesķīstošiem), bet tā kā HgCl2 un Cu(NO3)2 neviena nav nesķīstoša sāls, reakcija nenotiek!

omnium
omnium
omnium
Hg(NO3)2+CuCl2 ---> HgCl2 + Cu(NO3)2

Shine
Shine
Shine
Вроде должно быть вот так:
Hg(NO3)2+CuCl2 ---> HgCl2 + Cu(NO3)2

Nemo
Nemo
Nemo
Hg(NO3)2+CuCl2 --->hgCL2 + Cu(NO3)2
№ 22311, Ķīmija, 10 klase
Uzraksti reakciju vienadojums molekulara un jonu veida pasuciet salus
Apskaties uzdevumu
<1/1>

labaakaa
labaakaa
labaakaa
3KOH+H3PO4--> K3PO4 + 3H2O
3K+ + 3OH- + 3H+ + PO4 3- ---> 3K+ + PO4 3- + 6H+ + 3O 2-
cerams, ka sapratiisi :)
№ 22324, Ķīmija, 10 klase
1 Uzdevums.
ZnSo4+NaOH ---> ???
FeSo4+KOH ---> ???
Zn(OH)2+HCl ---> ???

2 uzdevums.
Cik gr. NaCl natrija hlorida panem lai pagatavotu 300 rg. 6 % skiduma. Apreikinat masas dalu NaCl ja pielies 200 gr. udens.

Spasibo :)

bavarde
bavarde
bavarde
ZnSO4 + NaOH = Na2[Zn(OH)4] + Na2SO4
FeSO4 + KOH = Fe(OH)2 + K2SO4
Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

kolba
kolba
kolba
reakcijas un uzd. par NaCl pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>

labaakaa
labaakaa
labaakaa
ZnSo4+2NaOH ---> Na2SO4 + Zn(OH)2
FeSo4+KOH ---> K2SO4 + Fe(OH)2
Zn(OH)2+2HCl ---> ZnCl2+ 2H2O

uzdevums ir preciizi norakstiits?
№ 22688, Ķīmija, 10 klase
1 uzdevums
1) Ca(No3)2+NaCo3 --->

2)Fe(OH)3+HNO3 --->


2 uzdevums
Dots:
msk-150 g
W=10%=0.1
mH20-150 mll
---------------
W2-?

elizabete
elizabete
elizabete
atrisinaums pielikuma
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 23624, Ķīmija, 10 klase
Sajauca 200ml 10% NaOH skidumu kura blivums ir 1.109 ar 100 ml 4% NaOH skidumu kura blivums 1.043. Aprekinat cik % skiduma ieguva un ieguta skiduma blivums.

tu_zini
tu_zini
tu_zini
m(šķīdumam)=200+100=300ml
blīvums(šķīdumam)=(1.109+1.109+1.043)/3=1,087
w%(šķidumam)=(10+10+4)/3=8%
№ 24202, Ķīmija, 10 klase
Atbildi uz jautājumu, izmantojot dažādus informācijas avotus!
Kāpēc ciets nātrija hlorīds un ciets nātrija hidroksīds elektrisko strāvu nevada, bet to ūdens šķīdumi - vada?
Atbildes pamatojumu vizualizē!

(Можно по русский)

тёма
тёма
тёма
šeit ir krieviski, bet ja vajadzēs tulkojums ... http://translate.meta.ua/
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 24305, Ķīmija, 10 klase
Elektrolīzeja 40 tonnas bārija hlorīda (kausējuma).Cik lielu massu bārija ieguva šajā procesā ,ja zināms,ka var iegūt 75% no teorētiski iespējamā iznākuma.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

kolba
kolba
kolba
sk. pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 24309, Ķīmija, 10 klase
Cik lielu massu kālija hidroksīda var iegūt ,ja elektrolīzeja 497 kg (12%) kālija hlorīda šķiduma.

kolba
kolba
kolba
sk. pielikumā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 24317, Ķīmija, 10 klase
Cik lieli tilpumi gāzes izdalās elektrodiem in cik g no 20 % nātrija hidroksīda šķīduma rodas elektrolizējot 234g 10 % nātrija hlorīda šķīduma
Apskaties uzdevumu
<1/1>

kolba
kolba
kolba
sk. piel.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 1/72 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV