Meklēšanas rezultāti - 'literatūra' Meklēšanas rezultāti - 'literatūra'
№ 71923, Kultūras vēsture, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs kulturoloģijā. (12.kl.)

“Eiropas identitāte”
( Nr.4)

Vārds, uzvārds, klase: __________________________

1.uzdevums. Skaidro jēdzienus! Pamato ar piemēriem! (6p.)
Popkultūra – masu kultūra. Piemēram, mūzika, nacionālie ēdieni u.c.

Elitārā kultūra - kultūras norises, kuru izpratnei nepieciešamas specifiskas zināšanas. Piemēram, augstākās modes tendences, iegūta izglītība kādā no mākslas jomām, avangarda literatūra u.c.

Kontrkultūra - dzīvesveids, arī kultūras, mākslas u. tml. virzība, kas atšķiras no tradicionālajām un vairākuma pieņemtajām normām un vērtībām un var būt apzināti pret tām vērsta. Piemēram, hipiji, goti, emo u.c.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 71942, Latviešu literatūra, 11 klase
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag! Raiņis un Aspazija,2 lappuses.
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/hmtgh08
https://ibb.co/ydDQjC4

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
literatūra - Rainis un Aspazija
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā, ja palīdzēja, uzspiediet paldies, lūdzu.
Apskaties risinājumu
<1/1>

aal
aal
aal
Pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71947, Kultūras vēsture, 12 klase
ludzu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs „Vara un kultūra”

Vārds, uzvārds:________________________

1.uzdevums. Skaidro jēdzienus! Mini piemērus! 6p.
Popkultūra - masu kultūra. Piemēram, mūzika, nacionālie ēdieni, valsts simboli, tautasdziesmas, tautas dejas
Elitārā kultūra - kultūras norises, kuru izpratnei nepieciešamas specifiskas zināšanas. Piemēram, iegūta izglītība kādā no mākslas jomām, avangarda literatūra
Kontrkultūra - dzīvesveids, arī kultūras, mākslas u. tml. virzība, kas atšķiras no tradicionālajām un vairākuma pieņemtajām normām un vērtībām un var būt apzināti pret tām vērsta. Piemēram, hipiji, goti, emo

2.uzdevums. Izskaidro, kādā veidā par varas avotiem kalpo minētās parādības! Mini piemērus!(6 p.)
-Īpašas spējas - sevis pierādīšana kā pārākam pār citiem, piemērm, ieņemamais amats, tiesnesis, policists u.c.
-Slava - atpazīstamu cilvēku iegribas , piemēram, populāru cilvēku spēja ietekmēt modi un uzskatus
-Nauda - par naudu var atļauties daudzko, piemēram, biznesa ietekme uz politiku

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71950, Latviešu literatūra, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ārbaudes darbs Nr.6 literatūrā Klase ........
Uzvārds .......................................12. klasei Datums .....
1. uzdevums. Tests. Izvēlieties pareizo atbildes variantu!8 punkti.
1. Imants Ziedonis ir viens no spilgtākajiem 20.gs otrās puses latviešu dzejniekiem. Viņa talants izplaukst 60.gados. Īpašu lasītāju interesi par I.Ziedoņa daiļradi veicina kāds populārs dzejoļu krājums, pēc kura motīviem dažus gadus vēlāk Dailes teātrī tiek iestudēta dzejas kompozīcija. Šo krājumu sauc
a) < Sirds uz trotuāra > ,
b) < Si minors >,
c) < Motocikls >.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71969, Latviešu literatūra, 12 klase
Vajag izveidot prezentāciju par temātu "Triju paaudžu attieksme pret Indrānu saimniecības", ko tur var rakstīt?

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Literatūra - par Indrāniem. Cik sapratu, ka Tev vajag tikai paskaidrot, kādu info var ievietot prezentācijā.

Par vectēva, tēva un dēla attieksmi pret Indrānu īpašumu. Piemēram, vecais Indrāns (tēvs) ļoti dievināja kokus, bet Edvarts tos nocirta, jo uzskatīja par mazsvarīgiem.
Šeit var uzskaitīt visu slikto, kas bija Edvartā attiecībā pret Indrāniem un tēva un vectēva labo attiecībā pret Indrāniem
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 72021, Latviešu literatūra, 11 klase
Labvakar,ir vajadzīga palīdzība.
Atbildēt uz jautājumiem par J. Poruka stāstā "Pērļu zvejnieks".
1)Pērles simbols un tās nozīme dažādiem tēliem.
2)Galvenā varoņa raksturojums,realitates un romantisma savijums
3)Stāstā tēmas un problēmas
4)Romantisma iezīmes stāstā

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Literatūra - "Pērļu zvejnieks"
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72029, Latviešu valoda, 11 klase
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag!
Man vajag izdarīt krustvārdu mīklu,10 vārdus vertikāli,10 horizontāli.(vēl atļaujas seši uz seši,ja pavisam nesanāks)
Tēmas,kas ir nepieciešami tur būt:Vēsturiskās skaņu pārmaiņas,valodniecība un literāras valodas vesture.
Zemāk piemērs un saite ar attēliem:
https://ibb.co/vXwZG9N
https://ibb.co/dW9xKJT

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Literatūra - krustvārdu mīkla
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Jautājumi:
1. Valodniece, terminoloģe. Uzrakstīja vairāk kā 600 zinātniskus un populārzinātniskus rakstus, publicējusi darbus valodas kultūrā un terminoloģijā. (Valentīna Skujiņa)
2. Humanitāro zinātņu nozare, kas pēta valodu un runu, kā arī to uzbūvi, īpašības, funkcijas un attīstību. (valodniecība)
3. Jānis * bijis Latvijas iekšlietu ministrs (1932—1933) un zemkopības ministrs (1934—1935).(Kauliņš)
4. Dažādos no vienas saknes darinātos vārdos vai vārda formās viena patskaņa vietā stājas cits patskanis vai divskanis. (Patskaņu mija)
5. * mija - saknes līdzskaņa maiņa. (Līdzskaņu)
6. Cik Latviešu valodai ir pamatdialektus? (Trīs)
7. Kādai valodu saimei pieder Latviešu valoda? (Indoeiropiešu)
8. Kad bija izdota pirmā latviešu valodā iespiestā grāmata „Katoļu katķisms”? (1585)
9. Kāda gadā tika pieņemts Valsts valodas likums? (1999)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72063, Latviešu literatūra, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Literatūra - tests+miniatūra
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
1. Tests- 20 p.

1. Esejas žanra iedibinātājs latviešu literatūrā bija
a) A. Grīns;c) Z. Mauriņa;
b) Z. Lazda;d) M. Zīverts.
2. Izteikti psiholoģiskas ir
a) M. Zīverta kamerlugas;c) M. Zālītes lugas;
b) A. Eglīša dzeja;d) A. Pumpura eposs.
3. < Pilna Māras istabiņa > ir
a) Raiņa drāma;c) M. Zālītes luga;

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72070, Latviešu literatūra, 11 klase
Labvakar,ir vajadzīga palīdzība.
Atbildēt uz jautājumiem par Kārlis Skalbe — Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties.
1)Simbola nozīme semantiskais lauks.
2)Laika un telpas kategorija.
3) Miera un pieticības malas raksturojums.
4)Kompozīcijas raksturojums.
5)Vērtību sistēma
6)šo pasaku var pieskatīt pie: reālisma,romantisma,modernisma?
(vajag izvēlēties un kāpēc)

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Literatūra - Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties - atbildes uz jautājumiem
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Kārlis Skalbe — Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties.
1)Simbola nozīme semantiskais lauks.
Ziemeļmeitas tēls
Šī tēla simbolika ir ļoti plaša. Tā var simbolizēt pārticību, bagātību, kā arī laimi, tā simbolizē laimes zemi un veiksmīgu dzīvi, bet galvenokārt tā simbolizē cerību.
2)Laika un telpas kategorija.
25 gadus vecais Skalbe toreiz rakstīja pārmaiņu laikā – īsi pirms 1905. gada revolūcijas, kas būtiski izmainīja Rietumeiropas vēsturi un kuras rosinātie notikumi radīja priekšnoteikumus Latvijas valsts izveidei un iezīmēja ceļu uz 1917. gada revolūciju un valstu emancipāciju.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72095, Latviešu valoda, 12 klase
Domraksts
,,Jēgpilna dzīve manā uztverē." (350-400 vārdu)

bronzor
bronzor
bronzor
Domraksts pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
literatūra - Jēgpilna dzīve manā uztverē

Jēgpilna dzīve manā uztverē

Jēgpilna dzīve katram cilvēkam izpaužas savādāk, be citi par to nemaz neaizdomājas visu savu dzīves laiku.
Jēgpilna dzīve manā uztverē ir tāda, ka nomirstot (vai tuvojoties nāves robežai, t.i., kad jūti, kad ilgi vairs nedzīvosi) nav jākaunās par to, ko esi vai neesi izdarījis. Jēgpilna dzīve ir tikai un vienīgi tad, ja citi tevi atceras ar labu vārdu un nav nekā slikta, ko par tevi sacīt vai domāt.
No iepriekšminētā var secināt, ka savā dzīvē ir jāvairo tikai labais sev visapkārt, līdz ar to arī citi būs labi pret tevi, visi būs apmierināti un laimīgi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 46/47 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV