Meklēšanas rezultāti - 'funkcijas' Meklēšanas rezultāti - 'funkcijas'
№ 73973, Bioloģija, 12 klase
Ierakstiet katram sinapses struktūrelementam atbilsošus burtus, kas atbilst funkcijam!
Sinapses struktūrelementi:
Aksons
Dendrīts
Sinaptiskais pūslītis
Aksona gals
Neirotransmisīvā viela
Sinapses sprauga
Receptors
Funkcijas:
A Vada impulsu prom no neirona
B Uztver citas nervu šūnas impulsu
C Izdalās no aksona un piestiprinās pie dendrīta membrānas receptora
D Satur enzīmus, kas noārda neirotransmisīvo vielu
E Uztver atbilstošu neirotransmisīvovielu
F Transportē neirotransmisīvo vielu no neirona ķermeņa uz aksona galu
G Izdala neirotransmisīvo vielu sinapses spraugā

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Aksons-A
Dendrīts-E
Sinaptiskais pūslītis-C
Aksona gals-G
Neirotransmisīvā viela-B
Sinapses sprauga-F
Receptors-D

M.K
M.K
M.K
Funkcijas:
A Vada impulsu prom no neirona-Aksons
B Uztver citas nervu šūnas impulsu-dendrīts
C Izdalās no aksona un piestiprinās pie dendrīta membrānas receptora
D Satur enzīmus, kas noārda neirotransmisīvo vielu- Aksona gals
E Uztver atbilstošu neirotransmisīvovielu-Receptors
F Transportē neirotransmisīvo vielu no neirona ķermeņa uz aksona galu- Sinapses sprauga
G Izdala neirotransmisīvo vielu sinapses spraugā- Sinaptiskais pūslītis
№ 74057, Dabaszinības, 12 klase
Selekcija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
SELEKCIJA

1.variants

1. uzdevums: Atrodiet vienu pareizo atbildi! (5 punkti)

1. Kas ir heteroze?
a) Homozigotu īpatņu krustošana, iegūstot heterozigotus īpatņus;
b) Palielināta F1 produktivitāte, salīdzinot ar vecāku formām;
c) Heterozigotu īpatņu krustošana, iegūstot homozigotus īpatņus;
d) Recesīvo pazīmju izpausme F1 paaudzē.

2. Mutācijas ir pēkšņas, nekontrolētas izmaiņas iedzimtības materiālā. Kurš apgalvojums par mutācijām ir pareizs? a) Mutācijas var izmantot selekcijā jaunu šķirņu iegūšanai;

b) Mutācijas vienmēr nelabvēlīgi ietekmē organisma funkcijas; c) Visas mutācijas iedzimst nākamajā paaudzē;

d) Visas mutācijas samazina indivīdu spēju izdzīvot.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 22/22 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV