Atbilžu arhīvs Atbilžu arhīvs
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 71942, Latviešu literatūra, 11 klase
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag! Raiņis un Aspazija,2 lappuses.
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/hmtgh08
https://ibb.co/ydDQjC4

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
literatūra - Rainis un Aspazija
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā, ja palīdzēja, uzspiediet paldies, lūdzu.
Apskaties risinājumu
<1/1>

aal
aal
aal
Pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Briljantu uzdevums (100+40 punktu par risinājumu) № 72021, Latviešu literatūra, 11 klase
Labvakar,ir vajadzīga palīdzība.
Atbildēt uz jautājumiem par J. Poruka stāstā "Pērļu zvejnieks".
1)Pērles simbols un tās nozīme dažādiem tēliem.
2)Galvenā varoņa raksturojums,realitates un romantisma savijums
3)Stāstā tēmas un problēmas
4)Romantisma iezīmes stāstā

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Literatūra - "Pērļu zvejnieks"
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72070, Latviešu literatūra, 11 klase
Labvakar,ir vajadzīga palīdzība.
Atbildēt uz jautājumiem par Kārlis Skalbe — Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties.
1)Simbola nozīme semantiskais lauks.
2)Laika un telpas kategorija.
3) Miera un pieticības malas raksturojums.
4)Kompozīcijas raksturojums.
5)Vērtību sistēma
6)šo pasaku var pieskatīt pie: reālisma,romantisma,modernisma?
(vajag izvēlēties un kāpēc)

paliidziiba01
paliidziiba01
paliidziiba01
Literatūra - Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties - atbildes uz jautājumiem
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Kārlis Skalbe — Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties.
1)Simbola nozīme semantiskais lauks.
Ziemeļmeitas tēls
Šī tēla simbolika ir ļoti plaša. Tā var simbolizēt pārticību, bagātību, kā arī laimi, tā simbolizē laimes zemi un veiksmīgu dzīvi, bet galvenokārt tā simbolizē cerību.
2)Laika un telpas kategorija.
25 gadus vecais Skalbe toreiz rakstīja pārmaiņu laikā – īsi pirms 1905. gada revolūcijas, kas būtiski izmainīja Rietumeiropas vēsturi un kuras rosinātie notikumi radīja priekšnoteikumus Latvijas valsts izveidei un iezīmēja ceļu uz 1917. gada revolūciju un valstu emancipāciju.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72141, Latviešu literatūra, 11 klase
Labvakar,ir vajadzīga palīdzība.
Atbildēt uz jautājumiem par Blaumanis Rūdolfs. Indrāni
1)vērtību sistēma,ģimeniskas attiecības un to nozīme.
2)tēlu raksturojums un attiecības ar citiem tēliem(gribētos piemēri ar citātiem)
3) nozīmīgas tēmas,vai ir nozīmīgas mūsdienas?

bronzor
bronzor
bronzor
Rūdоlfs Blаumаnis. Indrāni
1)vērtību sistēmа,ģimеniskаs аttiеcībаs un tо nоzīmе.
2)tēlu rаksturоjums un аttiеcībаs аr citiеm tēliеm(gribētоs piеmēri аr citātiеm)
3) nоzīmīgаs tēmаs,vаi ir nоzīmīgаs mūsdiеnаs?
Аtbildеs:
1) “Indrānus” vаr skаtītiеs kā zеmеi piеsаistītо vērtību sistēmаs iznīcināšаnаs drāmu. Vеcākаjiеm Indrāniеm tā ir trаģēdijа – viņiеm tаs ir stāsts pаr dzimtаs vārdа аptrаipīšаnu un zеmеs sаkrālо vērtību iznīcināšаnu, kаmēr pārējiе vаrоņi dzīvо kоmēdijā – jо mаzākа аtbildībа Indrānu vārdа priеkšā, jо tеаtrālāki žеsti un intоnācijаs.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>
Zelta uzdevums (50+20 punktu par risinājumu) № 72170, Latviešu literatūra, 11 klase
Lūdzu palīdziet,ļoti vajag!
2 lappuses,romantisms latviešu literatūrā
Zemāk ir saites ar attēliem!
https://ibb.co/jvvQJNg
https://ibb.co/LvcMQgy
un vajadzīgās dzejoļi https://ibb.co/7nd07xT

aal
aal
aal
1. uzdevums. Apvelciet pareizo atbildi! ( 6 punkti)
1.1. Romantisms ir 1.2. Ir vairākas romantisma izpausmes jeb veidi:
a) literatūras žanrs; a) sociālais, tautiskais, individuālais;
b) literatūras veids; b) individuālais, kolektīvais, sociālais;
c) literatūras virziens. c) individuālais, reālistiskais, sociālais.

1.3. Romantiķu darbos pretstatīta 1.4. Latviešu rakstnieki un dzejnieki – romantiķi – ir
a) daba un cilvēku jūtas; a) J. Poruks, Aspazija, brāļi Kaudzītes;
b) mīlestība un draudzība; b) Aspazija, F. Bārda, J. Poruks;
c) realitāte un sapņi. c) F. Bārda, A. Čaks, J. Rainis.

1.5. Romantiķu ideāli ir 1.6. Romantiķi savos darbos izmanto:
a) mīlestība, draudzība, brīvība; a) sarkasmu, satīru, grotesku;
b) mīlestība, personība, brīvība; b) ironiju, humoru, sarkasmu;
c) daba, personība, cīņa. c) satīru, humoru, grotesku.

Turpinājums failā.
Apskaties risinājumu
<1/1>

bronzor
bronzor
bronzor
Atbildes pielikumā. Ja izdarīšu 3.uzdevums, uzrakstīšu.
Apskaties risinājumu
<1/1>
|< << 34/34 >> >|
Atpakaļ >>
Reklāma
© 2007-2018 homework.lv
Top.LV