Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
№ 29677, Dabaszinības, 11 klase
Vajadziiga informaacija par tēmu "Dabas resursu izsīkšana". Ieteicams ja teemas apakšpunktos buutu mineets par uudens, naftas.... probleemaam.

DJ Kalle
DJ Kalle
DJ Kalle
Attīstoties ekonomikai un zinātnes progresa rezultātā cilvēks ar savu neapdomīgo darbību nodara ļoti lielu kaitējumu apkārtējai videi.
Dabā valda savi likumi, kuri ir jāievēro arī mums, lai neizjauktu dabisko vidi, kas ir ļoti nepieciešama dzīvo organismu eksistencē. Šodien cilvēce satapusies ar vēl nepieredzētām problēmām. Valda plaša vienprātība, ka Zemes ekosistēmas nespēj izturēt pašreizējo saimnieciskās darbības un resursu patēriņa līmeni, kur nu vēl augstāku, taču iedzīvotāju skaits aug, patreiz tas sasniedzis pasaulē jau vairāk kā 6 miljardus, līdz ar to aug patēriņš un arī apkārtējās vides piesārņojums.
Šādu tēmu es izvēlējos tāpēc, ka šodien tā ir ļoti aktuāla un, lai labāk iepazītu ekoloģiskās problēmas Ziemeļvalstīs (t.s. arī Baltijas valstis). Savā darbā galveno akcentu es liku uz vides aizsardzības problēmu apskatu Ziemeļvalstīs sekojošajām tēmām: cilvēku darbības rezultātā tiek piesārņota apkārtējā vide, kuras rezultātā tiek apdraudētas nākošās paaudzes izdzīvošana, kā arī ozona slāņa noārdīšanās, mežu resursu izsīkšana, floras un faunas saindēšana, ar toksiski nāvējošām vielām, kā arī ūdeņu piesārņošana, straujās rūpnieciskās attīstības rezultātā notiek strauja globālā sasilšana, kas apdraud visu pasauli. Varēt pat teikt, ka cilvēks ar savu neapdomīgo darbību ”nocērt zaru uz kura pats sēž”.

Zinātne-ekoloģija.

Dabā viss ir vienots ar savstarpējas sakarības saitēm: visi tās elementi- gan dzīvie, gan nedzīvie- ir savstarpēji saistīti un veido vienu veselumu. Šo saišu nepzināšanas vai ignorēšana noved pie līdzsvara izjaukšanas, pat pie katastrofām.
Zinātnieki, kas pēta attiecības starp organismiem, kā arī starp organismiem un vidi, sauc par ekoloģiju. Grieķiski oikos-māja, dzimtene, logos- mācība. Tātad ekoloģija ir mācība par māju, mācība par dzimteni. Terminu ekoloģija zinātnieki sāka lietot pagājušā gadsimta vidū. Pirmais ekoloģiju kā zinātni nozari formulējis vācu biologs Ernsts Hekelis. XIXgs. vidū ekoloģijas pētīšanas objekts bija organismu dzīve dabiskos apstākļos, dzīvnieku un augu dzīvesveids, vietas, kur tie sastopami dabā, to barība, barības ķēdes, kā arī šo organismu izmaiņas atbilstoši vides izmaiņām.*( sh.1)
Šai Hekela definīcijai mūsdienās ir nepieciešamas korekcijas. Gandrīz pusotra gadsimta laikā ir padziļinājušies mūsu priekšstati gan par pētījamo objektu- dzīvajām būtnēm, gan arī par vides faktoru komplekso izpausmi un iedarbību.

Viss, ko cilvēki atzinuši par derīgu, ir resursi. Gandrīz viss dabā sastopamais - vējš, ūdens, ieži, augsne, meži, pat lauku ainava - uzskatāms par resursiem. Daudzi mūsu dabas resursi izmantojami par izejvielām rūpniecībā. Tomēr materiāli kļūst par resursiem tikai tad, ja cilvēki ir atraduši tiem pielietojumu. Piemēram, kaučukaugi eksistēja ilgi pirms to sulu - sauktu par lateksu - sāka izmantot riepu un lietusmēteļu ražošanai. Resursus var izmantot vienīgi tad, ja to ieguve ir lētāka nekā paši materiāli. Alvu tagad patērē daudz mazāk nekā agrāk, jo tās ieguve kļuvusi pārāk dārga un to bieži var aizstāt ar alumīniju.
Pateicoties jaunai dabas resursu ieguves un pārstrādes tehnoloģijai, ievērojami palielinājies to patēriņš mūsu dienās. Tādēļ daudzi resursi var izsīkt.
№ 31953, Dabaszinības, 11 klase
MAn vajag referatu par skype programu!! izpētit sazinas iespejas cata iespejas un vai ir ar skype izdevigak zvanit uz arzemem no skypa vai ari no mobila! Reefratam jabut apmeram 10 lpp!!!!!

disko_diva
disko_diva
disko_diva
÷
Apskaties risinājumu
<1/3>
№ 32449, Dabaszinības, 11 klase
Eseja par tēmu "Dabas katastrofas"
Ne mazaak kā 200 vaardi(ieteucams vairaak).
P.S. Nekaadu debiilu terminu skaidrojumu vai ko tamliidziigu, bet gan eseju!

disko_diva
disko_diva
disko_diva
÷
Apskaties risinājumu
<1/13>
№ 32536, Dabaszinības, 11 klase
kadi augi aug pavasariii sakot ar 1.pavasara augu beidzot ar pedejo vasaras augu???

Pameliņa mana
Pameliņa mana
Pameliņa mana
krokusi , sniegpulkstenītes aug pašā sākumā pavasara
№ 38973, Dabaszinības, 11 klase
Palidziet ludzu vajag referatu par Derigiem izrekteniem , Baltijas juras ekologiskas problemas un tos risinasana!!!;((( Loti vajag!

  Леса
  Леса
Леса

Tagadne valstim, kas ir novietotas ap Baltijas juru, svarigas ir problemas, kas ir saistitas ar vina radioaktivo piesarnojumu, ipasi nemot vera to faktu, ka jura ir apveltita ar galeji zemu speju pie pasattirisanas. Baltijas jura pie laukuma aptuveni 400000 km2 visai melkovodno (videjais dzilums aptuveni 50 m, apjoms aptuveni 20000 km3) un, specigas atskirtibas delAtlantiska okeana, pilnas udens aizstasanas videjs laiks vina saliek aptuveni 27 gadus. Vajag atzimet tagadejs kopejs ekologisks neblagopoluchie Baltijas juras. Vins ir saistits ar nomatu devinu valstu rupniecisku atiesanu vina Vodos, esamibas uz attistitas atoma energetikas piekrastes.
80 iedzivotaju miljoniem dzivojosi uz Baltikas krastiem, vina ekologijas jautajumiem ir pervostepennoe sociala un ekonomiska nozime. Ietvaros Helsinki konvencijas valstu-dalibniecu Starpvaldibu noliguma ir iztita Baltijas valstu starptautiska sadarbiba, kura ir plasa, glasnoe un intensivs, pa Baltijas juras juru vides aizsardzibas problemai, konkretak — pa radioaktiva Baltikas piesarnojuma pastavigu kontroli (monitoringam). Lidz septindesmitajiem gadiem Baltijas juras radiaciju iekarta tika noteikta ar globalu radioaktivu piesarnojumu, kas radas ka sekas kodolizmeginajumu un pecnakamas radionuklidov izkrisanas atmosfera uz zemnuju limeni.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

Dana564
Dana564
Dana564
Латвия небогата полезными ископаемыми, однако в стране имеются месторождения доломита, известняка, торфа.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 43139, Dabaszinības, 11 klase
Sveiki :)

Varbūt kāds var atsūtī ZPD(zinātniski pētniecisko darbu)par pārtikas piedevām??

severuss
severuss
severuss
Ja nu.. lakam jau par vēlu :)

Kaitīgo pārtikas piedevu ietekme uz organismu

Failā ->
Apskaties risinājumu
<1/47>

disko_diva
disko_diva
disko_diva
Kas nosaka patērētāju izvēli?

Failā ->
Apskaties risinājumu
<1/10>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 50730, Dabaszinības, 11 klase
Nepieciešama eseja ”Trīs aktuālākās meža nozares problēmas Latvijā”. Apjoms vismaz 2 lpp. Times New Roman,12 pt šriftā. Esejai nepieciešams ievads, katras problēmas iztirzājums un nobeigums. Ieteicams norādīt vismaz vienu literatūras avotu, nerakstīt linkus uz atlantu vai uz kādu citu adresi, kur darbs nav iegūstams pilnībā, bet atrodama tikai kāda daļa. Lūgums nerakstīt par koku izciršanu, jo tā nav problēma.

Geimeris
Geimeris
Geimeris
”Trīs aktuālākās meža nozares problēmas Latvijā”

Meži ir viena no lielākajām Latvijas valsts bagātībām un resursiem. Ik gadu valsts kase tiek papildināta ar nepilniem piecdesmit miljoniem, balstoties uz koksnes eksportu, pārdošanu vietējiem uzņēmējiem un tā tālāk. Bez tam mežniecības nozare ne vien nodrošina tūkstošiem cilvēku ar darbu, bet arī pašreiz esošās septiņdesmit septiņas mežniecības rūpējas par nozīmīgām meža zonām, un arī ik gadu gādā par mežu nemitīgu apkopšanu un ataudzēšanu noteiktās platībās. Taču meža nozarei ir arī neskaitāmas problēmas, kuru novēršana prasa daudz lielāku laika posmu, sabiedrības līdzdarbību un neatliekamu līdzekļu finansējumu.

Turpinājums failā->
Apskaties risinājumu
<1/2>
№ 50796, Dabaszinības, 11 klase
Hellp:D
Jauzime domu karte -dabaszinātņu sasniegumi transporta līdzekļu pilnveidošanai.(tikai ne par airodinamiku-NĒ)!!
Saules baterijas vai kas tml!

cittrons
cittrons
cittrons
darbs failaa
Apskaties risinājumu
<1/1>
№ 51550, Dabaszinības, 11 klase
http://www.dzm.lv/dbz/IT/D_11/default.aspx@tabid=3&id=202_1.html

Būšu pateicīga par atrisinājumu.

alin4eg18
alin4eg18
alin4eg18
Izdzerot glāzi minerālūdens, cilvēks uzņems 0,13g - 0,16 g nātrija, kālija, magnija un kalcija jonu.
Masas koncentrācija ir 0,05 līdz 0,06 g/l.
№ 62211, Dabaszinības, 11 klase
Gazes daba
Apskaties uzdevumu
<1/4>

Lachuks
Lachuks
Lachuks
Dabaszinības 11.klase
IESKAITE
Gāzes dabā un tehnikā
1. variants

1.uzdevums (5 p.)
Vai apgalvojums ir patiess? Apvelc ar aplīti pareizo atbildi!

Lidmašīnas spārna cēlējspēku rada gaisa spiediena starpība zem spārna un virs tā. Jā nē
Ja noteiktas masas gāzes temperatūra nemainās, tad spiedienu divas reizes
samazinot, tilpums divas reizes palielinās. Jā nē
Gāzes parasti uzglabā plastmasas balonos. Jā nē
Metalurģijā izmanto tīru skābekli. Jā nē
Gaisa balonos ir droši izmantot ūdeņradi. Jā nē


Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/3>
|< << 1/4 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV