Meklēšanas rezultāti - 'nemetali' Meklēšanas rezultāti - 'nemetali'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 68640, Ķīmija, 11 klase
Vajag izpildit uz 5 ballem, ja bus vairak tad labi))))
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
nemetālisko elementu savienojumi

NEMETĀLISKO ELEMENTU SAVIENOJUMI

1. variants

1. uzdevums.(4 punkti)
Atzīmē tabulā apgalvojuma pareizību, ievelkot  atbilstošajā ailē!
Nr.
Apgalvojums


a)
Hlorūdeņraža šķīdums ūdenī ir sālsskābe.
X

b)
Nitrātu uzglabāšanā svarīgākais drošības noteikums ir to pasargāšana no mitruma piekļuves.
X

c)
Ja koncentrēta sērskābe nokļuvusi uz ādas tad to jāskalo ar lielu ūdens daudzumu

X
d)
Spektrofotometru var izmantot fosfātjonu kvantitatīvai noteikšanai ūdens paraugā.

X


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 69097, Ķīmija, 11 klase
Visu!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Geimeris
Geimeris
Geimeris
Geimeris
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
NEMETĀLISKO ELEMENTU IZPLATĪBA DABĀ

Izmantojot tabulā doto informāciju, izpildi uzdevumus!

1. uzdevums
Nosaki trīs izplatītāko nemetālisko elementu kopējo masas daļu procentos Zemes garozā! Salīdzini to ar trīs izplatītāko metālisko elementu kopējo masas daļu procentos! Attēlo šos rezultātus stabiņu diagrammā!
Visizplatītākie nemetāliskie elementi Zemes garozā: silīcijs, skābeklis, ūdeņradis.
Visizplatītākie metāliskie elementi Zemes garozā: alumīnijs, dzelzs, kalcijs.
Nemetāliskie elementi grafikā attēloti ar zilo krāsu, bet metāliskie – oranžo krāsu.
Salīdzinot nemetāliskos un metāliskos elementu masas daļu Zemes garozā, var redzē, ka vislielākā daļa ir nemetāliskajiem elementiem (īpaši skābeklis un silīcijam).

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 69957, Ķīmija, 11 klase
Turpinājums 4 uzd!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
DONORAKCEPTORS:
vielām šķīstot ūdenī, notiek arī to iedarbība ar ūdeni, veidojoties papildu kovalentajai saitei pēc donorakceptorā mehānisma starp ūdens skābekļa atoma vai nemetāliskā elementa atoma elektronu pāri un ūdeņraža joniem.

JĀSAMITRINA:
Jo amonjaks labi šķīst ūdenī- ja gaisā ir gāzveida amonjaks, tad tas uzkrāsies mitrumā, kas ir uz papīriņa

VIDE:
amonjaka ūdens ir bāzisks

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71025, Ķīmija, 11 klase
Ierakstiet tabulā tā nemetāliskā elementa nosaukumu, kas atbilst dotajam raksturojumam!
Faila!!

Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ierakstiet tabulā tā nemetāliskā elementa nosaukumu, kas atbilst dotajam raksturojumam!

Nemetāliskā elementa raksturojums
Elementa nosaukums
Elements veido divu atomu molekulu, kurā ir divas kovalentās nepolārās saites.
Slāpekļa dioksīds – NO2
Elementa veidotā vienīgā viela parastos apstākļos gaisa sastāvā ir 21%
Skābeklis - O
Ķīmiskajam elementam ir vairāki alotropiskie veidi, diviem ir raksturīgi atomu tipa kristālrežģi, vienam no tiem ir iedzeltena krāsa un tas uzliesmo 40 0 C temperatūrā
Fosfors - P
Elementa veidotā vienkāršā viela ir visvairāk gaisa sastāvā.
Slāpeklis - N


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71568, Ķīmija, 11 klase
Nemetāli.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
5. uzdevums (3 punkti)
Rūpniecībā slāpekli un ūdeņradi izmanto amonjaka ražošanā. Pabeidz ķīmiskās reakcijas vienādojuma shēmu un izvieto koeficentus ķīmiskās reakcijas vienādojumā!
H2 + N2 → NH3 + N
Pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma nosaki gāzu tilpumu attiecību!
V(H2) : V(N2) = 1:14
Aprēķini slāpekļa tilpumu, kas nepieciešams, lai pilnībā izreaģētu ar 15 m3 ūdeņraža!
Gāzu tilpumi mērīti vienādos apstākļos.
0,6m3

6. uzdevums (3 punkti)
Nemetāliskie elementi Zemes garozā sastopami minerālu, iežu un rūdu sastāvā dažādu ķīmisko savienojumu veidā. Elementa skābekļa masas daļa Zemes garozā ir 45,0%, silīcija masas daļa ir 27,0%, bet ūdeņraža – 0,9 %.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71774, Ķīmija, 11 klase
Nemetalu savienojumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ķīmija - nemetāli

Vielas klase
Ķīmiskā formula
Amfotērs oksīds
Cr2O3, NaOH, Ba(NO3)2, Hbr, SO2, CO
Nešķīstoša bāze
Fe(OH)2, Mg(OH)Cl, Li2O
Bāziskais sāls
MgCl2, Ca(HSO4)2, H3PO4


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72660, Fizika, 12 klase
Gaismas viļņu optika
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
A)Par interferenci sauc viļņu pārklāšanos vidē.
B)koherentie viļņi-tādi,kuri viļņu procesu norises ir saskaņotas laika
C)Ja monohromatiska (vienas krāsas) gaisma virzās cauri vienai mazai spraugai, kuras izmēri salīdzināmi ar gaismas viļņu garumu, tad, novietojot aiz spraugas lēcu un ekrānu, var ieraudzīt vienu intensīvi gaišu centrālo maksimumu, kuram blakus rotājas mazāki gaismas intensitātes maksimumi
D)Hologramma ir attēls, kas radīts ar lāzera stara palīdzību
E)Dabiskā gaisma kļūst polarizēta:
a) atstarojoties no nemetāliskām virsmām (ūdens, stikls u.c.);
b) izkliedes rezultātā;
|< << 8/8 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV