Meklēšanas rezultāti - 'k��mija 12 klase' Meklēšanas rezultāti - 'k��mija 12 klase'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 71223, Latviešu literatūra, 11 klase
Lūgums izpildīt.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
Pārbaudes darbs literatūrā 11. klasei
Apgaismes reālisms pasaules un latviešu pirmsnacionālajā literatūrā

1. uzdevums. Atbildiet uz testa jautājumiem! ( 5 punkti )

Nr.
p.k.
Apgalvojums


1.
Cilvēks tiek tēlots sadzīves apstākļos: ģimenē, sabiedrībā.

X
2.
Autoram jātēlo ne tikai ideālais, bet arī nepievilcīgais, kas literārā darbā iegūst savu estētisko kvalitāti.
X

3.
Literatūrā un mākslā valda likumi, kas absolūti atbilst monarhijas centieniem pēc „harmonijas” sabiedrībā.
X

4.
Izcilākie apgaismes reālisma pārstāvji ir Ž. Rasins un Ž. B. Moljērs.

X
5.
Spilgtākie apgaismes reālisma pārstāvji ir F. Šillers, Voltērs.
XTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71367, Latviešu literatūra, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs Nr.3.
12. klasei ( literatūrā )

1. Tests literatūrā ( modernisma virzieni ) , definīcijas. 50p.
( Apvelc pareizas atbildes varianta burtu! )

1. Modernisms ir mākslas a. veids b. žanrs c. virziens d. sistēma
2. Modernisms aizsākās a. 20.gs. sākumā b. 19.gs. beigās c.20.gs.vidū d. 18.gs.
3. Modernisms pilnīgi noliedz a. romantismu b. klasicismu c. reālismu d. naturālismu
4. Modernismu ietekmēja a. pretrunīgs gadsimta sākums 2. Pirmais pasaules karš
b. jaunās filozofijas rāšanās 4. izcilie rakstnieki.
5. Modernisma attīstību ietekmēja a. Z.Freids, K.Jungs, A.Bergsons, F.Nīče, A.Einšteins

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71384, Ģeogrāfija, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
RŪPNIECĪBAS IZEJIVIELU RESURSI UN CITI RESURSU VEIDI
I. variants
(Vārds, uzvārds, klase)
1. Ar X apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu! (6 punkti)

Nr, p. k.
Apgalvojums


1.
Lielākais aramzemju īpatsvars ir Austrālijā.

X
2.
Ar zemes resursiem vislabāk ir nodrošināta Āzija.

X
3.
Zivju nozveja pasaulē palielinās.
X

4.
Augsnes resursi ir izsmejami atjaunojami resursi.

X
5.
Humīda klimata apstākļos parasti izjūtams liels saldūdens resursu deficīts.
X

6.
Lielākās marikultūras audzētājas ir Āzijas valstis.
XTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71529, Ģeogrāfija, 12 klase
visu KD? ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ieskaites darbs 1.semestris
RŪPNIECĪBAS IZEJIVIELU RESURSI UN CITI RESURSU VEIDI
I. variants
(Vārds, uzvārds, klase)
1. Ar X apstipriniet vai noliedziet apgalvojumu! (6 punkti)

Nr, p. k.
Apgalvojums


1.
Lielākais aramzemju īpatsvars ir Austrālijā.
x

2.
Ar zemes resursiem vislabāk ir nodrošināta Āzija.

x
3.
Zivju nozveja pasaulē palielinās.
x

4.
Augsnes resursi ir izsmejami atjaunojami resursi.
x

5.
Humīda klimata apstākļos parasti izjūtams liels saldūdens resursu deficīts.

x
6.
Lielākās marikultūras audzētājas ir Āzijas valstis.
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71610, Latviešu valoda, 12 klase
Morfoloģija. Lūdzu palidziet, velams lai nebutu vienāds darbs, jo jau dabuju sliktu sekmi((((
Apskaties uzdevumu
<1/1>

ritusja55
ritusja55
ritusja55
Pārbaudes darbs latviešu valodā 12. klasei
„ Morfoloģija un dažādu vārdšķiru lietojums ”


1. uzdevums. Aizpildiet testu! Ja apgalvojumam nepiekrītat, labojiet vai paskaidrojiet to! ( 16 punkti – par katru pareizu apgalvojumu un labojumu 0,5 punkti)
Nr.
p.k.

Apgalvojums

Jā / nē
Labojums /
paskaidrojums
1.
Latviešu valodā ir 10 vārdšķiras.


2.
Visas partikulas teikumā jāatdala ar komatu.


Ir partikulas, kuras jāatdala ar komatu, un kuras nav.
3.
Izsauksmes vārdi nav palīgvārdi.


4.
Vārdi satikšanās, apņemšanās, cenšanās ir lietvārdi.


5.
Darbības vārdi iet, būt, dot neietilpst nevienā konjugācijā.

Darbības vardi pieder pie 1.konjugācijas
6.
Vārdi pie, uz, jo, no ir prievārdi.


7.
Apstākļa vārdi ir patstāvīgi, bet nelokāmi vārdi.


8.
Vārdi uz redzēšanos, paldies, labvakar ir partikulas.9.
Celms ir vārda daļa, kurā ietilpst pēdējais piedēklis un
galotne.


10.
Vārdi tirdzniecība, lokomatīve, rasols uzrakstīti pareizi.

Tirdzniecība, lokomotīve, rasols

11.
Teikumā Man vakariņām jānopērk maizi, pienu, cukuru un
sviestu. Visi vārdi lietoti vajadzīgajā locījumā.

Man vakariņām jānopērk maize, piens, cukurs un sviests.

12.
Vārds vai var būt sakārtojuma un pakārtojuma saiklis,
partikula un izsauksmes vārds.


13.
Vārdi še, te, divtik, ļoti, rīt ir apstākļa vārdi.


14.
Vārdi košs, drošs, saprotošs ir īpašības vārdi.15.
Vārdu savienojumi milztoši mākoņi, birstošas lapas ir
uzrakstīti pareizi.


16.
Vārda optimāls pārākā pakāpe būs optimālāks.


17.
Saikļi jeb un vai saista sinonīmus.

Tikai jeb saista sinonīmus
18.
Vārds trīs -pads -mit pārnešanai jaunā rindā dalīts pareizi.19.
Turpretim, turpretī, turpretīm – tās visas ir pieļaujamās
formas.20.
Aiz apstākļa vārdiem daudz, maz, tik, cik lietvārds lietojams
ģenitīvā.


2.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lauma
Lauma
Lauma
1.ja
2ne
3.ne
4.ja
5.ja
6ne
7.ne
8.ja
9ja
10ne
11ne
12.ja
13.ne
14ja
15.ne
16.ja
17.ja
18ne
19ne
20.ja
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 71824, Vēsture, 12 klase
Palidziet lūdzu.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs: Latvijas Republika 1920-1934 12.klase
1.uzd. Sakārto hronoloģiskā secībā notikumus. (5 punkti)
A Agrārā reforma 1920. g.
B K.Ulmaņa apvērsums 1934.g. 15. maijs
C Tiek noslēgts robežlīgums starp Latviju un Poliju 1920. g.
D Tiek uzbūvēts Ķeguma HES 1939. g.
E Tiek atklāts Brīvības piemineklis 1935. g. 18. novembris
F Satversmes sapulces vēlēšanas 1920. g. 17. - 18. aprīlis

A, F, C, B, E, D

2.uzd. Kādiem vārdiem jābūt ciparu vietā? (5 punkti)
1920.g. Latvijā beidzās 1 C, gandrīz visa Latvijas teritorija bija atbrīvota no 2 B un varēja sākt neatkarīgas valsts veidošanu. 1920.g. 1.maijā darbu sāka demokrātiski ievēlētā 3A, tās galvenais uzdevums bija izstrādāt Latvijas pamatlikumu – 4 D un agrāro likumu. 3 A bija pārstāvēti dažādu politisko uzskatu cilvēki un diskusijas izvērtās diezgan asas, it īpaši jautājumā par zemnieku nodrošināšanu ar zemi. Muižnieki protestēja pret zemes konfiskāciju – atsavināšanu bez atlīdzības -, taču 3 A delegātu vairākums nobalsoja tieši par šādu radikālu lēmumu, un tas atspoguļojās Latvijas Republikas 5 C.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72119, Bioloģija, 11 klase
https://failiem.lv/u/jjtwcv2e -
pievienoju failos ,failu.
Palidziet ludzu.!

bronzor
bronzor
bronzor
Noslēguma pārbaudes darbs 12. klasei
1.variants
Vārds, uzvārds_________________________________
1. uzdevums. Atzīmē ar X pareizo atbildi! ( 5 punkti)
N.p.k.
Apgalvojums

Nē
1.
Vektori ir plazmīdas vai vīrusi, kas tiek izmantoti DNS gēnu pārnešanai vai ievadīšanai
x

2.
Gēnu terapija ir mērķtiecīga organisma iedzimtības materiāla izmainīšana, lai radītu jaunas, vēlamas pazīmes

x
3.
Autbrīdings ir vienas sugas īpatņu krustošana, kuriem 4-6 paaudzēs nav kopīgu senču
x

4.
Selekcija rada jaunas augu un dzīvnieku šķirnes un veido mikroorganismu celmus
x

5.
res Dārzkopības pētījumu centrā veido jaunas kartupeļu, tritikāles, rudzu un miežu šķirnes
xTurpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 73321, Bioloģija, 11 klase
PĀRBAUDES DARBS BIOLOĢIJĀ 11. KLAS
Tēma: ORGANISMU ĶĪMISKAIS SASTĀVS. ŪDENS. OGĻHIDRĀTI. LIPĪDI
līdz 11.12
Apskaties uzdevumu
<1/1>

cali
cali
cali
ORGANISMU ĶĪMISKAIS SASTĀVS. ŪDENS. OGĻHIDRĀTI. LIPĪDI
Vārds___________________ Uzvārds________________________ Klase: A B C D Datums____________
LABU VEIKSMI!
1.Uzdevums. Sameklē ķīmiskajam elementam atbilstošo funkciju! Tukšajā ailē ieraksti burtu! (5 punkti)
[Vērtēšanas kritēriji: Par katru atbilstoši ierakstīto burtu- 1 punkts.]
Elements Burts Funkcija
Na c a) hemoglobīna sastāvā;
K e b) asins sarecēšanai;
Fe a c) regulē osmotisko spiedienu starpšūnu šķidrumā;
J d d) vairogdziedzera darbībai;
Ca b e) nepieciešams muskuļu, sevišķi sirds muskuļa darbībai.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 6/6 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV