Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 55600, Algebra, 7 klase
kāpini
1)(4a+2)²
2)(x+1/2)²
3) (1+0,5x)²
4) (u²+u)²
5) (x+y)²
6) (y-1)²
7) (3x+1)²
8) (2m-0,5)²
9) (3a+5b)²

Trījstūra divi leņķi ir 50 grādi un 80. trījstūta trešā leņķa ārējā leņķa lielums ir.....
2. Ja leņka bisektrise ar leņķa malu veido 25 grādu leņķi, tad dotā leņķa lielums ir....
3.Kā sauc nogriezni, kas vilkts no trījstūra virsotnes pret pretējās malas viduspunktu?
4. Cik lielu leņķi veido taisna leņķa bisektrise ar šī leņķa malu?

anjka
anjka
anjka
kāpini
1)(4a+2)²=16a²+16a+4
2)(x+1/2)²=x²+x+1/4
3) (1+0,5x)²=1+x+0.25x²
4) (u²+u)²=u^4+2u³+u²
5) (x+y)²=x²+2xy+y²
6) (y-1)²=y²-2y+1
7) (3x+1)²=9x²+6x+1
8) (2m-0,5)²=4m²-2m+0.25
9) (3a+5b)²=9a²+30ab+25b²
Trījstūra divi leņķi ir 50 grādi un 80. trījstūta trešā leņķa ārējā leņķa lielums ir130·
2. 50·
3. mediana
4. 45·

elwyz
elwyz
elwyz
1) 16a² + 16a +4
2) x² + x + 0,25
3) 1 + x + 0,25x²
4) u4 + 2u² + u²
5) x² + 2xy +y²
6) y²-2y+1
7) 9x² + 6x +1
8) 4m² - 2m + 0,25
9) 9a² +30ab+2b²

1) 180-(50+80)=50
ārējā leņķa lielums ir 180-50=130 grādi
2) 25*2= 50 grādi
3) vidusperpendikuls
4) 90-45=45 grādi

lila
lila
lila
1)16a²+16a+4
2)x²+x+¼
3)1+x+0,25
4)u4+2u³+u²
5)x²+2xy+y²
6)y²-2y+1
7)9x²+6x+1
8)4m²-2m+0,25
9)9a²+30ab+25b²

1. 180-50-80=50(trijstūra trešais leņķis) un 180-50=130(ārējā leņķa lielums)
2.25·2=50,jo bisektrise dala leņķi uz pusēm
3. mediāna
4.90:2=45

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1)(4a+2)² = 16a²+12a+4
2)(x+1/2)²=x²+¼x+¼
3) (1+0,5x)²=1+0,25x+0,25
4) (u²+u)²=u4+4u²+
5) (x+y)²=x²+2xy+y²
6) (y-1)²=y²-2y+1
7) (3x+1)²=9x²+6x+1
8) (2m-0,5)²=4m²-2m+0,25
9) (3a+5b)²=9a²+30ab+25b²

1. 130 grādi
2. 12, 5 grādi
3. bisektrise
4. 45 grādi

purpursss
purpursss
purpursss
1) 16a+4
2)x² + ¼
3) 1+0,25x²
4) u ceturtajā +u²
5) x²+y²
6) y²-1
7) 9x²+1
8) 4m²-0,25
9) 9a²+25b²
№ 55680, Algebra, 7 klase
Aprēķini reizinājumus
1) (a-b)(a+b)
2) (m+n)(m-n)
3)(a-3)(a+3)
4) (0,5-m)(m+0,5)
Risini
1)4a²-9x²=
2) (5x-2y)(2y+5x)=
3) (z⁴-2a)(z⁴+2a)=
4) y⁴-49x²=
5) (2a-5)(5+2a)=
6)(2a-5)(2a+5)=
7)(6x+3y)(3y-6x)=
8) 16a²-y²=
9) (2a-b)²=
10)(b+2a)²=
11) (a-8)²=
12) (x+1)²=
13) (4y-1)²
Izpildi darbības:
3) (3x-y)(x-y)+49x³:x

lila
lila
lila
1) a²-b²
2)m²-n²
3)a²-9
4)0,25-m²
1)(2a-3x)(2a+3x)
2)25x²-4y²
3)z8-4a² (8 ir pakāpe)
4)(y²-7x)(y²+7x)
5)4a²-25
6)4a²-25
7)9y²-36x²
8)(4a-y)(4a+y)
9)2²a²-2·2a·b+b²=4a²-4ab+b²
10)b²+2·b·2a+2²a²=b²+4ab+4a²
11)a²-2·a·8+8²=a²-16a+64
12)x²+2·x·1+1²=x²+2x+1
13)4²y²-2·4y·1+1²=16y²-8y+1

3)3x²-3xy-xy+y²+49x²(izdalot sanāk 49x²)=52x²-2xy+

anjka
anjka
anjka
1) (a-b)(a+b)=a²-b²
2) (m+n)(m-n)=m²-n²
3)(a-3)(a+3)=a²-9
4) (0,5-m)(m+0,5)=m²-0.25
Risini
1)4a²-9x²=(2a-3x)(2a+3x)
2) (5x-2y)(2y+5x)=25x²-4y²
3) (z⁴-2a)(z⁴+2a)=z^8-4a²
4) y⁴-49x²=(y²-7x)(y²+7x)
5) (2a-5)(5+2a)=4a²-25
6)(2a-5)(2a+5)=4a²-25
7)(6x+3y)(3y-6x)=9x²-36x²
8) 16a²-y²=(4a-y)(4a+y)
9) (2a-b)²=4a²-4ab+b²
10)(b+2a)²=b²+4ab+4a²
11) (a-8)²=a²-16a+64
12) (x+1)²=x²+2x+1
13) (4y-1)²=16y²-8y+1
Izpildi darbības:
3) (3x-y)(x-y)+49x³:x=3x²-3xy-yx+y²+49x²=52x²-4xy+

Lindana
Lindana
Lindana
Risinajums.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1) (a-b)(a+b)=a²-b²
2) (m+n)(m-n)=m²-n²
3)(a-3)(a+3)=a²-9
4) (0,5-m)(m+0,5)=m²-0,25
Risini
1)4a²-9x²=(2a-3x)(2a+3x)
2) (5x-2y)(2y+5x)=10xy+25x²-4y²-10xy=25x²-4y²
3) (z⁴-2a)(z⁴+2a)=z^8-4a²
4) y⁴-49x²=(y²-7x)(y²+7x)
5) (2a-5)(5+2a)=4a²-25
6)(2a-5)(2a+5)=4a²-25
7)(6x+3y)(3y-6x)=-36xy+8xy= -28xy
8) 16a²-y²=(4a-y)(4a+y)
9) (2a-b)²=4a²-4ab+b²
10)(b+2a)²=b²+4ab+4a²
11) (a-8)²=a²-16a+64
12) (x+1)²=x²+2x+1
13) (4y-1)²=16y²-8y+1
Izpildi darbības:
3) (3x-y)(x-y)+49x³:x=3x²+3xy-xy+y²+49x²=52x²+y²+3xy

Emma175
Emma175
Emma175
Aprēķini reizinājumus
1) (a-b)(a+b)=a2-b2
2) (m+n)(m-n)=m2-n2
3)(a-3)(a+3)=a2-9
4) (0,5-m)(m+0,5)=0,25-m2
Risini
1)4a²-9x²=(2a+3x)(2a-3x)
2) (5x-2y)(2y+5x)=25x2-4y2
3) (z⁴-2a)(z⁴+2a)=z8-4a2
4) y⁴-49x²=(y2-7x2)(y2+7x2)
5) (2a-5)(5+2a)=4a2-25
6)(2a-5)(2a+5)=4a2-25
7)(6x+3y)(3y-6x)=9y2-36x2
8) 16a²-y²=(4a-y)(4a+y)
9) (2a-b)²=4a2-4ab+b2
10)(b+2a)²=b2+4ab+4a2
11) (a-8)²=a2-16a+64
12) (x+1)²=x2+2x+1
13) (4y-1)²=16y2-8y+1
Izpildi darbības:
3) (3x-y)(x-y)+49x³:x=3x2-3xy+y2-yx+49x2=52x2-4xy+y2
№ 55717, Algebra, 7 klase
Маленькая проверочная работа)
(Формулы сокращённого умножения)
Я доб.картинку)
Пожалуйсто помогите~
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lindana
Lindana
Lindana
55717 1 часть: http://s019.radikal.ru/i636/1205/3b/7b63bc27fc96.jpg
55717 2 часть: http://s019.radikal.ru/i644/1205/72/181099afc57a.jpg

anjka
anjka
anjka
1
a)9-6b+b²
б)y²-25
в)2y²-5y-25
g)9x^4+6x²1
d)-64t^6-40t³-65
e)a³-a²+2a-8
2
a)(t-6k)(t+6k)
b)(x-5)²
v)2y^5(y²-16)
g)(x+a)(x-9)
d)(k-n)(k+n+k-n)=(k-n)(2k)
e)(5b+1)(5b-1)+a(2-a)
3
a) x1=0 x2=1/5
b)y1=1.5 y2=-1.5
v)64-16x+x²-x²=32
-16x=-32
x=2
g)16-24x+9x²-16-24x-9x²=-48
-48x=-48
x=1
4
x²+8x+16-2x²+14x-8x+56+x²-14x+49=121
121=121
5
a)x²-2ax+a²-x²-2ax-a²=-4ax
b)m²-n²+m²-2mn+n²=2m²-2mn
6
a)(586+486)(586-486)=107200
7
x- 1 число
х+1 - 2 число
(х+1)²-х²=37
2х=36
х=18

Lachuks
Lachuks
Lachuks
1.a.
(3-b)²=9-6b+2²
(y-5)(y+5)=y²-25
(y-5)(2y+5)=2y²+5y-10y-25
(3x²+1)²=9x^4+6x²+1
(-8t³-5)(8t³+5)=25-64t^6

aij, man jau apnika :D
№ 63503, Algebra, 7 klase
Начертите прямые на одной координатной плоскости и определите,какую фигуру они ограничивают:
а)y=x;y=0;x=4; б)y=-x;x=0;y=5.

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 86/86 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV