Meklēšanas rezultāti - 'literatura 9 klase' Meklēšanas rezultāti - 'literatura 9 klase'
№ 71676, Latviešu literatūra, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs Nr.4 literatūrā 12. klasei
( Latviešu trimdas literatūra )
Uzvārds …………………………. vārds …………………………… klase …………. datums ………
1.uzdevums. Pabeidziet definīcijas! ( 12 punkti )
* Dramaturģija ir daiļliteratūras veids, kura spilgtākā izpausme ir teātra izrāde
* Dramaturģiska darba pamatelementi- rakstīta sarunas formā, autors notikumos iejaucas netīši, galveno varoņu raksturi un uzskati atklājasdialogos.
* Par remarku sauc autora piezīmes par lugas darbības vietu, varoņu izskatu, rīcību un emocijām
* Lugas uzbūve - kompozīcija, dialogu veidojums, remarkas
* Kamerluga ir luga, kurā ir ierobežots personu skaits un vairumā gadījumu arī viena spēles norises vieta

Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71678, Latviešu literatūra, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs Nr.4 literatūrā 12. klasei
( Latviešu trimdas literatūra )
Uzvārds …………………………. vārds …………………………… klase …………. datums ………
1.uzdevums. Pabeidziet definīcijas! ( 12 punkti )
* Dramaturģija ir literatūras žanrs, kurā ietilpst skatuvei paredzētie literārie darbi, kā arī dramatisko darbu kopums.
* Dramaturģiska darba pamatelementi- traģēdija, komēdija, drāma
* Par remarku sauc dramatiskos sacerējumos, arī libretos – autora paskaidrojums par situāciju, tēlu rīcību, izturēšanos, raksturiem u. tml. Kā arī remarka ir atzīme, piezīme grāmatas lappuses malā.
* Lugas uzbūve - (kompozīcija, dialogu veidojums, remarkas) ir personāža un tā darbības mērķtiecīgs izkārtojums telpā un laikā:
1. Tradicionālie sižeta elementi (ekspozīcija, sarežģījums, darbības attīstība, kulminācija, atrisinājums) ir sastopami gandrīz katrā lugā.
2. Raksturi atklājas konfliktā. Dialogu veidojumā izpaužas ne tikai raksturi un to attiecības, bet arī autora vērtējošā attieksme pret tēliem un viņu attiecībām.
3. Autors savu attieksmi pauž arī remarkās – piezīmes par tēliem (izskats, runa) vai darbību (žestiem, mīmiku). Remarkas pieder pie mākslinieciskā teksta.
* Kamerluga ir luga, kurā darbojas no trim līdz piecām personām, notikumi risinās ierobežotā laikā un telpā, konflikti - tikai psiholoģiski piesātinātā dialogā.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 71692, Latviešu literatūra, 12 klase
Palīdzēt lūdzu, pēc iespējas oriģinālāk.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs literatūrā 12. klasei
Postmodernisms

1. uzdevums. Raksturojiet jēdzienu ‘postmodernisms’, nosaucot tās pazīmes piecrindē! ( 4 punkti)
1. rinda. Jēdziens. Postmodernisms
2. rinda. 2 īpašības vārdi vai divdabji. Nenosakot un sadalot
3. rinda. 3 darbības vārdi. Pārsteidz, mulsina, novāc
4. rinda. Vārdu savien./teik. no 4 v. Visus no Zemes šīs
5 rinda. Sinonīms 1.r. jēdzienam. Pēcmodernisms

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 71693, Latviešu literatūra, 12 klase
Palīdzību lūdzu!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs literatūrā 12. klasei
I daļa. LITERĀRS TESTS.

Latviešu tautas vēsturē ir bijuši vairāki periodi, kas raksturojas ar nacionālās pašapziņas apliecinājumu. Ar 19.gs. 1. otro pusi saistās latviešu tautas pirmā atmoda. 19.gs. 50.-60.gados Latvijā izveidojas 2. Jaunlatviešu kustība. Šīs kustības aktīvākie pārstāvji bija 3. Juris Alunāns, 4. Krišjānis Barons, 5. Atis Kronvalds. 1873. gadā notika pirmie Vispārējie 6. latviešu dziedāšanas svētki. Latviešu teātra tēvs 7. Ādolfs Alunāns izveidoja pirmo latviešu teātri. 19.gs. otrajā pusē tautas atmodas procesu ietekmē 8. Andreja Pumpura eposs ”Lāčplēsis”, pirmais reālistiskais romāns Latvijā 9. „Mērnieku laiki”, 10. jauna dzeja. 19.gs. 80.-90.gadiem raksturīgs jauns tautas pašapziņas pacēlums, un tas ir saistīts ar 11. Jaunās strāvas kustību. Tajā iesaistās tādi literāti kā 12. Eduards Veidenbaums,

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71780, Latviešu literatūra, 9 klase
PĀRBAUDES DARBS LATVIEŠU VALODA! 9kl
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs latviešu valodā un literatūrā 9. klasei

Salikts teikums.Romāns. S. Kolinsa „ Bada spēles ”

1. uzdevums. Raksturojiet šī daiļdarba žanra piederību, nosaucot žanra pazīmes! ( 4 punkti )

Sūzenas Kolinsas daiļdarbs ir fantastikas romāns, jo

ir neparasta darbības vide

ir neparasts darbības laiks

tiek izmantota cita pasaule galvenās domas īstenošanai

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71923, Kultūras vēsture, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs kulturoloģijā. (12.kl.)

“Eiropas identitāte”
( Nr.4)

Vārds, uzvārds, klase: __________________________

1.uzdevums. Skaidro jēdzienus! Pamato ar piemēriem! (6p.)
Popkultūra – masu kultūra. Piemēram, mūzika, nacionālie ēdieni u.c.

Elitārā kultūra - kultūras norises, kuru izpratnei nepieciešamas specifiskas zināšanas. Piemēram, augstākās modes tendences, iegūta izglītība kādā no mākslas jomām, avangarda literatūra u.c.

Kontrkultūra - dzīvesveids, arī kultūras, mākslas u. tml. virzība, kas atšķiras no tradicionālajām un vairākuma pieņemtajām normām un vērtībām un var būt apzināti pret tām vērsta. Piemēram, hipiji, goti, emo u.c.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71950, Latviešu literatūra, 12 klase
paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
ārbaudes darbs Nr.6 literatūrā Klase ........
Uzvārds .......................................12. klasei Datums .....
1. uzdevums. Tests. Izvēlieties pareizo atbildes variantu!8 punkti.
1. Imants Ziedonis ir viens no spilgtākajiem 20.gs otrās puses latviešu dzejniekiem. Viņa talants izplaukst 60.gados. Īpašu lasītāju interesi par I.Ziedoņa daiļradi veicina kāds populārs dzejoļu krājums, pēc kura motīviem dažus gadus vēlāk Dailes teātrī tiek iestudēta dzejas kompozīcija. Šo krājumu sauc
a) < Sirds uz trotuāra > ,
b) < Si minors >,
c) < Motocikls >.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 14/14 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV