Meklēšanas rezultāti - 'latviesu valoda' Meklēšanas rezultāti - 'latviesu valoda'
№ 25908, Vēsture, 8 klase
Help plz.:) latvijas vesture 19.gs sakuma

Lacis
Lacis
Lacis
Dienu pirms Latvijas neatkarības proklamēšanas - 1918. gada 17. novembrī - tika izveidota Tautas padome, kuras uzdevums bija veikt politiskās konsultācijas un organizēt Satversmes sapulces vēlēšanas. Tautas padome darbojās līdz 1920. gada 1. maijam, kad uz savu pirmo sēdi sanāca Satversmes sapulce.

1920. gada 7. februārī “Valdības Vēstnesī” publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas un apgabalu vēlēšanu komisiju sastāvi Satversmes Sapulces vēlēšanām. Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā tolaik ir 17 locekļi, no kuriem 16 ievēlēja Tautas Padome, bet vienu - Senāts.[nepieciešama atsauce]

17. febru

vlad1986
vlad1986
vlad1986
Jaunlatvieši un latviešu valodas attīstība

Kapitālisma attīstība Latvijā 19. gs. norisa, pastāvot spēcīgām feodālisma paliekām. Vienlaikus ar feodālisma sairumu un kapitālisma attīstību Latvijā veidojās jauna vēsturiska kategorija - latviešu nācija. Nāciju kā cilvēku stabilu kopību raksturo: kopēja ekonomiskā dzīve, teritorija, valoda un kultūra, kas radusies uz kopējās psihiskās struktūras bāzes.

Atsevišķi nāciju veidojoši elementi bija radušies jau feodālisma laikā. Nācijas pamatu - kopējo ekonomisko dzīvi radīja un nodrošināja tikai kapitālisma attīstība. Tāpēc latviešu nācijas izveide notika 19. gs. otrā pusē. Latviešu tautība kā et

HaCKer
HaCKer
HaCKer
Tai pat laikā par svarīgu industriālo centru veidojās Rīga. 19. gadsimta beigās Rīga bija Krievijas trešā lielākā industriālā pilsēta pēc strādnieku skaita (aiz Maskavas un Sanktpēterburgas), kā arī ceturtā lielākā pēc saražotās produkcijas apjoma (aiz Maskavas, Sanktpēterburgas un Ivanovas).[nepieciešama atsauce] Industrijas attīstība veicināja arī būtiskas pārmaiņas sabiedrības struktūrā. Pēc dzimtbūšanas likvidēšanas un citām agrārām un pilsētu reformām 19.gadsimta 70.-80.gados pieauga lauku iedzīvotāju migrācija uz pilsētām. Līdz ar to arī palielinājās inteliģences un strādnieku īpatsvars

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Ceru, ka šis derēs..
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 25951, Latviešu literatūra, 9 klase
Vajag domrakstu protams latviesu val. par
kapec Mara Zalite saka rakstit 250 vardi. pliss help

Evita
Evita
Evita
Māra Zālīte gribēja izpausties, bet tā kā bija cenzūra viņa to nevarēja.Viņa gribēja atjaunot vārdu un dzejoļu jēgu Viņa gribēja uzrunāt savu tautu, viņai gribējās lai visi saprot kādā pasaulē viņi dzīvo.
Sākumā viņa rakstija liriku, bet tad libretus.
Varbūt cenzūras dēļ viņa nevarēja izpausties, bet tik un tā viņa bij laba rakstniece un tieši tapēc viņu atceras vēl tagad. (mazāk par 250 , bet nu apm ;) )

werkis2
werkis2
werkis2
Māra zālīte
(1952 – )
Māra Zālīte ienāca literatūra 70. Gadu sākumā un drīzā laikā kļuva par plašā sabiedrībā iecienītu dzejnieci un dramaturģi, jo viņas daiļradē īpaši saasinātas visai latviešu tautai tik nozīmīgās izdzīvošanas un brīvības, tagadnes un nākotnes uzdevumu problēmas.
Māra zālīte dzimusi 1952. gada 18. Februārī –aukstā Sibīrijas ziemas naktī – Krasnojarskas apgabalā. 1956. gada rudenī viņas ģimene atgriežas Latvijā. Mārai ir 4,5 gadu, kad pēc tālā ceļojuma ģimene nonāk Zemgalē – Slampes ciemā vectēva mājās Kalna Ķivuļos. Tur dzejniece pavada savu bērnību. 1967. gadā Māra pabeidz Slampes astoņgadīgo skolu, bet vidusskolas kursu apgūst Murjāņu sporta internātskolā. Tālākais ceļš ved uz Latvijas Valsts universitāti Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu, kura studē no 1970. – 1975. gadam. Vienu gadu (1974. – 1975.) dzejniece strādājusi Rakstnieku savienībā par tehnisko sekretāri, bet no 1975. līdz 1979. gadam – par referenti. 1979. gadā viņa uzņemta Rakstnieku savienībā un 1980. gadā ievēlēta tās valdē. No 1980. līdz 19882. gadam M.Zālīte vadījusi Rīgas jauno literātu studiju, no 1977. gada ir dzejas konsultante žurnālā “Liesma”, kopš 1989. Gada – žurnāla “Karogs” galvenā redaktore.

Turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/5>
№ 25955, Vēsture, 8 klase
kas notika Latvijas teritorija 19.gadsimtu sakuma??

vlad1986
vlad1986
vlad1986
Jaunlatvieši un latviešu valodas attīstība

Kapitālisma attīstība Latvijā 19. gs. norisa, pastāvot spēcīgām feodālisma paliekām. Vienlaikus ar feodālisma sairumu un kapitālisma attīstību Latvijā veidojās jauna vēsturiska kategorija - latviešu nācija. Nāciju kā cilvēku stabilu kopību raksturo: kopēja ekonomiskā dzīve, teritorija, valoda un kultūra, kas radusies uz kopējās psihiskās struktūras bāzes.

Atsevišķi nāciju veidojoši elementi bija radušies jau feodālisma laikā. Nācijas pamatu - kopējo ekonomisko dzīvi radīja un nodrošināja tikai kapitālisma attīstība. Tāpēc latviešu nācijas izveide notika 19. gs. otrā pusē. Latviešu tautība kā et

HaCKer
HaCKer
HaCKer
Pakāpeniski latviešu sabiedrībā brieda būtiskas pārmaiņas, kas sagatavoja augsni nacionālas valsts izveidei. Tā, līdz pat 1860-tajiem gadiem latviešiem bija visai vāja nacionālās identitātes izpratne, jo dzimtbūšana ierobežoja zemnieku intelektuālās un sociālās ģeogrāfijas robežas. Lielie muižnieku īpašumi noveda pie zemes nepietiekamības pieaugošajam iedzīvotāju skaitam, radot ievērojamu bezzemnieku slāni, kas 19.gs. otrās puses sākumā sasniedza ap 60% no visiem iedzīvotājiem.
Tai pat laikā par svarīgu industriālo centru veidojās Rīga. 19. gadsimta beigās Rīga bija Krievijas trešā lielākā industriālā pilsēta pēc strādnieku skaita (aiz Maska

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle19. gadsimts
Politiskā Attīstība

19. gadsimta pirmajos septiņos gadu desmitos Latvijas teritorijā notika pāreja no feodālisma uz kapitālismu. Tas bija laiks, kad agrārās sabiedrības vietā strauji veidojās industriālā, kad no sadrumstaloto kārtu sabiedrības raisījās kapitālistiskās šķiras. Vēsturiskā attīstība iepriekšējos gadsimtos nesa sev līdzi daudzas ļoti atšķirīgas iezīmes. Tāpēc Latvijas teritorijā, būdama politiski un administratīvi iekļauta Krievijas impērijā 19. gadsimtā un itsevišķi tā pirmajā pusē ekonomiski glabāja savu tradicionālo savrupību.
Līdzīgi citām Austrumu tautām, latvieši pārkāpa 19. gadsimta slieksni, saistīti dzimtbūšanas važām.
Politisko gaisotni noteica latviešu apdzīvoto teritoriju iekļaušana Krievijas impērijā ar visām no tā izrietošām sekām: ar Krievijas pretenzijām, kur būtu viens cars, viena ticība un viena valoda. Un tomēr, būdama politiski pakļauta Krievijai, saimnieciski Latvija bija orientēta uz Rietumiem. Pēc nodarbošanās veida, dzīvesveida un izvietojuma Latvijas iedzīvotāji dalījās divās galvenajās grupās lauku un pilsētas iedzīvotāji, kuru starpā robeža nebija nepārejama, tomēr ilgu laiku šī barjera pastāvēja un 19. gadsimta laikā tā tika pakāpeniski pārvarēta.
Iedzīvotāju vidu dominēja zemnieki, kas toreiz gandrīz bija sinonīms vārdam Latvieši.

Ekonomiskā attīstība un sociālās grupas

19. gadsimta sākumā valdošā rūpnieciskā forma bija Cunftu amatniecība – galvenie ražotāji bija, meistari, zeļļi un mācekļi.
19.gadsimta vidū un otrajā pusē daļa meistaru pakāpeniski kļuva par uzņēmējiem un aizvien vairāk, kā algoto darba spēku izmantoja zeļļus un mācekļus, bet daļa savukārt nonāca algoto strādnieku stāvoklī.
Amatnieciskajā ražotnē muižas centās iesaistīt dzimtļaudis, nosaucot viņiem attiecīgas darba klaušas un nodevas. Mājamatniecība saglabājās visu 19. gadsimtu, it īpaši Latgalē, kur bija lielāks skaits sīku saimniecību ar maziem ienākumiem. 19. gadsimta 1. pusē saimnieki zemniekus piesaistija savai zemei arī tāpēc, ka daļu no viņiem nodeva peļņas darbos pie amatniekiem un mājupniekiem. Vēl 50. un 60. gados amatniekus par izvairīšanos no zemkopības darbiem, sodija ar miesas sodu. Muižu vajadzībām strādāja gan pilsētu, gan lauku amatnieki. Bieži vien amatnieki dēļ papildus darba, bez samaksas nespēja nodrošināt savas ģimenes ar pārtiku. Tāpēc nācās apvienot vairākas specialitātes kopā, lai tādējādi spētu nopelnīt iztikai. Tāds stāvoklis saglabājās visu 19. gadsimtu. Lauku amatnieki pēc sava ekonomiskā stāvokļa dalījās bezzemniekos, sīkzemniekos un lielzemniekos, kuriem piederēja lielas zemes platības un algoti darbinieki. Viena no profesionālāko amatnieku klasēm bija bezzemnieki, jo galvenā to nodarbošanās bija to amats.
19. gadsimtā pilsētu un lauku amatniecība attīstījās visai atšķirīgi, taču tās bija saistītas viena ar otru, jo lauku un pilsētu amatnieki kopīgi strādāja muižās. Šo kopdarbu rezultātā lauku amatnieki apguva progresīvākus paņēmienus. 1812. gada 11. februārī tika izdots rīkojums, kas atļāva zemniekiem iestāties tirgotāju ģildēs, taču Latviešu zemnieku vidū tas neguva atsaucību.
Apskaties risinājumu
<1/2>

kašķīte
kašķīte
kašķīte


1812.g Napoleona vadītā francijas impērija saroja ar krieviju. karadarbība skāra arī krievijas sastāvā esošo Latviju. napoleona pakļautībā esošais Prūsijas karaspēks ieņēma Kurzemi un Zmegali.

ļoti aktuāls kļuva dzimtbūšanas jautājums. Muižnieki arvien viarāk apzinājās zemnieku nemieru draudus.Citur Eiropā dzimtbūšana pamazām tika atcelta. negribīgi samierinājās arī vietējie vācu muižnieki. Cara valdība atcēla dzimtbūšanu Kurzemē un Zemgalē, drīz pēc tam arī Vidzemē. Vācu muižnieku īpašumā palika visas zemes. Par tās lietošanu zemniekiem joprojām bija jāiet smagos klaušu darbos.Faktiski zemnieki ieguva personisko brīvību. Krievijā valdīja pareizticība. Zemnieku nemierus apaspieda, bet vācu muižnieki un cara valdība bija spiesti atkāpties. Zemnieki guva tiesības izpirkt zemi par naudu, muižās sākās izmantot algotu darbspēku.

1802. g – Kauguru zemnieku nemieri Valmieras apkārtnē
1812. g. – Napoleona armijas iebrukums latvijā
1817.g. – dzimtbūšanas atcelšana Kurzemes guberņā
1819g.g – dzimtbūšanas atcelšana vidzemes guberņā
1841.g.g – dibināts Valmieras skolotāju seminārs
1849.g. – Vidzemes zemnieki iegūst tiesības izpirkt zemi
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lacis
Lacis
Lacis

19. gadsimta pirmajos septiņos gadu desmitos Latvijas teritorijā notika pāreja no feodālisma uz kapitālismu. Tas bija laiks, kad agrārās sabiedrības vietā strauji veidojās industriālā, kad no sadrumstaloto kārtu sabiedrības raisījās kapitālistiskās šķiras. Vēsturiskā attīstība iepriekšējos gadsimtos nesa sev līdzi daudzas ļoti atšķirīgas iezīmes. Tāpēc Latvijas teritorijā, būdama politiski un administratīvi iekļauta Krievijas impērijā 19. gadsimtā un itsevišķi tā pirmajā pusē ekonomiski glabāja savu tradicionālo savrupību.
Līdzīgi citām Austrumu tautām, latvieši pārkāpa 19. gadsimta slieksni,
№ 25975, Vēsture, 8 klase
kas notika Latvijas teritorija 19.gadsimta sakumaa?

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
19. gadsimts
Politiskā Attīstība

19. gadsimta pirmajos septiņos gadu desmitos Latvijas teritorijā notika pāreja no feodālisma uz kapitālismu. Tas bija laiks, kad agrārās sabiedrības vietā strauji veidojās industriālā, kad no sadrumstaloto kārtu sabiedrības raisījās kapitālistiskās šķiras. Vēsturiskā attīstība iepriekšējos gadsimtos nesa sev līdzi daudzas ļoti atšķirīgas iezīmes. Tāpēc Latvijas teritorijā, būdama politiski un administratīvi iekļauta Krievijas impērijā 19. gadsimtā un itsevišķi tā pirmajā pusē ekonomiski glabāja savu tradicionālo savrupību.
Līdzīgi citām Austrumu tautām, latvieši pārkāpa 19. gadsimta slieksni, saistīti dzimtbūšanas važām.
Politisko gaisotni noteica latviešu apdzīvoto teritoriju iekļaušana Krievijas impērijā ar visām no tā izrietošām sekām: ar Krievijas pretenzijām, kur būtu viens cars, viena ticība un viena valoda. Un tomēr, būdama politiski pakļauta Krievijai, saimnieciski Latvija bija orientēta uz Rietumiem. Pēc nodarbošanās veida, dzīvesveida un izvietojuma Latvijas iedzīvotāji dalījās divās galvenajās grupās lauku un pilsētas iedzīvotāji, kuru starpā robeža nebija nepārejama, tomēr ilgu laiku šī barjera pastāvēja un 19. gadsimta laikā tā tika pakāpeniski pārvarēta.
Iedzīvotāju vidu dominēja zemnieki, kas toreiz gandrīz bija sinonīms vārdam Latvieši.

Ekonomiskā attīstība un sociālās grupas

19. gadsimta sākumā valdošā rūpnieciskā forma bija Cunftu amatniecība – galvenie ražotāji bija, meistari, zeļļi un mācekļi.
19.gadsimta vidū un otrajā pusē daļa meistaru pakāpeniski kļuva par uzņēmējiem un aizvien vairāk, kā algoto darba spēku izmantoja zeļļus un mācekļus, bet daļa savukārt nonāca algoto strādnieku stāvoklī.
Amatnieciskajā ražotnē muižas centās iesaistīt dzimtļaudis, nosaucot viņiem attiecīgas darba klaušas un nodevas. Mājamatniecība saglabājās visu 19. gadsimtu, it īpaši Latgalē, kur bija lielāks skaits sīku saimniecību ar maziem ienākumiem. 19. gadsimta 1. pusē saimnieki zemniekus piesaistija savai zemei arī tāpēc, ka daļu no viņiem nodeva peļņas darbos pie amatniekiem un mājupniekiem. Vēl 50. un 60. gados amatniekus par izvairīšanos no zemkopības darbiem, sodija ar miesas sodu. Muižu vajadzībām strādāja gan pilsētu, gan lauku amatnieki. Bieži vien amatnieki dēļ papildus darba, bez samaksas nespēja nodrošināt savas ģimenes ar pārtiku. Tāpēc nācās apvienot vairākas specialitātes kopā, lai tādējādi spētu nopelnīt iztikai. Tāds stāvoklis saglabājās visu 19. gadsimtu. Lauku amatnieki pēc sava ekonomiskā stāvokļa dalījās bezzemniekos, sīkzemniekos un lielzemniekos, kuriem piederēja lielas zemes platības un algoti darbinieki. Viena no profesionālāko amatnieku klasēm bija bezzemnieki, jo galvenā to nodarbošanās bija to amats.
19. gadsimtā pilsētu un lauku amatniecība attīstījās visai atšķirīgi, taču tās bija saistītas viena ar otru, jo lauku un pilsētu amatnieki kopīgi strādāja muižās. Šo kopdarbu rezultātā lauku amatnieki apguva progresīvākus paņēmienus. 1812. gada 11. februārī tika izdots rīkojums, kas atļāva zemniekiem iestāties tirgotāju ģildēs, taču Latviešu zemnieku vidū tas neguva atsaucību.
Apskaties risinājumu
<1/2>

kašķīte
kašķīte
kašķīte
1812.g Napoleona vadītā francijas impērija saroja ar krieviju. karadarbība skāra arī krievijas sastāvā esošo Latviju. napoleona pakļautībā esošais Prūsijas karaspēks ieņēma Kurzemi un Zmegali.

ļoti aktuāls kļuva dzimtbūšanas jautājums. Muižnieki arvien viarāk apzinājās zemnieku nemieru draudus.Citur Eiropā dzimtbūšana pamazām tika atcelta. negribīgi samierinājās arī vietējie vācu muižnieki. Cara valdība atcēla dzimtbūšanu Kurzemē un Zemgalē, drīz pēc tam arī Vidzemē. Vācu muižnieku īpašumā palika visas zemes. Par tās lietošanu zemniekiem joprojām bija jāiet smagos klaušu darbos.Faktiski zemnieki ieguva personisko brīvību. Krievijā valdīja pareizticība. Zemnieku nemierus apaspieda, bet vācu muižnieki un cara valdība bija spiesti atkāpties. Zemnieki guva tiesības izpirkt zemi par naudu, muižās sākās izmantot algotu darbspēku.

1802. g – Kauguru zemnieku nemieri Valmieras apkārtnē
1812. g. – Napoleona armijas iebrukums latvijā
1817.g. – dzimtbūšanas atcelšana Kurzemes guberņā
1819g.g – dzimtbūšanas atcelšana vidzemes guberņā
1841.g.g – dibināts Valmieras skolotāju seminārs
1849.g. – Vidzemes zemnieki iegūst tiesības izpirkt zemi
Apskaties risinājumu
<1/1>

raivens02
raivens02
raivens0219.gs

Latvijas pirmais neatkarības posms aptver periodu no neatkarības pasludināšanas 1918.g. 18. novembrī, līdz 1940.g. 17. jūnijam, kad PSRS karaspēks, šķērsojot Latvijas Republikas robežu, iebruka tās teritorijā un pakļāva valsti okupācijai.
Līdz ar neatkarības pasludināšanas brīdi aizsākās arī Latvijas, kā demokrātiskas valsts vēsture. Šajā vēstures posmā 1934.g. 15. maijā iestājās pauze, kad pēc veiksmīga apvērsuma sāka valdīt K.Ulmaņa autoritārais režīms, bet 1940. g 17. jūnijā Latvija zaudēja neatkarību un tikai to atgūstot 1990. gada 4. maijā Latvija atkal kļuva par demokrātisku valsti.

turp. sk. failaa
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lacis
Lacis
Lacis
19. gadsimta pirmajos septiņos gadu desmitos Latvijas teritorijā notika pāreja no feodālisma uz kapitālismu. Tas bija laiks, kad agrārās sabiedrības vietā strauji veidojās industriālā, kad no sadrumstaloto kārtu sabiedrības raisījās kapitālistiskās šķiras. Vēsturiskā attīstība iepriekšējos gadsimtos nesa sev līdzi daudzas ļoti atšķirīgas iezīmes. Tāpēc Latvijas teritorijā, būdama politiski un administratīvi iekļauta Krievijas impērijā 19. gadsimtā un itsevišķi tā pirmajā pusē ekonomiski glabāja savu tradicionālo savrupību.
Līdzīgi citām Austrumu tautām, latvieši pārkāpa 19. gadsimta slieksni,

HaCKer
HaCKer
HaCKer
Tai pat laikā par svarīgu industriālo centru veidojās Rīga. 19. gadsimta beigās Rīga bija Krievijas trešā lielākā industriālā pilsēta pēc strādnieku skaita (aiz Maskavas un Sanktpēterburgas), kā arī ceturtā lielākā pēc saražotās produkcijas apjoma (aiz Maskavas, Sanktpēterburgas un Ivanovas).
№ 26624, Latviešu valoda, 9 klase
kas ir -
arhaisms,arhivārs,elēģisks,koledža,krahs,mets,negācija,kosmopolītisks,porozs,esperanto,etimoloģija.eventuāls ?

ludzu palidziet.! īsi, konkrēti :)

Gruncis
Gruncis
Gruncis
arhaisms - senvārds
arhivārs - - Arhīva pārzinis, arhīva darbinieks.
elēģisks - skumjš
koledža - Augstākā vai vidējā mācību iestāde (gk. angliski runājošās zemēs).
krahs - bankrots, sabrukums
mets - skice, uzmetums
negācija - noliegums
kosmopolītisks - tāds ar vienaldzīgu izturēšanos pret dzimteni
porozs - caurumaisns, porains
esperanto - starptautiska valoda
etimoloģija - Valodniecības nozare, kas pēta vārdu izcelšanos un vēsturiskos sakarus ar tās pašas valodas vai citu valodu vārdiem
eventuāls - iespējams, varbūtējs, nosacīts

black_panther
black_panther
black_panther
arhaisms- 1. Novecojusi parādība.
2. Valodniecībā - novecojis vārds.arhivārs-Arhīva darbinieks, dokumentu kārtotājs un pārzinis.
elēģisks-skumjš.
koledža- Augstākā vai vidējā mācību iestāde vairākās ārvalstīs.
krahs-Izputēšana; bankrots.
mets- darba pirmuzmetums; skice.
negācija-Noliegums. kosmopolītisks-raksturīgs kosmopolītismam. porozs-Porains.esperanto- Mākslīga, starptautiska valoda. etimoloģija-vārda rašanās, zinātne, kas to pētī. eventuāls- varbūtējs

angel
angel
angel
failā skaidrojumi ņemti no latviešu valodas sinonīmu un skaidrojošās vārdnīcas
Apskaties risinājumu
<1/1>

Elviss-K-siruss
Elviss-K-siruss
Elviss-K-siruss
Arahisms -
Arhivārs - Arhīva darbinieks
elēģīsks
koledža - Prefessionālā mācību iestāde
krahs - Kad viss ir pazaudēts
mets -
negācija - negatīvi vērsts domu gājiens
kosmopolitisks -
prozs -

Cik zināju palīdzēju!

hhlady
hhlady
hhlady
koledža-skolas veids,negācija-noliegums,elēģisks-sērīgs :)
№ 26629, Latviešu literatūra, 9 klase
uzrakstiit iisu domraksti(50-70) vaardi par teemu-mana valoda

spooky
spooky
spooky
Cilvēki ir dažādi. Ir gudri un ne tik gudri cilvēki. Bet tomēr katram ir sava veida valoda.
Mana valoda ir latviešu valoda. Tā ir mana dzimtā valoda un es lepojos ar to, jo šī valoda man ir vienīgā un mīļākā. Es zinu arī citas valodas bet dzimtā valoda man ir viss tuvākā. Valoda var būt gan slikta, gan laba. Laba tā ir, kad mēs sakām kautko labu, bet slikta, kad aizskaram citus cilvēkus.
Ticiet valodai un mēģiniet to izprast. Valoda ir spēcīgākais ierocis šajā pasaulē.

SMART ONE
SMART ONE
SMART ONE
Mana valoda pēc manām domām ir tāda kad starp draugiem runāju sarunvalodas līmenī, nelietoju paplašinātus un parāk sarežģitus un ar izpuškojumiem pilnus teikumus, es kā citi mani vienaudži cenšos runāt brīvi nepiespiesti.Tomēr citreiz lietoju kādu vārdu atvasinājumus, no citām valodām, bet cenšos to darīt retāk. Runājot, par valodu sabiedrībā, skolā, starp skolotājiem un pieaugušiem cilvēkiem, vairāk piedomāju ko saku, un kā pasaku. Necenšos ļoti steigties, un cenšos pateikt savu domu plašāk un izglītošāk.

*LiNdiŅa..;D~
*LiNdiŅa..;D~
*LiNdiŅa..;D~
Mana valoda.

Mana valoda-tā ir mana vērtība. Valoda padara skaistu katru tautu. Es lepojos ka mums ir tik skaista un daiļrunīga valoda. Lai gan ir tādi cilvēki, kuri pievazā valodu ar visādiem parazītvārdiem, bet tik un tā, tā ir un paliek MŪSU valoda. Es uzskatu ka Latviešu valodu būtu jāzin visiem latvijas iedzīvotājiem, kaut viņi pēc tautības ir krievi, bet dzīvojot latvijā, tiem būtu jāzin valsts valoda.
№ 26630, Latviešu literatūra, 9 klase
uzrakstiit iisu domraksti(50-70) vaardi par teemu-manu vienaudzu attieksme pret dzimto valodu!

spooky
spooky
spooky
Jau kopš seniem laikiem pastāv tāda lieta kā valoda. Bez valodas vairs mūsdienās nevar iztikt nekur, tādēļ mēs visi esam spiesti to mācīties.
Dažiem šī mācīšanās padodas vieglāk, dažiem grūtāk, un katra cilvēka attieksme ir dažāda. Mūsu dzimtā valoda- latviešu valoda man ir vismīļākā, bet citiem varbūt tā nešķiet. Dažiem maniem draugiem nepatīk šī valoda, varbūt tāpēc, ka to ir grūti mācīties, bet es domāju, ka viss nāk ar pacietību un gribasspēku.
Saviem vienaudžiem es vēlētos novēlēt veiksmi ar savu dzimto valodu, tā lai tā nekļūst par jūsu ienaidnieku.

*LiNdiŅa..;D~
*LiNdiŅa..;D~
*LiNdiŅa..;D~
Manu vienaudžu attieksme pret dzimto valodu.
TAs ir viegli raksturot viņu attieksmi pret valodu, vienā vārdā to pat var pateikt. Viņu attieksme ir nekāda. Viņiem ir pilnīgi vienis pīpis par to, ko viņi dara, kur nu vēl uztraukties par to, cik izkopta vai nekopta ir viņu valoda. PAtiesību sakot, viņiem būtu jākaunās, viņi piemēslo savu kultūru. Tas ir tāpat kā mest konfekšu papīriņus blakus savai gultai, tas ir tāpat kā dzīvot atkritumos. Mums viosiem būtu jākaunās, ka piedrazojam savu mantojumu.
№ 26694, Vēsture, 9 klase
Sveiki!;)
Baigais lūgums jums, nepieciešams referāts par Čārliju Čaplinu Spenseru....Lūdzu noderēs jebkura veida info vēl labāk jau gatavs referāts.Milzīgs paldies jau iepriekš!:)*

agent.
agent.
agent.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD

http://www.tvnet.lv/men/hobiji/article.php?id=71686

hhlady
hhlady
hhlady
Čārlija Čaplina muzeja fonds, kura vadītājs ir Maikls Čaplins, tika nodibināts jau pirms pāris gadiem, taču investoru trūkuma dēļ 1840.gadā celtās savrupmājas restaurācija kavējās. Tagad sponsori esot atrasti.
Čārlijs Čaplins, īstajā vārdā Čārlzs Spensers Čaplins jaunākais, nomira 88 gadu vecumā savā mājā Vevē 1977.gada Ziemassvētku dienā.

valelerjanka
valelerjanka
valelerjanka
šeit ir reiviski
peoples.ru
bet šeit tu vāri partulkot tekstu latviešu valoda
translate. meta. ua
№ 26786, Latviešu valoda, 9 klase
LUUDZU PALIIDZIET!!! :)
Luudzu izpaliidziet man, pasakot kur var atrast info par "Izglītības iespējas Dānijā"!!!!:)
BEZ GOOGLESTANTES, JO TAJAA JAU IZMEEGINAAJOS!!!!

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Ceru ka iss deres
Apskaties risinājumu
<1/2>

sisee
sisee
sisee
Izglītības un attīstibas centrs HAKES un Latvijas Jauniešu kustība Tellus piedāvā bezmaksas studiju programmas mācībām Dānijā. Iespējams pieteikties desmit dažādām studiju programmām kādā no četrām Dānijas augstākās izglītības iestādēm: Aarhus Business College, Aarhus Technical College, TEKO un Vejlby Agricultural College. Dānijā pēc divu gadu studijām iespējams iegūt 1. līmeņa augstāko izglītību, bet 3 gadu laikā – bakalaura grādu. Tiek piedāvāts arī piedalīties dažādās apmaiņas programmās ar sadarbības augstskolām ne tikai Eiropā, bet arī citur pasaulē. Pieejama arī iespēja turpināt mācības

Ksunja
Ksunja
Ksunja
Kāpēc tieši Dānijā? Tāpat kā Lielbritānija, Dānija ir slavena ar savu augstu ekonomiskas attīstības līmeni. Dānija arī ir ES dalībvalsts. Sakarā ar speciālistu trūkumu tādās nozarēs kā IT Inženierija un Elektronika, Multimedia and Design, Finansu Menedžments, Arhitektūra un Celtniecība, Dānija piedāvā ES pilsoņiem bezmaksas mācības profesionālās, bakalaura un maģistra programmās. Pragmatisms ir viena no būtiskākām mācību iezīmēm Dānijā. Katrs students iegūst tieši tās zināšanās, kuras vēlāk būs jāizmanto praksē. Profesionālas mācību programmas dāņu akadēmijās un koledžās ilgst 2-2,5 gadi. Ar diplomu par apgūto profesiju students var vai nu uz

Una
Una
Una
principā latviešu valodā tu arī neko neatradīsi! Tomēr, ja tev noder, tad vari tulkot no šīs lapas - http://www.studyindenmark.dk/ tajā angliski viss ir paskaidrots - es domāju, ka tas ir labākais variants, jo latviski internetā tu neko neatradīsi! ;)
№ 27556, Latviešu valoda, 8 klase
Приветик всем!!Нужна ваша помощь..

Мне надо сочинение на латышском языке..на любую тему!!!Чтони-нибудь по интереснее=)))слов 100-150!!


Vika
Vika
Vika
eto ne interestno no
Vēsture
Tiek uzskatīts, ka latviešu valoda sākusi veidoties ap 7.-9.gs., kad izveidojās latviešu ciltis - kurši, latgaļi, zemgaļi, sēļi. Vienotas valodas attīstību veicināja atsevišķo cilšu konsolidācija, to apdzīvotajām teritorijām nokļūstot Livonijas ordeņa pakļautībā. Latviešu valodas veidošanās noslēdzās 16.gs. gadsimtā, liela nozīme latviešu valodas izveidē ir latgaļu un zemgaļu valodām, tāpat arī lībiešu valodai. Senākie rakstu paraugi latviešu valodā - baznīcas dziesmu tulkojumi - ir no 1530. gada. Sākotnēji latviešu valoda tika pierakstīta gotiskajā ortogrāfijā
|< << 3/45 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV