Meklēšanas rezultāti - 'ķimija 11 klase' Meklēšanas rezultāti - 'ķimija 11 klase'
№ 62496, Ķīmija, 12 klase
spirtu molekulu veidošana, paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

kiikkyy
kiikkyy
kiikkyy
Pareizās atbildes failā, un neliels padoms pārējiem labratorijas darbiem ķīmijai 12.klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi
• Izmantojot 2. tabulas datus, formulē spirta izomērijas veidus katrā grupā.
I grupā ir funkcionālās grupas izomēri, bet II grupā ir virknes izomēri.
• Izskaidro butanola izomēru daudzveidību.
Butanola izomēri svar piederēt gan pie virknes, gan funkcionālās grupas
izomēriem


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 62584, Matemātika, 10 klase
Срочно! Пожалуйста! Сделайте все задания! Только сделайте все эти задания без ошибок и правильно. Все что требуется в заданиях то и сделайте, только очень прошу вас, сделайте задания понятно, если нужно чертить то начертите как-нибудь, сделайте задания полностью.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ķīmija 12. klase
1. ieskaite
Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi
1. uzdevums (6 punkti)
Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!
1.1. Kuru ķīmisko savienojumu vispārīgā formula ir C n H 2 n +1 OH ?
Spirtu Aldehīdu Ketonu Fenolu
1.2. Kurš nosaukums atbilst formulai CH 3 OH?
Metanols Etanols Etāndiols Propāndiols
1.3. Savienojuma nosaukums pēc IUPAC


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 62607, Ķīmija, 12 klase
Spirti un Aldehīdi.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izmantotas ķīmijas zināšanas.

Ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
12. klase 1. Ieskaite– ĶĪMIJA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma – Spirti, aldehīdi.

1. uzdevums (8 punkti)
Tekstā minēto spirtu un aldehīdu nosaukumus pārveido formulās!
Metilspirtam(CH3OH) ir kaitīga ietekme uz cilvēka organismu; tas saistīts ar metilspirta (CH3OH) ātro oksidēšanos par formaldehīdu (HCOH).
Lietojot alkoholiskos dzērienus, organismā etilspirts(CH3CH2OH) pakāpeniski oksidējas, veidojot acetaldehīdu(CH3CHO), kura līmeņa paaugstināšanās pēc alkohola lietošanas izraisa sliktu dūšu, vemšanu, nemiera sajūtu, vispārēju nespēku, sirdsdarbības paātrināšanos.

2. uzdevums (8 punkti)
Skolēns no viena skābekļa, četriem oglekļa un desmit ūdeņraža atomu modeļiem izveidoja četru dažādu spirtu izomēru uzbūves modeļus. Uzraksti izveidoto spirtu izomēru uzbūves modeļu struktūrformulas!
Butanola izomēru struktūrformulas:
• butanols - 1
CH3 - CH2 - CH2 - CH2 – OH
• butanols – 2Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 63017, Ķīmija, 11 klase
ludzuuuu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
11. klase 2. Ieskaite– ĶĪMIJA /
Vārds Uzvārds klase
Tēma – Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības.


1. Uzrakstīt elektronu formulas cinkam,aluminijam,barijam!(6. punkti)
Cinks: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Alumīnijs: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
2.Nosaki metāliskā elementa vērtības un augstāko oksidēšanas pakāpi savienojumos pēc vietas periodiskajā tabulā un elektronu skaita atomā: (8.punkti)
a) Li; metāliskā elementa vērtība: I; augstākā oksidēšanās pakāpe: +1
Ca; metāliskā elementa vērtība: II; augstākā oksidēšanās pakāpe: +2
Al; metāliskā elementa vērtība: III; augstākā oksidēšanās pakāpe: +3.
b) nosaukt metālus ar šādām elekronformulām!
a) 1s22s22p63s23p63d84s2 – niķelis.
b) .........3s23p63d104s1- kālijs.
c) ..........5s25p65d46s2 – volframs.
d)1s22s22p63s23p63d34s2 – vanādijs.
f)1s22s22p63s23p63d104s2 – arsēns.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 64833, Ķīmija, 10 klase
СРОЧНО!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

Tatjana
Tatjana
Tatjana
Pārbaudes darbs ķīmijā 10. Klasei
Elektrolītiskā disociācija.
1.variants

1. uzdevums (3 punkti)
Aizpildi tabulu!
Jēdziens Definicija vai skaidrojums.
Neelektrolīti
Disociācijas pakāpe
Hidrolīze


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64962, Ķīmija, 12 klase
Dabasvielas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Dabasvielas 12.klase ķīmija
(Janvāris, februāris)

1.uzdevums (4punkti)
Iepazīsties ar olbaltumvielu, ogļhidrātu un taukvielu saturu SIA Gosupi ražotajos jogurtos!

Jogurts Vielas saturs 100g produkta
Olbaltumvielas Ogļhidrāti Tauki
Krējuma jogurts 2,8 14,3 8,3
Pilnpiena jogurts 3,6 17,5 2,7
Vājpiena jogurts 3,6 12,5 0,5


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Tatjana
Tatjana
Tatjana
1,3 un 9 uzdevums gatavs
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Dabasvielas 12 kl.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65028, Ķīmija, 12 klase
Grāmata: Organiskā ķīmija vidusskolai (Namsone D.)
Uzdevuma numurs: visi

Lūdzu palīdziet izpildīt ķimijā 1 un 2 variantu kontroldarbam ''ķimijas un vides tehnoloģijas'' ļoti steidzīgi vajag lūdzu, paldies jau iepriekš. :)

Lūk links http://old.kimijas-sk.lv/metodiskie_materiali/esf_projektos_izstradatie_materiali/dabaszinatnes_un_matematika/pdf/12/kimija_12_3.2_sn.pdf

sākas 53 lpp

brooky
brooky
brooky
Ķīmijas un vides tehnoloģijas
2. variants
1. uzdevums:
A - kalķakmens
B – stikla izstrādājumu veidošana
2. uzdevums:
a) A viela – ciete
B viela – glikoze


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Ķīmija, 12 klase, 2 variants. Работа проверена на 9 балов.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 65173, Ķīmija, 10 klase
СРОЧНО! Сделать на русском языке желательно. :)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ķīmija 10. klasei
4. ieskaites darbs
1.uzdevums ( 4 punkti )
Pabeidziet un novienādojiet dotās reakciju shēmas !
a) 2KClO3→ 2KCl + 3O2
b) HCl + NaOH → NaCl + H2O
c) 3Pb2 + 4H3PO4 → 2Pb3(PO4)2 + 6H2↑
d) 2Hg+ O2→ 2HgO

2. uzdevums ( 3 punkti )
Aizpildi tabulu!
Jēdziens Definīcija vai skaidrojums
Ķīmisko reakciju ātrums сырья или готовой мольное изменение концентрации в единицу времени
Katalizators химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции.
Eksotermiska reakcija химическая реакция, в которой выделяется тепло.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 66044, Ķīmija, 10 klase
Briljanta uzdevums_Kimija_LUDZU palidziet. Vajag diezgan steidzami:(
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Tālmācība ķīmija 10. klasei 2. tēma I semestris
Atomu uzbūve, sastāvs. Ķīmisko elementu periodiskā tabula un atoma uzbūve. Atoma kodola un elektronapvalka uzbūve. Izotopi, kodolreakcijas. Uzdevumi: izotopu maisījuma vidējās relatīvās atommasas aprēķināšana. Vielu uzbūve, ķīmiskā saite, jonu savienojumi. Ķīmisko elementurelatīvā elektronegativitāte. Vielu fizikālo īpašību atkarība no vielu uzbūves(kristālisko režģu veidi).
1. pārbaudes darbs 10. klasei I semestris
1. uzdevums. Pabeidz teikumus!
Atomnumurs atbilst kodola lādiņam un protonu skaitam atomā. Neitronu skaitu var aprēķināt kā starpību starp izotopa masas skaitli un atomnumuru.
2. uzdevums. Izskaidro izotopa oglekļa-14 atoma kodola un elektronapvalka uzbūvi!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 66317, Ķīmija, 11 klase
:)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ķīmija 11. klasei
Neorganisko vielu uzbūve un pārvērtibas.
1. uzdevums (3 punkti )
Dotas vielu formulas: CaCl2 , Fe(OH)2, KHS, Ca(NO3)2, KOH, CuO, H2SO4,P2O5, NO, Fe2O3, Mg(OH)NO3, H2S.
Aizpildi tabulu, rftrā ailē ierakstot vienu atbilstošo ķīmisko formulu no doto vielu formulām un tās nosaukumu!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/5 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV