Meklēšanas rezultāti - 'ogļūdenražu uzbūve' Meklēšanas rezultāti - 'ogļūdenražu uzbūve'
№ 67067, Ķīmija, 11 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

M@L
M@L
M@L
OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA
1.variants
1. uzdevums(3 punkti)
Izlasi tekstu!
Iedalījums organiskajās un neorganiskajās vielās ķīmijā tika ieviests kopš 1807. gada pēc J.Bercēliusa priekšlikuma. Tajā laikā ķīmiķi uzskatīja, ka organiskās vielas varot rasties tikai dzīvā organismā „dzīvības spēka” ietekmē.
1828.gadā Frīdrihs Vēlerspirmoreiz ieguva organisku vielu – urīnvielu (karbamīdu) laboratorijas apstākļos.
1845.gadā A. Kolbe no neorganiskām vielām sintezēja organisko vieluetiķskābi.
1830.gadā J.Bercēliuss secināja, ka savienojumiem ar vienādu sastāvu var būt dažāda molekulu uzbūve. Šādus savienojumus viņš nosauca par izomēriem.
1857.gadā vācu ķīmiķis F.A.Kekulē secināja, ka ogleklis ir četrvērtīgs un konstatēja, ka piesātināto ogļūdeņražu rindu var rakstīt ar vispārīgo formulu CnH2n+2.
1861.gadā krievu ķīmiķis A.Butļerovs formulēja organisko vielu ķīmiskās uzbūves teorijas pamattēzes, kurās uzsvēra, ka organisko ķīmisko savienojumu fizikālās un ķīmiskās īpašības ir atkarīgas ne tikai no to sastāva, bet arī no uzbūves.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67211, Ķīmija, 11 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA
1.variants
1. uzdevums(3 punkti)
Izlasi tekstu!
Iedalījums organiskajās un neorganiskajās vielās ķīmijā tika ieviests kopš 1807. gada pēc J.Bercēliusa priekšlikuma. Tajā laikā ķīmiķi uzskatīja, ka organiskās vielas varot rasties tikai dzīvā organismā „dzīvības spēka” ietekmē.
1828.gadā Frīdrihs Vēlerspirmoreiz ieguva organisku vielu – urīnvielu (karbamīdu) laboratorijas apstākļos.
1845.gadā A. Kolbe no neorganiskām vielām sintezēja organisko vieluetiķskābi.
1830.gadā J.Bercēliuss secināja, ka savienojumiem ar vienādu sastāvu var būt dažāda molekulu uzbūve. Šādus savienojumus viņš nosauca par izomēriem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67212, Ķīmija, 11 klase
3.uzdevums un 4.uzdevums un 5.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

vetra
vetra
vetra
Химия, 11 класс 3,4,5 uzd

OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA

3. uzdevums(4 punkti)
Organiskās vielas molekula satur četrus oglekļa atomus un desmit ūdeņraža atomus.
Uzraksti šīs vielas:
a) molekulformulu:

C4H10

c) struktūr H H H H
| | | |
H__C___C__C___C__H
| | | |
H H H H
formulu:
b) elektronformulu:d) saīsināto struktūrformulu

4. uzdevums(4 punkti)
Kuras no šīm vielām savā starpā ir izomēri? Izvēlies pareizās atbildes un apvelc ar aplīti atbilstošos burtus! Uzraksti šiem izomēriem izomērijas veida nosaukumu!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67304, Ķīmija, 11 klase
3.uzdevums un 4.uzdevums
Paldies par palidzibu)))
Apskaties uzdevumu
<1/1>

annas
annas
annas
OGĻŪDEŅRAŽU UZBŪVE, NOMENKLATŪRA
1.variants
3. uzdevums(4 punkti)
Organiskās vielas molekula satur četrus oglekļa atomus un desmit ūdeņraža atomus.
Uzraksti šīs vielas:
a) molekulformulu:

C4H10

c) struktūrformulu:

b) elektronformulu:

d) saīsināto struktūrformulu

CH3─CH2─CH2─CH3

4. uzdevums(4 punkti)
Kuras no šīm vielām savā starpā ir izomēri? Izvēlies pareizās atbildes un apvelc ar aplīti atbilstošos burtus! Uzraksti šiem izomēriem izomērijas veida nosaukumu!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67367, Ķīmija, 11 klase
Palidziet
4,5,6,7
Apskaties uzdevumu
<1/1>

ShamanCat
ShamanCat
ShamanCat
MĀCĪBU PRIEKŠMETS Ķīmija
TĒMA ,,Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra, reakcijas”
MĒRĶIS Parbaudīt un novērtēt audzēkņu zināšanās saskaņā ar valsts standartiem.__

1.uzdevums (5punkti)
Kurām ogļūdeņražu klasēm pieder dotie savienojumi? Tabulas ailēs ieraksti atbilstošo savienojuma burtu!
Ogļūdeņražu klase
Alkans
Alkēns
Alkīns
Alkadiēns
Arēns
Saisinātās struktūrformulas burts


a). H2C=C H2
b). HC=C– C H2 – CH3
c). H2C=C H – CH = C H2
d). C6H5 – CH3
e). H3C – CH – CH2 – CH3

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV