Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 59897, Dabaszinības, 10 klase
palīdziet lūdzu vajag steidzmi.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61388, Dabaszinības, 10 klase
Palīdziet lūdzu, lūdzu... viens uzdevums ar pārējiem tiku galā
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Radons ir radioaktīva gāze, kas izplūst no zemes dzīlēm. Radona koncentrācija ēkās no dažādiem materiāliem ir atšķirīga. Lai noskaidrotu radioaktīvā starojuma intensitāti, skolēns izvēlējās 3 ēkas, būvētas no koka, ķieģeļiem un dzelzsbetona. Radona koncentrācijas mērījumus viņš veica no plkst. 8.00 līdz 12.00 ik pēc stundas vienas dienas laikā un reģistrēja datus tabulā, lai vēlāk veiktu aprēķinus un analīzi.
d) Iekārto tabulu, kurā varētu reģistrēt datus (tabulā aizpildi iekrāsotos laukumus)! Tabulai uzraksti nosaukumu!

Radona koncentrācijas intensitāte uz dažādām ēkas virsmām


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
lūdzu, ja nav grūti, nospied paldies :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 61504, Dabaszinības, 10 klase
Lūdzu lūdzu palīdziet !!!
Apskaties uzdevumu
<1/1>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
3.uzdevums. Sakārto vielas tabulā!
H2 , CaO, Fe(OH)3 , Cu, H2CO3 , CuCl2 , K , CO2 , H2SO4 , K2CO3 , KOH, S.

Vienkāršas vielas Ķīmiskie savienojumi
Metāli Nemetāli Oksīdi
Bāzes Skābes Sāļi

K
CuH2
S CaO
CO2 Fe(OH)3


H2CO3
H2SO4 CuCl2
K2CO3

5.uzdevums. Gan papīrs, gan polietilēns ir materiāls, kuru ražošanai izmanto organiskos savienojumus. Kāpēc videi draudzīgāk kā iesaiņojuma materiālu ir izmantot papīru? Atbildi pamato!

Videi draudzīgāk ir izmantot papīru nevis polietilēnu, jo papīrs ātrāk sadalās. Parasts papīrs var izšķīst pat vienas lietainas dienas laikā!


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/2>
Sudraba uzdevums (25+10 punktu par risinājumu) № 65704, Dabaszinības, 10 klase
nepieciešama palīdzība.
Apskaties uzdevumu
<1/1>

wineta-s
wineta-s
wineta-s
a.) c --> f-->d-->e-->a-->b
mikro--mega--makro
b.)bioloģija- pētīs tauriņa sugu
ķīmiķis- pēta tauriņam kaitīgas vai nekaitīgas ķīmiskas vielas
fizika- pētīs tauriņa lidošanas ātrumu :)

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
a) uzdevums
C, F, D - mikropasaule
B – makropasaule
E, A - megapasaule

b) uzdevums
bioloģija – dzīvības būtība un likumsakarības
ķīmija – krāsas
fizika – ķermeņa kustība

vio
vio
vio
1.UZD.
CFD-MIKRO
B-MAKRO
AE-MEGA
2.uzd.
biologija- noskaidro to, kā tie aug, barojas un kustas, kā tie vairojas un kā attīstās ilgā laika periodā (evolūcija).
fizika-aplūko tādus jēdzienus kā, piemēram, spēks, enerģija, masa un lādiņš.
kimija-pēta īpašības, pārvērtības un parādības, kas saistītas ar šīm pārvērtībām, izstrādā racionālas vielu iegūšanas un pārstrādes metodes

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Failā :)
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72082, Dabaszinības, 10 klase
Materiālu veidi un īpašības
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Dabaszinības - stikls
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Lai varētu sekmīgi realizēt stikla otrreizējo pārstrādi, jāatrisina visas tās pašas problēmas, kas eksistē citiem atkritumu veidiem:
savākšana,
šķirošana,
transports,
noieta tirgus.
Ja stikla atkritumus izmanto jauna stikla taras ieguvei, tad tajos nedrīkst būt šādi piemaisījumi:

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72083, Dabaszinības, 10 klase
Materiālu veidi un īpašības·
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
5. uzdevums
a) izveidots, lai robota roka varētu izdarīti to pašu, ko cilvēka roka – ar maigām kustībām satvert vieglākus priekšmetus, bet ar stingrām kustībām – smagākus priekšmetus
b) tāpēc, ka tas spēj sajust atšķirības
c) vieglos materiālus nesaplēš, t.i., vieglos, šķīsošos materiālus paceļot ar spēku, tie var sabirzt un materiāls aiziet bojā

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72084, Dabaszinības, 10 klase
Materiālu veidi un īpašības
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01

Dabiskais akmens
Mākslīgais akmens
priekšrocība
Švīkas var novērst noslīpējot.
Izturīgs, var sabojāt tikai un vienīgi cērtot ar cirvi. Neiesūcas ūdens, vīns un kafija. Deg tikai tiešā saskarsmē ar liesmu
nepilnība
Ieskrambājams. Auksts materiāls. Virsmas uzsūc eļļas, vīna un citus traipus.
dārgs


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72085, Dabaszinības, 10 klase
Materiālu veidi un īpašības
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
1. Uzd
Pirms diviem gadsimtiem laukakmeņu ēkas cēla, par saistvielu lietojot lēni žūstošu kaļķa javu.
Mūsdienās ķieģeļu saistīšanai lieto cementa javu.
Cinka oksīdu izmanto izturīgas baltās eļļas krāsas izgatavošanai

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72086, Dabaszinības, 10 klase
Neorganiskās un organiskās vielas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Ogļskābās gāzes satura palielināšanās atmosfērā samazina enerģijas daudzumu, ko Zeme atdod kosmosam. Aizvien vairāk enerģijas paliek Zemei. To sauc par siltumnīcas efektu, un tas izraisa globālo sasilšanu. Neviens zinātnieks nevar pilnīgi skaidri pateikt, kas notiks, ja ogļskābās gāzes saturs gaisā arī turpmāk palielināsies un Zemes temperatūra paaugstināsies. Liela nozīme oglekļa apritē ir okeāniem. Zaļaļģes savos fotosintēzes procesos izlieto milzīgus daudzumus CO2. Tātad okeāni absorbē ogļskābo gāzi, un galarezultātā tā pārvēršas par karbonātjoniem vai izgulsnējas dažādu karbonātu veidā.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 72087, Dabaszinības, 10 klase
Neorganiskās un organiskās vielas
Apskaties uzdevumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Dabazinības - organiskās un neorganiskās 1

2. Uzdevums.
a) sērs

Vienkārša viela
Oksīds
Skābe
Sāls
Formula
S
SO2
H2SO4
MgSO4·7H2O
Nosaukums
sērs
Sēra dioksīds
sērskābe
Rūgtais sāls


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 2/2 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV