Meklēšanas rezultāti - 'klasicisms' Meklēšanas rezultāti - 'klasicisms'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 59541, Latviešu literatūra, 11 klase
CILVĒKA PERSONĪBAS IZPRATNE KLASICISMĀ UN APGAISMES LAIKĀ
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Laine
Laine
Laine
Klasicisms - 3; 4; 7
Sentimentālisms - 2; 5; 6
Apgaismības reālisms - 1;

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1. Apgaismes reālisms
2. Sentimentālisms
3.Apgaismības reālisms
4.Klasicisms
5.Apgaismes reālisms
6. Klasicisms
7.Klasicisms

xanthippe
xanthippe
xanthippe
;]
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61418, Kultūras vēsture, 11 klase
RENESANSES LITERATŪRA, MĀKSLA UN ARHITEKTŪRA. LAIKMETĪGĀS DZĪVES TENDENCES UN NOZĪMĪGĀKĀS IDEJAS. JAUNO LAIKU KULTŪRA (ABSOLŪTISMS UN APGAISMĪBA) TEORĒTISKĀS NOSTĀDNES UN MĀKSLAS IZPAUSMES

Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1. Baroka laikmets
2. Renesanses laikmets
3. Klasicisms
4. Jaunie laiki
5. Renesanse
6. Klasicisms

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
par paraugu ņemta stilu definīcijas.

ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā !
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 62206, Literatūra, 11 klase
Klasicisms.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Klasicisms.
1. uzdevums. Atrodiet literatūras virzienam atbilstošas iezīmes! ( 8 punkti )

Literatūras virziena pazīmes Literatūras virziens
Literatūrā un mākslā valda noteikti likumi, kas atbilst absolūtās monarhijas centieniem pēc tādas „harmonijas” sabiedrībā, kur indivīds un tauta bez ierunām pakļaujas centralizētai varai. A Klasicisms

Z, A, F, D, G.Dzejā uzplaukst intīmā lirika, pirmajā vietā izvirzās elēģija. B
Uzskata, ka prāts padara cilvēku par liekuli un meli, bet savu jūtu izpausmē cilvēks vienmēr ir patiess. C
Literārie darbi balstās uz klasiskās (antīkās) literatūras principiem, atzīstot prāta prioritāti pār jūtām. D
Darbos attēloja galma ļaudis, karaļus un karavadoņus valstiski svarīgos notikumos un dziļos, visbiežāk traģiskos pārdzīvojumos. E
Komēdijās pievēršas galvenokārt cilvēka netikumu tēlojumam, atklāšanai sadzīves attiecībās. F
Cildenu parādību attēlošanai vislabāk noderēja traģēdija un oda. G
Populāri žanri – ceļojuma piezīmes, ģimenes un psiholoģiskais romāns, dienasgrāmatas, vēstules, memuāri. H


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 62222, Latviešu literatūra, 12 klase
Tests literatūrā 12.klasei.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Tests, 12.klase.
Apskaties risinājumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
Failā! Veiksmi :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Tests literatūrā 12.klasei.
Atkārtojums par 11.klases mācību vielu.
Vārds_______________
Uzvārds_____________
Izvēlies pareizo atbildi!
1) Virziens, kuram raksturīga prāta un normu kults, stingrība, reglaments un antīkās literatūras atdarināšana:
a) reālisms,
b) klasicisms,
c) apgaismes reālisms.
2) Apgaismes reālisma pārstāvis ir:
a) Vecais Stenders,
b) E.Virza,
c) Rainis.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 62452, Latviešu valoda, 12 klase
tests
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Tests literatūrā 12.klasei.
Atkārtojums par 11.klases mācību vielu.
Vārds_______________
Uzvārds_____________
Izvēlies pareizo atbildi!
1) Virziens, kuram raksturīga prāta un normu kults, stingrība, reglaments un antīkās literatūras atdarināšana:
a) reālisms,
b) klasicisms,
c) apgaismes reālisms.
2) Apgaismes reālisma pārstāvis ir:
a) Vecais Stenders,
b) E.Virza,
c) Rainis.
3) Pirmais latviešu literatūrā raksturojis latviešu tikumus un netikumus, cīnījies par latviešu
tiesībām darbā „Latvieši”:
a) A.Kronvalds,
b) G.Merķelis,
c) E.Veidenbaums.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63089, Literatūra, 11 klase
Literatuura_paarbaudes_darbs_klasicisms_11klase
Apskaties uzdevumu
<1/1>

dzinis
dzinis
dzinis
100 pareizi, jo par to darbu sanēmu 9 balles

Pārbaudes darbs literatūrā 11. klasei
Klasicisms.
1. uzdevums. Atrodiet literatūras virzienam atbilstošas iezīmes! ( 8 punkti )

Literatūras virziena pazīmes Literatūras virziens
Literatūrā un mākslā valda noteikti likumi, kas atbilst absolūtās monarhijas centieniem pēc tādas „harmonijas” sabiedrībā, kur indivīds un tauta bez ierunām pakļaujas centralizētai varai. A Klasicisms

Z, D,E, A,GDzejā uzplaukst intīmā lirika, pirmajā vietā izvirzās elēģija. B
Uzskata, ka prāts padara cilvēku par liekuli un meli, bet savu jūtu izpausmē cilvēks vienmēr ir patiess. C
Literārie darbi balstās uz klasiskās (antīkās) literatūras principiem, atzīstot prāta prioritāti pār jūtām. D
Darbos attēloja galma ļaudis, karaļus un karavadoņus valstiski svarīgos notikumos un dziļos, visbiežāk traģiskos pārdzīvojumos. E
Komēdijās pievēršas galvenokārt cilvēka netikumu tēlojumam, atklāšanai sadzīves attiecībās. F
Cildenu parādību attēlošanai vislabāk noderēja traģēdija un oda. G
Populāri žanri – ceļojuma piezīmes, ģimenes un psiholoģiskais romāns, dienasgrāmatas, vēstules, memuāri. H


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63280, Kultūras vēsture, 11 klase
Izvēlies vienu no vēsturiskiem mākslas stiliem (romānika, gotika, renesanse, manierisms, baroks, rokoko,
klasicisms, romantisms, reālisms, jūgendstils, ampīrs un eklektisms, historicisms).
Mākslas stilu raksturo pēc sekojošiem jautājumiem (noformē uz A4 formāta lapas):
1. Mākslas stila nosaukums.
2. Mākslas stila dibināšanas gads, valsts (kurā virziens radās).
3. Mākslas stila raksturojums (apmēram -/+10 teikumi).
4. Mākslas stila galvenie mākslinieki un darbi (attēlu reprodukcijas). Īss daiļrades raksturojums.
5. Viena mākslas darba raksturojums. Raksturo mākslas darba vizuālās kvalitātes.

Lachuks
Lachuks
Lachuks
4. “Mākslas stila raksturojums”.
Izvēlies vienu no vēsturiskiem mākslas stiliem (romānika, gotika, renesanse, manierisms, baroks, rokoko,
klasicisms, romantisms, reālisms, jūgendstils, ampīrs un eklektisms, historicisms).
Mākslas stilu raksturo pēc sekojošiem jautājumiem (noformē uz A4 formāta lapas):
1. Mākslas stila nosaukums.
2. Mākslas stila dibināšanas gads, valsts (kurā virziens radās).
3. Mākslas stila raksturojums (apmēram -/+10 teikumi).
4. Mākslas stila galvenie mākslinieki un darbi (attēlu reprodukcijas). Īss daiļrades raksturojums.
5. Viena mākslas darba raksturojums. Raksturo mākslas darba vizuālās kvalitātes (krāsas, kompozīcija, otas triepiens, detaļas, priekšmetu attēlojums, telpas attēlojums, noskaņojums un faktūra u. c.) atbilstoši mākslas virzienam.
6. Raksturo savu attieksmi pret šo mākslas stilu (Vai tev šīs mākslas stils/virziens patīk? Kāpēc?)
7. Stila prezentācija (nav obligāti, bet tas dot iespēju nopelnīt, ja grib, ļoti, ļoti labu atzīmi).


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 63862, Latviešu literatūra, 12 klase
++Tests.
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

brooky
brooky
brooky
Tests literatūrā 12.klasei.
Atkārtojums par 11.klases mācību vielu.

1) Virziens, kuram raksturīga prāta un normu kults, stingrība, reglaments un antīkās literatūras atdarināšana:
a) reālisms,
b) klasicisms,
c) apgaismes reālisms.

...
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
izmantotas literatūras zināšanas

Ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā!
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 66067, Latviešu literatūra, 11 klase
Lūdzu pēc palīdzības :)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Geimeris
Geimeris
Geimeris
Geimeris
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Klasicisms – 2; 4; 5.
Sentimentālisms – 3; 6; 7.
Apgaismības reālisms – 1.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70300, Latviešu valoda, 11 klase
Latviesu valoda
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
70300, Latviešu valoda, 11 klase

Ieskaites darbs par literatūras virzieniem

1. Literatūras virzieni – reālisms, romantisms, sentimentālisms, klasicisms. Kas tiem raksturīgs? (4 punkti)
Reālisms – literatūrai raksturīga dziļa un bagātīga sociālo konfliktu atveide
Romantisms – uzsvēra spēcīgu emocionālo pārdzīvojumu (bailes, godbijība, apbrīna utml.), kas rodas, aptverot dabas diženumu un varenību. Romantismam bija raksturīga arī interese par tautas mākslu, mūziku, folkloru, valodu, tradīcijām, kā arī iedziļināšanās viduslaikukultūrā.
Sentimentālisms – dabas idealizācija, brīvāka forma dzejā, līdzjūtība pret vājajiem, sakāpināta un pārspīlēta juteklība, dominējošais cilvēkā – emocijas, diaktika – jūtu pasaules izkopšana, „es” formā izteikts autora skatījums, kritika pret kapitālismu un industriālo revolūciju
Klasicisms –  raksturīgs konflikts starp jūtām un pienākuma izjūtu, individuālu tēlu vietā - tipi. Klasicisma literatūrai raksturīga tā saukto augsto un zemo žanru hierarhija; augstie žanri bija traģēdija un oda, zemie - komēdija, satīra, fabula.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/3 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV