Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 52828, Ķīmija, 11 klase
Help! Neesmu dzimusi ķīmiķe, tapēc vajadzīga Jūsu palīdzība. :))

156,8 litri amonjaka izšķīst 338,7 ml ūdens , ieguva amonjaka ūdens šķīdumu, kura blīvums 0.904 cm². Aprēķināt tilpumu un amonjaka masas daļu šķīdumā.

Korinte
Korinte
Korinte
m/M=V/Vo
m(NH3) = M*V/Vo = (14+3)*156,8/22.4 = 119 g
m(H2O) = p*V = 1*338,7 = 338,7 g
m(šķīdums) = m(NH3) + m(H2O) = 119 + 338.7 = 457.7 g
V(šķīdums) = m/p = 457.7/0.904 = 506.3 ml
w(NH3)% = m(NH3)*100% / m(šķīdums) = 119*100/457.7 = 26%
№ 52831, Ķīmija, 9 klase
FeSo4+KOH-> Fe(OH)2 + K2SO4 sāļi reaģē ar sārmiem, rodas..?
BaCl2 +Na2SO4-> ? sāļi reaģē ar sāļiem, rodas..? reakcija notiek tad ja..?
CuSO4+Fe-> ?
CuSO4=Zn->? sāļu šķīdumi reaģē ar metāliem, rodas ..?
reakcija notiek tikai tad ja...?
paldies (:

Cokkies
Cokkies
Cokkies
FeSo4+KOH-> Fe(OH)2 + K2SO4 sāļi reaģē ar sārmiem, rodas Bāze + sāls (jauna)
BaCl2 +Na2SO4-> ? sāļi reaģē ar sāļiem, rodas sāls + sāls reakcija notiek tad ja rodas kaut viens nešķīstošs savienojums
CuSO4+Fe-> FeSO4 + Cu ( Nogulsnējas)
CuSO4=Zn->? sāļu šķīdumi reaģē ar metāliem, rodas sāls (Jauna) + Jauns Metāls
reakcija notiek tikai tad ja aktīvākais metāls izspiež mazāk aktīvo
atbilstoši metālu aktivitātes rindai

Vendija
Vendija
Vendija
1. Pēc reakcijas rodas nešķīstošs hidroksīds un cita sāls.
2. BaCl2 + Na2SO4 -> BaSO4 + 2 NaCl Šīs reakcijas noris ūdens šķīdumos, un tās izmanto prakstiski nešķīstošo sāļu iegūšanai.
3. Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu
4. CuSO4 + Zn -> Cu + ZnSO4 Tā kā šīs reakcijas notiek šķīdumos, tad nevar izmantot litiju, nātriju, kāliju, kalciju, bāriju, un citus aktīvus metālus, kas parastajos apstākļos reaģē ar ūdeni.

Nacho
Nacho
Nacho
FeSo4+KOH->Fe(OH)2+K2SO4 sāļi reaģē ar sārmiem rodas

BaCl2 + Na2SO4->BaSO4+2NA CL reakcija novienādota , sāls1+sāls2->sāls3+sāls4
ja nemaldos reakcija notiek vienmer JA NEMALDOS

3CuSO4+Fe-> 3Cu + Fe (SO4)3 paskaties ar novienādošanu vel precizak japsakatas
3CuSO4+Zn-> 3Cu+ Zn(SO4)3
Sals1 + Metals1-> Metals2 + Sals2
par šo nezinu vai vienmer notiek

№ 52834, Ķīmija, 11 klase
Gāzu šķīdība ir dažada. Amonjaka(oC;103.3kPa) iespējamā masas daļa šķīdumā var būt 47%. Ar aprēkiniem pamato, vai vienā litrā ūdens normālos apstākļos (oC; 101.3kPa) var izšķīdināt 224 litrus amonjaka

Korinte
Korinte
Korinte
m/M=V/Vo
m(NH3) = M*V/Vo = (14+3)*114/22.4 = 170 g
m(H2O) = 1 l = 1 kg = 1000 g
w(NH3)% = m(NH3)*100% / (m(NH3)+m(H2O)) = 170*100/(170+1000) = 10%
Tātad 1 l ūdens normālos apstākļos var izšķīdinā 224 l amonjaka, jo šāda šķīduma amonaja masas daļa ir mazāka (10%) par iespējamo maksimālo amonjaka masas daļu ūdenī (47%).
№ 52855, Ķīmija, 11 klase
Gāzu šķīdība ūdenī ir dažāda. Hlorūdeņraža iespējamā masas daļa šķīdumā var
būt 40%.
Ar aprēķiniem pamato, vai 1 litrā ūdens normālos apstākļos (0 oC; 101,3 kPa) var
izšķīdināt 112 litrus hlorūdeņraža!
Izskaidro ķīmiskās saites veidošanos pēc donorakceptora mehānisma hidroksonija
jonā!
Paskaidro, kāpēc universālindikatora papīrs ir jāsamitrina, lai pierādītu
hlorūdeņradi!
Kāda vide ir hlorūdeņraža ūdensšķīdumam? Atbildi pamato!

Korinte
Korinte
Korinte
Te būs :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 52859, Ķīmija, 8 klase
Sveiki Kas varētu palidzēt?
Darbiņš neliels jāaizpilda neliela tabuliņaa.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Korinte
Korinte
Korinte
Te būs :)
Apskaties risinājumu
<1/2>

Vendija
Vendija
Vendija
Pielikumā ir.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 52887, Ķīmija, 11 klase
Lūdzu palīdziet :(
No pieciem C atomiem izveidot visus iespējamos modeļus. Uzrakstīt struktūrformulas .

Korinte
Korinte
Korinte
Te būs :) kopā 33 struktūras
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 52890, Ķīmija, 11 klase
slāpeklis ir izejviela kālija nitrāta rūpnieciskajā ražošanā.Kālija nitrāta ražošanā veic vairākas ķīmiskaspārvērtības, kuras var attēlot ar šādu pārvērtību virkni N2-A-B-C-D-KNO3 (cipari ir apakšā n2apakšā nemāku uzlikt arī kno3 ir mazais).....uzraksti vieluA,B,C UN Dķīmiskās formulas! pēc stehiometriskās shēmasN2-2KNO3 (n2 un kno3 ir mazie cipariņi apakšā) aprēķini kālija nitrāta masu, ko var iegūt no 4,48m3(n.a)slāpekļa uzraksti vienu piem. kur izmanto kālija nitrātu..

Thetasamaja
Thetasamaja
Thetasamaja
viela A NH3
viela B NO
viela C NO2
viela D HNO3
... no sakuma aprekini slapekla vielas daudzumu n(N2)= 4,48m3 / 22.4m3/kmol = 0,2 mol... pec tam raksti shemu N2--2KNO3, kur N2 ir 1 kmol un 0,2 kmol un @KNO# ir 2 kmol tatad vielas daudzums 2reiz lielaks = 0,4 kmol. pec tam aprekini masu KNO3=0,4kmol * 101 kg/kmol=40,4kg...kur izmanto nezinu :P

Korinte
Korinte
Korinte
N2 -> NH3 -> NO -> NO2 -> HNO3 -> KNO3

N2 -> 2 KNO3
V(N2) = 4,48 m³ = 4480 l
n(N2) = V/Vo = 4480/22,4 = 200 mol
n(KNO3) = 2 * n(N2) = 2 * 200 = 400 mol
m(KNO3) = n * M = 400 * (39 + 14 + 3*16) = 40400 g = 40,4 kg

Kālija nitrātu lieto par oksidētāju dažādiem pirotehniskiem maisījumiem un melnajam šaujampulverim. To lieto arī par minerālmēslojumu un pārtikas konservantu (E252).
№ 52901, Ķīmija, 11 klase
4. uzdevums (8 punkti)
Gāzu šķīdība ūdenī ir dažāda. Amonjaka (0 oC; 103,3 kPa) iespējamā masas
daļa šķīdumā var būt 47%. Ar aprēķiniem pamato, vai vienā litrā ūdens normālos
apstākļos (0 oC; 101,3 kPa) var izšķīdināt 224 litrus amonjaka!
Izskaidro ķīmiskās saites veidošanos pēc donorakceptora mehānisma amonija
jonā!
Paskaidro, kāpēc universālindikatora papīrs ir jāsamitrina, lai pierādītu
amonjaku!
Kāda vide ir amonjaka ūdens šķīdumam? Atbildi pamato!

anonīms
anonīms
anonīms
Rē,ko es rakstīju kontroldarbā:
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 52902, Ķīmija, 10 klase
Lūdzu palīdziet!

Atrodi ķīmisko elementu periodiskajā tabulā elementu ar atomnummuru 14!

Ķīmiskā elementa simbols
Protonu skaits atoma kodolā
Kopējais elektronu skaits atomā
Enerģijas līmeņu skaits atoma kodola elektronapvalkā
Elektronu skaits atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī
Atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmeņa elektronformula
Nesapāroto elektronu skaits atoma kodola elektronapvalkā

Vendija
Vendija
Vendija
1. Si
2. 14
3. 14
4. 3
5. 3
6. 3s23p2
7. 7

Anžs
Anžs
Anžs
Ķīmiskā elementa simbols - Si
Protonu skaits atoma kodolā - 14
Kopējais elektronu skaits atomā - 14
Enerģijas līmeņu skaits atoma kodola elektronapvalkā - 3
Elektronu skaits atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī - 4
Atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmeņa elektronformula
2S^1 2S² 2P^6 3S² 3P³ 3D^1
Nesapāroto elektronu skaits atoma kodola elektronapvalkā - 5
№ 52904, Ķīmija, 11 klase
Uzrakstiet reakciju vienādojumus virknes realizēšanai:

HBr -> AlBr3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> AlBr3 -> Br2


Korinte
Korinte
Korinte
6 HBr + 2 Al --> 2 AlBr3 + 3 H2
AlBr3 + 3 KOH --> Al(OH)3 + 3 KBr
2 Al(OH)3 -(temp)-> Al2O3 + 3 H2
Al2O3 + 6 HBr --> 2 AlBr3 + 3 H2O
2 AlBr3 + 3 Cl2 --> 2 AlCl3 + 3 Br2
|< << 145/314 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV