Meklēšanas rezultāti - 'kīmija' Meklēšanas rezultāti - 'kīmija'
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 71001, Ķīmija, 12 klase
lūdzu palīdziet!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 71001, Ķīmija, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
piedod ka formulu strukturas nezimeju ar roku, tas butu parak ilgi, bet tu parzīmē obligati ar roku.

Uzspied paldies lūdzu ari...
Lai tev veicas

1.uzd
Taukos ir trīsvērtīgs spirts (glicerols) un karbonskābju atlikumi.
Ogļhidrātu pamatsastāvdaļa ir ogleklis
Olbaltumvielas sastāv no aminoskābju atlikumiem
Nukleīnskābju nukleotīda sastāvā ir fosforskābes atlikums, hetreocikliskais amīns (slāpekļa bāze) un monosaharīds – riboze vai dezoksiriboze.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 71109, Ķīmija, 12 klase
Luudzu liidz riitdienai
==================
Atrast pareizos un nepareizos apgalvojumus.
Nepareizie apgalvojumi ir jāizlabo.

Skatiit pielikumu:

A un B: https://drive.google.com/file/d/1DvHfnxecZgD83eBcp91VJgAImLOy2_lp/view?usp=drivesdk

C un D: https://drive.google.com/file/d/1Og4We-xX7_uo48ztTXwdgyHvX85hnD8-/view?usp=drivesdk

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 71109, Ķīmija, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71132, Ķīmija, 12 klase
Palidziet ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
MĀCĪBU PRIEKŠMETS - ķīmija
TĒMA ,,Sadzīve izmantojamas vielas un materiāli”
MĒRĶIS___Parbaudīt un novērtēt audzēkņu zināšanās saskaņā ar valsts standartiem.__

1. uzdevums (3 punkti)

Pasvītro teikumos pareizos vārdus!

a) Reakcijas, kurās no mazmolekulārām vielām veidojas lielmolekulāras vielas un kā blakusprodukti izdalās mazmolekulāri savienojumi sauc par polikondensācijas/ polimerizācijas reakcijām.
b) Polimērus, kuriem, tos sasildot līdz mīksttapšanas temperatūrai, var mainīt formu, sauc par termoreaktīviem/termoplastiskiem polimēriem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71774, Ķīmija, 11 klase
Nemetalu savienojumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ķīmija - nemetāli

Vielas klase
Ķīmiskā formula
Amfotērs oksīds
Cr2O3, NaOH, Ba(NO3)2, Hbr, SO2, CO
Nešķīstoša bāze
Fe(OH)2, Mg(OH)Cl, Li2O
Bāziskais sāls
MgCl2, Ca(HSO4)2, H3PO4


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72094, Ķīmija, 9 klase
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Kimija9/PDF/5Temats/NobeigumaDarbsSkolenam2var.pdf

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ķīmija
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1 a ciete
b etilspirts
c slāpekļskābe
2. Dubultsaite kreisā attēlā ir skudrskābei, bet 3 bumbiņas ir metilspirtam pa labi
H
|
metilspirta strukturformula H-C-OH jeb CH3OH, skudrskābes strukturformula HCOOH, H-C=O
| |
H OH

3. Skābe HNO3 slāpekļskābe
bāze NaOH nātrija hidroksīds
sāls Na2SO4 nātrija sulfāts
oksīds SO2 Sēra(IV) oksīds

4. a CaCO3
b 1) 2 Ca + O2 --->2CaO
2) CaO + H2O --> Ca(OH)2
3) C + O2 --> CO2
4) CO2+ H2O --> H2CO3
5) Ca(OH)2 + H2CO3 --> CaCO3 +2 H2O

Tālāk -> failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72107, Ķīmija, 12 klase
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Kīmija-tehnoloģija un vide
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1) A kaļķakmens B stikla izstrādājumu veidošana

2) a A ciete B glikoze
b 1 hidrolīze 2 rūgšana
c 1) (C6H10O5)n + n H2O --> nC6H12O6
2) C6H12O6 --> 2C2H5OH + 2CO2
d) izdalās CO2
e)ekonomiski izdevīga, ja kartupeļiem zema cena
f) H2O (tvaiks)
g)samazinot t·, samazināsies etanola iznākums
h)lopbarībai nederīgi graudi, kartupeļi - vietējās izejvielas

3 a smago metālu jonus var saturēt rūpnīcu notekūdeņi
b fosfors
c 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 -->Ca3(PO4)2 (nogulsnes) + 6H2O
2Na3PO4 + Al2(SO4)3--> 2AlPO4 (nogulsnes) +3Na2SO4
Pie PO4 3- jona var būt H+ NH4+ K+ Na+ - šķīstošs savienojums
d

Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 72193, Ķīmija, 12 klase
Dabasvielas, var nebūt viss, liels paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

aal
aal
aal
12. klase ķīmija 6. ieskaite
Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli. Ķīmijas un vides tehnoloģijas
1. uzdevums (2 punkti)
Papildini shēmu, atzīmējot jēdzienus ar atbilstošajiem burtiem!
Polimērs (A), monomērs (B), polimerizācijas pakāpe (C), elementārposms (D).
nCH2=CH2 → (- CH2 – CH2-)n
A:(-CH2-CH2-)n; B:CH2+CH2; C n; D: -CH2-CH2

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72378, Ķīmija, 12 klase
12.klase 1. pārbaudes darbs.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
1.Organiskajā ķīmijā organisko savienojumu rindu, kuras locekļiem ir līdzīga uzbūve un līdzīgas ķīmiskās īpašības, bet katrs nākamais rindas loceklis atšķiras no iepriekšējā par vienu —CH2— grupu, sauc par homologu rindu, bet atsevišķus šīs rindas locekļus sauc par homologiem.

5.Izomērija ir parādība, ka pastāv vielas, kurām ir vienāda molekulmasa un ķīmiskais sastāvs, bet dažāda struktūra (dažāda atomu un saišu starp tiem kārtība molekulā vai arī dažāds atomu vai to grupu telpiskais izvietojums) . Izomērija ir galvenokārt organisku vielu īpašība, jo neorganiskās vielas neveido tik sarežģītas

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1. Homologi ir organiskie savienojumi, kuriem ir līdzīga uzbūve un ķīmiskās īpašības (alkāni,
alkēni, alkīni, arēni)
2.n=5
C5H12 – pentāns
C5H10 – pentēns
C5H8 – pentīns
3. C4H8 – butēns
H2C=CH−CH2−CH3
butēns-1
4.C6H14- heksāns
C5H10- pentēns-2

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73635, Ķīmija, 12 klase
KARBONILATVASINĀJUMI
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
12. klase ķīmija 3. pārbaudes darbs
OGĻŪDEŅRAŽU HIDROKSILATVASINĀJUMI UN KARBONILATVASINĀJUMI
1. uzdevums (6 punkti)
Dotas ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumu saīsinātās struktūrformulas:
a) HO—CH2—CH2—OH ..........C...
b) H2C═CH—CH2—OH ........B.....


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73636, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
12. klase ķīmija 4. pārbaudes darbs
Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi, karbonilatvasinājumi, karbonskābes un to atvasinājumi
1. uzdevums (4 punkti) Dotas vielu formulas:
a) C2H5OH b) C4H7OH
c) C6H5_C5H11OH d)CH2OH_CHOH_CH2_CH2OH


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 21/22 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV