Meklēšanas rezultāti - 'virknes' Meklēšanas rezultāti - 'virknes'
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 57667, Algebra, 10 klase
2. Virkni an veido visi skaitļa 3 dalāmie augošā secībā. Nosaki virknes pirmos trīs locekļus! Definē šo virkni rekurenti! Uzraksti virknes vispārīgā locekļa formulu!

wineta-s
wineta-s
wineta-s
an = an :3 virkne
a1=3=a2=6
a3=9

ivuks=)
ivuks=)
ivuks=)
3; 6; 9;...
a(n+1)=n+3
a(n)=3*n

Lachuks
Lachuks
Lachuks
x1=3
3/3=1 – dalās
x2=6
6/3=2 – dalās
x3=9
9/3=3 – dalās
Virkne:
3; 6; 9;
Rekurenti:
Xn=xn+3
Virknes vispārīgā locekļa formula:
Xn=n*3
Piemēram:
X3=3*3=9
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 57669, Algebra, 10 klase
4. Nosaki virknes an =n2–20n +120 mazāko locekli! Atbildi pamato!

wineta-s
wineta-s
wineta-s
Virknes mazākais loceklis ir -20 , jo tas ir piedāvātais negatīvais skaitlis.

ivuks=)
ivuks=)
ivuks=)
Vismazākais virknes locekils būs tās kuram būs vislielākais kārtas numurs, jo tā ir dilstoša virkne.
Piemēram: a(1)=1*2-20*1+120=102
a(10)=10*2-20*10+120=-60

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 57671, Algebra, 10 klase
6. Izveido augošu ģeometrisko progresiju, kuras trešais loceklis ir 10 un uzraksti tās pirmos četrus locekļus! Norādi kvocientu!

wineta-s
wineta-s
wineta-s
virknes
Apskaties risinājumu
<1/1>

♪Djia♪
♪Djia♪
♪Djia♪
Vispārīgā formula bn = b1 ∙ qn−1
k=2 9kvocients ir divi)
a1 = 2.5 (a1 - pirmais loceklis)
a2 = 5
a3 = 10
a4=20

ivuks=)
ivuks=)
ivuks=)
40; 20; 10; 5
q=0.5
b(n+1)=n*q

Lachuks
Lachuks
Lachuks
x3=10;
Pieņemsim, ka q=2, tad
x2=10/2=5
x1=5/2=2,5
x4=10*2=20
Tātad virkne ir:
2,5; 5; 10; 20
q=2
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 57674, Algebra, 10 klase
9. Doti virknes pirmie trīs locekļi 2; 6; 18; … Saskati vismaz divas likumsakarības, pēc kurām varētu būt veidota dotā virkne! Apraksti šīs likumsakarības, saskaņā ar katru no tām uzraksti nākamo virknes locekli un izvirzi hipotēzi par n –to locekli vai definē aprakstīto likumsakarību rekurenti!

žirka
žirka
žirka

2;6;18;54;162;486;1458;4374;13122;39366
d=3
Nakamais skaitlis jareizina uz 3.

Baiba
Baiba
Baiba
1) skaitlis tiek reizināts ar 3,,, nākamais loceklis 54, n-tai)s loceklis n=(n-1)*3 (katru nākamo apŗēķina -iepriekšējo reizina ar 3)
2) tiek pieskaitīs 4,12 nākamajam būs jāpieskaita +8, t.i. 20,, nākamais loceklis ir 38,

ivuks=)
ivuks=)
ivuks=)
1)2; 6; 18; 54; ...
a(1)=2
a(n+1)=3*n
2)2; 6; 18; 54;...
a(n)=3(pakāpē n-1)*2

wineta-s
wineta-s
wineta-s
9. Doti virknes pirmie trīs locekļi 2; 6; 18; … Saskati vismaz divas likumsakarības, pēc kurām varētu būt veidota dotā virkne! Apraksti šīs likumsakarības, saskaņā ar katru no tām uzraksti nākamo virknes locekli un izvirzi hipotēzi par n –to locekli vai definē aprakstīto likumsakarību rekurenti!

Lai virkni, kurai ir uzdoti daži pirmie locekļi, definētu rekurenti, vispirms jāatrod atbilde uz jautājumu: kā (ar kādām matemātiskām darbībām) no virknes locekļa tiek iegūts nākamais (no pirmā otrais, no otrā trešais utt.) virknes loceklis.
A1=2
A2=6=2+4=a1+4
A3=18=6+12=a2+12

1.Ja visos gadījumos ir vienas un tās pašas darbības , tad šos skaitļus saista likumsakarība.
2.Likumsakarību var formulēt tā-sākot ar otro katrs virknes loceklis tiek iegūts sareizinot ar 3. un pieraksta šādi aⁿ=aⁿ-1 x 3

Lachuks
Lachuks
Lachuks
2; 6; 18
x1=2
x2=6
x3=18
1. likumsakarība:
Katrs nākamais skaitlis reizināts ar 3,
tātad šī virkne ir ģeometriskās progresijas virkne.
q=3
formula:
xn = xn-1*3
x3=x3-1*3
x3=x2*3=6*3=18
vairāk likumsakarības nesaskatu.
№ 57699, Matemātika, 10 klase
!!!!!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
x1=1; x2=4; x3=7; x4=10
Virkne ir 1,4,7, 10
aritmētiskā progresija, ar diferenci 3
xn=Xn-1+3

P.S. n-1 - rakstot jābūt mazākiem par 3

wineta-s
wineta-s
wineta-s
8. uzdevumsA1=1
A2=4=1:4=1/4
A3=1/4+1/4-1=a2 1/4+1/4-1x2
A4=2/8+1/4+1/4=a3 2/8+1/4+1/4-2x1
9.uzdevums
Lai virkni, kurai ir uzdoti daži pirmie locekļi, definētu rekurenti, vispirms jāatrod atbilde uz jautājumu: kā (ar kādām matemātiskām darbībām) no virknes locekļa tiek iegūts nākamais (no pirmā otrais, no otrā trešais utt.) virknes loceklis.
A1=2
A2=6=2+4=a1+4
A3=18=6+12=a2+12

1.Ja visos gadījumos ir vienas un tās pašas darbības , tad šos skaitļus saista likumsakarība.
2.Likumsakarību var formulēt tā-sākot ar otro katrs virknes loceklis tiek iegūts sareizinot ar 3. un pieraksta šādi aⁿ=aⁿ-1 x 3
№ 57700, Matemātika, 10 klase
Nosaki virknes An =n^2–20n +120 mazāko locekli! Atbildi pamato!

Sw boy
Sw boy
Sw boy
Virkne ir bezgalīga, jo mazāko locekli nevar noteikt.

wineta-s
wineta-s
wineta-s
vIrknes mazākais loceklis ir -20 , jo -20 ir negatīvs skaitlis.

Lachuks
Lachuks
Lachuks
An =n^2–20n +120
n=1
a1=1^2-20*1+120=121-20=101
n=2
a2=2^2-20*2+120=124-40=84
Tātad var secināt, ka katrs nākošais skaitlis palisk arvien mazāks.
No tā izriet, ka, jo lielāks n, jo mazāks būs virknes loceklis.
Mazākais loceklis būs ar vislielāko n vērtību.
№ 57807, Algebra, 11 klase
virknes
Apskaties uzdevumu
<1/1>

žirka
žirka
žirka
Augošas virknes failā
Uzspied lūdzu paldies:)
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Augošas virknes
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
1.uzdevums.
a1=2
a2=5
a3=8
a4=11
2.uzdevums.
a1=13
a2=15
a3=17

ivuks=)
ivuks=)
ivuks=)
Augošas virknes
Uzdevums izpildīts! (failā)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 58028, Matemātika, 10 klase
virknes
Apskaties uzdevumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Virknes Failā
Apskaties risinājumu
<1/2>

ziga====
ziga====
ziga====
Virknes
luudzu
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 60674, Ķīmija, 11 klase
Palīdziet
Apskaties uzdevumu
<1/2>

antichrist
antichrist
antichrist
OGĻŪDEŅRAŽU KLASIFIKĀCIJA UN HOMOLOGU RINDAS

Sasniedzamais rezultāts.
• Klasificē ogļūdeņražus pēc to uzbūves.
• Zina, kas ir izomērija un izomēri.
• Veido piesātināto ogļūdeņražu virknes izomēru saīsinātās struktūrformulas.
Nosauc ogļūdeņražus atbilstīgi IUPAC nomenklatūrai.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 62496, Ķīmija, 12 klase
spirtu molekulu veidošana, paldies
Apskaties uzdevumu
<1/1>

kiikkyy
kiikkyy
kiikkyy
Pareizās atbildes failā, un neliels padoms pārējiem labratorijas darbiem ķīmijai 12.klase
Apskaties risinājumu
<1/1>

Anonmous
Anonmous
Anonmous
Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi
• Izmantojot 2. tabulas datus, formulē spirta izomērijas veidus katrā grupā.
I grupā ir funkcionālās grupas izomēri, bet II grupā ir virknes izomēri.
• Izskaidro butanola izomēru daudzveidību.
Butanola izomēri svar piederēt gan pie virknes, gan funkcionālās grupas
izomēriem


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 3/5 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV