Meklēšanas rezultāti - 'j���������������������������������������...' Meklēšanas rezultāti - 'j���������������������������������������...'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70892, Bioloģija, 12 klase
1.uzd.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
A. Aerobi organismi
B. Anaerobi organismi
C. Traheju sistēma
D. Alveolas
E. Homeostāze
F.Nefrons
G. Filtrācija
H.Reabsorcija
I. Dekrēcija
J. Melanīns

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70892, Bioloģija, 12 klase

a - dzīvie organismi
b - parazītiem (lenteņiem)
c - trahejas
d - alveolas
e - homeostāze
f - nefrons
g - filtrācija
h - reabsorbcija
i - svīšana
j - melanīns

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 71437, Informātika, 12 klase
Uzrakstīt programmu,kas
a)uz ekrāna parāda vienu divdemensijas masīvu(5*3),kurā ierakstīti nejauši skaitļi intervālā no 50 līdz 100;
b)masīvā atrod šūnu ar mazāko vērtību.Parāda tos uz ekrāna.

bronzor
bronzor
bronzor
const n=5; m=3;
var a:array [1..n,1..m] of integer;
i,j,e:integer;
begin
for i:= 1 to n do
begin
for j:=1 to m do
begin
a[i,j]:=Random(51)+50;
write(a[i,j]:4)
end;
writeln;
end;
e:=a[1,1];
for i:= 2 to n do
for j:=2 to m do
if a[i,j]<e then e:=a[i,j];
writeln ('Mazākais elements: ',e)
end.
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 71454, Angļu valoda, 12 klase
Write Source Summarie (according to pdf) !
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Allan J. Kimmel in his bool marketing communication: New Approaches, Technologies, and Styles say: “In recent years, the face of marketing communication has begun to develop into something much more complex and far – reaching than ever before.”
I agree, because:
people want talk wace to face;
they want cnow much about product;
people want to talk face to face;

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71783, Bioloģija, 10 klase
isas atbildes
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Bioloģija - īsas atbildes

1. Uzd.
a) vaskulāri augi
b) sporaugi
c) egles
d) staipekņi
e) čiekuri
f) megasporofili
g) audi
h) zarndobumaiņi
i) hermafrodīti
j) pilnīga pārvēršanās
k) hordainis

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72069, Vēsture, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Izlasi tekstu un burtu vietā ieraksti vārdus! 26
LR tika proklamēta A gada 18. novembrī, taču tajā laikā tikai maza iedzīvotāju daļa ticēja tās iespējamībai. Jaunajai valstij bija pagaidu valdība, bet nebija likumu, naudas, armijas un pilsoņu. Jau decembrī sākās B, kuru gaitā latvieši pierādīja, ka ir pelnījuši savu valsti, un spēj par to pastāvēt. C gada 11. novembrī tika uzvarēta vācu un krievu monarhistu armija, šo dienu mēs atceramies kā D dienu par godu visiem Latvijas aizstāvjiem un armijai.
1920. gads bija LR ļoti nozīmīgs, jo 1. maijā tika sasaukta E, tas bija pirmais likumdevējs orgāns LR. Divu gadu laikā tika izstrādāta F, pieņemti valsts simboli, agrārā reforma. Šajā laikā Latvija ieguva arī starptautisko atzīšanu, tika parakstīts miera līgums ar Krieviju. 1921. gadā LR kļuva par starptautisko tiesību subjektu, jo iestājās tā laika lielākajā organizācijā – G.
1922. gadā notika pirmās H vēlēšanas, tajās piedalījās apmēram 80% Latvijas pilsoņu. Parlamentārisma laikā tika ievēlētas 4 H. Lielākās politiskās partijas bija J, K, L. Par valsts prezidentiem ievēlēja I, M un N. Valstī pastāvēja daudzpartiju sistēma, bija biežas valdību maiņas, taču tas netraucēja ekonomisko un kultūras izaugsmi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72170, Latviešu literatūra, 11 klase
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag!
2 lappuses,romantisms latviešu literatūrā
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/jvvQJNg
https://ibb.co/LvcMQgy
un vajadzīgās dzejoļi https://ibb.co/7nd07xT

aal
aal
aal
1. uzdevums. Apvelciet pareizo atbildi! ( 6 punkti)
1.1. Romantisms ir 1.2. Ir vairākas romantisma izpausmes jeb veidi:
a) literatūras žanrs; a) sociālais, tautiskais, individuālais;
b) literatūras veids; b) individuālais, kolektīvais, sociālais;
c) literatūras virziens. c) individuālais, reālistiskais, sociālais.

1.3. Romantiķu darbos pretstatīta 1.4. Latviešu rakstnieki un dzejnieki – romantiķi – ir
a) daba un cilvēku jūtas; a) J. Poruks, Aspazija, brāļi Kaudzītes;
b) mīlestība un draudzība; b) Aspazija, F. Bārda, J. Poruks;
c) realitāte un sapņi. c) F. Bārda, A. Čaks, J. Rainis.

1.5. Romantiķu ideāli ir 1.6. Romantiķi savos darbos izmanto:
a) mīlestība, draudzība, brīvība; a) sarkasmu, satīru, grotesku;
b) mīlestība, personība, brīvība; b) ironiju, humoru, sarkasmu;
c) daba, personība, cīņa. c) satīru, humoru, grotesku.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā. Ja izdarīšu 3.uzdevums, uzrakstīšu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72192, Ķīmija, 11 klase
Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
A. Butļerovs
A.Kolbe
J.Bercēliuss

Alkāns b
Alkēns a
Alkīns d
Alkadiēns e
Arēns c
№ 72436, Fizika, 10 klase
4. Vasarnīcā, pēc svētkiem palika piepūsts balons. Gaisa temperatūra vēlā rudens dienā
ir 7 °C , balona tilpums šajā temperatūrā ir 7 l. Pēc kamīna izkurināšanas temperatūra
paaugstinājās līdz 23 °C. Aprēķini balonā esošā gaisa darbu izplešanās laikā, ja gaisa
spiediens nemainās un tas ir 100 kPa. Aprēķini, par cik izmainījās balona tilpums.

M.K
M.K
M.K
A = 41,7 J
V = 4,17 · 10-4 m3
№ 72635, Ķīmija, 10 klase
Var kāds lūdzu palīdzēt ar ķimijas uzdevumiem 10kl? Paldies jau iepriekš. ;)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
1uzdevums
1.a 2.f 3.e 4.i 5.C 6.B 7.d 8.g 9.h 10.j

6.uzdevums

1.merkolba
2.varkolba
3.stikla nūjiņa
4.spirta lampiņa
8.megene
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73321, Bioloģija, 11 klase
PĀRBAUDES DARBS BIOLOĢIJĀ 11. KLAS
Tēma: ORGANISMU ĶĪMISKAIS SASTĀVS. ŪDENS. OGĻHIDRĀTI. LIPĪDI
līdz 11.12
Apskaties uzdevumu
<1/1>

cali
cali
cali
ORGANISMU ĶĪMISKAIS SASTĀVS. ŪDENS. OGĻHIDRĀTI. LIPĪDI
Vārds___________________ Uzvārds________________________ Klase: A B C D Datums____________
LABU VEIKSMI!
1.Uzdevums. Sameklē ķīmiskajam elementam atbilstošo funkciju! Tukšajā ailē ieraksti burtu! (5 punkti)
[Vērtēšanas kritēriji: Par katru atbilstoši ierakstīto burtu- 1 punkts.]
Elements Burts Funkcija
Na c a) hemoglobīna sastāvā;
K e b) asins sarecēšanai;
Fe a c) regulē osmotisko spiedienu starpšūnu šķidrumā;
J d d) vairogdziedzera darbībai;
Ca b e) nepieciešams muskuļu, sevišķi sirds muskuļa darbībai.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 40/41 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV