Meklēšanas rezultāti - 'sp��dala' Meklēšanas rezultāti - 'sp��dala'
№ 46057, Ģeometrija, 9 klase
Palīdzi! :) 4 piemēri
Apskaties uzdevumu
<1/1>

nes
nes
nes
1)lenkjis k=60-lenkju summa
cos60=KP/SK
1/2=8/SK
SK=16
cos30=SP/16
√3/2=SP/16
SP=8√3 cm
2)lenkjis K=30
cos30=KP/3
√3/2=KP/3
KP=1,5√3 cm
3)vienasanu trijsturis t.k lenkjis S= lenkjis K = 45
cos45=6/SK
2/2=SK/6
SK=3√3 cm

snow
snow
snow
Nu te ir sakarības taisnlenķa trijstūrī (sin, cos, tg)
a)
8:x = tg30°
8:x = √3/3
x = 8√3
b)
x = 3 · sin 60° = 3 · √2/2 = 1½√2
c)
x = 6 : sin60° = 6 : √3/2 = 3√3
d)
tgK = 4:3 = 1 1/3
№ 46263, Matemātika, 9 klase
Dots trijstueris SKP, kura lenkis P=90 gradi
Apreķini:a)SP, ja lenkis S=30(gradi) un KP =8
b)KP,ja lenkis S=60(gradi) un KS=3
c)SK,ja lenkis S=45(gradi) un KP=6
d) tg (tangens)K, ja PS=4, PK=3

kri4i2
kri4i2
kri4i2
a) tā kā 30grādi pie hipotenūzas ir 2*piekatete, tad hipotenūza SK=16, bet SP - 16²-8²=256-64=192=8√3
b)sin60=x/3
√3*2=x/3
KP=3√3/2
c)sin45=6/x
√2/2=6/x
6*2/√2=12/√2
SK=12/√2
d)KP=3/4, jo piekatete pret pretkateti
№ 48869, Latviešu valoda, 11 klase
Veidot teikumus par dabas tēmu:4 saliktus sakārtotus,4 saliktus pakārtotus,4 vienkāršus ar izsauksmes vārdiem!Lūdzu!Ļoti svarīgi šodien!

snow
snow
snow
Koki sāka mest lapas, un putni devās uz siltajām zemēm.
Skudras rindā rāpoja uz cukura grauda pusi, bet kamenes nelikās ne zinis.
Stārķi dodas prom, tomēr pīles parkā spītīgi paliek pārziemot.
Sākās vulkāna izvirdums, bet cilvēki nemaz nereaģēja.

Kad kusīs sniegs, Rīgā sāksies plūdi.
Ja bezdelīgas zemu lido, būs lietus.
Jāmeklē lietussargs, jo šodien būšot lietus.
Suns nesaprata, ka kaķis viņu tikai provocē.

Ak, cik skaista ir daba!
Paldies, es to nekad neaizmirsīšu!
Vai, cik auksta šogad ir ziema!
O, tev jāiet studēt ķīmiju!

purpurs
purpurs
purpurs
Ak,cik Latvijas daba ir skaista un krāšņa!
Vai tu re, cik spoži spīd saule!
Ai,pie dabas krūts vienmēr tu vari justies kā mājās !
Vai manu dieniņ ,esmu parsteigts par tik pēkšņu laika apstākļu maiņu!

šie ir tikai ar izsauksme svārdiem!

zahar
zahar
zahar
1) SS
Putni dziedāja bet lācis staigāja pa upmali.
Vakar bija liels sniegs un mēs nolēmam braukāt ar ragavam.
Pavasarī saule sāk spīdēt siltāk un puķes pamodas no zemes.

2) SP
Kad es ieraudzīju vilku, tētis jau sargāja mani.
Vejš bija ļoti stiprs, tāpēc mēs sarunājamies iet gājienā rīt.

meitene_palidz
meitene_palidz
meitene_palidz
Sakārtotie teikumi:

Ārā sniga balts sniegs un uztrauktais kaimiņš veikli steidzās mājup.
Saule spoži spīdēja jau no paša rīta un Jānis izlēma šodien iet pastaigā pa mežu.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 50581, Ģeometrija, 12 klase
Taisna paralēlskaldņa pamats ir paralelograms, kura leņķis ir 30grādi. Pamata laukums ir 4m², bet sānu skaldņu laukums ir 6m² un 12m². Aprēķināt paralēlskaldņa tilpumu.

SunShine
SunShine
SunShine
Sp.=a*b = 4m²
Sp. = 1*4 = 4m², ja pamats nav rombs.
a= 1m ; b= 4m
h=6m
V= Sp.*h = 4*6 =24 (m³)
№ 55210, Latviešu literatūra, 10 klase
Raksturo 2 spilgtākos varoņus esposā “Lāčplēsis”!

suliga
suliga
suliga
Laimdota ir Burtnieka meita, kuras tēls eposā tiek attēlots kā tikumības un uzticības simbols, turpretim Spīdala ir Aizkraukļa meita, kuras tēls šajā eposā tiek attēlots pozitīvi mainīgs, jo eposa sākumā, pašai neapzinoties, Spīdala ir spiesta darīt ļaunu, jo ir pakļauta velnu un nelabo gribai.
A. Pumpurs eposā “Lāčplēsis” Laimdotu ir atspoguļojis kā vienkāršu latviešu meiteni.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

iksene
iksene
iksene
Laimdota.

Laimdota, satiekot pirmo reizi Lāčplēsi, bija skaista, jauka jaunava, kuras seja bija tik piemīlīga, apburoša “kā mēnesnīca ar magonu ziediņiem jaukta”. “Tumšzilās acis tai nolūkojās tik ilgi kā austoša diena, bet, ilgāk skatot, tās parādījās kā atvara dzelme”.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

kate_i
kate_i
kate_i
Sp?dala.

Sp?dala bija vien?g? Aizkrauk?a meita. Vi?a bija ?sta skaistule, kurai patika rot?ties ar krell?m, gredzeniem, sakt?m, vec?k?s raganas d?v?t?m. Sp?dalai bija tum?i br?nas acis, kuras mirdz?ja k? zv?ram. Vi?as skaistums, grezn?s rotas, dai??s dr?nas un spo??s acis apb?ra teju katru jaunekli, bet atst?ja vienaldz?gus tos, kuri saskat?ja vi?as patieso b?t?bu taj? laik?, kad vi?a jau bija velni???go domu aps?sta.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/8>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 61581, Fizika, 11 klase
KONTROLDARBS „ LĪDZSTRĀVA”
Apskaties uzdevumu
<1/4>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
KONTROLDARBS „ LĪDZSTRĀVA”


1. uzdevums (12 punkti)
Elektriskā ķēde sastāv no strāvas avota B, slēdža Sl, spuldzītes Sp, ampērmetra, voltmetra un vadiem.

.

a) Parādi, kā elektriskajās shēmās apzīmē šādus elektriskās ķēdes elementus!

Strāvas avots
Ampērmetrs


b) Uzzīmē slēguma shēmu, norādot arī ampērmetram, voltmetram un strāvas avotam “+” un ““ spailes!


c) Nosaki iedaļas vērtību ampērmetram! Iedaļas vērtība 0,2 A
d) Nosaki iedaļas vērtību voltmetram! Iedaļas vērtība 0,5 V
e) Nolasi strāvas stiprumu ķēdē! I = 0,8A
f) Nolasi spriegumu uz strāvas avota spailēm! U = 4,0 V


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/4>
№ 62229, Matemātika, 12 klase
Rotācijas ķermeņi.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

greatmind
greatmind
greatmind
1.
augstums 84cm
veidule 85cm
rādiuss 13cm

2.C

3.
Pamata S=3.14*7*7*2=307.72m²
Sānu S=2*3.14*7*8=315.68m²
V=3.14*7*7*8=1230.8m²

4.
S=2ПRH=2*3.14*19*19=2267.08mm²

5.
V=3.14*7*7*7=1077.02m²

6.
S=Sp+0.5Ssānu=10*10*3+3*10*49=1770dm²

Ja būs jautājumi par atrisinājumu - droši raksti! Veiksmi!
|< << 2/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV