Meklēšanas rezultāti - 'parbaudes darbs' Meklēšanas rezultāti - 'parbaudes darbs'
№ 72142, Ģeogrāfija, 12 klase
дгвяг
Apskaties uzdevumu
<1/1>

aal
aal
aal
Pārbaudes darbs N 4
Transports- starptautisko sakaru nodrošinātājs.
1. Aizpildiet tabulu, liekot X atbilstošajam jēdzienam!(5 punkti)

jēdziens
raksturojums
Kabotāžas pārvadā-jumi
Terminālis
Transporta infrastruk-tūra
Transporta mezgls
konteiners
Visas ēkas, būves un iekārtas, kas nepieciešamas satiksmei.


x


Īpaši aprīkotas vietas transporta mezglos

xStarptautiska mērvienība kravu apjoma noteikšanai
x
Daudzu transporta ceļu krustpunktsx

Pasažieru vai kravas pārvadājumi vienas valsts teritorijā, jūras transportā- starp vienas valsts ostām
x


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72273, Latviešu literatūra, 12 klase
Pārbaudes darbs 12. klasei par E. Virzu.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

aal
aal
aal
Pārbaudes darbs 12. klasei par E. Virzu
1. uzdevums. Pabeidziet iesāktos teikumus !

Edvarta Virzas īstais vārds ir Jēkabs Eduards Liekna
Edvarts Virza ir dzimis ( kad? kur?) 1883. gada 27. decembrī Emurgas (Salgales) pagasta Rāceņos 
E.Virza debitē dzejā ar dzejoļu krājumu 1907. gadā „Biķeris” Kas tam raksturīgs?.........
Daudzus šokēja viņa dzejā noslēptais un kaislais jutekliskums, sievietes fiziskā skaistuma tēlojums un erotisko instinktu atklātība. Tas uzskatams par pirmo erotiskās dzejas krājumu.
E. Virza ir atdzejojis no (kādas valodas?) franču valodas
E. Virzas darba „Straumēni” galvenais varonis ir vectēvs


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 66/66 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV