Meklēšanas rezultāti - 'ķimija 11 klase' Meklēšanas rezultāti - 'ķimija 11 klase'
№ 66909, Ķīmija, 12 klase
Priecāšos par katru uzdevuma atbildi!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

milanka20061
milanka20061
milanka20061
DABASVIELAS
1. variants
1. uzdevums. (3 punkti)
Aplūko attēlā doto DNS nukleotīda struktūrformulu un
norādi tajā sastāvdaļas, pierakstot atbilžu burtus!

Fosforskābes atlikums – A
Dezoksiribozes atlikums – B
Slāpekļa bāzes atlikums – C

2. uzdevums. (4 punkti)
Iepazīsties ar olbaltumvielu, ogļhidrātu un taukvielu saturu SIA Gosupi ražotajos jogurtos!

Jogurts
Vielas saturs 100 g produkta


Olbaltumvielas
Ogļhidrāti
Taukvielas

Krējuma jogurts
2,8 g
14,3 g
8,3 g

Pilnpiena jogurts
3,6 g
17,5 g
2,7 g

Vājpiena jogurts
3,6 g
12,5 g
0,5 g


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Ķīmija, 12 klase. Работа проверена и выполнена на 9.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67367, Ķīmija, 11 klase
Palidziet
4,5,6,7
Apskaties uzdevumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
MĀCĪBU PRIEKŠMETS Ķīmija
TĒMA ,,Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra, reakcijas”
MĒRĶIS Parbaudīt un novērtēt audzēkņu zināšanās saskaņā ar valsts standartiem.__

1.uzdevums (5punkti)
Kurām ogļūdeņražu klasēm pieder dotie savienojumi? Tabulas ailēs ieraksti atbilstošo savienojuma burtu!
Ogļūdeņražu klase
Alkans
Alkēns
Alkīns
Alkadiēns
Arēns
Saisinātās struktūrformulas burts


a). H2C=C H2
b). HC=C– C H2 – CH3
c). H2C=C H – CH = C H2
d). C6H5 – CH3
e). H3C – CH – CH2 – CH3

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68869, Ķīmija, 11 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Geimeris
Geimeris
Geimeris
Geimeris
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Ķīmija 11. klase - slāpekļa, fosfora, oglekļa savienojumi (februāris,)

1.uzdevums ( 5 punkti)
Ierakstiet teikumos izlaistos vārdus!
Koncentrētas sālsskābes un slāpekļskābes maisījumu attiecībā 3 : 1 sauc par karaļūdeni.
Amonija sāļi ir kristāliskas vielas, kas labi šķīst ūdenī. Fosfora (V) oksīds paaugstinātā temperatūrā aktīvi reaģē ar ūdeni un veido ortofosforskābi.
Amonjaks ir gāze ar asu smaku. Jautrības gāzi izmanto inhalācijas narkozei.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70096, Ķīmija, 12 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs ķīmijā (septembris) 12. klase

1.uzdevums (6punkti)
Izvēlies pareizo atbildi un pasvītro to!
A. Kura no reakcijām ir dehidrēšanas reakcija?
C2H4 + H2O kat.C2H5OH CH4 + 2Br2 hv CH2Br2 + 2HBr
C5H12 kat., t0 C5H10 + H2 C4H6 + 2H2 kat.  C4H10

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 70119, Ķīmija, 12 klase
1. uzd.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
skaidrojumi

Ir metode, kuru izmanto vielu kvantitatīvā sastāva noteikšanai - 9
Parāda raksturīgās saites savienojuma molekulā - 6
Ir savienojumi, kas veidojas, ogļūdeņraža molekulās kādu no ūdeņraža atomiem aizvietojot ar cita elementa atomu vai atoma grupu - 8
Ir atomu grupa, kas nosaka katrai savienojumu klasei raksturīgākās īpašības - 5
Ir ogļūdeņražu un to atvasinājumu ķīmija - 8

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70231, Ķīmija, 12 klase
ĶĪMIJA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ķīmija 12. klase
1. ieskaite
Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi
1. uzdevums (6 punkti)
Atbildi uz jautājumiem, izvēloties pareizo atbildi! Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde!
1.1. Kuru ķīmisko savienojumu vispārīgā formula ir C n H 2 n +1 OH ?
Spirtu Aldehīdu Ketonu Fenolu
1.2. Kurš nosaukums atbilst formulai CH 3 OH?
Metanols Etanols Etāndiols Propāndiols

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70323, Ķīmija, 11 klase
Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojumu. Vienādo, izmantojot elektronu bilances metodi!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70323, Ķīmija, 11 klase
Tev nebija rakstīts, ka vajag, bet pirmajiem diviem piemēriem pieliku klāt arī iegūšanas veidu, lai redzi

Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojumu. Vienādo, izmantojot elektronu bilances metodi!
2S + C →CS2 (sintēze)
Nosaki, kurš ķīmiskais elements ir oksidētājs un kurš – reducētājs!
Oksidētājs: S2 un reducētājs: C

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70347, Ķīmija, 12 klase
ĶĪMIJA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Mandy
Mandy
Mandy
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70347, Ķīmija, 12 klase
karbonskābes un to atvasinājumi

KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums (4 punkti)
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās grupas un to nosaukumus!
Visas aminoskābes saturs 2 svarīgas funkcionālas grupas:
1) karboksilgrupu (-COOH)
2) aminogrupu (-NH2)

2. uzdevums (4 punkti) Dotas vielu formulas:
a) C2H5CHO
b) C3H7COOH
c) C2H5COOCH3
d) H3C—CH2—CHOH-CH — COOH
e) CH3—CHCl—CH2—COOH

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70571, Ķīmija, 12 klase
ĶĪMIJA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Dabasvielas 12.klase ķīmija
(februāris)

1. Izvēlies pareizo atbildi! (10 punkti)

I. Kurš savienojums ir polisaharīds?
1. Saharoze. 3. Riboze.
2. Fruktoze. 4. Ciete.
II. Kuras divas funkcionālās grupas ir glikozes molekulā?
1. -OH un -COOH. 3.-OH un-CO.
2.-OH un-CHO. 4.-CO un-CHO.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70759, Ķīmija, 12 klase
1.uzd. Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem.
1. kurai no nosauktajām organisko vielu grupai pieder tauki?
a.ēteri,b.esteri,c.karbonskābes,d.spirti.
2. Cik molu produktu iegūst, pilnīgi hidrolizējot vienu molu taukus?
a.1,b.2,c.3,d.4.
3. Kādai dabasvielu grupai pieder eļļas?
a.tauki,b.ogļhidrāti,c.obaltumvielas,d.nukleīnskābes.
4. Kurš no nosauktajiem ogļhidrātiem ir disaharīds?
a. fruktoze,b.glukoze,c.saharoze,d.celuloze.
5. Kāda rūgšana ir dominējoša kāpostu,gurķu un citu lauksaimniecības produktu skābēšanā?
a.alkoholiskā rūgšana,b.pienskābā rūgšana,c.citronskābā rūgšana

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70759, Ķīmija, 12 klase

1 b
2 d
3 a
4 c
5 b

MaD
MaD
MaD
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 3/5 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV