Meklēšanas rezultāti - 'karbonsk' Meklēšanas rezultāti - 'karbonsk'
№ 57845, Ķīmija, 12 klase
Divi viegli uzdevumi, kuri saprot ķīmiju, šeit jāmāk atpazīt formulas.
1. uzd.
Neorganisko un organisko skābju ķīmiskās īpašības ir līdzīgas.
Uzraksti trūkstošos ķīmisko reakciju vienādojumus, lai apstiprinātu šo hipotēzi!
Izmanto piemēros dotās neorganisko vielu formulas vienādojumu rakstīšanai!
1)
HCl = Mg + 2HCl → MgCl2+ H2
HCOOH = ____
2)
HCl = ___
HCOOH = HCOOH + NaOH→ HCOONa +H2O
3)
HCl= ZnCO3+ 2HCl →ZnCl2+ H2O + CO2
HCOOH = ___
4)
HCl = ___
HCOOH = 2HCOOH + BaO→ (HCOO)2 Ba +H2O
2. uzd. Dotas vielu formulas (skatīt attēlā)
Karbonskābe
Halogēnkarbonskābe
Hidroksikarbonskābe
Esteris
Apskaties uzdevumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
Sapratu pareizi?
Uzspied lūdzu paldies:)
1.uzd
1)HCOOH=HCOOH + Mg HCOOHMg
2) HCl + NaOH  H2O + NaCl
3) 3 HCOOH + ZnCO3 = (HCOOH)2Zn + 2 CO2 + H2O
4)HCl+BaO BaO + HCl = BaCl + OH
2.uzd.
Karbonskābe-e,
Halogēnkarbonskābe-a,
Hidroksikarbonskābe-d,
Esteris-b,c
№ 58661, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi 1. daļa
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi 1. daļa
Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58662, Ķīmija, 12 klase
Karbonskābes un to atvasinājumi 2. daļa
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi
Nedaudz failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61068, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

antichrist
antichrist
antichrist
skatīt fallu
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES.

1. uzdevums (5 punkti)
Sagrupē skābju saīsinātās struktūrformulas pēc karboksilgrupu skaita un ogļūdeņraža atlikuma uzbūves, ierakstot tabulā tās numuru!

Vienvērtīgās karbonskābes (monokarbonskābes) Divvērtīgās karbonskābes (dikarbonskābes) Piesātinātās karbonskābes Nepiesātinātās karbonskābes Aromātiskās karbonskābes
E A C
a) H3C b) H3C − CH = CH c) CH3−CH−COOH


d) e)


f) HOOC−CH=CH−CH2−COOH


2. uzdevums (4 punkti)
Katram vielas nosaukumam pēc IUPAC nomenklatūras pievieno atbilstošā triviālā nosaukuma burtu!

Nosaukums pēc IUPAC nomenklatūras Triviālais nosaukums
Etāndiskābe D A Skudrskābe
Metānskābe A B Etiķskābe
Butānskābe C C Sviest¬skābe
Etānskābe B D Skābeņskābe


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61367, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBJU ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS. ESTERI

1. uzdevums (5 punkti)
Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus!
a) 2CH3−COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2

b) HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

c) CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H20

d) 2CH3COOH + Na2CO3 → 2NaCH3COO + CO2 + H2O

e) 2HCOOH + MgO → Mg(COOH)2 + H2O


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61368, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks

KARBONSKĀBJU ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS. ESTERI

1. uzdevums (5 punkti)
Pabeidz ķīmisko reakciju vienādojumus!
a) 2CH3−COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2

b) HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O

c) CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H20

d) 2CH3COOH + Na2CO3 → 2NaCH3COO + CO2 + H2O

e) 2HCOOH + MgO → Mg(COOH)2 + H2O

2. uzdevums (8 punkti)
Aizpildi tabulu!
Saīsināta struktūrformula skābei, kas veido esteri
O
CH3−C
OH O
CH3-CH2-CH2-C
OH
Skābes triviālais nosaukums

Etiķskābe
Sviestskābe
Skudrskābe
Saīsināta struktūrformula spirtam, kas veido esteri

CH3-CH2-CH2-OH
CH3OH
HCOOH


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61395, Ķīmija, 12 klase
kurs ir specigs kimija, ludzu palidziet- karbonskābes un to atvasinājumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

lestataa
lestataa
lestataa
ludzu
Apskaties risinājumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1.uzd.
a) karboksilgrupa - COOH
b) aminogrupa - NH2

2.uzd.
Karbonskābe Halogēnskābe Hidroksilkarbonskābe Esteris
E A D B, C

3.uzd.
b) C3H7COOC3H7 + H2O  C3H7COOH + C3H7OH
4.uzd.
HCl HCOOH
HCOOHMg = HCOOH  HCOOH + Mg
H2O + NaCl  HCl + NaOH
3 HCOOH + ZnCO3  (HCOOH)2Zn + 2 CO2 + H2O
2BaO + 2HCl  2BaCl + H2O


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 61396, Ķīmija, 12 klase
palidziet- karbonskabes un to atvasinajumi-cits variants
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1.uzd.
a) hidroksilgrupa - OH
b) karboksilgrupa - COOH

2.uzd.
Karbonskābe Halogēnkarbonskābe Aminoskābe Esteris
D E C A, B

3.uzd.
a) Etiķskābe (CH3COOH) un pentanols (C5H11OH).
b) CH3COOC5H11 + H2O  CH3COOH + C5H11OH
d) Estera hidrolīzes procesu veicina stirpas skābes.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 61461, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/3>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSĀBES, TO ATVASINĀJUMI UN AIZVIETOTĀS KARBONSKĀBES
1. variants
1. uzdevums (4 punkti)
Ieraksti trūkstošos vārdus!
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas:
a) karboksilgrupu - COOH (nosaukums, formula),
b) aminogrupu - NH2 (nosaukums, formula).

2. uzdevums (4 punkti)
Dotas vielu formulas:
a) C3H7COOH b) c) C2H5CHO
d) e) NH2CH2COOH


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 61553, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu palīdziet.
Apskaties uzdevumu
<1/4>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
DABASVIELAS
1. variants
1. uzdevums (4 punkti)
Papildini apgalvojumu, uzrakstot dabasvielas numuru!
Apgalvojums Nr. Dabasviela
3 ir augstāko karbonskābju un glicerīna esteri. 1. Ciete
1 ir ogļhidrāts – polisaharīds. 2. Glikoze
5 ir dabasvielas, kas sastāv no aminoskābju atlikumiem. 3. Tauki
2 ir ogļhidrāts – monosaharīds. 4. Olbaltumvielas
5. Saharoze

2. uzdevums (4 punkti)

Aplūko attēlā doto nukleotīda struktūrformulu! a) Pasvītro dotā nukleotīda sastāvdaļu nosaukumus!
purīna / pirimidīna bāze
monosaharīds - riboze / dezoksiriboze
fosforskābes / slāpekļskābes atlikums

b) Pasvītro dotajam nukleotīdam atbilstošās nukleīnskābes nosaukumu!
Ribonukleīnskābe / dezoksiribonukleīnskābe.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
|< << 2/7 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV