Meklēšanas rezultāti - 'pirmais pasaules kars' Meklēšanas rezultāti - 'pirmais pasaules kars'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 65054, Vēsture, 12 klase
Pirmais pasaules kars. Viegli.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

krasts
krasts
krasts
Pārbaudes darbs Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei
Tēma: Pirmais pasaules karš
1. Izvēlies vienu pareizo atbildi:
• Kurā gadā noslēdza Brestļitovskas miera līgumu:
a) 1916 b) 1917 c) 1918
• Mobilizācija Latvijas teritorijā tika izsludināta:
a) 1916 b) 1915 c) 1914
• Kurā gadā ASV iesaistījās Pirmajā pasaules karā:
a)1917 b)1918 c)1916


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 65064, Vēsture, 12 klase
Pirmais pasaules kars:) plz help :)
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Angelly
Angelly
Angelly
Lai veicas, Angelly! :)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

krasts
krasts
krasts
Pārbaudes darbs Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei
Tēma: Pirmais pasaules karš
1. Izvēlies vienu pareizo atbildi:
• Kurā gadā noslēdza Brestļitovskas miera līgumu:
a) 1916 b) 1917 c) 1918
• Mobilizācija Latvijas teritorijā tika izsludināta:
a) 1916 b) 1915 c) 1914


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 65648, Vēsture, 12 klase
palidziet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
XX. gs. sākums pasaulē. Pirmais pasaules karš.

1.uzdevums.
Jaunlatvieši - pirmās latviešu tautas atmodas intelektuāļiem, kas darbojās 19. gadsimta 50.—80. gados.
Patērētājsabiedrība – ...
Neitralitāte – neiesaistīšanās karā un nenostāties ne vienā no tajā iesaistītajām pusēm, būt neitrāliem.
Mobilizācija - valsts militārās un civilās aizsardzības plānoti un sagatavoti pasākumi valsts apdraudējuma novēršanai, vai tā seku likvidācijai, izmantojot noteiktus cilvēku materiālos un finanšu resursus.
Zibenskarš - Vācijas kara taktika, kas paredzēja īsā laikā veikt labi plānotas, vērienīgas militāras operācijas.
Reparācijas - karā zaudējušās valsts maksājumi naudā vai precē valstij, kas uzvarējusi karā, pamatojoties uz noslēgto miera līgumu.


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67218, Latviešu literatūra, 11 klase
1.uzdevums un 2.uzdevums un 3.uzdevums paldies par palidzibu
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Tev bija rakstīts, ka jāizpilda 1., 2. un 3. uzdevums

7. pārbaudes darbs literatūrā 11. klasei
1. uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem! (20 p.)
1. Nosauciet populārākos motīvus Raiņa darbos! Kādi notikumi sabiedrībā un paša Raiņa dzīvē sekmējuši to izvēli? (2 p.)
Ļaunuma bezspēcība;
Mainības tēma;
Mīlestība, vientulība, sāpes, garīgo vērtību nezūdamība
To izvēli sekmēja pirmais pasaules karš.
2. Kāds ir Aspazijas literārais mantojums? (2 p.)
Darbi:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67646, Vēsture, 12 klase
Vēstures uzdevumi
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1) Aizpildiet tabulu 
Latvija 1914
Latvija 1915
Latvija 1916
Latvija 1917
Pirmais pasaules karš Latviju skāra jau kara sākumā 1914. gadā.
Šā gada vasarā Baltijas guberņās norisinājās mobilizācija. Tautā pieauga pretvācu noskaņojums. Saasinājās saimnieciskās grūtības.
pavasarī karadarbība sasniedz Latvijas teritoriju. Vācu armija no Lietuvas tuvojās Jelgavai, kur vācieši tika apturēti pateicoties galvenokārt zemessargiem – gandrīz tikai no latviešiem saformētajiem Daugavgrīvas cietokšņa apvienoto darba rotu bataljoniem.
lijā notika Rīgas evakuācija.
Līdz šā gada beigām tika saformēti 8 bataljoni.
oktobrī, lai apturētu vāciešu uzbrukumu pie Rīgas, uz fronti sūtīja nesen izveidotos, nepietiekami apmācītos un nepietiekami apgādātos latviešu strēlnieku bataljonus.
vācieši zaudēja cerību ieņemt Rīgu, tie izveidoja aizsardzības pozīcijas
pavasarī visi 8 strēlnieku bataljoni atradās Rīgas frontē
vasarā un rudenī strēlnieki cīnījās tā dēvētajā „Nāves salā”
gada beigās strēlnieku bataljonus sāka papildināt
27. martā latviešu strēlnieku pulku delegāti pulcējās kongresā, kurā ievēlēja Latviešu strēlnieku pulku apvienotās padomes izpildu komiteju, ko dēvēja par Iskolastrelu
augusta beigās Rīgas frontē esošās sabrāļojušās vācu vienības tika nomainītas, lai sāktu jaunu uzbrukumu
1. un 2. septembrī notika kauja pie Mazās Juglas
Gada beigās latviešu strēlniekus apvienoja latviešu korpusos, vēlāk pārdēvēja par divīzijām


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 67738, Vēsture, 12 klase
Palīdziet lūdzu...Vēsture...

Tēma ,,Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana”
1.uzdevums
Izskaidrojiet jēdzienus!
Jaunlatvieši
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
12. klase 1.1. ieskaite – MĀCĪBU PRIEKŠMETS „LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURE” /
Vārds Uzvārds klase

Tēma ,,Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana”

1.uzdevums( 5 punkti)
Izskaidrojiet jēdzienus!
Jaunlatvieši - pirmās latviešu tautas atmodas intelektuāļi - progresīvās inteliģences kustība, kas darbojās 19. gadsimta 50. - 80. gados un kura galvenokārt cīnījās par latviešu nacionālās identitātes apzināšanu un saglabāšanu
Neitralitāte – atturēšanās

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 67747, Vēsture, 12 klase
Lūdzu palīdziet!
Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana”
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
12. klase 1.1. ieskaite – MĀCĪBU PRIEKŠMETS „LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURE” /
Vārds Uzvārds klase

Tēma ,,Baltija, Eiropa un pasaule industrializācijas laikmetā 19. gs. otrajā pusē. Pirmais pasaules karš. Latvijas valstiskās neatkarības iegūšana”

1.uzdevums( 5 punkti)
Izskaidrojiet jēdzienus!

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 67841, Literatūra, 12 klase
literature steidzami in labi vajag
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs Nr.3.
12. klasei ( literatūrā )

1. Tests literatūrā ( modernisma virzieni ) , definīcijas. 50p.
( Apvelc pareizas atbildes varianta burtu! )

1. Modernisms ir mākslas a. veids b. žanrs c. virziens d. sistēma
2. Modernisms aizsākās a. 20.gs. sākumā b. 19.gs. beigās c.20.gs.vidū d. 18.gs.
3. Modernisms pilnīgi noliedz a. romantismu b. klasicismu c. reālismu d. naturālismu
4. Modernismu ietekmēja a. pretrunīgs gadsimta sākums 2. Pirmais pasaules karš
b. jaunās filozofijas rāšanās 4. izcilie rakstnieki.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Krisa98
Krisa98
Krisa98
Modernisms ir virziens.
Aizsākās 19.gs. beigās.
Tas pilnīgi noliedz akadēmisko kultūru.
Dadaisms (vārda dada etimoloģija neskaidra) ir virziens 20. gadsimta pirmās puses (aptuveni 1916.—1922./1923. gads) literatūrā (galvenokārt dzejā), tēlotājā mākslā, teātrī un grafiskajā dizainā (dadaismam raksturīgs dažādu mākslas formu sinkrētisms).
№ 67859, Latviešu valoda, 12 klase
ludzu paliedziet
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Pārbaudes darbs Nr.3.
12. klasei ( literatūrā )

1. Tests literatūrā ( modernisma virzieni ) , definīcijas. 50p.
( Apvelc pareizas atbildes varianta burtu! )

1. Modernisms ir mākslas a. veids b. žanrs c. virziens d. sistēma
2. Modernisms aizsākās a. 20.gs. sākumā b. 19.gs. beigās c.20.gs.vidū d. 18.gs.
3. Modernisms pilnīgi noliedz a. romantismu b. klasicismu c. reālismu d. naturālismu
4. Modernismu ietekmēja a. pretrunīgs gadsimta sākums 2. Pirmais pasaules karš
b. jaunās filozofijas rāšanās 4. izcilie rakstnieki.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 68999, Vēsture, 12 klase
izsakiet savas domas par tēmu Pirmaijs pasaules karš ka iespēja nācijām iegūt neatkarību

Geimeris
Geimeris
Geimeris
1. uzdevums. Izsakiet savas domas par tēmu “Pirmais pasaules karš, kā iespēja nācijām iegūt neatkarību”.

I pasaules karš bija vispasaules konflikts, kas ilga no 1914. līdz 1918. gadam un kurš notika starp Antantes valstīm (Francija, Anglija un Krievija) un Trejsavienību (Itālija, Vācija un Austroungārija). Pirmais pasaules karš ir pazīstams arī kā Lielais Karš, Nāciju karš un Karš, kas izbeigs visus karus.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 3/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV