Meklēšanas rezultāti - 'ogļūdeņŗaži' Meklēšanas rezultāti - 'ogļūdeņŗaži'
№ 71520, Ķīmija, 12 klase
Vajag risinat visu KD
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ogļūdeņraži
1. variants
1. uzdevums. (6 punkti)
Izvēlies vienu atbildi! Apvelc pareizo atbildi!
1. Kuri ķīmiskie elementi ietilpst visu ogļūdeņražu  sastāvā?
a) C un O
b) H un O
c) C un N
d) C un H
2. Kā sauc formulas pieraksta veidu C9H18?
a) elektronformula
b) struktūrformula
c) saīsinātā struktūrformula
d) molekulformula
3. Kura no formulām ir organiskās vielas molekulas elektonformula?
a)

b)

c)

d)

4. Cik liels siltuma daudzums izdalīsies, sadegot 0,5 moliem metāna, ja metāna degšanas termoķīmiskais vienādojums ir: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + 880 kJ

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 71733, Ķīmija, 9 klase
https://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/Kimija9/PDF/3Temats/NobeigumaDarbsSkolenam2Var.pdf

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. Uzdevums.
Pabeidz teikumus, pasvītrojot pareizo vārdu!
a) Dabasgāzes galvenā sastāvdaļa ir metāns/butāns.
b) Ogļūdeņražu molekulas sastāv no ūdeņraža un oglekļa/ skābekļa atomiem.
c) Telpā, kurā glabājas benzīns, apgaismošanai nedrīkst izmantot kabatas lukturīti/sveci.
d) Gāzveida naftas pārstrādes produkti tiek izmantoti polietilēna/asfalta ražošanai.
e) Pilnīgi sadegot ogļūdeņražiem, veidojas ogļskāba gāze/tvana gāze un ūdens.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

MaD
MaD
MaD
failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 4/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV