Meklēšanas rezultāti - 'pak��pes' Meklēšanas rezultāti - 'pak��pes'
№ 41554, Algebra, 10 klase
Kas ir lielāks? ( Skat. pievienota faila)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Двоечник
Двоечник
Двоечник
log6 7

ewija
ewija
ewija
log7 6

skujiņa
skujiņa
skujiņa
log6 pak.7

sauliite
sauliite
sauliite
1. ir lielāks.

-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
-=::KaZiņA::=-
Log67
№ 41863, Matemātika, 7 klase
Grāmata: Matemātika 7.kl. (France I. u.c.)
Uzdevuma numurs: 7.3

UZRAKSTI DOTO REIZINĀJUMU PAKĀPES VEIDĀ! IZLASI PAKĀPI , NOSAUC BAZI UN KĀPINĀTĀJU!!

a)3*3*3*3*3*3
b)(-2)*(-2)*(-2)*(-2)*(-2)
c)k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k
d)5b*5b*5b*5b*5b*5b
e)½*½*½*½*½*½*½*½
f)-m*(-m)*(-m)*(-m)*(-m)*(-m)
g)(a+2)(a+2)(a+2)
h) y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y
kristyk
kristyk
kristyk
3(sestajā) (a+2)³
-2(piektajā) y(divpadsmitajā)
k(vienpadsmitajā)
(5b)(sestajā)
½(astotajā)
-m(sestajā)

Sauliite
Sauliite
Sauliite
3 sestajā
(-2) piektajā
k divpadsmitajā
(5b) sestajā
(½) astotajā
(-m) sestajā
(a+2)³
y divpadsmitajā

Triobet
Triobet
Triobet
a)3 sestajā pakapienā.
b) (-2) piektajā pakapienā, ja izrisināt sanāks ar "-".
c)k vienpadsmitaja pakapienā.
d) 5b sestajā pakapienā.
e) ½ astotajā pakapienā,
f) (-m) sestajā pakapiena, ja izreķinat, sanāks ar "+" priekšā,
g) (a+2)³
h) y divpadsmitajā pakapienā.

kristux... :*
kristux... :*
kristux... :*
(kāpnātājs būs ar vārdiem, bāze pirmais cipars, bet pakāpe aiz vienādības zīmes!)
a) 3sestajā=729
b) (-2)piektajā=32
c) k vienpadsmitajā
d) 5b sestajā
e) ½ astotajā
f) (-m) sestajā
g) (a+2)³
h) y divpadsmitajā
f)

ozy
ozy
ozy
a)3*3*3*3*3*3=3(bāze) sestajā (kāpinātājs) pak.
b)(-2)*(-2)*(-2)*(-2)*(-2)=-2(bāze) piektajā(kāpinātājs) pakāpē
c)k*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k=k(bāze) vienpadsmitajā(kāpinātājs) pakāpē
d)5b*5b*5b*5b*5b*5b= 5b(bāze) sestajā(kāpinātājs) pakāpē
e)½*½*½*½*½*½*½*½= ½(bāze) astotajā(kāpinātājs) pakāpē
f)-m*(-m)*(-m)*(-m)*(-m)*(-m)= -m sestajā pak.
g)(a+2)(a+2)(a+2)= (a+2)³
h) y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y*y= y divpadsmitajā pak.


snow
snow
snow
a)=3^6 trīs sestajā. Bāze 3, kāpinātājs 6
b)= (-2)^5 mīnus divi piektajā Bāze -2 kāpinātājs5
c)= k^11 kā vienpadsmitajā bāze k kāpinātājs 11
d)=5b^6 pieci bē sestajā bāze 5b kāpinātājs 6
e)=½^8 viena puse astotajā bāze ½ kāpinātājs 8
f)=(-m)^6 mīnus em sestajā Bāze -m kāpinātājs 6
g) = (a+2)³ ā plus divi kubā Bāze a+2 kāpinātājs3
h) =y^12 igrek divpadsmitajā Bāze y kāpinātājs 12
№ 42547, Algebra, 8 klase
izpildi darbības ar pakaāpēm!
a) (2(-3. pakāpē))÷2(4. pakāpē)
b)(5(3. pakāpē)÷25(-1. pakāpē))·125
c)(2(2. pakāpē)·27)(-2. pakāpē)÷2(5. pakāpē)·3(6. pakāpe)
d)(10(-1. pakāpē)·100)(-2. pakāpē)·(-10(-2. pakāpē))(-2. pakāpē)

Светлана
Светлана
Светлана
а)=2(-7.pak.)
b)=5(3.pak)÷5(-2.pak.)·5(3.pak.)=5(8.pak.)
c)=2(2.pak.)·3(-6.pak.)÷2(5.pak.)·3(6.pak.)=2(2.pak)÷2(5.pak.)·3(-6.pak)·3(6.pak)=2(-3.pak)
d)=10(-1.pak.)·10(-4.pak)·10(4.pak.)=10(-1.pak.)

ксюша*
ксюша*
ксюша*
a)1/8 dala
b)390625
c)1/8 dala
d)1/100000000000000 dala

disko_diva
disko_diva
disko_diva
failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 44816, Ķīmija, 12 klase
Loti vajag Vispariga Kimija! Uzdevums JPG failaa! Очень нужно Химия! Задание в JPG файле!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Angelly
Angelly
Angelly
15.
C
6
6e,6p
min oksid pak 1, max 4
M=12g/mol

16.
M(Ca(HCO3)2)=40+2+24+96=162G/MOL
+5
CO3
salskabi nereage
natrija hidrokside reag.
4NaOH+2CO3-> 2Na2CO3 + 2H2O

3
PbNO3+KI-> PbI + KNO3
Pb(+) + NO3(-) + K(+) + I (-) -> Pb(+) + I(-) + KNO3
NO3(-) + K(+) - > KNO3
№ 46703, Latviešu valoda, 9 klase
Lūdzu palīdziet man izskaidrot frazeoloģismus:
likt lietā, vilkt ādu pār acīm, cieta galva, slapja kā vista,turēt rokas klēpī, turēt sveci zem pūra.
Jāturpina teikumi
vārdi vilks(vilkt) un vilks(dzīvnieks)ir....
vārdu slāņi ar stilistisku nokrāsu ir..
pēc novecojuma pakāpes leksiku iedala..
okozionālismi ir vārdi..
vārdi unikāls,formalitāte,konstruktīvs ir..
iesaistīt vārdus vilks(vilkt), vilks(dzīvnieks) 2 dažādos teikumos, 1 ar divdabja teicienu, otru ar uzrunas konstrukciju.
kurā leksikas grupā ietilpst vārdi pavērties, reakcija, rota?

čukčuk..
čukčuk..
čukčuk..
likt lietā-izmantot to, kas ir..
cieta galva- grūti kko izdomāt.
Slapja kā vista-ļoti slapjš
turēt rokas klēpī-sēdēt malā, neko nedarīt, neiesaistīties nekur
turēt sveci zem pūra- neparādit to, ko māk

Vārdi vilks un vilks ir homonīmi.
pēc novec. pak. leksiku iedala- jaunvārdos un vecvārdos.
Vārdi unikāls, formalitāte, konstruktīvs ir internacionālismi
pavērties, reakcija, rota- homonīmi.
okazionālismi ir vārdi, kurus izveido rakstnieku, pārveidojot zināmus vārdus vai izdomājot kādus vārdus no jauna.

Ieraudzīdama mežā vilku, metos bēgt uz mazo koka būdiņu, kas atradās tepat netālu. (divdabis)
№ 48405, Latviešu valoda, 9 klase
Uzraksti stastijumu par pieturzimiem ar piemieriem!

dafnītis
dafnītis
dafnītis
Ar komatu atdala vienl.teik.loc., tos neatdala, ja tos saista saikļi (un,vai, utt.)
Piem. V1, V1-atdala, V1 un V1-neatdala
Saikļi ''un, vai, jeb'' var saistīt arī trīs un vairākus vienl.teik.loc.
Piem. V1 un V1, un V1, un V1.
-tad komatu liek pirms saikļa, kas atkārtoti saista vienl.teik.loc.
Komatu neliek pirms ''un, vai, jeb'', ja tie saista 2 vienl.teik.loc.
Komatu liek pirms visiem saikļiem! Piem, bet, tomēr, taču, turpretī, turpretim, nevis, kā arī. utt.
Komatu liek, ja atkārtojas izteicēji,sastāv no savstarpēji neatkarīgām teik. daļām, liek starp sal.sak.vai sal.pak. daļām!!!!!!!!!

cittrons
cittrons
cittrons
Te būs:
Pieturzīmes.

Reiz dzīvija viens slavens zinātniks, kurs nesaprata kādēļ tās pieturzīmes ir vajadzīgas. Zinātnieku sauc Polifēms. polifēms bija viss gudrākais zinātnieks, bet vins nezināja kapec jālieto pieturīmes. Aizgājis pie cita zinātnieka un jautā. Bet vins smejoties atbildēja:"Tu skolā negāji?" Jā vins negaja. zinatieks izteica savu variantu. Pieturzīmes ir domātas, lai mums, cilvēkiem būtu daudz vieglāk saprast teikuma būtību. Piemēram. Es uz skolu iešu, citādi mani mamma rās.
Bet es nesaprotu kapēc komats ir pirms ciādi. Nu tāpēc ka sākas jauna daļa.
№ 49340, Bioloģija, 10 klase
Sagrupējiet organismu nosaukumus atbilstoši organismu trofikajam līmenim- producents, konsuments, reducents! Zaķis, lapsa, pienene, strazds, pūšanas baktērijas, āboliņš, sienāzis, vīngliemezis, maijvabole, kartupelis, lapgrauzis, slieka, celmene, ķērpis.

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
producents, - pienene, āboliņš, kartupelis, celmene, ķērpis.
konsuments - Zaķis, lapsa, strazds, sienāzis, vīngliemezis, maijvabole, lapgrauzis,
Reducents - pūšanas baktērijas, Slieka

Proxy
Proxy
Proxy
Producenti:pienene, āboliņš, kartupelis, celmene, ķērpis
Konsumenti:Zaķis(1.pakāpe),lapsa(3.pak.),strazds(2.pak.),lapgrauzis(1.pak.),slieka(1.pak.), vīngliemezis(1.pak.), sienāzis(1.pak.), maijvabole(1.pak.)
Reducenti:pūšanas baktērijas
№ 50655, Algebra, 9 klase
Rakstīt pilnā pierakstā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

cittrons
cittrons
cittrons
Te būs:
a)y² = 1 y=2/3
y^12 y^10
1
(2/3)^10=0,010077696
b)d^-4*1/d^6 d=-3/4
1/d^2
1 = 1
(-3/4)² 0,5625

Geimeris
Geimeris
Geimeris
a)2/3² / (2/3)12 = 2/3 -10 pakāpē
b)((-3/4)-2)2 * 1/(-3/4)-6 = (-3/4)-4 * 1/(-3/4)-6 = (-3/4)-4/(-3/4)-6=(3/4)2


Geimeris

Es
Es
Es
a)
y vietaa ieliek doto skaitli
(2/3)9pak./(2/3 3pak)9pak=
=2/3 -3 pak (dalot kapinatajus atnjem)

b)
d vieta ieliek doto sk.
reizinaashanaa kapinatajus saskaita un dalishanaa atnjem.
iznakums-3/4 -6 pak.

Nekit
Nekit
Nekit
risinajums failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 51381, Ķīmija, 10 klase
S2O3+HCl
NaOH+S2O3

reinis20
reinis20
reinis20
1) nav tādas vielas kā S203 tas ir jons ar lādiņu 2-, kā arī neeksistē sēra savienojumi ar oks pak +3

web
web
web
sēra 3 oksīds dabā nepastāv
№ 51441, Algebra, 12 klase
Atrisināt eksponentnevienādības:
A) 4/9(3x-1pakāpē)<2/3
b)9(2x-1pakāpē)>3
c)16(2x-1pakāpē)<2
d)2/3(1-xpakāpē)<16/81

johns-zinošais
johns-zinošais
johns-zinošais
Te būs!
Apskaties risinājumu
<1/1>

cittrons
cittrons
cittrons
te būs:
a)4/9(3x-1 pakāpē)<2/3
4/9(3x-1 pak)<2/3(3pak)
12x-4<6
12x<10
x<5/6
b)9(2x-1 pak)>3
18x-9>3
18x>12
x>2/3
c)16(2x-1 pak)<2
32x-16<2
32x<18
x<9/16
d)2/3(x-1 pak)<16/81
2-2x(27pak)<16/81
54-54x<16
-54x<16-54
-54x<-38
54x>38
x=19/27
|< << 2/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV