Meklēšanas rezultāti - 'karbonsk' Meklēšanas rezultāti - 'karbonsk'
№ 68025, Ķīmija, 12 klase
Help! cik varat
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1.uzd.
a) karboksilgrupa - COOH
b) aminogrupa - NH2

2.uzd.
Karbonskābe
Halogēnkarbonskābe
Hidroksilkarbonskābe
Esteris
B
E
D
C


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68192, Ķīmija, 12 klase
Lūdzu HELP!!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Aldehīdi, ketoni un karbonskābes.

1. Nosauc savienojumus! Pie kādām savienojumu klasēm pieder formulas, nosaukt tās! (6p)

a) Spirts (glicerīns)
b) Karbonskābe (etāndiskābe)
c) …
d) Halogēnkarbonskābe
e) …
f) Ketons

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68456, Ķīmija, 12 klase
Karbonskabes un to atvasinajumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1.uzd.
1. D
2. C
3. A
4. B

2.uzd.
a) karboksilgrupa - COOH
b) aminogrupa - NH2

3.uzd.
Karbonskābe
Halogēnkarbonskābe
Hidroksilkarbonskābe
Esteris
B
E
D
C


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68481, Ķīmija, 12 klase
help
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES un TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums. (4 punkti)
Izvēlies vienu atbildi!
1. Vienādojums R– COOH  R–COO¯ + H+ attēlo karbonskābju:
a) dehidrogenēšanu
b) hidratāciju
c)
hidrogenēšanos
d) disociāciju
2. Kuras aminoskābes ūdensšķīdumos būs bāziska vide?

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68568, Ķīmija, 12 klase
Ieskaite- Karbonskābes un to atvasinājumi.
Lūdzu palīdziet , ķīmiju nesaprotu.
1.uzd
2.uzd
3.uzd
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Karbonskābes un to atvasinājumi
2.variants

1.uzdevums.
Hidroksikarbonskābe
B
Esteris
E
Halogēnkarbonskābe
D
Karbonskābe
C

Burts
Savienojuma nosaukums
c)
Metil izopropanols
d)
2-hidrokso butānskābe
e)
2-hlor propānskābe


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68583, Ķīmija, 12 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3 uzdevums. Paldies par palidzibu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KARBONSKĀBES un TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums. (4 punkti)
Izvēlies vienu atbildi!
1. Vienādojums R– COOH  R–COO¯ + H+ attēlo karbonskābju:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68584, Ķīmija, 12 klase
4. uzdevums un 5.uzdevums. Paldies par palidzibu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
4. uzdevums. (4 punkti)
a) Etānskābes oktilesteris rada apelsīniem raksturīgo smaržu. Esteri ražo arī rūpnieciski no atbilstošā spirta un karbonskābes sērskābes klātbūtnē paaugstinātā temperatūrā.
b) Uzraksti etānskābes oktilestera izejvielu ķīmiskās formulas un nosaukumus!

CH3COOH un C8H17OH

c) Uzraksti estera sintēzes ķīmiskās reakcijas molekulāro vienādojumu!
CH3COOH + C8H17OH  CH3COOC8H17 + H2O

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 70347, Ķīmija, 12 klase
ĶĪMIJA
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Mandy
Mandy
Mandy
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70347, Ķīmija, 12 klase
karbonskābes un to atvasinājumi

KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI
1. variants
1. uzdevums (4 punkti)
Aminoskābju molekulās ir divas funkcionālās grupas. Uzraksti šīs funkcionālās grupas un to nosaukumus!
Visas aminoskābes saturs 2 svarīgas funkcionālas grupas:
1) karboksilgrupu (-COOH)
2) aminogrupu (-NH2)

2. uzdevums (4 punkti) Dotas vielu formulas:
a) C2H5CHO
b) C3H7COOH
c) C2H5COOCH3
d) H3C—CH2—CHOH-CH — COOH
e) CH3—CHCl—CH2—COOH

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70816, Ķīmija, 12 klase
KARBONSKĀBES UN TO ATVASINĀJUMI 1.variants.
Atrodi karbonskābju atvasinājumam atbilstošu vielas ķīmisko formulu vai saīsināto struktūrformulu un ieraksti tabulā tās burtu!
Aminoskābes. Hidroksikarbonskābes. Karbonskābju sāļi. Halogēnkarbonskābes. Amīdi.
a)ClCH2COOH;
b)NH2CH2COOH;
c) CH3CH2COONa;
d)HOCH2CHCOOH;
e)HCONH2;
f) H3CCH2COOCH3
g) H3C-CH2-CH2-CONH2;
h) COOK.
P.S. Visi cipari ir mazie,kas atrodas uz leju blakus burtiem.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 70816, Ķīmija, 12 klase

Aminoskābes. b
Hidroksikarbonskābes. f, g
Karbonskābju sāļi. c
Halogēnkarbonskābes. a, d
Amīdi. e, h

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 71001, Ķīmija, 12 klase
lūdzu palīdziet!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M.K
M.K
M.K
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
№ 71001, Ķīmija, 12 klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
piedod ka formulu strukturas nezimeju ar roku, tas butu parak ilgi, bet tu parzīmē obligati ar roku.

Uzspied paldies lūdzu ari...
Lai tev veicas

1.uzd
Taukos ir trīsvērtīgs spirts (glicerols) un karbonskābju atlikumi.
Ogļhidrātu pamatsastāvdaļa ir ogleklis
Olbaltumvielas sastāv no aminoskābju atlikumiem
Nukleīnskābju nukleotīda sastāvā ir fosforskābes atlikums, hetreocikliskais amīns (slāpekļa bāze) un monosaharīds – riboze vai dezoksiriboze.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 6/7 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV