Meklēšanas rezultāti - 'organismu' Meklēšanas rezultāti - 'organismu'
№ 26484, Ģeogrāfija, 7 klase
kas ir planktons?

spooky
spooky
spooky
Planktons – Plankton – ūdenī brīvi dzīvojošu, pasīvi peldošu organismu kopums, ko veido bakterioplanktons, fitoplanktons un zooplanktons.
Planktons ir sīko organismu kopums, kas atrodas ūdenī suspendētā stāvoklī un pasīvi pārvietojas ar ūdens straumi

ewia
ewia
ewia
Ūdens organismi, kuri pasīvi dreifē okeānos, jūrās, upēs un ezeros tuvu to virsmai.

Ivan4ik
Ivan4ik
Ivan4ik
Планктон (от греч. πλανκτον — блуждающие) — разнородные мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не способные — в отличие от нектона — сопротивляться течению. Такими организмами могут быть бактерии, диатомовые и некоторые другие водоросли (фитопланктон), простейшие, некоторые кишечнополостные, моллюски, ракообразные, яйца и личинки рыб, личинки различных беспозвоночных животных (зоопланктон). Планктон непосредственно или через промежуточные звенья пищевой цепи является пищей для всех остальных водных животных.

Термин планктон впервые предложил немецкий океанолог Виктор Хензен в конце 1880-х.

ilze
ilze
ilze
Ūdens organismi, kuri pasīvi dreifē okeānos, jūrās, upēs un ezeros tuvu to virsmai.

snow
snow
snow
Planktons – Plankton – ūdenī brīvi dzīvojošu, pasīvi peldošu organismu kopums, ko veido bakterioplanktons, fitoplanktons un zooplanktons.
Planktons ir sīko organismu kopums, kas atrodas ūdenī suspendētā stāvoklī un pasīvi pārvietojas ar ūdens straumi.
№ 26765, Bioloģija, 9 klase
uzrakstiit esejuu par teemu:alkahola un cigaresuu ietekmi uz gremoosnas organuu sisteemu!

agent.
agent.
agent.
http://matrixlv.blogspot.com/2005/12/alkaholisms-t-ietekme-uz-organismu.html

te ir par alkoholu....

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Ceru ka sis deres
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 27336, Bioloģija, 9 klase
atrast aprakstu par ekoproduktiem, dazaadsu piemeerus un kur Latvijaa razo ekoproduktus?

snow
snow
snow
http://www.ekoprodukti.lv/

Лёля
Лёля
Лёля
Ekoprodukts - ir dabīgi audzēti produkti. Šie produkti labvelīgi ietekme mūsu organismu, nesatur pārtikas piedevas. Galvenokārt ir mājdzīvnieku gaļa, piens un produkti no tā, dārzeni un augļi.
№ 29677, Dabaszinības, 11 klase
Vajadziiga informaacija par tēmu "Dabas resursu izsīkšana". Ieteicams ja teemas apakšpunktos buutu mineets par uudens, naftas.... probleemaam.

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Attīstoties ekonomikai un zinātnes progresa rezultātā cilvēks ar savu neapdomīgo darbību nodara ļoti lielu kaitējumu apkārtējai videi.
Dabā valda savi likumi, kuri ir jāievēro arī mums, lai neizjauktu dabisko vidi, kas ir ļoti nepieciešama dzīvo organismu eksistencē. Šodien cilvēce satapusies ar vēl nepieredzētām problēmām. Valda plaša vienprātība, ka Zemes ekosistēmas nespēj izturēt pašreizējo saimnieciskās darbības un resursu patēriņa līmeni, kur nu vēl augstāku, taču iedzīvotāju skaits aug, patreiz tas sasniedzis pasaulē jau vairāk kā 6 miljardus, līdz ar to aug patēriņš un arī apkārtējās vides piesārņojums.
Šādu tēmu es izvēlējos tāpēc, ka šodien tā ir ļoti aktuāla un, lai labāk iepazītu ekoloģiskās problēmas Ziemeļvalstīs (t.s. arī Baltijas valstis). Savā darbā galveno akcentu es liku uz vides aizsardzības problēmu apskatu Ziemeļvalstīs sekojošajām tēmām: cilvēku darbības rezultātā tiek piesārņota apkārtējā vide, kuras rezultātā tiek apdraudētas nākošās paaudzes izdzīvošana, kā arī ozona slāņa noārdīšanās, mežu resursu izsīkšana, floras un faunas saindēšana, ar toksiski nāvējošām vielām, kā arī ūdeņu piesārņošana, straujās rūpnieciskās attīstības rezultātā notiek strauja globālā sasilšana, kas apdraud visu pasauli. Varēt pat teikt, ka cilvēks ar savu neapdomīgo darbību ”nocērt zaru uz kura pats sēž”.

Zinātne-ekoloģija.

Dabā viss ir vienots ar savstarpējas sakarības saitēm: visi tās elementi- gan dzīvie, gan nedzīvie- ir savstarpēji saistīti un veido vienu veselumu. Šo saišu nepzināšanas vai ignorēšana noved pie līdzsvara izjaukšanas, pat pie katastrofām.
Zinātnieki, kas pēta attiecības starp organismiem, kā arī starp organismiem un vidi, sauc par ekoloģiju. Grieķiski oikos-māja, dzimtene, logos- mācība. Tātad ekoloģija ir mācība par māju, mācība par dzimteni. Terminu ekoloģija zinātnieki sāka lietot pagājušā gadsimta vidū. Pirmais ekoloģiju kā zinātni nozari formulējis vācu biologs Ernsts Hekelis. XIXgs. vidū ekoloģijas pētīšanas objekts bija organismu dzīve dabiskos apstākļos, dzīvnieku un augu dzīvesveids, vietas, kur tie sastopami dabā, to barība, barības ķēdes, kā arī šo organismu izmaiņas atbilstoši vides izmaiņām.*( sh.1)
Šai Hekela definīcijai mūsdienās ir nepieciešamas korekcijas. Gandrīz pusotra gadsimta laikā ir padziļinājušies mūsu priekšstati gan par pētījamo objektu- dzīvajām būtnēm, gan arī par vides faktoru komplekso izpausmi un iedarbību.

Viss, ko cilvēki atzinuši par derīgu, ir resursi. Gandrīz viss dabā sastopamais - vējš, ūdens, ieži, augsne, meži, pat lauku ainava - uzskatāms par resursiem. Daudzi mūsu dabas resursi izmantojami par izejvielām rūpniecībā. Tomēr materiāli kļūst par resursiem tikai tad, ja cilvēki ir atraduši tiem pielietojumu. Piemēram, kaučukaugi eksistēja ilgi pirms to sulu - sauktu par lateksu - sāka izmantot riepu un lietusmēteļu ražošanai. Resursus var izmantot vienīgi tad, ja to ieguve ir lētāka nekā paši materiāli. Alvu tagad patērē daudz mazāk nekā agrāk, jo tās ieguve kļuvusi pārāk dārga un to bieži var aizstāt ar alumīniju.
Pateicoties jaunai dabas resursu ieguves un pārstrādes tehnoloģijai, ievērojami palielinājies to patēriņš mūsu dienās. Tādēļ daudzi resursi var izsīkt.
№ 31038, Dabaszinības, 6 klase
1.uzd
Vismazākā dzīvā daļiņa, no kā veidots organisms ir......
šūnu grupu, kam ir vienāda uzbūve un kas organismā veic noteiktu funkciju, sauc par.....
ķermeņa daļas, kas kopā veic vienu vai vairākas konkrētas funkcijas , sauc par......
Vairāki orgāni kopā , kas veic kādas konkrētas funkcijas, veido......
2.uzd
Uzraksti 4 gavenās ādas funkcijas!
Lin^
Lin^
Lin^
Vismazākā dzīvā daļiņa, no kā veidots organisms ir - šūna
šūnu grupu, kam ir vienāda uzbūve un kas organismā veic noteiktu funkciju, sauc par - audiem
ķermeņa daļas, kas kopā veic vienu vai vairākas konkrētas funkcijas , sauc par - orgāniem
Vairāki orgāni kopā , kas veic kādas konkrētas funkcijas, veido - organismu - orgānu sistēmas
2.uzd
Uzraksti 4 gavenās ādas funkcijas!
* izvadīt sāļus [ sviedru sastāvā]
* termoregulācija
* aizsargāk
* vadīt impulsus, jo tajos ir receptori

kazook
kazook
kazook
1. šūna, audiem, orgāns, orgānu sistēma.
2. aizsargfunkcija, termoregulācijas, jušanas, elpošana

uglyduckling
uglyduckling
uglyduckling
1- šūnas 2- audi 3-orgāni 4-orgānu sistēmas
ādas funkcijas:
• atdalīt ķermeņa iekšējo vidi no ārējās, atdalīt ķermeņa iekšējo vidi no ārējās,
• pasargāt organismu no nelabvēlīgas apkārtējās vides iedarbības,
• nodrošināt dažādu vielu uzsūkšanos un izvadīšanu,
• nodrošināt nemainīgu organisma iekšējo temperatūru jeb homeostāzi.

LindūC*
LindūC*
LindūC*
1.uzd
Vismazākā dzīvā daļiņa, no kā veidots organisms ir - šūna
šūnu grupu, kam ir vienāda uzbūve un kas organismā veic noteiktu funkciju, sauc par - audiem
ķermeņa daļas, kas kopā veic vienu vai vairākas konkrētas funkcijas , sauc par - orgāniem
Vairāki orgāni kopā , kas veic kādas konkrētas funkcijas, veido - orgānus sistēmas, organismu.
2.uzd
Uzraksti 4 gavenās ādas funkcijas!
*aizsargāt no arējās vides ietekmes* izdalīt sāļus * nodrošināt termoregulāciju
№ 31376, Latviešu valoda, 8 klase
mozete napisat so4inenie na latishskom jazike po teme harakteri ljudei

byakuya
byakuya
byakuya
Atslēgas vārdi-mēness, mēness fāzes,pilnmēness, sekmība, uzvedība,veselība, pašsajūta. Skolniece šo tēmu izvēlējās, jo gribēja noskaidrot kā mēness fāzu maiņa ietekmē cilvēka organisma bioloģiskos un fizioloģiskos procesus.
Darbs sastāv no ievada, literatūras apskata,iegūto datu analīzes un secinājumiem.
Pirmajā daļā noskaidrots, kas ir mēness cikli, mēness nozi’me mitoloģijā, mēness fāzu ietekme uz cilvēka organismu, cilvēka raksturojums pēc viņa dzimšanas nedēļas dienas.
Darbā sniegts izmantoto metožu apraksts.
Trešajā daļā veicot aptauju noskaidrots, kā mēness fāzes ietekmē skolēnu sekmību, uzvedību, cilvēka bioloģiskos un psiholoģisko

uglyduckling
uglyduckling
uglyduckling
Tut harakteri na vibor :)
Vozjmite, 4to ponravitsja :)
Apskaties risinājumu
<1/11>

santuxK
santuxK
santuxK
Cilvēks var būt gan sociāls gan flegmātisks. Daži cilvēki ir jauni daži veci. Cilvēkam ir savas rakstura īpašības. Katrs cilvēks atšķiras no citiem. Piemēram daži ir slikti, kuri citiem novēl tikai nelaimi, bet turpretīm daži jauki un mīļi, kas cilvēkiem palīdz un ir laipni pret tiem.
№ 33060, Literatūra, 8 klase
Lūdzu!Vajadzīgs domraksts "Bailes cilvēka ļaunākais ienaidnieks" vai "Bailes cilvēka sargeņģelis"!

niks
niks
niks
Bailes cilvēka ļaunakais ienaidnieks.
Bailes mit katra cilveka dzivitē. Bailes var but gan launas gan sliktas un bailes var iespaidot cilveku un cilveka organismu uz pozitivo pusi.
Man pašai bailes uznāk, ja kads man pasaka ka tava mamma ir saslimusi ar kautkadu gribu vai tml. un tad tev bailes uzreiz parnem par visu kermeni un tad jau uzrodas pirmas bailes. Cilveka launakais ienaidnieks ir bailes, jo ka cilveks ir sabijies vins nezin kur tagad likties un meigina no tam bailem tikt vala, bet tas var neizdoties ja kads cits cilveks sak kliegt un pardzivot tev lidzi. Bailes parnem visu pasauli
№ 33196, Ķīmija, 9 klase
vajadzīga informācija ŗeferātam par ķīmijas vēsturi un profesijām ;)
iepriekš PALDIES (flower)

cittrons
cittrons
cittrons
Analītiskā ķīmija ir zinātne, kas pēta un pilnveido ķīmiskās analīzes metodes. Dažreiz ar jēdzienu analītiskā ķīmija saprot ķīmisko analīzi (izmantojot analītiskās ķīmijas metodes, pēta dažādu vielu ķīmisko sastāvu un struktūru, īpaši organisku vielu).

[izmainīt šo sadaļu] Iedalījums

Ķīmiskās analīzes metodes var iedalīt pēc dažādiem kritērijiem.

Analīzes metodes iedala kvalitatīvajās un kvantitatīvajās.

* Kvalitatīvās metodes - nosaka, vielas vai elementa, vai funkcionālās grupas klātbūtni pētāmajā paraugā (iespējamie rezultāti: ir, nav, ir nedaudz).
* Kvantitatīvās metodes - nosaka, kādas zināmas vielas, vielu vai funkc

artur4iks
artur4iks
artur4iks
Ķīmiskās analīzes metodes var iedalīt pēc dažādiem kritērijiem.

Analīzes metodes iedala kvalitatīvajās un kvantitatīvajās.

* Kvalitatīvās metodes - nosaka, vielas vai elementa, vai funkcionālās grupas klātbūtni pētāmajā paraugā (iespējamie rezultāti: ir, nav, ir nedaudz).
* Kvantitatīvās metodes - nosaka, kādas zināmas vielas, vielu vai funkcionālās grupas daudzumu paraugā (iegūtais rezultāts parasti ir % no parauga masas vai tilpuma).

Turpinājums failā->
tur ir par vienu profesoru un arii par kimijas veesturi!!
Apskaties risinājumu
<1/2>

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Vēsture
19.gadsimta sākumā ķīmiķi galvenokārt domāja, ka dzīvo organismu savienojumi ir pārāk komplicēti uzbūvē, lai spētu sastāvēt no neorganiskām vielām, un dzīvu organismu vielām īpašības piešķir sevišķs "vitāls spēks" jeb vitālisms. Viņi nosauca šos savienojumus par "organiskiem", un atzina, ka tie jāpēta atšķirīgi no neorganiskiem materiāliem. Tie bija daudzsološi pētījumi.

Turpinājums tē->
http://lv.wikipedia.org/wiki/Organisk%C4%81_%C4%B7%C4%ABmija

Ceru, ka šis derēs!
Vēlu veiksmi! ;)

zanee
zanee
zanee
19.gadsimta sākumā ķīmiķi galvenokārt domāja, ka dzīvo organismu savienojumi ir pārāk komplicēti uzbūvē, lai spētu sastāvēt no neorganiskām vielām, un dzīvu organismu vielām īpašības piešķir sevišķs "vitāls spēks" jeb vitālisms. Viņi nosauca šos savienojumus par "organiskiem", un atzina, ka tie jāpēta atšķirīgi no neorganiskiem materiāliem. Tie bija daudzsološi pētījumi.

Liels solis uz priekšu organiskās ķīmijas attīstībā bija atklājums, ka organiskām vielām varētu būt saistība ar neorganiskiem savienojumiem un tos varētu iegūt laboratorijā bez "vitālā spēka" palīdzības. Aptuveni 1816.gadā Maikls Ševrols (Michel Chevreul) sāka pētīt
№ 33773, Bioloģija, 8 klase
Lūdzu palīdziet!!!
Uzraksti 5 dažāds barošanās ķēdes!!!
Jau iepriekš PALDIES!!!!

omax
omax
omax
Augs-Kukainis-Žurka-Kaķis
Kukainis-Pīle–Cilvēks
Zāle-Govs-Cilvēks
Kāposti-Kukainis-Zaķis-Lapsa
Planktons-Zivs-Ērglis

cj_19
cj_19
cj_19
Saules enerģija - Zāle- kāpurs - strazds- kaķis
saules enerģija- ābeles miza- zaķis - vilks
zāle- stirna- vilks- pūšanas baktērija
muša- varde- stārķis- pūšanas baktērija
saules enerģija- niedru saknes- mežacūka- cilvēks

p.s.ceru, ka derēs, jo īsti nezināju kādā veidā jums prasa to veidot un cik daudz organismu vienā barības ķēdē vajag
№ 34027, Bioloģija, 8 klase
Vai varat, lūdzu, atbildēt? Paldies.:-)
1.Kādas problēmas augot rodas tiem organismiem, kuriem ir ārējais skelets?
2.Kādas ir iekšējā skeleta priekšrocības?

Ledi_X
Ledi_X
Ledi_X
1) Tādus organīsmus ir viegli nogalināt.
2) Skelets ir apsargāts no ārējām faktoriem, kuri var nelabvelīgi ietekmēt organīsmam/
|< << 2/15 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV