Meklēšanas rezultāti - 'pīramīda' Meklēšanas rezultāti - 'pīramīda'
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 70495, Matemātika, 12 klase
a) Janosaka un jaatzīmē kur atrodas piramīdas augstuma pamats O.
b) Jaaprēķina piramīdas tilpumu
Piramīda un uzdevumi atrodas failā.
SVARĪGS NOSACĪJUMS: Vajag atsūtīt pilnīgi visu aprēķinu, nevis tikai atbildes!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Piramīda

Piramīdas augstums projicējas pamata centrā

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Tikai krieviski varu paskaidrojiet
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70498, Matemātika, 11 klase
Palidziet lūdzu ar uzdevumu par piramīdu. Piramīdas pamats ir taisnleņķa trijstūris ABC. Visas piramīdas sānu skaldnes ar pamata plakni veido vienādus leņķus. Uzzīmē tekstam atbilstošu zīmējumu! Pamato piramīdas augstuma pamata atrašanās vietu!

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Piramīdas zīmējums
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 70612, Dabaszinības, 11 klase
Help
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
2. semestra 2. ieskaites
2. daļa
VIDES FAKTORU IETEKME UZ CILVĒKA ORGANISMU

Vārds, uzvārds : Klase 11…


1. uzdevums ( 1 punkts)
Kura atbilde visprecīzāk raksturo veselīgu uzturu?
a) Uzturs, kurā visas uzturvielas ir vienādā daudzumā.
b) Uzturs, kurā ir ievērota mērenība, dažādība un sabalansētība.
c) Uzturs, kurā ir visi uztura piramīdā iekļautie pārtikas produkti.
d) Uzturs, kurā ir produkti no visām pārtikas produktu grupām


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 71370, Matemātika, 5 klase
Heopsa piramīda celta apmēram 2560 gadu pirms mūsu ēras.Kurā gadā tā varēja svinēt savu 1200 dzimšanas dienu?Pamato atbildi.

bronzor
bronzor
bronzor
2560-x=1200
x=Pirms 1360 gadiem, piramīdai bija 1200 dzimšanas diena.
2018-1360=658 gadā piramīda svinēja savu 1200 dzimšanas dienu.

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
2560-1200=1450
Heopasa piramīda ap 1450 gadu varēja svinēt savu 1200 dzimšanas dienu, jo laikā pirms mūsu ēras laika skaitīšna notika atpakaļgaitā nevis kā mūsdienās - uz priekšu.

madara
madara
madara
2560-1200=1360 gadā, jo pirms mūsu ēras skaitās nost.

Dungaars
Dungaars
Dungaars
2560 - 1200 = 1360
1200 atņem, jo pirms ēras gadi mazinās

Atbilde: 1200. dzimšanas diena Heopsa piramīdai bija 1360.gadā pirms mūsu ēras
№ 71402, Matemātika, 12 klase
Palīdziet lūdzu.Piramīdas. Iepriekš paldies.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1. un 2. uzdevums

Pārbaudes darbs
Piramīdas
1. Svecei ir regulāras četrstūru piramīdas forma, tās augstums ir 50 cm, pamatnes
mala ir 7 cm gara. Nepieciešams izgatavot iepakojumu, kurš būtu piramīdas
formā, bet kura tilpums būtu par 2 cm3
lielāks nekā sveces tilpumu. Cik lieli
varētu būt iepakojuma izmēri (pamata malas garums un augstums)? (3 punkti)

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 71874, Ģeometrija, 12 klase
Neregulāras piramīdas, var nebūt viss, liels paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
NEREGULĀRAS PIRAMĪDAS

1. uzdevums (2 punkti)
a) Cik šķautņu ir desmitstūra piramīdai?
20
b) Cik skaldņu ir septiņstūra piramīdai?
14
2. uzdevums (5 punkti)
Dota piramīda, kuras visas sānu šķautnes vienādas un kurai pamatā ir taisnstūris.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72364, Ģeometrija, 12 klase
Paldies!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
1 un 2
1.uzd.
Apotēma ir sānu skaldnes augstums, tā kā regulāra četrstūra piramīda, tad pamatu malas pārdala uz pusēm,veidojas taisnleņķa trijstūri, zināma ir hipotenūza un viena katete, izrēķinot pēc Pitagora - pamatu mala ir 12 cm, S pamata, tad 12*12=144 cm 2, S pilna virsma =½*P*h5 (apotēma)+ S pam=½*12*4*8+144=196+144=340 cm²
Ar piramīdas augstumu līdzīgi, taisnleņķa 3stūris, pēc Pitagora H=2√7 cm
Vpir =1/3* S pam*H=1/3*144*2√7=96√7 cm³
2.uzd. V=1/3*S pam*H; S pam=a²√3/4=27√3; V=1/3*27√3*4=36√3 cm³
S pilna= S pam+½*P*h5=27√3+½*18√3*h5; h5=√(4²+r²), r=a√3/6=6√3√3/6=3;h5=5;Spilna=72√3 cm²
№ 72397, Matemātika, 12 klase
REGULĀRAS PIRAMĪDAS!
Nevajag visu, vismaz kādu daļiņu!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
3.uzd.
Ssānu= Spam/cos a = a²/cos a

2.uzd.
Spam=a²*√3 /4=6√3*6√3*√3/4=36*3*√3 /4= 27√3 cm2

V= Spam*H /3 = 27√3 *4 /3 = 36√3 cm3
Spilna virsma= Spam + Ssānu=27√3 + ½P*hS=27√3+½*6√3*3* hS=
= 27√3+9√3*hS
Taisnleņķa trijstūrī, ko veido piramīdas augstums H un apotēma hS, trešā mala ir kā ievilktās riņķa līnijas rādiuss r ; r=a√3/6 = 6√3*√3/6=3 cm, pēc Pitagora hS=5cm, tad
Spilna =27√3+9√3*5=72√3 cm²
№ 72407, Matemātika, 12 klase
Piramīdas!!!! Vajadzīga palīdzība!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

KEICHA25
KEICHA25
KEICHA25
1.piemērs pie.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dungaars
Dungaars
Dungaars
Ssānu = S pam/cos a=a²/cos a

Piramīdā veidojas taisnleņķa trijstūris, hipotenūza ir apotēma hs, pretkatete 60 grādiem ir piramīdas augstums H 10 cm un piekatete,ko var apzīmēt ar r - pamata trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss
sin 60= 10/hs, hs=20√3/3 cm apotēma
cos 60= r/hs , r= 10√3/3
Vpir =1/3 *S pam * H
S pam=a²√3/4, a - pamata regulārā trijstūra mala
r=a√3/6 a=6r/√3
S pam = a²√3/4= (6r)²√3/ 4* 3=36*100*3*√3/9*4*3=100√3 cm²
Tad Vpir=1/3 * 100√3 *10 =1000√3/3 cm³

bronzor
bronzor
bronzor
Risinājums pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 11/11 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV