Meklēšanas rezultāti - 'nemetali' Meklēšanas rezultāti - 'nemetali'
№ 64234, Ķīmija, 10 klase
4.uzdevums vai 5.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Jautājums Atbilde
Kāda ir kalcija oksidēšanas pakāpe savienojumos ar nemetāliem? +2
Kāda ir slāpekļa oksidēšanas pakāpe savienojumos ar metāliem? -3
da ir ķīmiskā formula binārajam savienojumam, kuru veido kalcijs un slāpeklis? Ca3N2
Kāda ir ķīmiskā formula binārajam savienojumam, kuru veido sērs
(REN = 2,5) un hlors (REN = 3,0)?


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 64424, Ķīmija, 10 klase
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA. 1.variants
failā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA
1. variants
1. uzdevums. (3 punkti)
Pasvītro atbilstošos vārdus, lai veidotos patiess apgalvojums!
• Ķīmisko elementu periodiskajā tabulā periodos no labās uz kreiso pusi pastiprinās elementu nemetāliskās / metāliskās īpašības.
• Nemetāliskie elementi ķīmiskajās pārvērtībās elektronus visbiežāk pievieno / atdod.
• IIA grupas ķīmiskie elementi veido skābos/ bāziskos oksīdus.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 64857, Ķīmija, 11 klase
KVD Nemetālu savienojumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI (I)

1. uzdevums (4 punkti)
Izlasi tekstu! Tekstā aiz izceltajiem vielu nosaukumiem ieraksti vielu ķīmiskās formulas!

Piparkūku cepšanai nepieciešami milti, cukurs, medus un dažādas garšvielas, kā arī briežraga sāls (NH4)2CO3 un vārāmā sāls NaCl Jūrmalā tirgojot saldējumu, lai tas ilgāk uzglabātos, kastēs ar saldējumu ieliek sausā ledus CO2 gabalus. Lauksaimniecībā par minerālmēslojumu izmanto amonija salpetri NH4NO3.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65784, Ķīmija, 8 klase
Pabeidz teikumus.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāpabeidz teikumi, tātad tas sanāk, ka jāpilda tikai 13. uzdevums:
1) A grupas numuru
2) Atomnumuru
3) Atomnumuru
4) A grupas numuru
5) A grupas numuros

Ilgi nav bijusi ķīmija, tāpēc, iesaku vēlreiz pārbaudīt

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Kodola lādiņš sakrīt ar atomnumuru.
Kopējais elektronu skaits ir vienāds ar atomnumuru.
Elektronu skaits ārējā enerģijas līmenī ir vienāds ar A grupas numuru.
Ķīmiskā elementa augstākā oksidēšanās pakāpe sakrīt ar atomnumuru.
Nemetālisjiem elementiem negatīvo oksidēšanās pakāpi aprēķina pēc A grupas numura.

wineta-s
wineta-s
wineta-s
kodola lādiņš sakrīt ar atomnumuru.
kopējais elektronu skaits vienāds ar atomnumuru.
elektronu skaits ārējā elektronu enerģijas līmenī vienāds ar grupas numuru.
ķīmiskā elementa augstākā pozitīvā oksidēšanās pakāpe....
nemetāliskajiem elementiem negatīvo oksidēšanās pakāpi aprēķina no 8 atņemot grupas numuru.
№ 65955, Ķīmija, 11 klase
Palidziet man ludzu ! Paldies !
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1.uzd. (4.p.)
Novērtē, vai apgalvojums ir patiess, un ievelc „x” atbilstošajā ailē!

Apgalvojums Jā Nē
Hlora šķīdumu ūdenī sauc par hlorūdeņražskābi x
Spektrofotometru var izmantot fosfātjonu kvalitatīvai noteikšanai ūdens paraugā. x
Ja koncentrēta slāpekļskābe ir nokļuvusi uz ādas, tā nekavējoties jāskalo ar lielu ūdens daudzumu. x
Svarīgākais drosības noteikums nitrātu uzglabāšanā ir to pasargāšana no mitruma piekļuves. x


2.uzd. (4p.)
Ieraksti tabulā tā nemetāliskā elementa nosaukumu, kas atbilst dotajam raksturoujmam!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

karina
karina
karina
Ja nav gruti , nospied paldies.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 66267, Ķīmija, 10 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA 10.klase (februāris)

1. uzdevums (3 punkti)
Pabeidz teikumus, pasvītrojot pareizo vārdu!
Ķīmisko elementu periodiskajā tabulā A grupās no lejas uz augšu pastiprinās elementu nemetāliskās/ metāliskās .
Metāliskie elementi ķīmiskajās pārvērtībās elektronus vienmēr pievieno/ atdod.
VIA grupas elementi veido skābos/ bāziskos oksīdus.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 66318, Ķīmija, 11 klase
:P
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI

1. uzdevums (4 punkti)
Novērtē, vai apgalvojums ir patiess, un ievelc “×» atbilstošajā ailē!

Apgalvojums Jā Nē
Hlorūdeņraža šķīdums ūdenī ir sālsskābe. x
Nitrātu uzglabāšanā svarīgākais drošības noteikums ir to pasargāšana no mitruma piekļuves. x
Ja koncentrēta sērskābe nokļuvusi uz ādas, tad to jāskalo ar lielu ūdens daudzumu. x
Spektrofotometru var izmantot fosfātjonu kvantitatīvai noteikšanai ūdens paraugā. x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 67895, Ķīmija, 11 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEMETĀLI

1. uzdevums (4 punkti)
Izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu, papildini tekstu!

Fosfora atoma elektronformula ir 1s22p63s23p3. Fosfora augstākā oksidēšanas pakāpe ir +5 , fosfora zemākā oksidēšanās pakāpe ir -3 . Fosfors ķīmiskajās reakcijās ir stiprāks (stiprāks/vājāks) oksidētājs nekā hlors.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68096, Ķīmija, 11 klase
Vajag uz 5 ballem ja bus vairak tad labi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEMETĀLI

1.variants

1. uzdevums(4 punkti)
Izmantojot ķīmisko elementu periodisko tabulu, papildini tekstu!

Fosfora atoma elektronformula ir 1s22p63s23p3.. Fosfora augstākā oksidēšanas pakāpe ir +5.
fosfora zemākā oksidēšanas pakāpe ir -3. Fosfors ķīmiskajās reakcijās ir vājāks reducētājs nekā hlors.
2. uzdevums(4 punkti)
Ieraksti tabulā tā nemetāliskā elementa nosaukumu, kas atbilst dotajam raksturojumam!

Nr.
Nemetāliskā elementa raksturojums
Elementa
nosaukums
1.
Elements veido divu atomu molekulu, kurā ir viena kovalentā nepolāra saite.
Hlorūdeņražskābe
2.
Elementa veidotā vienkāršā viela normālos apstākļos ir dzeltena, cieta viela.
Sērs
3.
Elements veido vairākas vienkāršas vielas: vienu no tiem balti iedzeltenā krāsā ar nepatīkamu smaržu, bet citu – sarkanā krāsā bez smaržas.
Fosforskābe
4.
Nemetāliskais elements, kura izotopiem ir liela nozīme enerģijas iegūšanai kodolsintēzes procesā.
Ūdeņradis


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68436, Ķīmija, 11 klase
Ķīmija
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI 11. KLASE (halogēni un sērs)( JANVĀRIS)

1. uzdevums (5punkti)
Novērtē, vai apgalvojums ir pareizs!

Apgalvojums


Hlorūdeņraža šķīdums ūdenī ir sālsskābe.
X

Sērūdeņradī sēra oksidēšanās pakāpe ir +2
X

Ja koncentrēta sērskābe nokļuvusi uz ādas, tad to jāskalo ar lielu ūdens daudzumu.
X

trija fluorīda maisījumu ar pildvielām izmanto zobu pastās un tabletēs

X
Pievienoto elektronu visstiprāk saista jodīdjons

X


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 7/8 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV