Meklēšanas rezultāti - 'angļu' Meklēšanas rezultāti - 'angļu'
№ 71992, Angļu valoda, 12 klase
Uzrakstīt lietišķu vēstuli 100-120 vārdu apjomā skolotājam ''How to Motivates Me''.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Angļu val - motivācija
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
''How to Motivаtеs Mе''
Thеrе аrе аlot of things thаt motivаtе mе in whаt i do еvеrуdау. thе motivаtion to bе thе bеst i cаn bе, thе motivаtion to wаnt to succееd. thе wаnt to imprеss аnd plеаsе mу friеnds аnd lovеd onеs аround mе. But its not аbout thаt. I fееl likе somеthing drivеs уou is somеthing thаt уou gеt from insidе of уou. Somеthing thаt уou mау not know now, somеthing thаt уou cаn dеvеlop, somеthing thаt уou know from thе dау уou wеrе born.
Onе of mу еxаmplеs of somеthing thаt drivеs mе is mу focus on “Todау”. Do whаt уou cаn todау to bе thе bеst thаt уou cаn bе in thе futurе.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72102, Angļu valoda, 11 klase
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag!
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/sVDJVW8
https://ibb.co/LRH2XCx

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
angļu val-5 uzd
5. uzd - skaties, jo skolot'ja, lasot tekstu var kaut ko arī mainīt. Tas teksts ir pēc katra skolotāja paša izvēles

1. Uzdevums.
1. The rock star bought a small COTTAGE in the country. (B)
2. Our new apartment is IN (WITHIN) easy reach of the town. (A) un (B) – der abi varianti
3. After visiting Barcelona several times, we decided to MAKE it our home. (C)
4. The fully- FITTED kitchen contained the most modern appliances. (A)
5. He rented a well-equipped FLAT with many modern conveniences. (A)
6. They lived in a DETACHED house, so they weren't connected to the one next door. (B)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72336, Latviešu valoda, 11 klase
kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas lietišķajā saziņā?
Kas ir valsts valodas jēdziens?
Raksturo savu valodu!

Spongebobhzhzsh
Spongebobhzhzsh
Spongebobhzhzsh
Būs tikai par valsts valodu
Valsts valoda ir viena vai vairākas valodas valstī, kurai(-ām) likumdošanas ceļā ir noteikts īpašs statuss attiecīgajā valstī vai tās daļā.

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Valsts valoda var būt viena valoda, piemēram latviešu valoda Latvijā, vai tās var būt arī vairākas, piemēram somu un zviedru valodas Somijā. Dažreiz valstī ir viena valsts valoda visā valsts teritorijā, bet dažās valsts daļās ir valoda, kurai ir valsts valodas statuss tikai attiecīgajā valsts daļā, piemēram, basku valodai Basku zemē Spānijā. Ir arī valstis, kurās nav vienas valsts valodas visā valsts teritorijā, piemēram, Šveice.Mana valoda ir teiksim tā,ne tā "tīrākā",ikdienā sarunājoties ar draugiem,ģimeni lietoju arī krievu valodas un angļu valodas vārdus,kas protams, nav skaisti īstam
№ 72448, Latviešu valoda, 9 klase
1)Kāpēc tik atšķirīga ir latviešu valodas izteiksme tautasdziesmās un pasakās un 16.-19.gs. rakstos?
2)Kas apdraud mūsdienu latviešu literārās valodas pastāvēšanu? Nosauc 2 draudus.
3)Kāpēc latviešu rakstības pamatā ir vācu rakstība?
4)Kuros vēstures laikposmos latviešu valodas pastāvēšanai draudēja briesmas?
5)Kāpēc latvieši līdz pat 19.gs. vidum vēl nebija pierakstījuši savas tautasdziesmas un pasakas?

Ludzu palidziet.

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1) 16.-19. gadsimts tiek dēvēts par veclatviešu rakstu valodas periodu. Galvenie valodas kopēji šajā laikā ir vācu tautības mācītāji ar reliģisku literatūru, kas atšķiras no latviešu tautasdziesmām un pasakām.
2) Angļu un krievu valodas - draugi un draudi
3)Pirmās grāmatas latviešu valodā bija reliģiska satura, autori bija vācu mācītāji, kas izmantoja tā laika vācu rakstības principus.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72464, Angļu valoda, 10 klase
Lūdzu palīdziet!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
1the 2 the 3the r a 5a 6- 7 the 8the 9- 10 the 11a 12 the 13the 14a 15- 16- 17the 18-19the 20a

Task3

1little 2 few 3 a little 4a few 5few 6 little 7few 8 alittle
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Bushinja
Bushinja
Bushinja
Sveiki, mani sauc Paula, esmu angļu filoloģijas studente. Angļu valoda ir mans hobijs, ja Tev
ir nepieciešama palīdzība ar angļu valodu- uzdevumiem, testiem, kaut ko nesaproti no teorijas
u.t.t. tad droši vari man atrakstīt caur Whatsapp – 27027001. Par cenu vienosimies privāti.
Atbildes
Task 1
1. –
2. The
3. A
4. The
5. A
6. The
7. The
8. A
9. –
10. –
11. –
12. A
13. The
14. –
15. The
16. The
17. The
18. –
19. The
20. The

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 20/20 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV