Meklēšanas rezultāti - 'p��rbaudes darbs' Meklēšanas rezultāti - 'p��rbaudes darbs'
№ 57705, Latviešu literatūra, 10 klase
Lūdzu palīdziet !Steidzami!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Pārbaudes darbs literatūrā 10. klasei
Vecfranču eposs „Dziesma par Rolandu”

1. uzdevums (3 p.)
Kas ir bruņniecība, kas tai raksturīgs, kas lika bruņniecības literatūras pamatus?
Bruņniecība – viduslaiku simbols.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 57936, Latviešu valoda, 10 klase
Palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi. II daļa
1. uzdevums. Skaidrojiet gramatikas jēdzienus! (6 punkti )
Nr. p.k. Jēdziens Jēdziena skaidrojums
1. Ortogrāfija jeb pareizrakstība ir valodas noteikumu sistēma, kas nosaka runas vienveidīgu atveidi rakstos.
2. Fonētika ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58006, Latviešu valoda, 10 klase
Valodas kultūras jautājumi.
Paldies par palīdzību.
Apskaties uzdevumu
<1/2>

dzinis
dzinis
dzinis
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi. II daļa
1. uzdevums. Skaidrojiet gramatikas jēdzienus! (6 punkti )
Nr. p.k.
Jēdziens
Jēdziena skaidrojums
1.
Ortogrāfija
jeb pareizrakstība ir valodas noteikumu sistēma, kas nosaka runas vienveidīgu atveidi rakstos.
2.
Fonētika
ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Nr. p.k.
Jēdziens
Jēdziena skaidrojums
1.
Ortogrāfija
jeb pareizrakstība ir valodas noteikumu sistēma, kas nosaka runas vienveidīgu atveidi rakstos.
2.
Fonētika
ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58010, Latviešu valoda, 10 klase
lietiskie raksti
Apskaties uzdevumu
<1/3>

žirka
žirka
žirka
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Lietišķie raksti
1. uzdevums. Atrodiet skaidrojumam atbilstošu lietišķo rakstu! ( 15 punkti)
Nr.
p. k.
Atbilst.
burts
Apgalvojums
Izvēles
variants
Darījumraksta jeb lietišķā raksta
nosaukums
1.
J
Publicēta saruna ar kādu personu.
A
Apsveikums
2.
D
Īss paziņojums, kura uzdevums ir konkrēti un skaidri pavēstīt par kādu praktisku vajadzību .
B
Vēstule

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58029, Latviešu valoda, 10 klase
lietiskie raksti
Apskaties uzdevumu
<1/3>

žirka
žirka
žirka
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Lietišķie raksti
1. uzdevums. Atrodiet skaidrojumam atbilstošu lietišķo rakstu! ( 15 punkti)
Nr.
p. k. Atbilst.
burts Apgalvojums Izvēles
variants Darījumraksta jeb lietišķā raksta
nosaukums
1. J Publicēta saruna ar kādu personu. A Apsveikums
2. D Īss paziņojums, kura uzdevums ir konkrēti un skaidri pavēstīt par kādu praktisku vajadzību . B Vēstule
3. I Kādas personas dzīvesvietas precīza norāde uz aploksnes, rakstot privātu vēstuli.
C Autobiogrāfija

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 58031, Latviešu valoda, 10 klase
paliiga!
Apskaties uzdevumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei
Valodas kultūras jautājumi. II daļa
1. uzdevums. Skaidrojiet gramatikas jēdzienus! (6 punkti )
Nr. p.k. Jēdziens Jēdziena skaidrojums
1. Ortogrāfija jeb pareizrakstība ir valodas noteikumu sistēma, kas nosaka runas vienveidīgu atveidi rakstos.
2. Fonētika ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka runas skaņas.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58089, Literatūra, 10 klase
literara pasaka
Apskaties uzdevumu
<1/2>

net777
net777
net777
Pārbaudes darbs literatūrā 10. klasei
Literārā pasaka.

1. uzdevums. Turpiniet iesākto teikumu, izsvītrojot lieko vai papildinot to, lai veidotos loģiska, pareiza atbilde! ( 4 punkti)

• ( 1 p.) Literārā pasaka ir lirikas, epikas, dramaturģijas žanrs. - Žanrs, kas paver neierobežotas iespējas īstenību pārveidojošai spēlei, saglabājot un akcentējot tās dziļākās likumsakarības.
• ( 3 p.) Literārajai pasakai ir raksturīgi, ka ( turpiniet, nosaucot 3 pazīmes!) .
1. tas ir neliels prozas darbs, kam pamatā fantastiska rakstura izdoma. Te viss tīši radīts kā dzīvē neiespējams brīnums;
2. pasakās darbojas izdomātas būtnes, cilvēkiem tiek piedēvētas pārdabiskas spējas;
3. pasaka ir konkrēta rakstnieka prozas sacerējums, kas stāsta par izdomātiem, bieži vien neiespējamiem notikumiem.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 58233, Latviešu valoda, 10 klase
Palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/3>

kendza
kendza
kendza
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei.
Lietišķie raksti. II daļa

1. uzdevums. Nosakiet un pamatojiet, kuri no tekstu fragmentiem ir argumentētā eseja, intervija, anketa, zinātniski pētnieciskais darbs! ( 10 punkti)

Nr. p.k. Teksts Pamatojums, pazīmes
1. Tautas deju kolektīvos puišu ir krietni vairāk nekā moderno deju studijās, pulciņos. Kāpēc? Tautas deju kolektīvi dejošanai ir labs sākums, labs pamats. Tas iedod kaut ko būtisku, konkrētu dejas kustības izjūtu. Mūsu moderno deju skolā noteikti neapiesim arī tautas deju, nebūs tikai un vienīgi modernais virziens. Modernais ir nākamais solis pēc tautas dejas, nedaudz sarežģītāks, varbūt tāpēc puišu nav tik daudz.
(Pēc preses materiāliem.) Argumentēta eseja, jo ir arguments - loģisks pierādījums,pamatojums, ka arī tēze – atzinums, kurā patiesību pierāda.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>

žirka
žirka
žirka
Pārbaudes darbs latviešu valodā 10. klasei.
Lietišķie raksti. II daļa

1. uzdevums. Nosakiet un pamatojiet, kuri no tekstu fragmentiem ir argumentētā eseja, intervija, anketa, zinātniski pētnieciskais darbs! ( 10 punkti)

Nr. p.k. Teksts Pamatojums, pazīmes
1. Tautas deju kolektīvos puišu ir krietni vairāk nekā moderno deju studijās, pulciņos. Kāpēc? Tautas deju kolektīvi dejošanai ir labs sākums, labs pamats. Tas iedod kaut ko būtisku, konkrētu dejas kustības izjūtu. Mūsu moderno deju skolā noteikti neapiesim arī tautas deju, nebūs tikai un vienīgi modernais virziens. Modernais ir nākamais solis pēc tautas dejas, nedaudz sarežģītāks, varbūt tāpēc puišu nav tik daudz.
(Pēc preses materiāliem.) Zinātniski pētnieciskais darbs-Šajā tekstā ir gan ievads,gan mērķis,kā arī hipotēze un secinājumi.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 58240, Literatūra, 10 klase
nosleguma darbs
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs
literatūrā 10. klasei

1. uzdevums. Papildiniet iesākto shēmu, minot arī 8 literatūras žanrus! ( 3 punkti – par veidiem + 4 punkti – 0,5 p. par katru nosaukto literatūras žanru)
Literatūras veidi

Epika jeb proza Lirika jeb dzeja Drāma jeb dramaturģija
*stāsts *oda *traģēdija
*miniatūra *tanka *komēdija
*novele *haika *drāma

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

žirka
žirka
žirka
Mācību gada noslēguma pārbaudes darbs
literatūrā 10. klasei

1. uzdevums. Papildiniet iesākto shēmu, minot arī 8 literatūras žanrus! ( 3 punkti – par veidiem + 4 punkti – 0,5 p. par katru nosaukto literatūras žanru)
Literatūras veidi
(Drama jeb dramaturģija)
(Epika jeb proza)
drāma pasaka,anekdote,teika

Traģēdija,
Komēdija. (Lirika jeb dzeja)

Oda,himna,elēģija

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 58859, Biznesa ekonomiskie pamati, 12 klase
Paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
1.
1A
2D
3B
4C
2.
1P
2P
3A
4P
5P
6P
7P
8P
3.
1. kapitāls -> procenti
2. zeme -> rente
3. uzņēmejdarbība -> peļņa
4. darbs ->alga

xanthippe
xanthippe
xanthippe
1.uzd.
1.a;2.d;3.d;4.c.
2.uzd.
1.p;2.p;3.n;4.p;5.n;6.p;7.n;8.p.
3.uzd.
Jānim pieder uzņēmējdarbība,viņš saņem peļņu.
Zanei pieder zeme,viņa saņem renti
Uldim ir kapitāls,viņš ieguva procentus
Santai ir darbs,viņa saņēma algu.
|< << 2/18 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV