Meklēšanas rezultāti - 'literatūra' Meklēšanas rezultāti - 'literatūra'
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72170, Latviešu literatūra, 11 klase
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag!
2 lappuses,romantisms latviešu literatūrā
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/jvvQJNg
https://ibb.co/LvcMQgy
un vajadzīgās dzejoļi https://ibb.co/7nd07xT

aal
aal
aal
1. uzdevums. Apvelciet pareizo atbildi! ( 6 punkti)
1.1. Romantisms ir 1.2. Ir vairākas romantisma izpausmes jeb veidi:
a) literatūras žanrs; a) sociālais, tautiskais, individuālais;
b) literatūras veids; b) individuālais, kolektīvais, sociālais;
c) literatūras virziens. c) individuālais, reālistiskais, sociālais.

1.3. Romantiķu darbos pretstatīta 1.4. Latviešu rakstnieki un dzejnieki – romantiķi – ir
a) daba un cilvēku jūtas; a) J. Poruks, Aspazija, brāļi Kaudzītes;
b) mīlestība un draudzība; b) Aspazija, F. Bārda, J. Poruks;
c) realitāte un sapņi. c) F. Bārda, A. Čaks, J. Rainis.

1.5. Romantiķu ideāli ir 1.6. Romantiķi savos darbos izmanto:
a) mīlestība, draudzība, brīvība; a) sarkasmu, satīru, grotesku;
b) mīlestība, personība, brīvība; b) ironiju, humoru, sarkasmu;
c) daba, personība, cīņa. c) satīru, humoru, grotesku.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā. Ja izdarīšu 3.uzdevums, uzrakstīšu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72379, Latviešu literatūra, 12 klase
Labvakar,ir vajadzīga palīdzība.
Tēma: modernisms.
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/10/14/1e617fa49df853636e83eb96c7a1774b-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/10/14/54d3b63427ce1695a64a66d583e7ea74-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/10/14/766b37b3ff8b664eeda7deb651794971-full.jpg

ritusja55
ritusja55
ritusja55
1,uzd
*Alberts Einšteins
*Karls Gustavs Jungs
*Zigmunds Freids
*Frīdrihs Vilhelms Nīče

2, uzd.
Modernisms aizsākās 19. gadsimta nogalē Francijā. Modernisms īpaši izpaudās mākslā, arhitektūrā,
mūzikā, literatūrā. Modernisma pazīmes izaicināšana vai noliegšana, dažādi stila un formas eksperimenti,
jaunu stilu attīstīšana, subjektīvisms, individuālisms un nereti arī elitārisms

3, uzd
1* Kristīna de Pizana, Kornēliusa Agripa
2* Šarls Bodlērs
3* Džordžs Bernards Šovs
4* Zigmunds Freids
5* Rainers Marija Rilke
6* Alberts Einšteins
№ 72406, Latviešu literatūra, 11 klase
Lūdzu palidzet sagatovot stāstījumu par kādu jaunlatvieti

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
Krišjānis Valdemārs bija jaunlatviešu galvenais ideologs, izcilākais sabiedriski politiskais darbinieks, redzamākais publicists un polemists, "Pēterburgas Avīžu" izdevējs. Valdemārs bija iniciatīvas bagāta personība, kam jo lieli nopelni Krievijas jūrniecības attīstīšanā. Viņš darbojies arī literatūrā un valodniecībā, bijis latviešu pirmo publisko bibliotēku dibinātājs. Valdemāra idejām liela nozīme tautiskā romantisma attīstībā un latviešu sabiedriskās domas vēsturē.

Ernests Blanks par K.Valdemāru raksta: "Par latvju tautiskās atmodas garīgo tēvu un tautiskās kustības pirmo vadoni K.Valdemārs kļuva aiz daudzām sava rakstura un tala

bronzor
bronzor
bronzor
Jaunlatvietis
Krišjānis Barons dzimis 1835. gada 31. oktobrī Kurzemē Struteles muižā (tag. Tukuma raj.), kur viņa tēvs bija vagars. Krišjānis ģimenē bija astotais bērns. Agrīnās bērnības dienas viņš pavadīja Īles muižā (tag. Dobeles raj.), uz kurieni barons Herners pārcēla viņa tēvu. Kad Krišjānim bija nepilni deviņi gadi, nomira viņa tēvs. Rūpes par zēnu uzņēmās vecākā māsa Kristīne un svainis Kronbergs, kuri dzīvoja toreizējā Dundegas pagastā Vālpenes muižā. Drīz tur dzīvot pārnāca arī Krišjāņa māte. K. Barona skolas gaitā nozīmīga Kulbes skola, kurā par skolotāju strādāja E. Dinsbergs un F. Mālbergs.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 47/47 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV