Meklēšanas rezultāti - 'gramatas' Meklēšanas rezultāti - 'gramatas'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68600, Latviešu literatūra, 12 klase
Izvelies vienu no tematiem un uzraksti parspriedumu (350-400 vardu) Argumentacijai izmanto kluturas vai literaturas faktus.
1. Mans kulturas apvarsnis
2. Literatura-manu vertibu pasaules veidotaja.

heeelllllppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Literatūra – manu vērtību pasaules veidotāja

Jau no mazotnes man patīk lasīt grāmatas par dažāa veida notikumiem, dažāda veida emocijām, jo tas ir viens no veidiem, kā var bagātināt savu valodu ar dažādiem vārdiem.
No grāmatām var mācīties daudzas gudrības. Ne vienmēr uz visiem jautājumiem atbiles var sniegt tuvumā esošie cilvēki, bet grāmatās tiek piespēlētas dažāda veida atbildes uz vienu un to pašu jautājumu, tikai, ir jāprot izvēlēties to, kas pašam šķiet vispiemērotākā. Bieži vien ir tā, ka grāmatu varam tikai izlasīt, tajā paustās idejas nerealizējot savā dzīvē.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68914, Latviešu valoda, 12 klase
Pārbaudes darbs ( mācību gada noslēguma darbs)
latviešu valodā 12. klase
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev nav pievienots 3. uzdevums!!!

Apgalvojums
Pareizi
Nepareizi
Latviešu tautas sakāmvārds – Ikvienam savi celi liekas taisni – iz uzrakstīts pareizi

x
Laikraksta nosaukumā „Latvijas Vēstnesis” nav kļūdu
x

Ikkatrs zin savu pienākumu – vārdos nav kļūdu

x
Grāmatas tiek tulkotas angļu valodā – vārdi ir uzrakstīti pareizi
x

Mums bija pa pilnam darba, līdz katrs pielasījām pa pilnam spainim sēņu – vārdos nav kļūdu

x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 69251, Latviešu valoda, 12 klase
palidziet ludzu ar uzdevumiem latviešu valodā. Pielikumā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
2. daļa
Izlasi fragmentus/viedokļus no skolēnu domrakstiem un veic 1.-4.uzdevumu!
Katrīna Buka, Viļa Pļūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
Tik daudz veselīgu smieklu vienkopus kā Rūdolfa Blaumaņa darbos nevar vērot nevienā no mūsdienu latviešu sacerējumiem. Tas ir savdabīgs humors, ko neviens nespēj atkārtot, jo mūsdienu dzīvi ir ieņēmušas amerikāņu komēdijas un grāmatas, tādēļ daudzi mūsdienu autori aizguvuši smieklus no svešām tautām. Šim humoram un smiekliem nav dvēseles, kas prastu aizraut līdzi smieklu pasaulē.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 69372, Latviešu literatūra, 12 klase
Jautājumi par ekspresionismu!

1.Kā jūs varētu raksturot ekspresionismu kā vienu no modernisma virzieniem
2.Kad latviešu literatūrā vērojams ekspresionisma briedums?
3.Izskaidro, ko nozīmē jēdziens ‘aktīvisms’!

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. Ekspresionisms ir nebijis mākslas veids, kurā ir realitātes izkropļošana. Ekspresionisms ir lielisks veids kā attēlot iekšējās sajūtas.
2. Spilgtākās ekspresionisma dzejas grāmatas latviešu literatūrā ir 1920.gadā.
3. Darbīgs, rosīgs, iniciatīvas bagāts (kādas organizācijas, kolektīva) biedrs
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 69673, Latviešu valoda, 12 klase
Jāuzraksta argumentētā eseja "Latviešu literatūra un internets"

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Latviešu literatūra un internets

Pārdomas par latviešu literatūru un internetu ir svarīgs temats, jo latviešu literatūra pamazām tiek aizmirsta un internets pārņem visu prātus. Ir tā, ka visi internetā lasa grāmatas tām ātri pārskrienot pāri, lai nebūtu jāiedziļinās biezajās grāmatās. Ir arī tā, ka vieglāk ir noklausīties, kā kāds autors ir ierunājis tekstu. Un, ir arī tā, ka no interneta tiek paņemti jau gatavi konspekti un tie tiek uzdoti kā savi (plaģiātisms).

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 69675, Latviešu literatūra, 12 klase
Darba uzdevums: Uzrakstīt pārspriedumu ''Mana jaunākā latviešu literatūra'' (Vārdu skaits 350-400), tajā izmantojot vismaz 3-4 konkrētus autorus un darbus, kā arī kultūrfaktus.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Mana jaunākā latviešu literatūra
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Mana jaunākā latviešu literatūra

Grāmatas – tā ir bagātība, ko sniedz tajās ierakstītie stāsti, pagātnes notikumi un atmiņas. Katrs jauns literārs darbs „ieved” lasītāju aizraujošā un piedzīvojumu pilnā pasaulē. Arī man grāmatas ir ļoti tuvas, jo vakaros, kad visi darbi ir jau paveikti, pirms došanās gulēt, palasu kādu labu grāmatu. Pēdējie latviešu darbi, kurus es lasīju ir I.Ziedonis „Epifānijas”, R.Blaumanis „Salna pavasarī” un R.Kalpaka „Smaržas mīļotajai meitenei”.
Imanta Ziedoņa „Epifānijas” nav ierasts darbs ar konkrētu sižetu, bet gan pārdomām, izjūtām. Darba pamatā ir gaidīšana. Autors uzsver, cik daudz mums liek gaidīt, piemēram, kad atnāks trolejbuss vai uzvārīsies kartupeļi. Lasot darbu, varu secināt, ka autors negatīvi vērtē gaidīšanas procesu, jo viņš uzskata, ak gaidot, cilvēks tikai vairāk pietuvinās nāvei: „Gaidi, un tavs laiks atnāks. Jā, tavs zārks atnāks.” Tāpat var arī saprast, ka tautas sakāmvārds „Labs nāk ar gaidīšanu” viņam šķiet absurds un nevajadzīgs.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 69786, Literatūra, 10 klase
Palīdziet lūdzu izpildīt parbaudes darbu literatūrā.
Помогите пожалуйста сделать контрольную по латышкой литературе.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pie 2. uzdevuma - kur ir pareizi, tur ielieku +, kur nepareizi, tur -

1. uzdevums
1. 17. gs. pēc satura var iedalīt divās daļās: garīgā literatūra un laicīgā literatūra
2. Apgaismotāju idejas Latvijā: uzskatīja, ka zinātniskās un praktiskās zināšanas ir sociālās labklājības pamats, kas iegūstams, lasot labas un derīgas grāmatas. Tāpēc liela uzmanība tika veltīta literatūras un lasīšanas popularizēšanai, lasīšanas biedrību izveidošanai, publisku bibliotēku ierīkošanai un darbībai. Tā bija cīņa pret māņticību, aizspriedumiem, tumsonību, dogmatismu un reliģisko fanātismu
3. Pirmais latviešu dzejnieks bija Neredzīgais Indriķis, viņš rakstīja dziesmas par mīlestību, draudzību, dabas izjūtām, viņa vienīgā grāmata tika izdota 1806. gadā, tās nosaukums – „Neredzīgā Indriķa dziesmas”

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70292, Latviešu valoda, 12 klase
Vajag izpildit uz 6 ballem , ja bus vairak tad labi))))
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70292, Latviešu valoda, 12 klase

Lasi tekstu un veic 1.-3. uzdevumu! 15 p.
Neviens vairs nelasa grāmatas. Tās nevienam vairs nav vajadzīgs. Uz bibliotēkām iet tikai studenti pirms eksāmeniem un pensionāri – pašķirstīt presi debesu valstības uzgaidāmajā telpā. Grāmatu veikalos iegriežas tikai dīvaiņi, un arī tie aiziet tukšām rokām, ja vien grāmatas netiek mestas pakaļ par santīmiem. Visi pārējie sēž internētā, lasa ziņu portālus, aplūko ēdienu gatavošanas blogus, pārsūta viens otram smieklīgus You Tube videoklipus, regulāri iegriežas sadzīviska rakstura vietnēs vai sāk dienu, ierakstot internetā download mp3.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70627, Latviešu valoda, 12 klase
1-5 uzd.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev nav pievienots 3. uzdevums!!!

Nr.
p. k.
Apgalvojums
Pareizi
Nepareizi
1.
Latviešu tautas sakāmvārds – Ikvienam savi celi liekas taisni – iz uzrakstīts pareizi

x
2.
Laikraksta nosaukumā „Latvijas Vēstnesis” nav kļūdu
x

3.
Ikkatrs zin savu pienākumu – vārdos nav kļūdu

x
4.
Grāmatas tiek tulkotas angļu valodā – vārdi ir uzrakstīti pareizi
x

5.
Mums bija pa pilnam darba, līdz katrs pielasījām pa pilnam spainim sēņu – vārdos nav kļūdu

x
6.
Markusa Rivas (nom. Markus Riva) dziesma „Tavā tuvumā” ir populāra – īpašvārds uzrakstīts pareizi
x

7.
Salikteņu – maipukīte, mijkrēslis, lejkanna – rakstībā nav kļūdu

x
8.
Juzdams, zuzdams, klīzdama – divdabji ir uzrakstīti pareizi
x

9.
Viss darbs nav vis velti padarīts – vārdos nav kļūdu
x

10.
kstoš deviņsimti piecdesmit trešajā gadā – skaitļa vārda pieraksts ir pareizs

x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71432, Latviešu valoda, 12 klase
pamagite pozalujsta
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
p.d.
Apskaties risinājumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
1.Lasi tekstu un veic 1.- 3. uzdevumu!( 14 punkti )
Neviens vairs nelasa grāmatas. Tās nevienam vairs nav vajadzīgs. Uz bibliotēkām iet tikai studenti pirms eksāmeniem un pensionāri – pašķirstīt presi debesu valstības uzgaidāmajā telpā. Grāmatu veikalos iegriežas tikai dīvaiņi, un arī tie aiziet tukšām rokām, ja vien grāmatas netiek mestas pakaļpar santīmiem. Visi pārējie sēž internētā, lasa ziņu portālus, aplūko ēdienu gatavošanas blogus, pārsūta viens otram smieklīgus YouTube videoklipus, regulāri iegriežas sadzīviska rakstura vietnēs vai sāk dienu, ierakstot internetā download mp3.
Kaut arī digitalizācija palīdz saglabāt neskaitāmas grāmatas, kuras citādi būtu lemtas bojāejai un aizmirstībai, digitālais teksts dažādu iemeslu dēļ ir pārāk zūdošs un nepastāvīgs, lai mēs varētu uz to paļauties. Vai elektronisko grāmatu nestabilitāte un neuzticamība kļūs par drukāto grāmatu glābšanas riņķi? Baidos, ka nē. Drīzāk mēs klusi nolemsim, ka kultūras mantojuma saglabāšana nav svarīgākais šajā dzīvē, un to pat ir grūti apstrīdēt, ja grāmatas ( ko neviens nelasa ) pretnostata daudz ātrākām un saprotamākām baudām. Drukātās grāmatas varbūt interesēs tikai šauru cilvēku loku, un tas būs pieejamas tikai muzejos.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 27/28 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV