Meklēšanas rezultāti - 'l������������pl������sis' Meklēšanas rezultāti - 'l������������pl������sis'
№ 27585, Fizika, 9 klase
Aprekini , cik liela ir 2m gara aluminija vada pretestiba, ja skersgriezuma laukums 1mm² !Kaa mainisies sada vada pretestiba , ja skersgriezuma laukumu palielinas divas reizes?

snow
snow
snow
l = 2m
S = 1mm²
p = 0,028 omi*mm²/m

R = pl/S = 0,028*2/1 = 0,56Omi
Pretestiba samazinasies 2 reizes

Blizko
Blizko
Blizko
R=p(ro)*l/S
R=2.9*2/1
R=5,8 Om

Ja palielinaad laukumu divaas reizees, pretestiiba samazinaasies 2 reizees.

Veelu veiksmi ;)
№ 27586, Fizika, 9 klase
Aprekini aluminija vada masu , ja taa pretestiba 2,9 Om un skersgriezuma laukums 0,4 mm² !

snow
snow
snow
q aluminijam (ipatneja pretestiba) = 0.028
ro aluminijam = 2,7 g/cm³ = 0.27 g/mm³
R = q · l ÷ S
l = S · R ÷ q = 0.4 · 2.9 ÷ 0.028 = 41.4 mm
V = S · l = 41.4 · 0.4 = 16.56
m = ro · V = 0.27 · 41.4 = 4.47 grami

Blizko
Blizko
Blizko
m=p(ro)*V
V=l*S
R=p(ro)*l/S
l=R*S/p(ro)
l=2.9*0.4/2.9=0,4 m
V=400*0.4=160 mm³
m=160*0.27=43.2 g

Veelu veiksmi ;)
№ 27588, Algebra, 9 klase
Vajg tikai atbildes:)
Numurējiet kurš uzdevums..
Vēlu Jums veiksmi!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

santag
santag
santag
1. 8/125
2. +/- 2,7
3. 1/9 a²-2ab+9b²
4. +/- 2
5. R=sp+l / s
6. 11a /6
7. -0,4y²
8. -½
9. II
10. 1;3
11. x=32
12. 250m²
13. 140°
14. 11cm
15. 68°
16. 105cm³

Blizko
Blizko
Blizko
Failaa

Veelu veiksmi ;)
Apskaties risinājumu
<1/2>

snow
snow
snow
1. 8/27
2. x = 2,7 un -3,7
3. 1/9a²-2ab+9b²
4. 2 un 2
5. p =RS/L
6.11a/6
7.-0,4y²
8. -0,5
9. 2. kvadranta
10.(2;-3)
11. x<32
12. 250m²
13.140gradi
14. 11cm
15.68gr
16.105cm³

hhlady
hhlady
hhlady
12.)20*25=500cm²
Atvaino,šoreiz varu palīdzēt tikai ar to :(
№ 27609, Krievu valoda, 7 klase
Jāiztulko no krievu val uz latviešu. :)lūdzu, lūdzu palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

HappyPups
HappyPups
HappyPups
Londonā rādīja mežonīgus zvērus un aiz smotren'e ņēma ar naudu vai suņiem un kaķēm uz barību mežonīgiem zvēriem.

Vienam cilvēkam sagribējās palūrēt zverej: viņš uhvatil ārā sunīti un atnesa viņu zvērnīcā.

Sunītis podzhala asti un piekļāvās krātiņa leņķī. Lev piegāja pie viņas
un iešņauca viņu.

Sunītis atgūlās uz muguru, pacēla ķepiņas un sāka māt ar asti.

Sunītis uzlēca un kļuva pirms lauvas uz pakaļķetnām.

Lev skatījās uz sunīti, pagrieza galvu no malas uz malu un neaiztika viņu.

Kad saimnieks svieda gaļas lauvam, lauva atrāva gabalu un atstāja sunītim.

Vakarā, kad lauva atgūlās gulēt, sunītis atgūlās podle viņa

Finch
Finch
Finch
Tulkojums:
Apskaties risinājumu
<1/2>

snow
snow
snow
Fail
Apskaties risinājumu
<1/1>

Vika
Vika
Vika
Londonā rādīja mežonīgus zvērus un aiz smotren'e ņēma ar naudu vai suņiem un kaķēm uz barību mežonīgiem zvēriem.

Vienam cilvēkam sagribējās palūrēt zverej: viņš uhvatil ārā sunīti un atnesa viņu zvērnīcā. Viņu laida skatīties, bet sunīti ņēma un svieda krātiņā pie lauvas uz apēd.

Sunītis podzhala asti un piekļāvās krātiņa leņķī. Lev piegāja pie viņas un
iešņauca viņu.

Sunītis atgūlās uz muguru, pacēla ķepiņas un sāka māt ar asti.

Lev aiztika viņu ar ķepu un apvērsa.

Sunītis uzlēca un kļuva pirms lauvas uz pakaļķetnām.

Lev skatījās uz sunīti, pagrieza galvu no malas uz malu un neaiztika viņu

Kad saimnieks svieda gaļas l
№ 27699, Ģeometrija, 8 klase
Dots trijstūris ABC. Tā ievilktās r.l. un apvilktās r.l. centri atrodas vien;a punktā (tie sakrīt). Pierādīt, ka trijstūris ABC ir vienādmalu trijstūris.

snow
snow
snow
Apvilktas rinka linijas centrs vienmer atrodas trijstura vidusperpendikulu krustpunkta, bet ieviktas rinka linijas centrs - bisektrisu krustpunkta. Vienadmalu trijsturis ir vienigais trijsturis, kam augstumu, medianu, bisektrisu krustpunkti sakrit. Tatad tas irvienadmalu trijsturis

Blizko
Blizko
Blizko
Apvilktas r.l. centrs atrodas mediānu krustpunktā. Bet Ievilktas r.l. centrs atrodas augstumu krustpunktā.Un vienigas trijstūris, kuram visas mediānas un augstumi sakriit ir regulārs trijstūris (vienādmalu).

Vēlu veiksmi ;)
№ 27727, Ģeometrija, 10 klase
1.uzd.- Taisnleņķa trijst. no 60gr. liela leņķa virsotnes novilktas mediānas garums ir 6 cm. aprēķināt trijstūra malas!!!
2.uzd.
Taisnleņķa trijst. no taisnā leņķa virsotnes vilktas mediānas garums ir 3 cm, pie tam šī mediāna veido ar trijst. augstumu 30grad. lielu leņķi. aprēķināt trijstūra malas!!!!
paldies jau iepriekš!!!!!

vespertilio
vespertilio
vespertilio
1.
Taisnleņķa trijstūris ABC: C=90,B=60. Mediāna BM.
cosB=CB/AB => AB=2CB:=2a
Pēc Pitagora ABC AC=a√3
PitagoraT MBC: 36=a²+3a²/4=7a²/4
a²=4*36/7
a=12/√7
CB=12/√7
AB=24/√7
AC=12√3/√7
2.
C-taisnais leņķis
Mediāna CM, augstums CH.
Trijstūris MHC ir taisnleņķa.
cos30=CH/3
CH=3√3/2

CM=AM=MB (Kā trijstūrim apvilktās r.l. rādiusi)
AM=3
AB=6
3*6=AC*BC
AC²+BC²=36
AC=18/BC
324/BC²+BC²-36=0
324+BC^4-36BC²=0
BC=3√2
AC=6/√2

gudraisXXX
gudraisXXX
gudraisXXX
1)nu izmanto sin cos jo medaaana pret pamatu ir perpendikulaara taatad taisnlenkja trijstuuris....
2)ar sho uzdewumu tas pats

sin=pretkatete/hipatenuuzu
cos=piekatete/hipatenuuzu
№ 27761, Fizika, 10 klase
Nepieciešams izveidot darpa aprakstu šķidruma blīvuma noteikšanai:
1)Darba uzdevums
2)Darba piederumi
3)Darba teorētiskais pamatojums
4)Darba gaita
5)Merījumi,aprēķinu tabula P.S nekas nav jaaizpilda, merijumi ar nav javeic tikai ka uzdevums ko jadod jaunakajam klasem jauztaisa HELP !

snow
snow
snow
1) Darba uzdevums - ar sver6anas metodem, noteikt skirduma blivumu. Salidzinat ieguto blivumu, ar tiras udens blivumu.
2) Svari, 2 l plastmasas pudele, udens.
3) Tira udens blivums ir mazaks, jo taja nav tik daudz citu vielu.
4) Ielej udeni pudele. Pudeli nosver. Aizmpildi tabulu, veic secinajumus.
5) Izveidot tabulu, kura var atzimet udens masu, tilpumu, blivumu.
№ 27784, Ģeometrija, 9 klase
dots trijsturis ABC AB=BC AB= 12 cm <B=90 graadi aprekinat apvilktas rinka linijas garumu

Blizko
Blizko
Blizko
AB - viena katete
BC - otra katete
AC - hipotenuuza
AC²=12²+12²
AC²=288
AC=12√2

Apvilktas r.l radiuss ir puse no hipotenuuzas un ir 6√2
r.l garums = 2p(pi)R=2*3.14*6√2=37.68√2 cm

Veelu veiksmi ;)

snow
snow
snow
sanak taisnlenka trijsturis.
jaauzzin hipotenuza
lenkis a ir 45 gradi, jo vienadam malam ir vienadi lenki. ((180 - 90)÷2 = 45)
cos 45 gr = 1/2
1/2 = 12/hipotenuzu
hipotenuza = 24 cm
radiuss ir puse no hipotenuzas
r = 24 / 2 = 12 cm
P = 2pi · r = 2 · 3.14 · 12 = 75.36 cm
№ 27884, Matemātika, 6 klase
31.4 m=
1.57m=

диметр круглой цветочной клумбы равен 6 м. Сколько декоративнох кирпичей потребуеться для обкладкиклумбы,если длина одного кирпича 25 см?

agent.
agent.
agent.
31.4m=3140 cm= 31400mm
1.57m= 157 cm = 1570 mm

6m=600 cm
600:25=24
otvet : potrebuetsja 24 kerpi4ja ! :)

Blizko
Blizko
Blizko
31,4 m = 3140 cm
1,57m =157 cm

l=2p(pi)R=2*3.14*3=18.84 m - okruznostj
18.84/0.25=75.36 kirpi4ej nuzno (76 kirpi4ej).

Zelaju udachi ;)

hhlady
hhlady
hhlady
31,5m=31500cm
1,57m=1570cm

snow
snow
snow
31.4 m= 3140 cm
1.57m=157 cm

6m = 600 cm
P = d · pi = 600 · 3.14 = 1884 cm
1884 ÷ 25 = 75.36 kerpi4a

№ 27918, Ģeogrāfija, 8 klase
Cau visiem! Man tā nu ir sanācis ka līdz šai treždienai ir jānodod projekts par ISZRĒLU. Būtu ļoti jauki ja kāds varētu man uzrakstīt kādu noderīgu informāciju vai arī pateikt adreses kur to meklēt. Paldies visiem kas atsaucas jau laicīgi... :)

hhlady
hhlady
hhlady
zraēla - četru jūru valsts.
Izraēla ir slavena ne tikai ar savām jūrām, bet arī ar tuksnešiem, un šis kontrasts galvenokārt arī nosaka šīs valsts nepārspējamo un apbrīnas vērto skaistumu.
Vidusjūras tirkīzzaļie ūdeņi apskalo valsts rietumu robežu, un veido bezgalīgu saules ieskautu pludmaļu virkni Netānijā, Telavivā, Batjamā. Dienvid-austrumos Jūs pārsteigs Nāves jūra ar smaragda un akvamarīna nokrāsām, pie kam šī jūra ir ļoti bagāta ar sāļiem un minerāliem.

kašķīte
kašķīte
kašķīte
http://64.233.183.104/search?q=cache:_JvfPqny6-0J:www.spare.lv/index.php%3Flang%3Dlv%26mod%3Dpage%26id%3D519+izra%C4%93la&hl=lv&ct=clnk&cd=2&gl=lv

http://www.israel.com/

http://64.233.183.104/search?q=cache:UbJb8NLkWGYJ:www.travelnews.lv/%3Fm_id%3D50%26i_id%3D1%26i_ctr%3D56+izra%C4%93la&hl=lv&ct=clnk&cd=7&gl=lv

sveetiks
sveetiks
sveetiks
Izraēla

Izraēla - četru jūru valsts.
Izraēla ir slavena ne tikai ar savām jūrām, bet arī ar tuksnešiem, un šis kontrasts galvenokārt arī nosaka šīs valsts nepārspējamo un apbrīnas vērto skaistumu.
Vidusjūras tirkīzzaļie ūdeņi apskalo valsts rietumu robežu, un veido bezgalīgu saules ieskautu pludmaļu virkni Netānijā, Telavivā, Batjamā. Dienvid-austrumos Jūs pārsteigs Nāves jūra ar smaragda un akvamarīna nokrāsām, pie kam šī jūra ir ļoti bagāta ar sāļiem un minerāliem.
Apskaties risinājumu
<1/1>

ganix
ganix
ganix
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>

snow
snow
snow
http://www.diademas.lv/touring/?a=5&b=17&c=36&l=l
http://www.aic.lv/ENIC/lat/ENIC/shemas/IZRAeLA.html
http://www.impro.lv/?selected=articles&artId=CPIZRAELA1&referer=CPIZRAELA
|< << 12/69 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV