Meklēšanas rezultāti - 'funkcijas' Meklēšanas rezultāti - 'funkcijas'
№ 72823, Matemātika, 12 klase
Lūdzu palīdziet vienu uzdevumu atrisināt:
Dotas funkcijas f(x)=(x+2)² un g(x)=3/x Noteikt :
a) f(g(x))=
b)f(g(1))=
c)g(f(x))=
d) g(f(1))=

Angelly
Angelly
Angelly
Uzdevums #72823
Uzdevuma mērķis ir x vietā ievietot katrā funkcijā prasīto vērtību. Parasti zīmējot funkciju x vietā tiek likts skaitlis (1, 2, 3, … ) un ar šo skaitli tiek aizvietotas visas x vērtības. Šajā gadījumā x vietā tiek likts nevis konkrēts skaitlis, bet gan visa norādītās funkcijas vērtība.
Kā piemēru ņemot pirmo funkciju
1. Pirmajā piemērā iekavās x ir aizvietots ar vērtību , kas nozīmē, ka visas x vērtības funkcijā tiek aizvietotas ar visu otrās funkcijas vērtību jeb
2. Otrajā piemērā atšķirība ir tāda, ka papildus funkcijas vērtības x aizvietošanai ar visu vērtību, x vietā ir nepieciešams ievietot arī ciparu 1. Tas savukārt ļauj mums aprēķināt funkciju līdz galam.

Pielikumā risinājums, risinājuma gaita un skaidrojums.
Lai viss izdodas!
Veiksmi!
A.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 73216, Bioloģija, 11 klase
Fotosintēze
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
11. klase bioloģija 3. ieskaite
Šūnas ķīmiskais sastāvs. Vielu un enerģijas maiņa, olbaltumvielu sintēze, ATP, enerģētiskā maiņa. Fotosintēze.
1. uzdevums (2 punkti)
Zirnekļiem, tāpat kā vēžiem un kukaiņiem, ir neelastīgs ārējais skelets.
a) Kādas vielas veido šo skeletu?
Hitīns
b) Kādas ir ārējā skeleta funkcijas?
Eksoskelets ir ārējais skelets, kurš balsta un aizsargā dzīvnieka ķermeni. Tas piešķir ķermenim raksturīgo formu, krāsu, pasargā no ievainojumiem, kavē ūdens atdevi


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 73264, Matemātika, 9 klase
Lūdzu palīdzību, uzdevums failā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

cali
cali
cali
Konstruēti grafiki ir failā. Ir viens piemēr ar atrisinājumu un soļiem, kā to dara.
Ir jāizvēlas vērtības, kuras ievietot funkcijas vienādojumā un jārisina.
Kā arī jāatceras, ka pie negatīva x kvadrātā parabolas zari būs vērsti uz leju, bet pozitīva - uz augšu
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 73339, Matemātika, 9 klase
Kvadratfunkcijas petisana. Uzdevums bilde.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Vikucīts
Vikucīts
Vikucīts
Funkcijas saknes (nulles) ir x= -1 ; x= 3
Funkcijas y=2x²-2x-3 dilst, ja x pieder(-∞;1)
Funkcijas y=2x²-4x-6 dilst,a x pieder (-∞;1)
Funkcijas dilšanas intervāli ir pozetīvi.
y=6x²-12x-18
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73595, Politika un tiesības, 12 klase
Lūdzu palīdziet!
Izskaidro šos jēdzienus!
1. Pozīcija______
2. Valsts sekretārs_____
3. Atašeja _____
4.Departaments_______
Uzraksti, ar ko nodarbojas šīs amatpersonas un tiesu iestādes!
1. Notāri___
2. Rajonu un pilsētu tiesas____
3. Prokurori____
4. Satversmes tiesa______
5. Tiesībsargs______

Anne13
Anne13
Anne13
failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

ESTU
ESTU
ESTU
Izskaidro šos jēdzienus!
1. Pozīcija ir pozīcija ir termiņdarījuma dalībnieka pozīcija, kas orientēta uz kursa (cenas) krišanos.
2. Valsts sekretārs ir augstākais valsts civildienesta ierēdņa amats Latvijas Republikā. Valsts sekretārs ir ministrijas administratīvais vadītājs un lielākajā daļā gadījumu arī reālais ministrijas un tās kūrētās nozares vadītājs, jo, Ministru kabinetiem mainoties, ministram bieži ir par maz laika, lai spētu iedziļināties un pilnībā saprast ministrijas darbu un funkcijas.
3. Atašeja ir diplomātiska amatpersona, kādas nozares speciālists, kurš nosūtīts darboties.

M@L
M@L
M@L
Viss gatavs.
Apskaties risinājumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
V.sekretārs-ir augstākais valsts civildienesta ierēdņa amats Latvijā
Atašeja-diplomātiska amatpersona, kādas nozares speciālists, kurš nosūtīts darboties diplomātiskajā pārstāvniecībā
Departaments-administratīva vienība

Notāri-apliecina dokumenta vai darījuma patiesumu, tam piešķirot publisku ticamību
Raj.un pil.tiesas-pirmās instances tiesas civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās
Prokurori-realizē uzraudzību pār likumu ievērošanu un veic kriminālvajāšanu
Satversmes tiesa-izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 73596, Politika un tiesības, 12 klase
Kā ir organizēta novada vai pilsētas izpildvara?

ESTU
ESTU
ESTU
Izpildvara ir valsts varas izpausme. Kopā ar likumdošanas varu un tiesu varu veido vienoto valsts varu, kas izriet no varas dalīšanas doktrīnas. Galvenais izpildvaras uzdevums ir likumdevēja izdoto normatīvo aktu darbības nodrošināšana pilnā apjomā visā valstī. Tāpat kā ar pārējiem diviem varas zariem, izpildvara rīkojas autonomi, savu kompetenču ietvaros. Tai ir savs politiskais un administratīvais aparāts, kas ļauj veikt tās uzdevumus. Izpildvaras realizētājs dažādās valstīs atšķiras atkarībā no valsts režīma formas. Parlamentārā republikā tā ir valdība, kura veic tai deleģētās funkcijas.

M@L
M@L
M@L
viss
Apskaties risinājumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Izpildvara ir valsts varas izpausme. Kopā ar likumdošanas varu un tiesu varu veido vienoto valsts varu, kas izriet no varas dalīšanas doktrīnas. Galvenais izpildvaras uzdevums ir likumdevēja izdoto normatīvo aktu darbības nodrošināšana pilnā apjomā visā valstī. Tāpat kā ar pārējiem diviem varas zariem, izpildvara rīkojas autonomi, savu kompetenču ietvaros. Tai ir savs politiskais un administratīvais aparāts, kas ļauj veikt tās uzdevumus.

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73639, Ķīmija, 12 klase
Dabasvielas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
12. klase ķīmija 5. pārbaudes darbs
Dabasvielas. Prast raksturot svarīgāko dabasvielu grupas – taukus, ogļhidrātus, olbaltumvielas, nukleīnskābes. Zināt tiem raksturīgās reakcijas. Dabasvielu atrašanās cilvēka organismā, iegūšana, uzņemšana, galvenās funkcijas
1. uzdevums (7 punkti)
Nosauc vielas , kuras ietilpst dabasvielu sastāvā:
Olbaltumvielas sastāv no aminoskābju atlikumiem
Nukleīnskābju nukleotīda sastāvā ir fosforskābes atlikums, hetreocikliskais amīns (slāpekļa bāze) un monosaharīds – riboze vai dezoksiriboze.
Taukos ir trīsvērtīgs spirts (glicerols) un karbonskābju atlikumi
Ogļhidrātu pamatsastāvdaļa ir ogleklis


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73709, Matemātika, 12 klase
Funkcijas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Tikai pārzīmē grafikus,lai nesakrīt ar kādu :)

1. uzdevums (5 punkti)Aizpildi tabulu, izvēloties grafikam atbilstošu funkcijas formulu!
Grafiks A B C D E
Formula y = 0,6x
y=x2
-3 y = | x | – 1 y=sinx y = log2x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 73798, Bioloģija, 12 klase
Izskaidrojiet ādas nozīmi organisma vielmaiņā!

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Āda ir cilvēka organisma lielākais orgāns. Āda kopā ar tās veidojumiem - nagiem, matiem, kā arī dziedzeriem veido segaudu orgānu sistēmu.

Galvenās ādas funkcijas ir:
atdalīt ķermeņa iekšējo vidi no ārējās,
pasargāt organismu no nelabvēlīgas apkārtējās vides iedarbības,
nodrošināt dažādu vielu uzsūkšanos un izvadīšanu,
nodrošināt nemainīgu organisma iekšējo temperatūru.

M.K
M.K
M.K
Galvenās ādas funkcijas ir:
atdalīt ķermeņa iekšējo vidi no ārējās,
pasargāt organismu no nelabvēlīgas apkārtējās vides iedarbības,
nodrošināt dažādu vielu uzsūkšanos un izvadīšanu,
nodrošināt nemainīgu organisma iekšējo temperatūru.
№ 73869, Psiholoģija, 12 klase
Papildini nepabeigtus teikumus!
1. Verbālā saskarsme ir
2. Neverbālā saskarsme ir
3. Komunikācijas funkcijas ir
4. Konfliktu iespējamie cēloņi ir
5. Monologs ir
3. Uzdevums pārdomām!
a.Apraksti situāciju, kurā izpaužas pirmā iespaida efekts!
b.Formulējiet, kādi stereotipi ir sastopami jūsu apkārtējā vidē!

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Verbālā saskarsme-ir vārdiska sazināšanās, kas ietver sevī prasmes runāt, klausīties, rakstīt un lasīt.
Neverbālā saskarsmē informācija tālāk tiek nodota ar acu kontaktu, mīmiku, balss intonāciju, pozu, kustībām un žestiem.
komunikācijas funkcijas vissvarīgākais ir informēt, mācīt, izteikt, kontrolēt, kalpot par platformu sociālajām attiecībām un izvairīties no neskaidrībām un pārpratumiem.
Konflikta cēlonis ir nesaskaņas par uzdevuma saturu vai darba mērķiem
Monologs-viena cilvēka runa

M.K
M.K
M.K
:)
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 21/22 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV